Ajax-loader

Varga Lajos könyvei a rukkolán


Varga Lajos - Verses ​Szentírás vagy Biblia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Lajos - Kerekesférgek ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Lajos - Bohémek ​és remeték
Publicisztikai ​írásainak harmadik kötetével jelentkezik Varga Lajos. A Parázsomból hamu (2002), az Akkor és most (2003), után a Bohémek és Remeték művészekről - festőkről, szobrászokról, színészekről, költőkről, írókról -, kutatókról, építészekről, alkotásaikról, alakításaikról, a művészetet kedvelő és pártoló közönség tagjairól ad hosszabb-rövidebb tudósításokat a szerző. A könyv íróját érdekli a teremtő ember szerencséjének forgandósága. Interjúit, riportjait recenzióit a múlandó idő és a nyomot hagyni akaró személy különleges, szétszakíthatatlan köteléke teszi változatossá, színessé.

Varga Lajos - Csillóshasúak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csengeri Mária - Gátainé Sróth Zsuzsanna - Varga Lajos - Mozgókép- ​és médiaismeret tanári kézikönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Lajos - Szép ​volt, lányok!
"Célul ​tűztük ki a ragyogó debreceni hagyományok felelevenítését. Miután jól sikerültek az erősítéseink, kezdett összeszokni a társaság. Ákos már ekkor is nagyon jó munkát végzett. Az irányításával összegyúrt csapat egyre merészebb célokat tűzhetett maga elé. Egyre feljebb jutottunk a tabellán. Hamarosan kiderült, hogy a dobogós helyezés is elérhető számunka. Az 1985-ben született második helyezés után pedig célba vettük a bajnoki címet." (Engi Sándor)

Varga Lajos - Háború, ​forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon
A ​kötet az első világháború kitörésétől a Tanácsköztársaság kezdetéig kíséri nyomon a Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikai tevékenységét, és e sajátos megközelítésen keresztül tükrözi a történelmi Magyarország felbomlásának folyamatát.

Varga Lajos - Örökké ​illatozó rózsafűzérek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szász Árpád - Varga Lajos - Mezőgazdasági ​repülés
A ​könyv 30 év hiányát próbálja ismeretanyagával, tartalmával pótolni. Általános ismereteket bővítő forrásmunka, ugyanakkor a felsőoktatásban javasolt tankönyv is. Módszerei, javaslatai kivétel nélkül a mindennapos gyakorlat alapján készültek.

Tóth István - Kálovits Géza - Varga Lajos - SBTC ​labdarúgó krónika
Ez ​a sportkrónika az SBTC labdarúgóinak számos hazai és nemzetközi sikerét tartalmazza, nemcsak a labdarúgás szerelmesei, hanem a város történéseinek múltja iránt érdeklődő olvasók számára is. Olyan válogatást lapozgathatunk, melynek oldalain megelevenednek a régi és újabb sikerek, labdarúgó mérkőzések, feledhetetlen játékos-egyéniségek. A rangos labdarúgó események — miként régen, úgy napjainkban is — a tömegszórakozás és a klubszínekért való rajongás nagyszerű lehetőségét jelentették a szurkolók ezrei számára. A könyv lapjain felvillanó események, arcok, sikerek jelentsenek kellemes időtöltést az olvasónak. Jó szerencsét!

Varga Lajos - Akkor ​és most
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ágnes - Varga Lajos - Garbai ​Sándor, 1879–1947
Garbai ​Sándor életútját és válogatott írásait mutatja be a kötet. A munkás Garbai Sándornak soha nem volt választójoga, de a Tanácsköztársaság idején a Kormányzótanács elnöke volt. A szakszervezeti mozgalomban hatalmas szervezőmunkát végzett, kiváló agitátor és szónok. Két évtizeden át az MSZDP vezetőségének tagja volt. Életútja a legszorosabban kapcsolódott a magyarországi munkásmozgalom egyik legnagyobb korszakához. Küzdelmei, harcai során nem kevés eredményt, sikert ért el, de gyakran érték kudarcok, sokszor megtorpant. A buktatóktól, ellentmondásoktól nem mentes emigrációs éveiben – saját belátása szerint – igyekezett a magyarországi munkásság és szocializmus ügyét előremozdítani. Tömegmozgalmi vezető volt, olyan szociáldemokrata, aki a szociáldemokrácia megújításával – közben számos tévedéssel – akarta a szocialista forradalmat megvalósítani. Munkásságát elemezni, tanulmányozni éppen ezért feladatunk.

Csengeri Mária - Gátainé Sróth Zsuzsanna - Varga Lajos - Mozgókép- ​és médiaismeret tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Lajos - A ​Miskolci Vasutas Sport Club története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Lajos - Eger ​SE vízilabda krónika 1920-1993
A ​szerző régi hiányt pótol ezzel a könyvvel, mert a gazdag hagyományokkal rendelkező város sporttörténete mindeddig nem került részletes feldolgozásra. Remélem, gondolatébresztő is lesz ez a munka és hamarosan a többi sportág történetével foglalkozó könyvet is ajánlhatom kedves olvasóink figyelmébe

Varga Lajos - A ​rádióépítés alapjai
Kedves ​Pajtások! Ez a könyvecske az általános iskolai fizika tananyagra támaszkodva kíván bevezetni Benneteket az egyszerűbb tranzisztoros és elektroncsöves rádió-vevőkészülékek építésébe. Ezáltal szakköri munkátokhoz, szabad időtök kellemes és hasznos felhasználásához, a politechnikai képzettségetek növeléséhez nyújt segítséget. A rádióépítésben és a hibakeresésben nagyon jó hasznát vehetitek több olyan eszköznek, amelyek leírása és elkészítési módja a Kis technikus könyvtár politechnikai sorozatában megjelent Villanyszerelési munkák c. könyvecskében található meg. Ilyen értelemben tehát ez a kis könyv úgy fogható fel, mint a Villanyszerelési munkák folytatása. Ha a rádióépítés során olyan problémátok adódnék, amely már meghaladja ennek a könyvecskének a kereteit, akkor forduljatok bizalommal a fizikatanárotokhoz.

Varga Lajos - Diósgyőri ​futballtörténet 1910-1996
Diósgyőr… ​ez a nyolc betűs szó már több mint nyolc évtizede jelzi egy település - mely volt városrés, nagyközség és kerület egyaránt - sporté1etét, labdarúgó históriáját. Kimondva, olvasva, gondolhattunk a hajdani várra, a vas és acél szeletnyi részére, a Bükkhöz simuló ősrégi településre - és Diósgyőr sportjára. Most, ezek a fogalmak a múló évtizedek sodrában is összefonódnak az emberek tudatában, az emlékezésben és a jelen felvillantásában egyaránt. Az egyesület alapító neve - Diósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Köre - azóta, hogy nem sokkal a századfordulót követően azon az 1910-es februári napon a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, történelmi sorfordulók, társadalmi és tulajdonosi, vagy támogatói változások kapcsán többször is megváltozott. Volt Di. MÁVAG, Di. Vasas, majd megint DVTK és napjainkban DFC - de eme változásoknál egyetlen dolog mind máig nagy hűséggel őrzi az alapítók tiszteletre méltó emlékét, az pedig Diósgyőr. Névadók és névadások együttműködést és tekintély elvet vallók közössége a „keresztelő” szellemiségébe néha már-már politikai színezetet is belopva, sok mindenben vitatkozott, de a Diósgyőr szót soha, semmikor és senki nem kívánta feledtetni az egyesület névadásakor. Jeles napokon illendő emlékezni, tegnap és ma történéseinek összeölelkezésére hagyatkozva pátoszos szavakat keresni. A kerek évfordulók meg amugyis alkalmasak a megemlékezésre. Most nincs ilyen, miként nincs születésnap sem, azonban, mégis van valami: a nyolc évtizedes diósgyőri labdarúgást történeti hűséggel őrző vaskos könyv születésnapja. Gólok, percek, nevek, eredmények bajnoki osztályok és osztályzások, kimondott és következtethető minősítések fegyelmezett és igaz sorjázása teszik ünnepélyessé a hétköznapi történéseket. Arcképek és feledhetetlen pillanatok peregnek az emlékezet filmkockáin, láthatatlan emlékművet állítva mindazoknak, akik nyolc évtizeden át egymásnak átadva a váltást mindvégig vigyázták a csapat, a Diósgyőr nevét őrző szakosztály hírét, becsületét országhatáron belül és túl egyaránt. Szép bemutatása ez a nyolc évtizednyi diósgyőri labdarúgásnak, méltó a névadókhoz. Sikereit és eredményeit e könyv is átmentheti a holnapokba, a sport, ezen belül pedig a labdarúgás varázsát vigyázva. Oldalain eredménysorok és táblázatok nyomába szegődve, a legnépszerűbb sportág történései elevenednek meg. Ez a nagy népszerűség még ma sem csökkent. Sajátos felelősséget jelent ez a könyv minden adatára. Felelősséget azok iránt, akik a hajdani diósgyőri grundokról, az utca és tér csapatokból, az iskolai egyesületekből eljutottak a piros-fehér színű egyesületbe, onnan pedig a címeres mez viseléséig. A diósgyőri foci születése pillanatától az egyetemes magyar labdarúgás szerves része. Lehet dicsérni és lehet bírálni is, de elhallgatni nem. Az elhallgatástól védenek a tények és ettől óv ez a kötet is… Mindaz, ami e sorok után következik nem emlékmű, hanem emlékezés. Emlékezés nagy elődökre és méltó utódokra. Pillanatokból és 90 perces mérkőzésekből szőtt nyolc évtizednyi hálóra, melyen nem csak gólokat jelző labdák akadtak fenn, hanem e labdák kölcsönözte örömök – a diósgyőri labdarúgás. Miskolc, 1996. őszén Paulovits Ágoston újságíró

Kollekciók