Ajax-loader

Vicki Baum könyvei a rukkolán


Vicki Baum - Helén ​doktorkisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_91416
elérhető
1

Vicki Baum - Baleset
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vicki Baum - Az ​utolsó tánc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_27475
elérhető
1

Vicki Baum - Grand ​hotel
Ez ​a bestseller egy berlini szállodában játszódik. A szálló vendégei a szereplők: egy táncosnő, elszegényedett gróf, hivatalnok, stb. A sokfelé ágazó történet izgalmas és szórakoztató.

Vicki Baum - É marion él...
Kedves embertársaim, aki e sorokat olvasod, hallgass egy becsületes lélekből fakadó őszinte szóra: vedd e könyvet és olvasd végig. Nem fogod megbánni. Szavatolok érte. Nem véletlen, hogy Vicki Baum minden regénye, minden színdarabja minden országban és minden nyelven "bomba"-siker. Kell, hogy ennek valami mélyebben fekvő oka legyen. Van is. Nemcsak az, hogy regényeinek tárgya érdekfeszítő és írásmódja lenyűgöző, - ilyen egy detektívregény is lehet - de meg van benne az igazi író igazi tehetsége: észrevétlenül eszmélünk rá, hogy leplezetlen képét kapjuk korunknak, embertársainknak, a különböző világszemléleteknek, a szorongó honvágynak, a háborúk borzalmainak, bátor kritikáját a jelennek, az anyai szeretetnek, a házastársak közötti viszonynak, az örökké nyugtalanító érzéki szerelemnek, - és mindezt a hősnőn, Marionon keresztül. Látjuk a ferencjózsefi és hitleri Bécset, a náci Németországot, a lenini Oroszországot, a gazdag Amerikát, a céltudatos Angliát, a sorbanállást, az inflációt, a babot, a borsót, a lencsét, az aranyrudak hatalmát és ismét meg ismét a kiirthatatlan életösztönt; a parázsló, fellobbanó és a lobogó szerelmet. Kedves embertársaim! Megismétlem: vedd e könyvet és olvasd végig. Nem fogod megbánni.

Vicki Baum - Hotel ​Sanghai
A ​Sanghai nevű szálloda valóban Sanghajban van. Ennek luxus díszei között gyűlnek össze a regény furcsa figurái. Az alkoholista angol arisztokrata, az ópiumtól ronccsá vált kínai riksaukuli, a származását gondosan titkoló orosz emigráns, a költészetet szerető, ám a fenyegető háború miatt kémkedésre kényszerített japán hivatalnok, továbbá más európaiak, ázsiaiak és amerikaiak, akiknek indulása olyan messze esett egymástól, akiknek sorsát mégis most olyan tragikus módon összekuszálja a huszadik század, jelen esetben a kínai polgárháború, a forradalom, no meg Japán beavatkozása.

Vicki Baum - Szépség ​vására
A ​Színházi Élet 1932. 12-ik számának szindarabmelléklete.

Vicki Baum - Dorisz ​Hart karrierje
A ​szerelem, amely mindent legyőz s amelyet végül csak a halál győzhet le: ez a tárgya Vicki Baum lebilincselően érdekes, megrázó szépségű regényének. Egy Németországból kivándorolt leány egyedül áll az óriási New York vad kavargásában. Szerelmes egy kezdő szobrászba, aki nem is tudja, milyen kincs birtokában van. A szobrász egyszer féltékenységből rálő a leányra, s ezzel még szorosabban, szinte halálos elszakíthatatlansággal magához láncolja a leányt, akit az orvostudomány szinte a csodával határosan megmenti az életnek. Dorisznak csak egyetlen célja van, ezen csügg tántoríthatatlan akarattal, ezért küzd minden eszközzel, ha kell, szerelmének és testének feláldozásával, hogy szerelmesét kiszabadíthassa a fegyházból s valahol egy távoli szigeten paradicsomi boldogságban élhessen vele. Közben hány színt vált változatos és izgalmas panorámája! Az amerikai plutokrácia dőzsölései után, német kisvárosi operák, francia operett turnék nyomorúságával ismerkedünk meg. Dorisz egy szedett-vedett daltársulattal végigkalandozza Észak-Afrikát, hogy végül kikössön a Metropolitánban, ahol a nagy énekesek hajszolt élete tárul fel előttünk. Szinte az egész világ a színpada ennek a regénye, amelynél szebbet, izgalmasabbat, meglepő fordulatokban gazdagabbat Vicki Baum is alig írt.

Jack Higgins - Roger Bourgeon - Vicki Baum - James Aldridge - Der ​Adler ist gelandet / Sieg über die Nacht / Die goldenen Schuhe / Ein Pony für zwei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vicki Baum - Helene ​doktorkisasszony
... ​Odakint a városban nagy port vert fel az eset. Az újságok az ügy pszichológiai és büntetőjogi oldalát magyarázták. Az egyetemen és a menzán egyébről sem esett szó. Az ügyészség végül emberölés gyanúja miatt rendelt el vizsgálatot. Este 23 óra 22 perckor Fritz Rainer orvostanhallgató, Helene Willfüer vegyészhallgatónővel együtt szobát vett ki a régi Berghofban. Az éjszaka folyamán a vendéglősné hangos beszédet, valószínűleg veszekedést hallott. Reggel a medikust holtan találták az ágyban. Ruhátlanul feküdt, jobb alsókarján egy injekciós tű szúrása látszott. Az egyetemi hallgatónő menekülésszerűen hagyta el a vendéglőt, ahonnan – mint a lábnyomok bizonyítják – ablakon keresztül távozott. Ez volt a tényállás. Az ügyész megtette kötelességét. A vizsgálat megindult...

Vicki Baum - Menschen ​im Hotel
"Was ​im großen Hotel erlebt wird, das sind keine runden, vollen, abgeschlossen Schicksale. Es sind nur Bruchstücke, Fetzen, Teile; hinter den Türen wohnen Menschen, gleichgültige oder merkwürdige, Menschen im Aufstieg, Menschen im Niedergang; Glückseligkeiten und Katastrophen wohnen Wand an Wand. Die Drehtür dreht sich, und was zwischen Ankunft und Abreise erlebt wird, das ist nichts Ganzes." Der todkranke Buchhalter Kringelein, der seine gesamten Ersparnisse aufbringt, um einmal noch das "große Leben" zu genießen; Baron von Gaigern, ein Gentlemangauner, der es auf den Schmuck der alternden Primaballerina Grusinskaja abgesehen hat; Generaldirektor Preysing, der ein Schäferstündchen mit seiner Sekretärin verbringt; der morphiumsüchtige Arzt Dr. Otterschlag: Das sind die Menschen, die der Zufall für ein paar Tage im "Grand-Hotel" zusammenführt - Menschen, deren Schickesale sich in dieser kurzen Zeit verschlingen, sich glückselig vereinen oder katastrophal wieder voneinander lösen. Vicki Baum, die unvergessene Autorin dieses berühmten, merhmals (zuletzt von Gottfried Reinhardt) verfilmten Erfolgsromans, hat die vornehm diskrete und zugleich ungemein erregende Atmosphäre des "Grand-Hotels", dieses "Staates im kleinen", nach sorgfältigen Milieustudien beschrieben: die elegante, glatte Fassade, hinter der sich menschliche Komödien und Tragödien abspielen. Ein mitreißender Unterhaltungsroman und ein authentisches Spiegelbild der schillernden zwanziger Jahre, bevor diese nur oberflächlich heile Welt so unheilvoll zusammenbrach - ein Buch, das man noch einmal lesen muß.

Vicki Baum - Tisztítótűz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók