Ajax-loader

Roger Scruton könyvei a rukkolán


Roger Scruton - Where ​We Are
Roger ​Scruton looks at where Britain has found itself, and ponders where it should go next. Addressing one of the most politically turbulent periods in modern British history, philosopher Roger Scruton asks how, in these circumstances, we can come to define our identity, and what in the coming years will hold us together. To what are our duties owed and why? How do we respond to the pull of globalization and mass migration, to the rise of Islam, and to the decline of Christian belief? Do we accept these as inevitable or do we resist them? If we resist them on what basis do we build? This book sets out to answer these questions, and to understand the volatile moment in which we live. Roger Scruton slices characteristically through the fog of debate with this sensible and profound account of the collective British identity; essential reading for anyone interested in what it means to be British, what that might come to mean in future, and who wonders how we can define our place in a rapidly changing world.

Roger Scruton - Sexual ​Desire
When ​John desires Mary or Mary desires John, what does either of them want? What is meant by innocence, passion, love and arousal, desire, perversion and shame? These are just a few of the questions Roger Scruton addresses in this thought-provoking intellectual adventure. Beginning from purely philosophical premises, and ranging over human life, art and institutions, he surveys the entire field of sexuality; equally dissatisfied with puritanism and permissiveness, he argues for a radical break with recent theories. Upholding traditional morality - though in terms that may shock many of its practitioners - his argument gravitates to that which is candid, serene and consoling in the experience of sexual love.

Roger Scruton - Iszom, ​tehát vagyok
Aki ​átélte már egy(néhány) pohár bor után a bölcsesség ellenállhatatlan kiáradását, az egyet fog érteni Roger Scrutonnal: „A megfelelő időben, a megfelelő helyen és a megfelelő társaságban elfogyasztott bor az elmélkedéshez vezető út és a béke előhírnöke”. Bár a szerző látszólag módszeres következetességgel vezeti az olvasót kisebb-nagyobb francia és újvilági birtokok, borok és dűlők között, mégsem hagyományos borkalauzt olvasunk. Az orrát magasan hordó borsznobizmust könnyű derűvel kifigurázó rendhagyó könyv nem évjáratokban és divatokban, nem obskúrus íz- illatjegyekben, hanem a hagyományait tisztelő és a természettel együtt élő és ember lelki békéjében találja meg a civilizációval egyidős borkultúra lényegét. A népszerű angol konzervatív gondolkodó természetesen nem bújik a bőréből, a kötet második részében a bortúra szellemes filozófiai és kultúrtörténeti utazássá alakul. Ne tartson azonban senki elvont okoskodástól. A szerző nem tanít, inkább mesél; óvatos kortyokban kóstolgatjuk a megidézett bölcselők témához illeszkedő gondolatait. Az Iszom, tehát vagyok Scruton vitathatatlanul legélvezetesebb könyve. Olvasása egy(néhány) pohár bor mellett javasolt. „Ki gondolta volna, hogy lehet még a borról olyan jó könyvet írni, mint amilyet Roger Scruton most letett az olvasó elé?” (Alkonyi László; Borbarát, TokajWines)

Roger Scruton - Anglia, ​egy eltűnő ideál
Roger ​Scruton, napjaink talán legbefolyásosabb angol konzervatív filozófusa részben önéletrajzi ihletésű és remek stílusban megírt könyvében érzékletes képet fest az angol civil társadalom klasszikus hagyományairól és jelenlegi működéséről. A mű tipikus esettanulmány, a szerző pedig kivételes erudícióval és filozófiai mélységekben tárgyalja a civil társadalom kialakulása során fölmerülő elméleti és gyakorlati problémákat, mindezt ráadásul személyes tapasztalatokon keresztül átszűrve. A Civil szellem sorozatban Keane és Gellner általánosabb, elvontabb fejtegetéseit Scruton esszéisztikus előadásmódja üdítően gazdag, konkrét kontextusba helyezi. Az Anglia, egy eltűnő ideál a jelenkori brit társadalomtudomány és esszéírás egyik gyöngyszeme. ‘Megható és jelentős... Jóllehet a könyv filozofikus, racionális és a józan észre apellál, ugyanakkor - és ebben rejlik legnagyobb erénye - alapvetően lázító jellegű a pillanatnyilag uralkodó politikai kultúrával szemben... Jól időzített és mesterien megformázott figyelmeztetés.’

Roger Scruton - Green ​Philosophy
The ​environment has long been the undisputed territory of the political Left, which has seen the principal threats to the earth as issuing from international capitalism, consumerism and the over-exploitation of natural resources. In Green Philosophy, Scruton argues that conservatism is far better suited to tackle environmental problems than either liberalism or socialism. He shows that rather than entrusting the environment to unwieldy NGOs and international committees, we must assume personal responsibility and foster local sovereignty. People must be empowered to take charge of their environment, to care for it as a home, and to affirm themselves through the kind of local associations that have been the traditional goal of conservative politics. Our common future is by no means assured, but as Roger Scruton clearly demonstrates in this important book, there is a path that we can take which could ensure the future safety of our planet and our species.

Roger Scruton - How ​to Be a Conservative
What ​does it mean to be a conservative in an age so sceptical of conservatism? How can we live in the presence of our 'canonized forefathers' at a time when their cultural, religious and political bequest is so routinely rejected? With soft left-liberalism as the dominant force in Western politics, what can conservatives now contribute to public debate that will not be dismissed as pure nostalgia? In this highly personal and witty book, renowned philosopher Roger Scruton explains how to live as a conservative in spite of the pressures to exist otherwise. Drawing on his own experience as a counter-cultural presence in public life, Scruton argues that while humanity might survive in the absence of the conservative outlook, it certainly wont flourish. How to be a Conservative is not only a blueprint for modern conservatism. It is a heartfelt appeal on behalf of old fashioned decencies and values, which are the bedrock of our weakened, but still enduring civilization.

Roger Scruton - Mi ​a konzervativizmus?
A ​célom az volt, hogy feltárjam a konzervatív ideológia fő gondolatait, de nem azért, mert azt reméltem, hogy bárkit is meggyőzök, hanem mivel úgy láttam, a konzervatív világnézetet legalább annyira félreértik védelmezői, mint azok, akik azt képzelik, hogy előbb-utóbb eltűnik a történelem süllyesztőjében. Igyekeztem elválasztani a konzervativizmust a gazdasági liberalizmustól és ugyanakkor szembeszállni a brit Konzervatív Párt szabad verseny ós gazdasági növekedést hangsúlyozó politikájával. Állítólag mindig a konzervatív álláspont védelmezőjének kell érvekkel bizonyítania. Húsz évvel ezelőtt e könyv érvelését a szocialista ós liberális olvasói kinevették. Valójában azonban nem a konzervatívokat terheli a bizonyítás kényszere, hiszen az éppen létezőt védik és végül is kimutatható, hogy mit akarnak. Hangsúlyozni kell mindenesetre, hogy ez a könyv tantételekről szól; egy politikai szemléletet nem bizonyítani, hanem csupán bemutatni kíván. Azokat a fogalmakat és nézeteket akarja bemutatni, amelyek modern nyelven fejeznek ki egy olyan világképet, amely túlságosan józan és komoly ahhoz, hogy modern legyen.

Roger Scruton - A ​pesszimizmus haszna és a hamis remény veszélye
Scruton ​állítja, hogy az európai történelem tragédiái és katasztrófái a hamis optimizmusnak és az abból származó tévhiteknek voltak a következményei. E tévhitek helyett a szerző szenvedélyesen védelmezi mind a civil társadalmat, mind a szabadságot. Bemutatja, hogy az európai civilizáció igazi öröksége nem a hamis idealizmusok, amelyek majdnem elpusztították a nácizmus, a fasizmus és a kommunizmus különböző formái, hanem a megbocsátás és irónia kultúrája, amit most kell védeni azoktól, akik támadják. A pesszimizmus haszna egy mélyreható változás idején íródott szenvedélyes védőbeszéd az ésszerűségért és felelősségért.

Roger Scruton - Mark Dooley - Beszélgetések ​Roger Scrutonnal
„E ​könyv Roger Scruton otthonában, a wiltshire-i Sunday Hill Farmon, 2015 márciusában tett három­napos látogatásom alkalmával folytatott beszélgetéseinket tartalmazza. A következőkben olvasható átfogó és meglehetősen személyes portré némileg új színben tünteti fel Scruton életét és pálya­futását. Bár a beszél­getéseink sora általában követi az időrendet, az életrajzi eseményekről gyakran áttérünk a gondolatokra, majd ­vissza. Reményeim szerint az olvasó így nemcsak Scruton gondolataiba nyer mélyebb betekintést, hanem az ezek hátterében álló kevéssé szokványos életútjába is. Végezetül e könyvet azzal a mondattal lehetne összegezni, amit Scruton szegezett nekem nem sokkal azután, hogy megérkeztem a Sunday Hill Farmra: »Nos, Mark, tehát eljött hozzám, hogy megmutassa a világnak, hogy végül is én is ember vagyok!« A beszélgetéseink tanúsítják azt a tényt, hogy Roger Scruton valóban ember, és még humoros is. És ezt nem én, hanem ő maga mutatja meg a világnak.”

Roger Scruton - Beauty
Beauty ​can be consoling, disturbing, sacred, profane; it can be exhilarating, appealing, inspiring, chilling. It can affect us in an unlimited variety of ways. Yet it is never viewed with indifference. In this Very Short Introduction, the renowned philosopher Roger Scruton explores the concept of beauty, asking what makes an object--either in art, in nature, or the human form--beautiful, and examining how we can compare differing judgments of beauty when it is evident all around us that our tastes vary so widely. Is there a right judgment to be made about beauty? Is it right to say there is more beauty in a classical temple than a concrete office block, more in a Rembrandt than in an Andy Warhol Campbell Soup Can? Forthright and thought-provoking, and as accessible as it is intellectually rigorous, this introduction to the philosophy of beauty draws conclusions that some may find controversial, but, as Scruton shows, help us to find greater sense of meaning in the beautiful objects that fill our lives.

Roger Scruton - Futóbolondok, ​csalók, agitátorok
Semmi ​sem leplezte le jobban a kommunizmus követőit, mint a „lét határozza meg a tudatot” tétel állandó szajkózása. Ők is tisztában voltak vele, hogy Karl Marx állítása merő tévedés, ezért aztán hatalmas energiákkal kísérelték meg a tudat átformálását. Mivel politikai utódjaik, a kortárs baloldali gondolkodás képviselői is tisztában vannak a világ valódi rendjével, éjt nappallá téve, könyvtárakat megtöltő lendülettel igyekeznek filozófiai alapot teremteni eszméiknek. Roger Scruton, az angol konzervatív filozófus számukra légy a levesben, kavics a cipőben, bors az orruk alatt. Futóbolondok, csalók, agitátorok című könyvében Scruton nagy türelemmel és rendkívül szórakoztatóan bontja le a hamis légvárakat. A kötet végére magunk sem értjük, hogyan futhattak be ekkora pályát a baloldal pehelysúlyú sztárjai. Illetve dehogynem!

Roger Scruton - Zöld ​filozófia
A ​Magyarországon is nagy sikert aratott Iszom, tehát vagyok világhírű brit, sőt egyenesen angol szerzője ezúttal talán a legfontosabb és a legaktuálisabb, egész eddigi életünk radikális megváltozását előrevetítő témában, a környezeti kérdések, a globális éghajlatváltozás témakörében fejti ki izgalmas és jól érthető, de egyúttal nagyon is extravagáns gondolatait, amelyek még azokat is elgondolkodtatják (és persze szórakoztatják is egyben, hiszen Scruton korunk egyik legjobb esszéistája), akik talán semmiben sem értenek vele egyet. Az ökológiai gondolkodást és a ,,zöld" mozgalmakat sokan a progresszivista, a ,,baloldali" gondolkodással és politikával szokták összefüggésbe hozni, de Scruton megmutatja, hogy a kérdés ennél sokkal izgalmasabb és fontosabb. Itt is viszontlátjuk a máshonnan már ismerős, nagyon is derűs ,,életfilozófiáját", ami különösen vonzó olvasmánnyá teszi a könyvet. A mű nagy újdonsága, hogy számos megszokott fogalomra (pl. a piac) újszerűen tekint a szerző, és új, meglepő szempontokat kínál számunkra az ökológiai-társadalmi kérdések megértéséhez és kezeléséhez. Az egyik ilyen a kontinentális európaitól teljesen eltérő angol társadalomfejlődés és jog (a common law) mélyebb, nem absztrakt bölcsessége, amellyel az érdekkonfliktusok megoldásához közelít. Ez utóbbinak is megvolt a szerepe abban, hogy az angol vidéki táj megőrződhetett olyannak, amilyennek ma ismerjük. A könyv központi fogalma a kötődés - kötődés az otthonhoz, a sajáthoz, a helyihez, a családhoz, a tájhoz, a saját közösséghez, a nemzethez, a saját kultúrához. Ha ez a kötődés megvan (Scruton az oikophilia szót szereti használni rá), akkor mindenfajta absztrakt és felülről lefelé irányuló megoldás problematikussá válik, legyen a kezdeményezője az állami vagy az EU-bürokrácia, vagy éppen valamelyik nagy nemzetközi, nem átlátható és nem elszámoltatható NGO.

Roger Scruton - A ​konzervativizmus jelentése
A ​célom az volt, hogy feltárjam a konzervatív ideológia fő gondolatait, de nem azért, mert azt reméltem, hogy bárkit is meggyőzök, hanem mivel úgy láttam, a konzervatív világnézetet legalább annyira félreértik védelmezői, mint azok, akik azt képzelik, hogy előbb-utóbb eltűnik a történelem süllyesztőjében. Igyekeztem elválasztani a konzervativizmust a gazdasági liberalizmustól és ugyanakkor szembeszállni a brit Konzervatív Párt szabad verseny és gazdasági növekedést hangsúlyozó politikájával. Állítólag mindig a konzervatív álláspont védelmezőjének kell érvekkel bizonyítania. Húsz évvel ezelőtt e könyv érvelését a szocialista és liberális olvasói kinevették. Valójában azonban nem a konzervatívokat terheli a bizonyítás kényszere, hiszen az éppen létezőt védik és végül is kimutatható, hogy mit akarnak. Hangsúlyozni kell mindenesetre, hogy ez a könyv tantételekről szól; egy politikai szemléletet nem bizonyítani, hanem csupán bemutatni kíván. Azokat a fogalmakat és nézeteket akarja bemutatni, amelyek modern nyelven fejeznek ki egy olyan világképet, amely túlságosan józan és komoly ahhoz, hogy modern legyen

