Ajax-loader

Antal Zoltán könyvei a rukkolán


Antal Zoltán - Hoppe Pál - Tabák Endre - 25 ​év sportsikerei
1945. ​A pályák egykor oly üde gyepét bombatölcsérek csúfították, üszkös-füstöt maradványok jelezték a lelátók helyét. Lerombolt öltözők, kiégett tornacsarnokok, üresen tátongó szertárak... Volt valami nagyon felemelő abban, hogy a munkára való mozgósítás ama nagy pillanataiban nem kellett külön felhívni a figyelmet a sportélet élesztgetésére. Sokan tudták, hogy az is része korunk egyszerű embere mindannapjának. Az bizonyos, hogy a felszabadulás előtti magyar sportélet nem teremtette meg - nem is akarta megteremteni - a széles tömegek igényeivel, vágyaival való teljes összhangot. Így hát a sport haladó gondolkodású hívei - elsősorban a munkás sportolók - régtől óhajtották a változásokat. A társadalmi viszonyok elszabadulás utáni változása lehetővé tette, hogy az új élet új formái között, az új szükségleteknek és céloknak megfelelően alakuljon át hazánk sportélete is. Azok, akik a sportélet beindítására, újjászervezésére és a szükséges változások véghezvitelére vállalkoztak, vagy minderre megbízást kaptak, többségükben olyan emberek voltak, akik egyrészt komoly sportszakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeztek, másrészt pedig azok sorából kerültek ki nagyszámban, akik a két világháború között és alatt sokat tettek azért, hogy a társadalmi változások bekövetkezzenek. Mivel Magyarországon népszerű volt a sport, sikerült maguk elé állítaniok a becsületesen gondolkodók jelentős tömegét. Idősebbeket és fiatalokat egyaránt.

Antal Zoltán - Hoffer József - Alberttől ​Zsákig
Válogatott ​labdarúgóink lexikonja. Ők százhuszonketten. Három felnőtt, plusz egy fő. A \"Tanár úr\" (Károly). A legszebben játszó honvéd (Dudás Gy.). Egy igazi tanár úr (Lakat). Az első \"doktor\" a válogatottban (Borbás). \"Seriff\", a büntető-specialista (P. Szabó)...

Antal Zoltán - A ​balassagyarmati csehkiverés története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antal Zoltán - Borbély Pál - Boskovics Jenő - Terényi Imre - Serényi Péter - Léwald György - A ​magyar sport 40 éve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antal Zoltán - Szibéria ​közelről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ambrus Gábor - Antal Zoltán - B. Nagy Zoltán - Futball ​'94
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók