Ajax-loader

Dobozy Imre könyvei a rukkolán


Dobozy Imre - Hatalom ​nélkül
Az ​író vallomása: "Nem restellem kimondani (regények, drámák, filmek, novellák sora után), hogy csupán az írás kedvéért sose ültem asztalomhoz. Ez persze nem erény. Nem is vétek. Alkat dolga: épp ezért értelmetlen pályatársainkat arról faggatni, ki mikor, miért, hogyan ír. Ami engem illet, mindig vonzott a cselekvés. A beavatkozás. (Vagy következménye.) Épp ezért mindig, vagy többnyire, igyekeztem ott lábatlankodni, ahol valami történt, vagy eldőlt. Leginkább foglalkoztatott, hogy az emberi összeütközések végeérhetetlen vonulásában ki, miért kerekedett felül, s ki, miért maradt alul. Az ilyenkor munkáló tényezőket bajos volna fölleltározni. Hadd nevezzek meg egyet közülük, szerintem a legfontosabbat: a tartást. Új regényem nem önéletírás. Bár olyan sorsokat kísérek el az útralelésig, a bukásig, az engesztelhetetlenségig vagy a szerencsés idomulásig, melyek alakulását nem a szemlélő, hanem a résztvevő figyelmével vizsgálhattam: mégis, e sorsok összetettsége s nem krónikás eseménytartalma érdekelt. Mintegy megfejtést keresve arra a mindig izgalmas kérdésre, hogy mi történik az emberrel, s mi történik általa."

Dobozy Imre - Este ​az alvégen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobozy Imre - A ​tizedes meg a többiek
A ​címadó regény, A tizedes meg a többiek, legújabbkori történelmünk kezdetén, 1944-45 fordulóján játszódik. Főszereplője a minden hájjal megkent, talpraesett tizedes, aki mindenképpen ki akarna térni az idő sodra elől, a szorító "hová tartozol?" kérdés elől. De hiába ismeri olyan jól a dörgést, hiába bújna ha kell, az egérlyukba is, az idő kérlelhetetlenül utoléri. Aki látta a regény filmváltozatát, jóleső meglepetéssel tapasztalhatja majd a regény olvastán, hogy a mű nemcsak emlékeit eleveníti fel, de többet, mást, újat is ad hozzá. A másik kisregény, a Kedd, szerda, csütörtök voltaképpen arról szól - szigorú realizmussal - hogy azoknak a gondolkodó, kockázatot is vállaló magyaroknak, akik küzdeni akartak a haza felszabadításáért, nem is volt olyan könnyű és egyszerű megküzdeni a külső-belső akadályokkal, buktatókkal s rálelni társaikra, eljutni a zászló alá.

Dobozy Imre - Váratlan ​hangverseny
RÉSZLETEK ​BERTHA BULCSU DOBOZY IMRÉVEL KÉSZÍTETT INTERJÚJÁBÓL, 1975 „- Válón születtem. Másfel évig laktunk ott. Apám katona volt. Anyai nagyapáméknál vártuk ki a háború végét. Onnan Vértesdobozra mentünk. Apám nagyapám földjén dolgozott. Aztán a 19-es tevékenysége miatt két évre ítélték. Tanácsköztársasági veteránként halt meg. Az öreg harmincéves korában kitanulta a bognárságot és a Dreher-uradalomban helyezkedett el. Kiskunmartonban laktunk 1923-tól 1945-ig (...) - Katona voltál. Hogyan alakult a sorsotok 1944-ben? Határozni kellett, és a vezetéseddel nagyon sok ember vállalta a döntést. - Ez egy karhatalmi század volt Érden. Bevetették, mert már ott volt a front. Átmentünk a szovjet hadsereghez. Akik élve maradtak, sokan törzstisztek, most mennek nyugdíjba (...) Életem egyik kedves emléke lesz az ismétlődő telefonálás: »Kapitány elvtárs, X. Y. őrnagy vagy alezredes jelentkezem!* Én sok mindent megírtam a háborúról direkt módon, de a magam részvételéről keveset (...) Ami engem illet, a magam emlékezetében olyan alak maradok, amilyen voltam. Nem akartam harcolni, azért lettem katonaszökevény, de mivel a körülmények »vállaltak« engem, hát én is vállaltam a körülményeket."

Dobozy Imre - Turkeve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobozy Imre - Felhő ​és napsütés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobozy Imre - Mindennapi ​történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobozy Imre - Az ​új Turkeve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobozy Imre - Tegnap ​és ma
Dobozy ​Imre új kötetében is elsősorban a parasztság életének jól ismert, kiváló írójaként számol be az olvasónak arról a hatalmas gazdasági, társadalmi és emberi átalakulásról, amely mostanában végbemegy a falvakban és a tanyavilágban. Mi történik az emberek lelkében a paraszti életforma legnagyobb változása idején, hogyan találják meg helyüket a közös gazdálkodás talaján, s hogyan küzdenek meg a régi ezeréves paraszti életmód, szokások terhes örökségével, a gátlásokkal, a gyanakvással, az újtól való riadozással országszerte az új termelőszövetkezeti tagok - ennek a szinte kimeríthetetlen gazdagságú folyamatnak és témának hű, realista krónikása Dobozy Imre. Erőteljes, érdekes kötete tartalmazza az ellenforradalom napjairól írott regényét is, a Tegnapot. Ebben a regényben Dobozy egy vidéki lövészezred hősies helytállását ábrázolja az ellenforradalom napjaiban. Az ezred parancsnoka, Szabó alezredes régi illegális harcos, és világosan felismeri, hogy kommunista tisztnek egyetlen feladata a zűrzavarban: megőrizni az ezred harcképességét a néphatalom védelmére. Az ezredet Pestre rendelik és leszerelik: az egyenlőtlen harcban, melyet a sorozatos árulások is súlyosbítanak, az alezredes és tisztjei mind jobban magukra maradnak, s végül a felülkerekedő ellenforradalmárok bebörtönzik a parancsnokot. A szabadulást november 4-re hozza meg a halálra ítélt kommunista harcosok számára. A Tegnap talán a legerőteljesebb, legsokoldalúbb és legtanulságosabb írás, amely az ellenforradalomról ezidáig született.

