Ajax-loader

Martin Amis könyvei a rukkolán


Martin Amis - The War against Cliché
Is there anything that Martin Amis can’t write about? In this virtuosic, career-spanning collection he takes on James Joyce and Elvis Presley, Nabokov and English football, Jane Austen and Penthouse Forum, William Burroughs and Hillary Clinton. But above all, Amis is concerned with literature, and with the deadly cliches–not only of the pen, but of the mind and the heart. In The War Against Cliché, Amis serves up fresh assessments of the classics and plucks neglected masterpieces off their dusty shelves. He tilts with Cervantes, Dickens and Milton, celebrates Bellow, Updike and Elmore Leonard, and deflates some of the most bloated reputations of the past three decades. On every page Amis writes with jaw-dropping felicity, wit, and a subversive brilliance that sheds new light on everything he touches.

Martin Amis - Einstein's ​Monsters
A ​collection of stories about a frightening world inhabited by people dehumanized by the daily threat of nuclear war and postwar survivors deformed by its results.

Martin Amis - Money
The ​story of John Self and his insatiable appetite for money, alcohol, drugs, porn and more. Ceaselessly inventive and thrillingly savage, it is a tale of life lived without restraint; of money and the disasters it can precipitate.

Martin Amis - The ​Rachel Papers
Amis's ​vision of adolescence is an unvarnished, terrifying and hilarious one." -- New Yorker In his uproarious first novel Martin Amis, author of the bestselling London Fields, gave us one of the most noxiously believable -- and curiously touching -- adolescents ever to sniffle and lust his way through the pages of contemporary fiction. On the brink of twenty, Charles Highway preps desultorily for Oxford, cheerfully loathes his father, and meticulously plots the seduction of a girl named Rachel -- a girl who sorely tests the mettle of his cynicism when he finds himself falling in love with her.

Martin Amis - Heavy ​Water and Other Stories
In ​this wickedly delightful collection of stories, Martin Amis once again demonstrates why he is a modern master of the form. In "Career Move," screenwriters struggle for their art, while poets are the darlings of Hollywood. In "Straight Fiction," the love that dare not speak its name calls out to the hero when he encounters a forbidden object of desire--the opposite sex. And in "State of England," Mal, a former "minder to the superstars," discovers how to live in a country where "class and race and gender were supposedly gone." In Heavy Water and Other Stories, Amis astonishes us with the vast range of his talent, establishing that he is one of the most versatile and gifted writers of his generation.

Martin Amis - A ​második gép
Tizennégy ​írását esszéjét, publicisztikáját, elbeszélését gyűjtötte össze Martin Amis ebben a kötetben: valamennyi a 2001 szeptember 11-i New York-i terrortámadásról, annak hatásairól és a terrorizmus elleni háborúról szól. Amis, mint mindig, most is a politikai korrektség határain mozog, sőt sok kritikusa szerint túl is lép ezeken a határokon: amikor a vallás és a barbarizmus közti kapcsolat elemzi, vagy éppen, még közvetlenül a terrortámadás hatása alatt, a moszlim közösségek kollektív megbüntetésére szigorú ellenőrzésére, utazási korlátozásokra biztatja a liberális Nyugatot. De hasonlóan kemény hangon beszél George W. Bush és Tony Blair politikájáról is; s bár véleménye komoly vitákat, sőt gyakran elutasítást váltott ki, azt senki sem vitatja, hogy Martin Amis ezekben a politikai írásaiban is az angol nyelv varázslója, aki a maga írásművészetével példázza egyik fő s szintén provokatív tételét, hogy a vallási fundamentalizmusok barbárságával szemben az irodalom - a nyugati írók függetlensége, az előítéletektől és minden vallási vagy politikai diktátumtól mentes szövegekben megnyilvánuló szabadság - a legjobb védőbástya.

Martin Amis - Időnyíl
Azt ​mondják, halálunk pillanatában lepereg előttünk életünk filmje. Egyesek szerint visszafelé - éppen úgy, ahogyan az emberi emlékezet dolgozik. Ez a hiedelem szolgál kiindulópontul Martin Amis kisregényéhez, amely 1991-es megjelenése óta a holokauszt-irodalom sokat hivatkozott, sokat vitatott, de mindenképpen megkerülhetetlen darabjává vált. Amis ebben a merész narratív kísérletben igyekszik számot vetni egyrészt mindazon kérdésekkel, amelyek az időszerkezet ilyen egyszerű megfordításából következnek, fekete humorral világítva rá az időbeli gondolkodásban eleve benne rejlő paradoxonokra, másrészt a holokauszt utáni irodalom egyik nagy dilemmájával, hogy tudniillik hogyan lehet, vagy lehet-e egyáltalán regényt írni, túl egy olyan traumán, amely gyanússá tette a nyelvet és kisiklatta az időt.

Martin Amis - Other ​People
What ​an amnesiac young woman discovers about her violently erased past is only one of the riddles in this eerie, blackly funny, and sometimes disorienting novel by the author of London Fields. Amis offers a revealing look at how someone with no memory constructs a self in a dangerous world.

Martin Amis - Success
Gregory ​Riding's life is a series of effortless, titillating conquests. Sister, employers, acquaintances are but co- stars among a cast of thousands to have passed through his busy bed. His foster-brother, Terry, has to make do with the leavings as he pursues his own squalid mediocrity, no match for the dazzling exploits of the narcissistic fop upstairs. But roles are reversed with both lives dramatically changed, when _Success_ swivels her capricious gaze...

Martin Amis - Experience
"In ​this remarkable work of autobiography, the son of the great comic novelist Kingsley Amis explores his relationship with his father and writes about the various crises of Kingsley's life, including the final one of his death. Amis also reflects on the life and legacy of his cousin, Lucy Partington, who disappeared without trace in 1973 and was exhumed twenty years later from the basement of Frederick West, one of Britain's most profilic serial murderers."

Martin Amis - House ​of Meetings
In ​1946, two brothers and a Jewish girl fall into alignment in pogrom-poised Moscow. The fraternal conflict then marinates in Norlag, a slave-labor camp above the Arctic Circle, where a tryst in the coveted House of Meetings will haunt all three lovers long after the brothers are released. And for the narrator, the sole survivor, the reverberations continue into the new century.

Martin Amis - The ​Information
How ​can one writer hurt another where it really counts - his reputation? This is the problem facing novelist Richard Tull, contemplating the success of his friend and rival Gwyn Barry. Revenger's tragedy, comedy of errors, contemporary satire, The Information skewers high life and low in Martin Amis's brilliant return to the territory of Money and London Fields.

Martin Amis - Koba, ​a rettenetes
"Könnyű ​volt viccelődni a kommunizmuson. Az oroszok is mindig viccelődtek rajta" - írja Martin Amis csodálkozva, s ennek a csodálkozásnak a motívuma egész könyvén végighúzódik. Miért van az, hogy míg a XX. század másik népirtó ideológiája és rendszere, a fasizmus nem tűri a viccet, addig a bolsevizmuson ma is lehet nevetni? Embermilliók váltak az áldozatává, és mégis tudunk róla viccesen beszélni. S ami legalább ugyanolyan fogós kérdés: hogyan lehetséges, hogy amikor az érdeklődő és művelt nyugati olvasó már jó ideje jóformán mindent tudhatott a Szovjetunióról, a Gulagról, az éhínségekről, a koncepciós perekről, a "szabad világ" értelmiségének jelentős része még mindig jóindulattal szemlélte a kommunista "kísérletet"? A neves angol regényíró ezekre a kérdésekre keresi a választ új könyvében, amely egyszerre memoár (apja, a szintén regényíró Kingsley Amis is tizenöt éven át kommunistának vallotta magát, úgyhogy Martin testközelből láthatta egy angol értelmiségi útját a kommunista meggyőződéstől a konzervatív szemléletig), esszé a kommunizmusról, a diktatúrákról és az utópiák csalárd igézetéről, valamint tömör Sztálin-életrajz, melynek bevezetéseképpen a szerző Lenin alakját is elénk rajzolja. Leninét, akiről sokan még ma is azt hiszik, hogy szívvel-lélekkel egy szép és emberséges társadalmat akart felépíteni, pedig, mint Martin Amis írja, "tökéletesen működő rendőrállamot" hagyott az utódjára. Martin Amis olyan szuggesztíven ír az ukrajnai éhínségről, a bolsevikok kínzási módszereiről, Sztálin cinizmusáról és a sok-sok millió áldozatról, hogy óhatatlanul azt érezzük: még mindig nem tudtunk eleget a kommunizmusról, még mindig nem fogtuk fel a nevében elkövetett aljasságok minden iszonyatát..

