Ajax-loader

Kellér Andor könyvei a rukkolán


Kellér Andor - Déli ​posta
"Elnehezülő ​szívvel forgatom ezeket a kéziratlapokat, Kellér Andor utolsó könyvét - a ki nem hűlt szavak még őrzik a hangját, az igékből elő-elővillan a szeme, az óvatosan válogatott jelzőkből megcsap okos igényessége..." - Így kezdi bevezető sorait a régi barát, Illés Endre, aki egyben maga is modellje a kötetben szereplő egyik portrénak. S miközben kutatja Kellér Andor írásművészetének, arcképfestő tehetségének titkát - új portrét fest meg: a festő portréját, aki egyéni szemléletmódjának rejtett varázsával oly sok alakot idézett elénk e kötet lapjain. - "Mindig - vagy mondjuk szűkkeblűen: majdnem mindig beletalált a legbelső körbe. A bűvész szerény mosolyával mutatta fel a lényeget..." - "Egy-egy portréját rögtön kétszer érdemes elolvasni. Először azért, amit az író ad, és adni akar. Másodszor - amit az író titkaiból elleshetünk, ezért." - "Milyen tanulságos és izgalmas, hogy Kellér Andor hányféleképpen tudja megközelíteni témáját. Milyen titkokat és álarcokat tép le modelljeiről - tép? dehogy is! a modell végül megbékélten, készségesen saját maga veszi le minden álarcát."

Kellér Andor - A ​rulettkirály
A ​rulettkirály 1936-ban jelent meg első ízben; ez a kiadás könyvritkaság, ma már fellelhetetlen. Alcíme: Gály Lajos életregénye. Gály Lajos csakugyan élt, létezett, jellegzetes alakja volt a budapesti, majd a monte-carlói, párizsi, nizzai, velencei, ostendei kaszinóknak, játékbarlangoknak. Ő volt - a spanyol Garcia mellett - minden idők legnagyobb szabású és legszerencsésebb kezű hazárdjátékosa: a nemzetközi világ "rulettkirály"-nak keresztelte el. Kellér Andor az izgalmas, fordulatos regényben végigkíséri Gály Lajos életét - attól a perctől kezdve, amikor el kell utaznia - szinte menekülnie - Budapestről, az első káprázatos szerencsétől kezdve, sorozatos le- és feltöréseken keresztül egészen a végső nyomorig, hazatérésig. A rulettkirály betekintést nyújt az európai fővárosok egy sajátos rétegének életébe, a Monte-Carlóban rulettező orosz főherceg, francia grófok, magyar dzsentrik, nemzetközi szélhámosok kavargó világába; egyben tökéletes rajza a mindent felperzselő, gyilkos játékszenvedélynek, amely a hihetetlenül szerencsés Gályt is szegénységbe taszítja végül.

Kellér Andor - Szakszofon
Részlet ​a könyvből: Vetkőzött. Éjjeliszekrénye üveglapjára kitette láncát és aranyóráját. A nagymutató a tizenkettesen, a kismutató a hetesen pihent. Ablaka alatt villamosok csöngtek, társzekerek zörögtek, valahol rövidet, éleset fütyült egy autó. Kerekesék ebédlőjéből székcsapkodás és törölgetés egyhangu lármája hallatszott. Ébredt a szeptemberi reggel. Boros Jenő albérelt szobája közepén dudolva bontogatta szmokingnyakkendőjét. Az elébb, ahogy a taxiból kilépett, a mocskos őszi sár becuppogott kényes selyemharisnyájába. Felijedt benne a megfázás gondolata arra, hogy vizes a harisnyája. Hirtelen abbahagyta nyakkendője kioldozását és cipőjét vetette le. Lehajolt, égett a gyomra. Ha bemenne kerekesékhez és kérne szódabikarbónát... De már hét órát kongattak. Az ágy utáni vágy pislogott éjszakázástól vöröslő szemében. Igaz, hogy ő mindig ilyenkor jár haza. Azért talán Kerekes néni prédikálna neki és e lehetőségre összeborzongott. Berzenkedett ugyan, mégis csak független ember, de aztán elöntötte valami önsajnáló érzelmesség, hogy nincs senkije. Kerekes néni öt éve pucolja ruháit és takarit rá. Még örüljön, hogy akad valaki, aki törődik vele. Hosszu, fehér hálóingében bebámult a tükörbe. Megdöbbent, amikor sárga arca visszatükröződött. Elhasználtnak látszott, és hirtelen arra gondolt, hogy huszonhatéves. Harmincnak nézték. Huszonhat, huszonhat - és latolgatta magában, hogy ez sok, vagy kevés? Tavaly sétált a ligetben és az Iparcsarnoknál szóba ereszkedett a csősszel. A nagybajuszu ligeti őr bevallotta, hogy huszonötéves. A bajuszos, botos ember huszonöt éve roppant furcsán hatott rá.

Nicolas Keynes - Kellér Andor - A ​turf démona / A 10.000 dolláros csekk
A ​turf démona A "turf démona" gyönyörű fiatal nő, aki órási összegeket nyer a lóversenyen. Sokan szeretnének rájönni ennek a titoknak nyitjára, mindhiába. Pedig pofonegyszerű a megoldás. A 10.000 dolláros csekk "Nem ütik a jogászt agyon" - tartja a mondás. És valóban. Már egy tehetséges joghallgató is megoldhatja a csődbe jutott üzlet problémáját.

Kellér Andor - Zöld ​gyep, zöld asztal / Író a toronyban
Kellér ​Andor remek korrajza, a Zöld gyep, zöld asztal, Szemere Miklóst választja hőséül. A zöld gyep a lóversenyek világa, melynek Szemere de genere Huba megkoronázatlan királya volt, a zöld asztal pedig a hatalmas kártyacsatáké, melyek során birtokok, vagyonok cseréltek gazdát néhány óra alatt. A Kúrdy-regényekből és emlékezésekből ismert Szemere alakját Kellér Andor hol izgalmas, hol mulatságos történetek tükrében mutatja meg, felrajzolván azt az ívet, mely a szentpétervári diplomata ifjúságától a híres Potocki-ügyön, a Jockey Club nagy kártyázásain és a budapesti, bécsi galopp-pályák emlékezetes küzdelmein keresztül vezettek Szemere magányos, keserű öregkorához. Az Író a toronyban a két világháború közti Budapest életéről s három íróról fest megkapó képet. A kötet súlypontjai a címadó írás, Szomory Dezső remek portréja, egy sajátos írói magatartás, különös mévész-sors meggyőző rajza. A másik két portré - Palásthy Marcallé és Markovits Rodiné - két félrecsúszott, elsikkadt írói lehetőség ironikus, hiteles, tanulságos története. A portrék mögött megelevenedik a korabeli Budapest írói, színházi, kávéházi világa; Kellér, a kor kitűnő ismerője, ezernyi adatból, mozaikból nagy művészettel állítja össze egy letűnt világ képét.

Kellér Andor - Író ​a toronyban / Palásthy titka / Tökász / Zöld gyep, zöld asztal / A főispán
Gyűjteményünk ​Kellér Andor legnépszerűbb írásaiból ad válogatást. A Zöld gyep, zöld asztal Szemere Miklós élettörténetének legjellegzetesebb epizódjait eleveníti meg, de ennek a romantikus Krúdy-hősnek a zöld lóversenygyep és a zöld kártyaasztal melleti kalandjait úgy beszéli el, hogy egyszersmind színes képet fest az egykori Budapest forgatagáról. Ha Szemere Krúdy-hős, Szemző, a főispán, Mikszáth Kálmán hozományvadász Noszty-fiú életének azokat az eseteit mondja el, amelyeknek már nem jutott hely Mikszáth regényében. Az Író a toronyban Szomory Dezső mozaikokból összerakott, mégis egységes lendületű arcképe, azé a magányos íróé, aki pátoszt és iróniát elegyítve teremtette meg a maga brokátszavakkal ékes, zenekari zengésű stílusát. Kellér nemcsak Szomory művészetét jellemzi találóan, hanem megrajzolja életének ívét is az önkéntes párizsi emigráció tündöklésétől és nyomorúságától a végig, az ostromidők groteszk tragédiájáig. Két elfelejtett író, Palásthy Marcell és Markovits Rodion "titka"-nak oknyomozó, egyben páratlanul mulatságos története egészíti ki gyűjteményünket.

Kellér Andor - A ​titkos lakó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kellér Andor - Író ​a toronyban
Az ​Író a toronyban a két világháború közti Budapest életéről s három íróról fest megkapó képet. A kötet súlypontjai a címadó írás, Szomory Dezső remek portréja, egy sajátos írói magatartás, különös művész-sors meggyőző rajza.

Kellér Andor - Zöld ​gyep, zöld asztal
A ​Zöld gyep, zöld asztal a huszadik század legendás hírű lótenyésztőjének és kártya játékosának, Szemere Miklósnak regényes életrajza. Kártyán sohasem veszített, csak bizonytalan származású lóban bízott, és csak rájuk fogadott. Európa szerte híres lovaival sorozatban nyerte a versenyeket. Egyike azoknak, akiknek a magyar lovasport a legtöbbet köszönhet. Fiatal korában követségi titkár Párizsban, Rómában majd Szentpéterváron. Kártyanyereményei miatt kitiltották a monarchia fővárosából, majd népszerűsége miatt Ferenc József jobbnak látta, ha visszahívja Bécsbe. Bejáratos volt a császár udvarába; könyveket, híres röpiratokat írt; szerelmi élete ma is megfejthetetlen rejtély. Kellér Andor könyvében a regényes alakkal együtt egy legenda és annak titokzatos szereplője kel életre. Miközben megéljük egy öntörvényű arisztokrata mindennapjait, gazdagabbak leszünk a legenda hiteles történetével is.

Kellér Andor - Az ​élet édes tarkasága
Esténként ​a New Yorkban üldögéltem kezdő újságírók társaságában... Ennél az asztalnál mindenki dicsekedett. Valaki ezzel: - Szomory Dezsőnél voltam. - Bejutottál? - álmélkodott egy riporter. - Nehezen. Ajánlással. Amikor szobájába léptem, koronával a fején, meztelenül orgonázott...

Kellér Andor - Bal ​négyes páholy
A ​színtér: Budapest színházi világa az első világháború előtti évektől a harmincas évek derekáig, a társadalmi háttér: ami finoman sejtetve, de az események logikáját,a történet hullámzását determinálva ott húzódik a cselekmény mögött, a Monarchia felbomlásának évei, a háború, az ellenforradalom, a magyar kapitalizmus utolsó időszaka. Apró mozaikokból épül fel, kis jelenetek, történetek, anekdoták ezernyi részletéből alakul ki a regény: élvezetes, szórakoztató olvasmány s egyben dokumentum is, nemcsak a modern magyar színjátszásról, a kor színházi életéről, hanem arról a társadalomról is, amely Kellér hősének különös életpályáját lehetővé tette...

Kellér Andor - Zöld ​gyep, zöld asztal / A főispán
Kellér ​Andor remek korrajza, a Zöld gyep, zöld asztal, Szemere Miklóst választja hőséül. A zöld gyep a lóversenyek világa, melynek Szemere de genere Huba megkoronázatlan királya volt, a zöld asztal pedig a hatalmas kártyacsatáké, melyek során birtokok, vagyonok cseréltek gazdát néhány óra alatt. A Krúdy-regényekből és emlékezésekből ismert Szemere alakját Kellér Andor hol izgalmas, hol mulatságos történetek tükrében mutatja meg, felrajzolván azt az ívet, mely a szentpétervári diplomata ifjúságától a híres Potocki-ügyön, a Jockey Club nagy kártyázásain és a budapesti, bécsi galopp-pályák emlékezetes küzdelmein keresztül vezettek Szemere magányos, keserű öregkorához. A főispán, Kellér Andor másik nagysikerű munkájának hőse, vagy legalábbis főszereplője: Szemző Gyula, aki egykor modellül szolgált a Noszty fiú esete Tóth Marival megírásakor, róla mintázta Mikszáth a hozományvadász Noszty Feri alakját. Kellér Andor a hírlapíró kíváncsiságával, a művelődéstörténész alaposságával, az író ember- és világteremtő képzeletével örökíti meg Szemző Gyula kalandos életét, hogy a petite histori tényeiből, az anekdoták gazdag kavargásából nem csupán egy hajdani emberdúvad tündöklésének és bukásának története bontakozzék ki, hanem egyszersmind színes, forgatagos korrajz is.

Kollekciók