Dobozy Imre - Más ​kézben a fegyver
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobozy Imre - Eljött ​a tavasz
Dobozy ​Imre új drámája azzal indul, hogy egy szétvert magyar gyalogosszázad megmaradt embereivel az egykori táborhelyen hősi halált halt két bajtársuk emléktáblájának felavatására gyülekeznek. Kilencen vannak. De egyszerre csak felbukkan a tizedik, Bodaki, a falu temetőjének csősze. Riasztó figurája eleven vádirat. Vádolja az egykori századparancsnokot, de vádolja a körülöttük fekvő hatvanhárom közkatona sírja is. Valamennyiükben felmerül, ki a felelős a húsz-egynéhány esztendővel ezelőtt bekövetkezett tragikus eseményekért. Erdőtűz módjára harapóznak el vádaskodásaik. S hogy tisztázzák felelősségüket, elhatározzák: szóról szóra, mozzanatról mozzanatra visszapergetik az utolsó végzetes nap, 1945 április harmadikának történetét.

Dobozy Imre - Kedd, ​szerda, csütörtök
Két ​kisregényt és kilenc novellát gyűjtött az író új kötetébe. Az egyik kisregény a "Tizedes" - melynek témájából készült a nagy sikerű "A tizedes meg a többiek" című film - a legújabb történelmünk kezdetén, 1944-45 fordulóján, izgalmas és mulatságos események közepette mutat be néhány jellegzetes figurát, élükön a minden hájjal megkent, talpraesett tizedest, aki mindenképpen ki akar térni az idő sodra elől, és még inkább a szorító "hova tartozol?" kérdés elől, de hiába ismeri olyan jól a "dörgést", hiába bújna, ha kell az egérlyukba is, az idő kérlelhetetlenül utoléri. A másik kisregény a "Kedd, szerda, csütörtök" voltaképpen arról szól, szigorú realizmussal, hogy azoknak a gondolkodó, kockázatot is vállaló magyaroknak, akik küzdeni akartak a haza felszabadításáért, nem is volt olyan könnyű és egyszerű megküzdeni a külső-belső akadályokkal, buktatókkal s rálelni társaikra, eljutni a zászló alá. A novellákban pedig - melyeknek legtöbbjét számos nyelvre lefordították - az elmúlt húsz esztendő néhány érdekes alakjáról, jelenségéről, konfliktusáról vall.

Dobozy Imre - A ​királylány zsámolya
Az ​író talán nemcsak a mai, hanem a tegnapi fiatalokról is szól ebben a könyvében, de minden sorában mégis a mai fiatalokhoz.

Dobozy Imre - Ősztől ​tavaszig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dobozy Imre - Holnap ​folytatjuk
A ​dráma 1962-ben, tehát napjainkban játszódik Budapesten. Ágass főmérnök, a főszereplő, régivágású értelmiségi, kiváló szakember. 1945 után hosszú, hosszú időt élt le "összeszorított foggal": magába zártan, csendes, de annál eltökéltebb ellenzékiségben. Most ért el oda, hogy már tud is, akar is közösséget vállalni azzal, ami az országban történik - a szocializmus építésével, és azokkal is, akik az építésben oroszlánszerepet vállalnak - a kommunistákkal. Elhatározza tehát, hogy minden akadályt elhárít a kölcsönös, teljes bizalom útjából: s megvallja egy régi bűnét, vagy legalább bűnös mulasztását. 1942-ben századparancsnok volt, s e minőségében eltűrte, nem tudta megakadályozni, hogy egyik alárendeltje - német parancsra - kivégeztessen - ítélet, vizsgálat nélkül - két magyar partizánt. Pontosabban egyet, mert a másiknak sikerül elmenekülnie. Ezen a ponton indul a dráma: amikor Ágass főmérnök magnóra "diktálja" vallomását. S a továbbiakban minden ekörül forog: a szereplők jellemének, elvszilárdságának, politikai érettségének s emberi tartásának az válik próbakövévé: hogyan fogadják Ágass cselekedetét, képesek-e igazságos mérlegelésre, képesek-e bizalommal felelni a bizalomra, megértik-e a vallomás - önmagán túlmutató - jelentőségét, s állják-e a sarat, vállalják-e a küzdelmet is, ha kell, az igazságért, azért, hogy igazság tétessék. A "Holnap folytatjuk" tehát a bizalom drámája. Feszültségét, izgalmát is e legjobb értelemben vett korszerűségének, az író lényeglátásának köszönheti, s annak, hogy problematikáját dramaturgiailag és gondolatilag egyaránt igényesen képes kifejteni. A Nemzeti Színház az idei évad kezdetén, 1962 novemberében mutatta be a színművet. Megérdemelt kritikai és közönségsikert aratott.

Dobozy Imre - Új ​vetés nő a Kunságon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók