Ajax-loader

Dylan Thomas könyvei a rukkolán


Dylan Thomas - Rebeka ​leányai
A ​földesúri vámsorompók az egykori angol szegénység árkai, nyomorúságának legfőbb okozói voltak. És ahelyett, hogy fogytak volna, az úri kapzsiság egyre többet állított belőlük. De egyszer csak titokzatos "lányok" szoknyában, arcot fedő kendőben összetörik, felégetik őket. Kik ezek a "lányok", és ki az a rejtélyes Rebeka, aki lányait forradalmi tettre vezeti, azt meséli el a filmforgatókönyv izgalmasságával a világhírű angol költő. Egy új és romantikus - Robin Hoodéval rokon - történettel szórakoztatva az olvasót, és gazdagítva a modern irodalmat. Az izgalmas kis remeklést Borbás Mária gördülékeny, szép fordításában élvezheti a magyar olvasó.

Dylan Thomas - A ​Szerelem Térképe
Mágikus ​elbeszélések. Összesen 10 darab novella (A Szerelem Térképe, Az egér és az asszony, A látogató, Egy gyermek karácsonya Walesben, Szép kis indulás, A Fa, A gyümölcsöskertek, A Szent Hatok, Ló-hahota, Látomás a tengerről) és egy Dylan-szótár található a kötetben.

Dylan Thomas - Selected ​Poems
Praised ​for his verbal inventiveness, image-making power and almost pagan metaphysics, Dylan Thomas's poems are visions of creation and morality.

Dylan Thomas - Poems
Praised ​for his verbal inventiveness, image-making power and almost pagan metaphysics, Dylan Thomas's poems are visions of creation and mortality. This is a collection of his work.

Dylan Thomas - Under ​Milk Wood
_Only ​your eyes are unclosed to see the black and folded town fast, and slow, asleep”_ Completed only a month before Dylan Thomas died, Under Milk Wood is an inspired and irreverent account of life and love in a small coastal village in Wales one spring day. Full of raucous energy and lyrical passion, it is the most complete expression of Thomas' unique perspective on the human condition.

Dylan Thomas - A ​mi erdőnk alján
Eredetileg ​hangjátéknak készült, de olvasás közben is muzsikálnak a mondatok. Wales egyik eldugott falucskájának és lakóinak egyetlen napját ismerhetjük meg általa. Fúga Hugó a kántor, akinek mindenről és mindenkiről Bach jut eszébe, Eli Jenkins tiszteletes, aki igazi bárd, élők és holtak kisszerű élete és olykor nagyszerű álomvilága jelenik meg a kötetben. Nyelvi bravúr és mélységes hazaszeretet egy alkotásban. A Magyar Rádió is készített egy feldolgozást, ahol többek között Latinovits Zoltán, Páger Antal és sok más ragyogó színész adta elő. Nem reklámozom tovább, magáért beszél.

Dylan Thomas - Dylan ​Thomas összegyűjtött versei
Az ​olvasóhoz Összegyűjtött költeményeim verses előhangjával köszönteni óhajtottam olvasóimat, az idegeneket. Ebben a könyvben együtt van verseim java része, azok legalábbis, amelyeket, mind e mostani esztendeig, megőrizni kívánok. Némelyikükön javítottam kicsit itt-ott, ám ha sorban kijavítgatnék mindent, ami ma nem tetszik nekem ebben a kötetben, annyi munkámba kerülne, hogy új versek írására nem is maradna időm. Olvastam valahol egy pásztorról, aki a kérdésre, hogy miért tesz így, mármint bűvös körök közepén miért űz hold-varázslatot és mondogat nyáj-óvó igéket, azt felelte: "Kötözni való bolond lennék, ha nem tenném." Ezek a versek, minden durvaságukkal, kételyükkel és zűrzavarukkal együtt, az Ember szeretetéből és Isten dicséretére íródtak, s én kötözni való bolond lennék, ha nem volnának. 1952. november Dylan Thomas

Dylan Thomas - A ​csontnak partjain
A ​most megjelent (1995) Dylan Thomas kötet a kettős újdonság erejével hat: a nyolcvanhárom versből ugyanis eddig ötvenkettőnek nem volt magyar fordítása, sőt ismeretlen volt hazánkban. A kötet szerkesztője és fordítója, Erdődi Gábor bukkant rájuk a közelmúltban tett angliai utazása során. A könyv másik újdonságát a magyar olvasóközönség előtt már ismert harmincegy Dylan Thomas-vers újszerű, friss szemléletet hordozó fordítása adja.