Martin Amis - Lionel ​Asbo
An ​exuberant, acidic satire of modern society and celebrity culture - by a renowned author at the height of his powers. Young Desmond Pepperdine desires nothing more than books to read and a girl to love. Unfortunately for him, he's the ward of his uncle, Lionel Asbo (self-named after England's infamous Anti-Social Behaviour Orders), a terrifying yet oddly principled thug who's determined to teach him the joys of pit bulls (fed with lots of Tabasco sauce), internet porn ("me love life"), and all manner of more serious criminality. But just as Desmond begins to lead a gentler, healthier life, Lionel wins 139 million in the lottery, hires a public-relations firm, and begins dating a cannily ambitious topless model and poet. Strangely, however, Lionel remains his vicious, weirdly loyal self, while his problems as well as Desmond's seem only to multiply.

Martin Amis - Yellow ​Dog
When ​'dream husband' Xan Meo is vengefully assaulted in the garden of a London pub, he suffers head-injury, and personality-change. Like a spiritual convert, the familial paragon becomes an anti-husband, an anti-father. He submits to an alien moral system - one among many to be found in these pages. We are introduced to the inverted worlds of the 'yellow' journalist, Clint Smoker; the high priest of hardmen, Joseph Andrews; the porno tycoon, Cora Susan; and Royce Traynor, the corpse in the hold of the stricken airliner, apparently determined, even in death, to bring down the plane that carries his spouse. Meanwhile, we explore the entanglements of Henry England: his incapacitated wife, Pamela; his Chinese mistress, He Zizhen; his fifteen-year-old daughter, Victoria, the victim of a filmed 'intrusion' which rivets the world - because she is the future Queen of England, and her father, Henry IX, is its King.

Martin Amis - Pénz
John ​Self, alias Pipec, egyszerű lelkű, angol reklámfilmszakember, akinek minden gondolata a pénz, az ital és a nők körül forog. Kisfilmjével díjat nyer Amerikában, s elfogadja egy Fielding Goodney nevű filmes ajánlatát egy közös vállalkozásra, mert vonzza a sok pénz, és hízelgő, hogy Goodney révén (és persze számlájára) bekerülhet az amerikai felső tízezer világába. Beszabadul a pénzemberek vadonjába: sztárokkal tárgyal, fényűző éttermekbe, bárokba jár, kitartóan tanulmányozza a New York-i pornóipar létesítményeit, elragadtatással hallgatja Goodney magasröptű pénzügyi eszmefuttatásait és a vállalkozásba befektetni készülő tőkéstársak névsorát. Van bőven pénze, és még több lesz. Mi hiányzik mégis? Mi van ezen kívül? - nyugtalanítja a kérdés. Ugyanakkor mindinkább érzi, hogy rendet kell tennie az életében, döntenie kellene régi szeretőjével, Selina Streettel kapcsolatban, akiben éppen az vonzotta, hogy csak a pénzéért szereti, miközben felbukkan egy másik nő is, Martina Twain, aki szép, okos és gazdag, s ennek ellenére ragaszkodik hozzá. Pipec pedig merőben új igényekkel szembesül: le kell szoknia minden régi szenvedélyéről, úgymint káromkodás, bunyózás, dohányzás, piázás, gyors kaja, pornográfia, szerencsejáték, kézimunka... Aztán hirtelen gyanakodni kezd. Nem halad a forgatás, nem tetszik neki a Goodney által íratott forgatókönyv. S miközben minden hájjal megkent, rafinált vén rókának érzi magát, és tudja, időben kiszállni -az is művészet, lassan ráébred a pénzügyi machinációra, amivel átverik, menekülőre fogja, de még kapaszkodik, ragaszkodik a diadalmas gazdagsághoz, mert ha pénzed van, minden van, bárkit-bármit megvehetsz, ez az a világ, ahol a pénz adja az ember értékét, küzd, mert a periférián feltűnnek -és ő látja is a nincstelenek árnyait, e társadalom számkivetettjei életét - akik közé nem akar tartozni... A nyolcvanas évek egyik sikerkönyve volt Martin Amis regénye, amely ma is ugyanolyan elevennek hat, mint megírásakor.

