Ajax-loader

Buza Péter könyvei a rukkolán


Buza Péter - Mire ​való a borravaló?
Buza ​Péter a Kossuth Könyvkiadó gondozásában jelentette meg 1981-ben a fenti című könyvét. A könyv az akkor uralkodó társadalmi viszonyokat próbálta riportszerűen ábrázolni úgy, hogy monológ formában beszéltette riport alanyait.

Buza Péter - Zugló öröksége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buza Péter - Söjtör
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buza Péter - A ​Kossuch ház
A ​Kossuch család négy nemzedékének történetén vezet végig a szerző, miközben bepillanthatunk Bárdos-Feltoronyi Zoltán (1894-1977) - a könyvben dőlt betűvel szedett - memoárja nyomán, számos dokumentum es gazdag képanyag segítségével Boérek, Bárdosok, Szentmiklossyak, Tiszlerek és Eleődök históriájába is. A hazai gyáripar, az üveg- és vaskohászat, a jog- a nevelés-, valamint a szórakozás- és sporttörténet elmúlt százötven éve rajzolódik ki előttünk, változatos helyszínek bemutatásával Katalinhutától Újpesten át Ausztráliáig. A kötetet a családi összefonódások kibogozását segítő családfák sora zárja.

Buza Péter - Pest-budai ​történetek
˝Rendhagyó ​városnéző sétára invitálom az olvasót A reflektor-világította műemlékeket, az útikönyv-kínálta látványosságokat elkerüljük ezúttal. Kárpótlásul a szokásosnál kissé alaposabban körülnézhetünk majd kiruccanásaink helyszínein. A házak és a város hajdanvolt lakóinak sorsát kutatva tragédiák és komédiák, ünnepek és hétköznapok, egyforma évek és kivételes pillanatok nyomába szegődünk...˝

Buza Péter - Források ​és díszkutak
A ​forrást felfedezője és használója már a legkorábbi időben is óvta, hozamát mesterségesen fenntartotta, esetleg bővítette. A korai forrásfoglalások csak a víz feltörési pontjának védelmére, szilárdabb kiépítésére irányultak, később azonban állandó épületet emeltek a víznyerőhely fölé, s a kútházakkal együtt megjelentek a díszítőmotívumok is. A középkori víznyelőhelyek kiépítésével olykor már igazi díszkutak születtek. Budapesten csak a XIX. század utolsó harmadában jelennek meg azok a kutak, amelyeknek egyetlen feladata, hogy a város - a közparkok és közterek - díszei legyenek.

Buza Péter - Egy ​város játékai
"...igen, ​elkezdődött. Az újabb évezred. Négy úr elhatározza, hogy meg is örökítik ezt a pillanatot. Pontosabban önnön magukat e pillanatban. Derék megállapodott korú férfiak, akik egyszer már, 1867-ben egy másik történelmi esztendőben lefotografáltatták magukat. Ifjan, harminc éve. Kresz Géza doktor úr, a Mentőegyesület megalapítója, Vajda Adolf, szintén doktor, a jó nevű pesti ügyvéd, és orvosbarátjával együtt buzgó szabadkőmíves. Massanek Rezső, 1897-ben bíró a királyi kúriánál, végül Sztroiny Sándor, szintén ügyvéd. Tekintélyes pesti polgárok egytől egyig. Beülnek s beállnak a harninc éve megválasztott pózba, visszanéznek a múltba, s előre a jövőbe, tudják, hogy valami elkezdődik, s valami mindig véget ér. Akár a város játékai. Függöny mögött már a millennium színpada."

Buza Péter - Fürdőző ​Budapest
A ​Holnap Kiadó ezzel a kötettel új sorozatot indít. Mesél a város címmel mutatjuk be Budapest jellegzetes kulturális és közösségi színtereit, ahol a kétmilliós metropolisz polgárai szabadidejüket töltik, pihennek, szórakoznak, regenerálódnak. A sorozat első darabja a strandok, uszodák, gyógyfürdők világával ismerteti meg az olvasókat. Budapest fürdőváros - hirdette egykoron a népszerű jelszó, s bár a hosszú évtizedek során az egymást váltó hatalmak keveset vagy semmit sem tettek azért, hogy ezt a rangot fővárosunk megőrizze - Pest és Buda "fürdőhírneve" mégis fennmaradt. Buza Péter hírlapíró és várostörténész, számos népszerű helytörténeti munka szerzője vállalkozott rá, hogy bevezessen minket fürdőkultúránk kétezer éves történetébe. A Fürdőző Budapest című kötet egy szakmai monográfia igényességével készült, mégis olvasmányos, sok idézettel és illusztrációval tarkított, jó értelemben szórakoztató mű.

Buza Péter - Palotai ​tegnapok
Tallózás ​egy várossá lett palóc falu múltjában.

Buza Péter - Duna-hidak
"A ​hidaknál funkció és esztétikum örök paradoxona, hogy olyan "műtárgyat" kell építeni, amely nem nyomja tömegével környezetét, tehát karcsú és könnyed, semmiképpen sem tolakodó, mégis a szilárd biztonság képzetét kelti a nézőben. A budapesti Duna-hidak mindegyike tehetségesen oldja fel ezt az ellentmondást, ezért mondják joggal fővárosunkra: a szép hidak városa."

Buza Péter - Budapest ​und Szentendre
Sind ​Sie neugierig auf die Geschichte des zweitausendjährigen Budapest? Möchten Sie mit einem leicht überschaubaren Reiseführer die ungarische Haupststadt entdecken, anhand farbiger Bilder die unvergleichbare Schönheit dieser Stadt bewundern? Dieses Buch wird alle Wünsche erefüllen, ob es die Ansprüche jener sind, die ein herrliches Fotoalbum suchen oder derer, die sich einen traditionellen Reiseführer wünschen. Der Verfasser dieses Buches, der die Geschichte der Stadt sehr gut kennt, versucht den Fremden im amüsanten Stil die Stadtgeschichte zu erläutern.

Megyeri Károly - Than László - Buza Péter - Életemből ​emlékek
A ​tizenkilencedik század Budapestjéről mesél a zenede szókész tanára s a rajzoskedvű számvevőszéki tanácsnok.

Buza Péter - Borozó ​Budapest
Szőlők ​koszorúja vette körül Budapestet, a jobbparti városnak azóta sűrűn beépült hegyvonulatait éppen úgy, mint a pesti síkság határát. Egészen a filoxéravész végzetes pusztításáig, azaz a 19. század végéig éltetve itt a középkor óta virágzó mezőgazdasági kultúrát, amelynek termése, a híres budai vörös hajdan a nemzetközi kereskedelemben is megállta a helyét. A mai főváros volt a központja a pezsgő gyártásának meg a fröccshöz oly nélkülözhetetlen szikvízének, s egyúttal a bor hazai és külföldi forgalmazásának is. És persze mindig és mindenütt ittuk-isszuk, élvezzük, tiszteltük az arra érdemes kínálat színültig töltött poharát. A Mesél a város sorozat harmadik kötetét, a Borozó Budapestet ajánljuk mindenkinek, aki szereti a legnemesebb italt, s aki ebben a szerepben, polgárként kíváncsi örökségére s önmagára.

Buza Péter - One ​Week in Budapest
In ​this book, my city is the star. it is like a mirror which reflects in great detail, but from my subjective viewpoint. It gives a picture not only of the Budapest of today, but also of what it was like in the nineteenth century, the time when she became the queen of the Danube and one of the loveliest cities in Europe. Péter Buza

Buza Péter - Festetics Antal - Gadányi György - A ​mesterség dicsérete
A ​Parlament történetét sajátos nézőpontból feldolgozó kötet a millennium megbecsült mesterségeinek albuma. Leírja a szobrokat, bemutatja a figurával megjelenített szakma, foglalkozás, hivatás aktuális állapotát az évezredi Magyarhonban. Mire a végére érünk, a fő vonalakat illetően kirajzolódik előttünk a száz év előtti ország tudása, gazdasága, művészete. Soha, senki nem szentelt még érdemi figyelmet ennek az együttesnek. A nyolcvannyolc figura foglalkozásokat, hivatásokat rendez össze tablóvá, amelyről leolvasható az is, mit gondolt a gyönyörű építészeti keretbe foglalt páratlan szoboregyüttes egy-egy darabjának tervezője saját koráról vagy éppen valamely szakma hagyományáról.

Buza Péter - Una ​settimana a Budapest
Dedico ​questo libro alla mia città. Volevo confidare al lettore le mie impressioni personali con un sguardo al passato, prima di tutto alla seconda metà del Novecento, al periodo nel quale questa meravigliosa città si è meritata l'appellativo "regina del Danubio".

Buza Péter - Gadányi György - Fel ​a fejjel!
A ​legenda szerint egynéhány évvel a századforduló előtt, amikor javában tartott még a szép ifjú Pest látványos megújulása,Takáts Gyula, az Erdélyből egyetlen, kopott tarisznyával érkező, majd itt a Fekete Elefánthoz címzett csemegekereskedés hasznából - a maga erejéből - meggazdagodó kereskedő bérpalotát épített a Váci és a Duna utca sarkára. Olyat, amelynek hatalmas kupoláján körmöci aranyak csillogtatták a napsugarakat, hirdetve országnak-világnak a polgár büszke öntudatát, mellyel királyokhoz meri mérni magát, otthona látványát is ehhez a szándékhoz igazítva.

Buza Péter - Szenzációk ​nyomában a békeidők Budapestjén
"Buza ​Péter a szaktörténetírás és a riport közé eső, műfaji szempontból besorolhatatlan históriai írások mestere. Olyan hatást ér el, mint egy váratlan, de tisztán megszólaló némafilm, melyet fordítva fűztek be, s visszafelé pereg. Zugszállók, redakciók, zabpanamák, bordélyházak, sztrájktanyává nemesedett sörkert - Budapest világvárossá fejlődésének sajátos, de cáfolhatatlan bizonyítékai. Ezeket a díszleteket a Buza Péter kitartó történeti nyomozómunkája által "feltámasztott" különcök ismét élettel, hangulattal töltik meg. A hajdani "szenzációk" ma a felfedezés izgalmával hatnak."

Buza Péter - Budapest ​y Szentendre
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buza Péter - Sajdik Ferenc - Kószálunk ​a régi Pesten
Múltidéző ​barangolás szövegben és rajzban.

Buza Péter - Faragó István - Buda, ​Duna, Pest
Mindenért ​a Duna a felelős: nemzette, s a maga képére formálta a várost. Néhány millió esztendővel ezelőtt - a földtörténet felső pliocénnak nevezett korszakában - az Ős-Duna áttörte a Visegrád környéki hegyek tömött koszorúját: a világhódító folyó ágakra szakadva indult új tájak felé. Mire a mai Budapest térségéhez ért, vizének nagyobbik része tómaradványok, mocsarak csapdájába esett, mozgása lassult, gyengülő sodrából kiszédült a kavics, homok. S miközben szüntelen bolyongása során mai medrére talált, hordalékával megformálta a Pesti-síkságot. S Buda képét, mert a folyó jobb partján is a Duna megjelenésével zárult le a hegységképző erők tombolásának hosszú és változatos korszaka. Az eredmény - innen, a Dunáról nézve látszik csak igazán - túlzás nélkül mondható lenyűgözőnek.

Buza Péter - A ​kalapdoboz - Élet a határon
Belestünk ​az ablakon. Ajtók nyíltak. Félrehúzták a függönyöket. Messzire elláttunk. Az élet pedig megmutatta testközeli magántitkait. A falakon régi képek. Az asztalon fotográfiák, iratok. Arcok. Beszédes gesztusok és hangsúlyok. Ezer és ezer szó. Fénylő sugárban vagy árnyékos sűrűséggel záporozók. Ívükből épül föl újra a ház. Az ország a történelemben. S mindig a határon. A személyes sors kottázza a közsorsot. Ember a talpán, aki tudja ezt, és kimondja. Aki magáról, családjáról, viszonyairól vall. Mert érzi, nem példás példákból rakja össze a világ azt, amit nemzetnek, civilizációnak nevez. Köszönöm, hogy bevontak, akiket kérdeztem, őszinteségük kockázatközösségébe. Tisztelet jár külön-külön is személyes bátorságáért a kötet valamennyi, szavaival, képeivel, adataival szereplő szereplőjének. Megtettük, amit egymás nélkül soha nem tehettünk volna meg.