Dylan Thomas - Collected ​Stories
This ​gathering of all Dylan Thomas's stories, ranging chronologically from the dark, almost surrealistic tales of Thomas's youth to such gloriously rumbustious celebrations of life as A Child's Christmas in Wales and Adventures in the Skin Trade, charts the progress of "The Rimbaud of Cwmdonkin Drive" toward his mastery of the comic idiom. Here, too, are stories originally written for radio and television and, in a short appendix, the schoolboy pieces first published in the Swansea Grammar School Magazine. A highpoint of the collection is Thomas's Portrait of the Artist as a Young Dog, a vivid collage of memories from his Swansea childhood that combines the lyricism of his poetry with the sparkle and sly humor of Under Milk Wood. Also here is the fiction from Quite Early One Morning, a collection planned by Thomas shortly before his death. Altogether there are more than forty stories, providing a rich and varied literary feast and showing Dylan Thomas in all his intriguing variety-somber fantasist, joyous word-spinner, comedian of smalltown Wales. The book includes an entertaining, informative reflection on Thomas by another Welsh poet and storyteller, Leslie Norris, as well as a brief listing of publication details by Professor Walford Davies, editor of Dylan Thomas: Early Prose Works.

Dylan Thomas - Dylan ​Thomas versei
Az ​Olvasóhoz Összegyűjtött költeményeim verses előhangjával köszönteni óhajtottam olvasóimat, az idegeneket. Ebben a könyvben együtt van verseim java része, azok legalábbis, amelyeket, mind e mostani esztendeig, megőrizni kivánok. Némelyikükön javitottam itt-ott, ám ha sorban kijavitganék mindent, ami ma nem tetszik nekem ebben a kötetben, annyi munkámba kerülne, hogy új versek irására nem is maradna időm. Olvastam valahol egy pásztorról, aki a kérdésre, hogy miért tesz igy, mármint bűvös körök közepén miért űz hold-varázslatot és mondogat nyáj-óvó igéket, azt felelte: "Kötözni való bolond lennék, ha nem tenném." Ezek a versek, minden durvaságukkal, kételyükkel és zűrzavarukkal együtt, az Ember szeretetéről és Isten ddicséretére iródtak, s én kötözni való bolond lennék, ha nem volnának. 1952. november Dylan Thomas

Dylan Thomas - Az ​író arcképe kölyökkutya korából
A ​fiatalon meghalt nagy walesi költő önéletrajzi novellaciklusában gyermekkorára emlékezik, az első szünidőre a dimbes-dombos walesi tájon, a hóbortos nagyapára és más csudabogarakra. A soha felnőni nem szándékozó Dylan Thomas ebben a kora kötetben mintha gyermekkora szemüvegén át csodálkozna rá a világ kisebb-nagyobb, de valamiképpen mindig gyönyörű dolgaira. A költő legendás mesélő, anekdotázó géniuszának kitűnő példája ez a sok humorral átszőtt, bájjal és szeretettel megírt poétikus kis könyv.

Dylan Thomas - Jegyzetfüzet-versek
Dylan ​Thomas (1914-1953) e kötete magában foglalja azt a 237 verset, amit „A születő költő” néven (Poet in the Making) foglalt össze és adott ki J. M. Dent, jóval a költő halála után. Dylan klasszikus korszakának ún. „világos” darabjai e „Jegyzetfüzet-versekre” mennek vissza. Thomast e versek alapján nevezték el a Cwmdonkin Park (Swansea) Rimbaudjának, és e kötetben együtt jelennek meg a 4 kéziratban talált jegyzetfüzetének versei és a többi egyebütt talált verse, melyeket 15 és 20 éves kora közt írt

Dylan Thomas - A ​sziget
A ​trópusi paradicsom napsütötte partjához közeledik egy hajó, rajta Wiltshire, az angol kereskedő. Fürkésző tekintettel pásztázza a szigetet. Vajon mit rejtenek a pálmák? Mi rejtőzik a bennszülöttek egzotikus világának hátterében? Case, Wiltshire riválisa hatalmat szerzett a bennszülöttek fölött, mellyel sakkbábuként mozgatja a szigetlakókat... Korunk egyik legnépszerűbb walesi költője fiatalon hunyt el. Versesköteteivel kivívta magának az igényes irodalmi körök elismerését, ennek ellenére élete végéig nyomorgott. Versei mellett figyelemre méltó kisregényeket, novellákat stb. írt. Életművét az eredetiség, újszerűség jellemzi. A bűn, a halál, a megváltás és a misztikum végigkísérte pályáját.

Kollekciók