Martin Amis - Dead ​Babies
If ​the Marquis de Sade were to crash one of P. G. Wodehouse's house parties, the chaos might resemble the nightmarishly funny goings-on in this novel by the author of London Fields. The residents of Appleseed Rectory have primed themselves both for a visit from a triad of Americans and a weekend of copious drug taking and sexual gymnastics. There's even a heifer to be slugged and a pair of doddering tenants to be ingeniously harassed. But none of these variously bright and dull young things has counted on the intrusion of "dead babies" -- dreary spasms of reality. Or on the uninvited presence of a mysterious prankster named Johnny, whose sinister idea of fun makes theirs look like a game of backgammon.

Martin Amis - Other ​People
What ​an amnesiac young woman discovers about her violently erased past is only one of the riddles in this eerie, blackly funny, and sometimes disorienting novel by the author of London Fields. Amis offers a revealing look at how someone with no memory constructs a self in a dangerous world.

Martin Amis - Night ​Train
When ​Jennifer Rockwell, darling of the community, takes her own life, no one is prepared to believe it - especially not her father, Colonel Tom. When the colonel asks veteran detective and longtime friend Mike Hoolihan to take a second look at the case, Mike can't say no. In her 15 years on the force, the hulking, chain-smoking Mike has seen it all - but this one case has gotten under her skin. Martin Amis, celebrated British author of Money and London Fields, turns his focus on the American female, mastering cop tough talk and fusing wordplay with all the elements of a classic whodunit. The story is brought to life in audio by The Terminator 's Linda Hamilton.

Martin Amis - Time's ​Arrow
_Time's ​Arrow_ tells the story, backwards, of the life of Nazi war criminal, Doctor Tod T Friendly. He dies and then feels markedly better, breaks up with his lovers as a prelude to seducing them and mangles his patients before he sends them home... Escaping from the body of the dying doctor who had worked in Nazi concentration camps, the doctor's consciousness begins living the doctor's life backwards, aware only that he is living the life of a horrible man at a horrible place in time.

Martin Amis - The ​Pregnant Widow
The ​year is 1970, and it's a long, hot summer. In a castle on a mountainside in Italy, half a dozen young lives are afloat on a sea of change, trapped inside the history of the sexual revolution. The girls are acting like boys, the boys are going on acting like boys, and Keith Nearing - twenty years old, a literature student all clogged up with the English novel - is struggling to twist feminism and women's ascendency toward his own ends. As revolutions go, this one might have been nonviolent, but it wasn't bloodless - and now, in the twenty-first century, the events of 1970 and their repercussions are finally catching up with Keith Nearing. The Pregnant Widow is a comedy of manners and a nightmare, with all the confused vigor of youth and the bittersweet and sometimes simply bitter - wisdom of age and experience. Brilliant, haunting, and gloriously risqué, it is Martin Amis at his fearless best.