Roger Scruton - A ​nemzetek szükségességéről
A ​Helikon kiadó Roger Scruton, a neves angol filozófus két tanulmányát adja közre ebben a kötetben: A Nyugat és a többiek (The West and the Rest) képes írása arról, merre tart a világ ma. Milyen perspektívája van a Nyugat irányító szerepének. Scruton nagyon határozottan ellenzi a tömbökbe tömörülést. Ennek meggyőző bizonyítéka a A nemzetek szükségességéről szóló címadó tanulmány, amelyben azt taglalja, hogy egy életképes demokráciában olyan közösségek jönnek létre, melyekben összetartozónak érzik magukat az emberek, és amely iránt hűséget tanúsítanak. Megtapasztalják, hogy a közös mi részei.

Roger Scruton - A ​szépről
Miért ​szép a szép? Válaszok a kortárs angol konzervatív filozófia géniuszától.

Roger Scruton - A ​világ lelke
Sir ​Roger Scruton, a közelmúlt legnagyobb hatású konzervatív brit filozófusa állítása szerint a dolgok objektív definíciói önmagukban nem elégségesek a megértéshez azok szubjektív, megtapasztalt átélése nélkül. Ez hasonlóan személyessé teszi a világot, mint amikor a hit szemüvegén keresztül szemléljük az életünket. A személyes fogalma erős és elválaszthatatlan szálakkal kapcsolódik a szakralitáshoz, amely ott van abban a világban, amelyben mi is létezünk. A képzőművészet, az irodalom és az emberiség feljegyzett történelme egyfajta vallási szükségletet tükröz: a szentség keresését. A transzcendens nem azonos azzal, amit a vallások tanítanak – tágabb fogalom ez, amely ott lehet a katartikus élményekben, a felemelő pillanatokban, a lenyűgöző példákban. Ezek mind arra mutatnak, hogy a létező világon túl is van egy másik dimenzió, az abszolútumok világa, amely felé törekszünk. A konzervatív filozófus végül leszögezi: a hit megélése szükségszerűen segít az elmúlással való szembenézésen, mert azt a világ lelkével való egyesülésként fogja fel. A hívő ember tisztában van azzal, hogy a létezése nem puszta tény, hanem ajándék. Ajándékot pedig – állítja Scruton – okkal kap az ember.

Roger Scruton - The ​Meaning of Conservatism
This ​is a major contribution to political thought from conservatism’s greatest contemporary proponent. Originally published in Britain in 1980 and revised in 1984, this edition – the first ever in the United States – is a major rewriting of the work. Scruton’s idea of conservatism – what in America we tend to call "paleo-conservatism" – might well shock the sensibilities of those American "conservatives" who view it as little more than the workings of the free market. Conservatism, says Scruton, is neither automatic hostility toward the state nor the desire to limit the state’s obligations toward the citizen. Rather, conservatism regards the individual not as the premise but the conclusion of politics, a politics that is fundamentally opposed to the ethic of social justice, to equality of station, income, and achievement, or to the attempt to bring major institutions of society (such as schools and universities) under government control. The conservative outlook, says Scruton, is neither outmoded nor irrational. On the contrary, it is the most reasonable of political alternatives. The evils of socialism, he maintains, lie precisely where its supporters find its strengths, and the conditions for the credibility of socialism have long since disappeared. Neither socialism nor liberalism can come to terms with the real complexity of human society, and both appear plausible only because they direct attention away from what is actual, toward what is merely ideal.

Roger Scruton - A ​zenéről
Roger ​Scruton, a nemrég elhunyt, hazánkban is népszerű és világszerte ismert angol filozófus széleskörű műveltsége a művészet szinte valamennyi területét átfogta. Jelen kötet nem kevesebbre vállalkozik, mint annak megértése, mitől „jó” a zene. Olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy milyen többlettudást kínál a zene megértésére többek között a kognitív tudomány, az erkölcstan és a német idealizmus, miért került tartós válságba a klasszikus zene, és miért alapvető fontosságú az a nyugati civilizáció szempontjából. Bár a szerző tudományos alapossággal és igen elmélyülten elemzi a zenei alapfogalmakat, valamint a zenetörténeti előzményeket, szövege a laikus zeneszerető számára is élvezetes útmutatót kínál.

Kollekciók