Ajax-loader

Norman Davies könyvei a rukkolán


Norman Davies - A ​varsói felkelés
Norman ​Davies brit történész a második világháború egyik legkevésbé ismert tragédiáját írja meg. A náci Németország elsőként Lengyelországot támadta meg, majd - amikor a siker már bizonyossá vált - a Szovjetunió is bekapcsolódott, és ezzel az agresszióval kezdetét vette a világméretű konfliktus. Davies született angol, "szerelemből" tanult meg lengyelül, és életműve nem jelentéktelen részét a lengyel történelemnek szentelte. Furcsa "nyugati" tehát, de talán éppen azért tud hiteles képet alkotni Közép- és Kelet-Európa történelméről, mert távolabbról szemléli. Lengyelország az antifasiszta koalíció hűséges tagjaként élte meg pokoli szenvedéseit és veszteségeit, ám azokat egyaránt köszönhette a két totalitárius rendszernek: a német náciknak és a szovjet kommunistáknak. Olyan igazság ez, amellyel már Churchill és Roosevelt sem szívesen szembesült a Nagy Koalíció idején, s amelyet példás konszenzussal hallgatott agyon Kelet és Nyugat. Így történhetett meg, hogy még a művelt közvélemény tudatában is összecsúszik a varsói gettó 1943-as és Varsó 1944-es felkelése, hogy míg Auschwitzról kimerítő ismeretekkel rendelkezünk, Katynról csak évtizedekkel később értesültünk, s elkövetői sokak szemében ma sem számítanak a nácikkal egy kategóriába tartozó gazembereknek. Davies, a tájékozott kívülálló pozitivista módon a tényekre koncentrál: mi történt Lengyelországban és fővárosában a felkelés előtt, alatt és után. Az eseményeket mindig a nemzetközi kontextusba helyezve vizsgálja, s nemcsak a felkelés hadtörténetét beszéli el, hanem társadalom- és művelődéstörténetét is. Kiderül, hogy egy több tízmilliós népbe szervesen beépült sok százezres ellenállási mozgalom volt ez, nem pedig elszigetelt, jelentéktelen játszadozás a világégés valamelyik mellékhadszínterén, valamint hogy a Nyugat hogyan hagyta cserben hűséges lengyel szövetségeseit, akárcsak a vasfüggöny keleti oldalára került többi népet. A felkelés utóélete pedig kulcsot ad a "létező szocializmus" lengyelországi évtizedeinek, sőt némileg a lengyel rendszerváltásnak a megismeréséhez és megértéséhez is.

Norman Davies - Lengyelország ​története
Norman ​Davies nagyszabású munkája először 1979-ben jelent meg angolul, s hatalmas sikert aratott. Nem csupán azért váltott ki osztatlan elismerést, mert az első átfogó angol nyelvű mű volt, amely a lengyel történelmet a kezdetektől a 20. század végéig bemutatta, hanem azért is, mert Davies Angliában élve objektív módon tudott közelíteni témájához, másfelől viszont krakkói egyetemi tanulmányai és a lengyel nyelv beható ismerete miatt mégis "belülről" ismerte a lengyel történelmet. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a könyv szamizdat kiadása Lengyelországban is elsöprő sikernek bizonyult. A számtalan térkép, ábra, grafikon és terjedelmes bibliográfia mellett Davies korabeli dokumentumokkal, irodalmi idézetekkel, levelekkel színesíti amúgy is olvasmányos stílusban írt könyvét. Még értékesebbé teszi a munkát az, hogy a fordítás alapjául szolgáló 2005-ös kiadáshoz a szerző átdolgozta és kibővítette a legújabb események krónikájával is, ezért immár egészen 2000-ig lefedi a lengyel történelmet, Ez a hiánypótló kötet a magyar olvasók számára egyszerre lehet tehát hasznos kézikönyv és szórakoztató olvasmány, amelyben nemegyszer a lengyel és a magyar történelem furcsa párhuzamaira is rábukkanhatunk.

Norman Davies - Vanished ​Kingdoms
_An ​evocative account of fourteen European kingdoms-their rise, maturity, and eventual disappearance._ There is something profoundly romantic about lost civilizations. Europe's past is littered with states and kingdoms, large and small, that are scarcely remembered today, and while their names may be unfamiliar-Aragon, Etruria, the Kingdom of the Two Burgundies-their stories should change our mental map of the past. We come across forgotten characters and famous ones-King Arthur and Macbeth, Napoleon and Queen Victoria, right up to Stalin and Gorbachev-and discover how faulty memory can be, and how much we can glean from these lost empires. Davies peers through the cracks in the mainstream accounts of modern-day states to dazzle us with extraordinary stories of barely remembered pasts, and of the traces they left behind. This is Norman Davies at his best: sweeping narrative history packed with unexpected insights. Vanished Kingdoms will appeal to all fans of unconventional and thought-provoking history, from readers of Niall Ferguson to Jared Diamond.

Norman Davies - Európa ​története
A ​szerző, az Oxfordi Egyetem professzora mint Lengyelország történésze vált világhírűvé. Új könyvét, amely az első kiadása óta eltelt rövid idő alatt is világsikernek bizonyult, ez a tény teszi egyedülállóvá: a kevés számú Európa-történet közül az egyetlen, amelyik a szokásos féloldalassággal nem Nyugat-Európával azonosítja Európát, hanem Kelet-Európa beható ismeretében az egész Európáról ír. A szerző szemlélete mérsékelt liberálisként jellemezhető. A könyv Európa földrajzi és etimológiai körülhatárolásától, majd az antik kezdetektől egészen 1991-ig követi végig a történetet. Az élvezetes stílusú, történésztől szokatlanul jó humorú narratíva közé ékelte Davies nagy újítását: 350 egy-, maximum kétoldalas úgynevezett kapszulát, keretes szöveget, amelyek a legváltozatosabb témájú mini kultúrtörténeti esszék. A szöveget rendkívül gazdag képzőművészeti illusztrációk és közel 150 oldalnyi, változatos műfajú mellékletek (térképek, grafikonok, táblázatok, családfák, írásminták stb.) egészítik ki. A mű nemcsak az eddigi legjobb tankönyv a témában, amelyet minden gimnazista és bölcsészhallgató kötelező olvasmányként forgathat, hanem ide-oda lapozgatható, "kiolvashatatlan" könyv is.

Kollekciók