Martin Amis - London ​Fields
London ​Fields is Amis's murder story for the end of the millennium. The murderee is Nicola Six, a "black hole" of sex and self-loathing intent on orchestrating her own extinction. The murderer may be Keith Talent, a violent lowlife whose only passions are pornography and darts. Or is the killer the rich, honorable, and dimly romantic Guy Clinch?

Martin Amis - Siker
Gregory ​és Terry mostohatestvérek, de úgy különböznek egymástól, ahogy csak a szakadt proli különbözhet a kifinomult úriembertől. Gregory egy galériában dolgozik, művelt, gazdag, pimaszul jóképű, egyformán imádják a férfiak és a nők, s ennek megfelelően változatos a szexuális élete. Terry közben valami vacak állásban dolgozik, s valószínűleg onnan is ki akarják rúgni, elszív napi három doboz cigit, mindig vagy részeg, vagy másnapos, és már nem is emlékszik rá, mikor volt utoljára együtt nővel. Nem véletlen, hogy ennyire különböznek: Gregory apja annak idején jótékonysági rohamában fogadta örökbe a kis Terryt, miután elárvult: apja megölte a kishúgát (s előtte valószínűleg az anyját is). S hiába kapott elit nevelést, a gyerekkori trauma még mindig benne él, mint ahogy a folytonos megalázottság is, hogy ő csak az örökbe fogadott szegény fiú... s persze a géneket sem lehet becsapni: aki prolinak született, az proli marad. Vagy mégsem? Lehet, hogy Gregory nem is annyira az élet császára... s hogy Terry számára is van még esély? Lehet, hogy fölcserélődnek a szerepek? Martin Amis 1978-ban megjelent kegyetlen szatírája az író első korszakának kiemelkedő regénye: bámulatos beleérzéssel bújik ellenszenves, hazudozó hőseinek lelkébe, s miközben ragyogóan ábrázolja az osztálykülönbségeket, egy vérfertőző kapcsolat tragikus történetét is elmeséli...

Martin Amis - Találkozások ​Háza
Egy ​turistahajó úszik a Jenyiszej folyón – úti célja az a sarkköri vidék, ahol a Sztálin-korban hatalmas fegyenctáborok voltak. S a „turisták” egyike, miközben közelednek a Norlaghoz, ahol valamikor a második világháború után raboskodott, hosszú levelet ír a lányának. Aki már amerikai. Sőt: tipikus amerikai. Vagyis semmit sem érthet abból, amit egy orosz – egy oroszországi zsidó – tett, kényszerből vagy akár szabad akaratból, a negyvenes-ötvenes-hatvanas években. Neki ír számadást a halála előtt. Élete nagy bűnét – a magyarázhatatlant – magyarázza. Hogy miért erőszakolta meg azt a nőt, akit egész életében szeretett. S a másik magyarázhatatlant: Oroszországot, a gulagot, az „orosz istent”, az „orosz kegyetlenséget”. Izzó intenzitású szerelmes regény Martin Amis új műve: a Szovjetunióban lehetséges – és lehetetlen – szerelem regénye, meg a testvéri szereteté és a testvérféltékenységé. És izzó intenzitású történelmi regény, melynek hősei átélik a harmincas évek terrorját, a második világháborút, a háború utáni antiszemita kampányt, az olvadást, a pangást, a kommunizmus bukását... És túlélik a gulagot. Amiről Venus, az amerikai lány a maga készen kapott bölcsességével annyit mondana: „Ami nem öl meg, az erősebbé tesz.” Az apja pedig erre, a maga megszenvedett bölcsességével: „Nem igaz! Ami nem öl meg, nem tesz erősebbé. Gyengébbé tesz, és később öl meg.” Martin Amis 2002-ben (magyarul 2004-ben) megjelent, Koba, a rettenetes című nagyesszéje után most regényben is feldolgozta a témát: a sztálinizmus történetét (és okait) – amin Oroszország máig sem tudta túltenni magát. S aminek igazi borzalmát a nyugati értelmiség Amis szerint máig sem ismeri.

Kollekciók