Buza Péter - Bagolyröpte ​Pest felett
Petőfi ​özvegye, Szendrey Júlia Horvát Árpád történésszel kötött második házasságával új életet kezdett. A dokumentumkötet az asszony fordulatos, ám szenvedésekkel teli életét és az ő leszármazottainak sorsát dolgozza fel.

Buza Péter - Túlparti ​látomás - Séta az időben, a budai Duna-soron
A ​dunai panorámában többnyire a pesti partról gyönyörködünk. Furcsa dolog ez. Mindent tudunk a bal parti házsor köz- és magánpalotáinak közelebbi történetéről, noha Buda földszintjéről a látványt igencsak ritkán vesszük szemügyre. A jobb parton is ott állnak az ugyanolyan igényesen formált paloták. Amikor az eredeti beépítési képlet kialakult, tervezőik, építtetőik éppen úgy számoltak a folyóval, ahogy a bal partiak. Azzal, amit a Duna-parti státus értékben, látványban, élményben jelent, mégsem tudjuk, milyen házak álltak-állnak itt; pedig még mindig - sokat romlott állapotukban, pusztulások utáni metamorfózisukat követően is - megérdemelnék, hogy észrevegyük őket. Legalább egyszer, történetük belátható évszázadai alatt, a túlparti látomás a Buda hátsó udvarává szegényedett Duna sor szebb korszakait idézi, megrajzolva időnek és térnek hiányos mozaikképét, a feledésbe s érdektelenségbe süllyedt városrész arcvonásait. A képről, ha összeraktuk, még azt is szemtelenül merész dolog volna állítani, hogy hiányos mozaik. Cserepek csak, feneketlen kútból fényre került színes üvegdarabok. De hát hogy is lehetne másként? Az élet teljességéhez képest az örökmozgó filmszalag fény-árny játéka is önkényesen kiragadott mutatvány. Nem tűzhetünk magunk elé megvalósíthatatlan célokat.

Buza Péter - Az ​első nap Budapesten
A ​hőmérséklet nulla fok, gyenge, de kellemetlenül nyirkos északnyugati szél fúj. Alapozzák a második állandó Duna-hidat, az acélszerkezetek a napokban érkeztek meg Budapestre. Tavaszig szünetel ugyan a fontosabb utak és körutak boulevardirozása, de pompásan újszerű a látvány így is már, noha a minapi fagy lepergette mind a leveleit a növendék fasoroknak. Új köz- és magánpaloták tucatjai - az elmúlt egy-két-három évben épültek - szaggatják fel a régi, a földszintes város szövetét, minden határt áttörni kész nekirugaszkodást ígérnek a feszülő izmok: megkezdődött a nagy átalakulás. A Nemzeti Az élet színfalait játssza az este, egy bohókás francia vígjátékot. Különösen kitűnik Náday Ferenc Boispoli, az üresfejű uracs szerepében. Czilsz Amália az Újvilág utcában belehal a kolerába, a Havas utca négy alatt ikerleányai születnek Erney Simon lakatos asszonyának, Weisz Máriának. Valakinek tragédia, másnak öröm. Hétköznap sokaknak, s néhányaknak ünnep. A közgyűlés ezt a napot jelölte ki a hosszú hónapok óta szerveződő egyesített főváros hivatalos születésnapjaként. Mert hogy akkorra Budapest tanácsa nem csak megalakult, hanem „az ügyek vitelét tényleg átvette". 1873. november 17. Valami véget ért. Valami elkezdődött.

Kollekciók