Ajax-loader

Steven Runciman könyvei a rukkolán


Steven Runciman - Konstantinápoly ​eleste 1453
1453 ​májusában a törökök elfoglalták Konstantinápolyt. Európa már több mint egy évszázada észlelhette a török veszélyt, jól tudták azt is, hogy az egykor hatalmas Bizánci Birodalom fővárosa - az egész birodalom immár szinte csak a fővárosból állt - végveszélyben volt. A törökök diadalának híre mégis bizonyos értelemben meglepte a Nyugatot, amely addig is csak elhanyagolható segítséget nyújtott Bizáncnak. A görögök évszázadokra rabságba süllyedtek, a törökök azonban új fővárosra tettek szert, és megszilárdították hatalmukat. A Bizáncból elmenekült művészek és tudósok ugyanakkor hozzájárultak az európai reneszánsz felvirágozásához. Bizánc kétségbeesett küzdelme meglepő lehet a nyugati olvasónak, de nem a magyarnak.A könyv minden magyar vonatkozása - amint az Runcimannél szokásos - pontos és igaz. Aki elolvassa Bizánc elestének történetét, jobban megérti azt is, miért örvendeztek annyira három évvel később Európában a nándorfehérvári diadalnak, amely, ha ideiglenesen is de megállította a török terjeszkedését.

Steven Runciman - A ​keresztes hadjáratok története
Steven ​Runciman klasszikusnak számító munkájában a keresztes hadjáratok történetét a teljesség igényével, a rendelkezésére álló arab, török, görög, illetve nyugat-európai források alapján, a részkutatások eredményeit is fölhasználva dolgozza föl. Bemutatja az évszázadokra visszanyúló előzményeket, s kultúrtörténeti, politikai és gazdaságtörténeti elemzésekbe ágyazva értelmezi a több évszázadon át húzódó mozgalom eseményeit, társadalmi és egyéni motivációit. A keresztes háborúk történetének e legteljesebb monográfiája egymásnak ellentmondó forrásokat vet egybe, és a felvetődő kérdéseket igyekszik a lehetőségekhez képest megnyugtatóan tisztázni. A magyar könyvkiadásban eleddig csak kisebb összefoglalások, részproblémák feldolgozásai, diákoknak szóló népszerűsítő könyvek jelentek meg. Runciman nagymonográfiája a témakör nélkülözhetetlen feldolgozása.

Steven Runciman - A ​szicíliai vecsernye
A ​vecsernyére hívó harangok, a szicíliai emberek „Halál a franciákra!” felkiáltással lemészárolták Anjou-királyuk helyőrségét és tisztviselőit. Sir Steven Runciman, a csaknem százesztendős szerző, számos regényes történelmi könyv írója, úgy tekint az eseményre, mint amelynek döntő szerepe volt az egész Földközi-tenger medencéje országainak életében. A könyv kitűnő útikalauzként szolgál Dante Isteni Színjátékának történeti hátteréhez is, és számunkra különösen érdekes, hogy többször foglalkozik Magyarországgal, s bemutatja a XIV. században magyar trónra került Anjou-ház eredetét is.

Steven Runciman - A ​bizánci teokrácia
Jelen ​kötet Steven Runciman, a jeles angol bizantinológus két hosszabb esszéjét tartalmazza. "A bizánci teokrácia" több mint ezer év történetét, a Nagy Konstantin fellépésétől a Bizánci Birodalom végnapjaiig terjedő időszakot tekinti át egyetlen alapvető szempontból: a vallási hierarchia és a vallási-teológiai irányzatok, illetve a császári hatalom viszonyának elemzésén keresztül. E viszony nem volt mindig harmonikus, de mindvégig tükröződött benne az a lényegileg teológiai indíttatású előfeltevés, hogy a Bizánci Birodalom Isten mennyei királyságának földi képmása. A kötetben olvasható másik esszében, a "Bizánci stílus és civilizáció"-ban a szerző az említett teológiai államkoncepció egy másik vetületét, annak a bizánci művészetben megnyilvánuló formáját vizsgálja. Így nemcsak a bizánci művészet főbb jellemzőit mutatja be, hanem ismerteti és értelmezi azokat az elméleteket is, amelyek e művészetet meghatározták. A művészet legfőbb feladatát Bizáncban az jelentette, hogy a fény, a színek és a formák segítségével valamiképpen megmutassa, közvetett módon érzékeltesse az istenit.

Kollekciók