Ajax-loader

Eric Hobsbawm könyvei a rukkolán


Eric Hobsbawm - The age of extremes - 1914 - 1991
In it, Hobsbawm comments on what he sees as the disastrous failures of state communism, capitalism, and nationalism; he offers an equally skeptical take on the progress of the arts and changes in society in the latter half of the twentieth century. Dividing the century into the Age of Catastrophe, 1914-1950, the Golden Age, 1950-1973, and the Landslide, 1973-1991, Hobsbawm marshals a vast array of data into a volume of unparalleled inclusiveness, vibrancy, and insight, a work that ranks with his classics The Age of Empire and The Age of Revolution. Includes 32 pages of photos.

Eric Hobsbawm - The ​Age of Empire
The ​splendid finale to Eric Hobsbawm's study of the nineteenth century, The Age of Empire covers the area of Western Imperialism and examines the forces that swept the world to the outbreak of World War One and shaped modern society.

Eric Hobsbawm - Mozgalmas ​évek
A ​méltán világhírű történelemprofesszor (az MTA tiszteletbeli tagja) önéletrajzában a szélsőségek korát mutatja meg, de most az egyén szemszögéből, ironikus bölcseséggel és kellő távolságtartással. Kalandos és termékeny életének történetét útleírásként is olvashatjuk - kitűnő pillanatfelvételekkel ifjúsága Bécséről és Berlinjéről, a harmincas évek még özönvíz előtti angol társadalmáról, olaszországi, spanyolországi, dél-amerikai és más, élvezettel leírt látogatásairól. Hobsbawm másrészt remek portrékat fest családtagjairól, barátairól, munkatársairól, és részletesen beszámol saját szellemi és politikai fejlődésének állomásairól.

Eric Hobsbawm - A ​nacionalizmus kétszáz éve
"A ​»nemzeti kérdés« köztudottan ellentmondásos téma. Nem volt célom, hogy kevésbé ellentmondásossá tegyem" - írja E. J. Hobsbawm könyve előszavában. A kötet eredetileg egyetemi előadásokra épült, majd 1992-ben kiegészült, éppen azoknak a robbanásszerű változásoknak a hatására, amelyek századunk nyolcvanas-kilencvenes éveiben bekövetkeztek. Ha csak a Szovjetunió felbomlására, Jugoszlávia polgárháborúira, a Közel-Kelet nacionalista mozgalmaira utalunk, aligha kell bizonygatni a téma rendkívüli jelentőségét, időszerűségét. És ha mindehhez hozzávesszük a szerző élvezetes stílusát, az élőbeszéd laza közvetlenségét, bizton állíthatjuk, hogy a kutatókon kívül a művelt olvasók is élvezettel forgathatják a művet. Kötetünk felsőoktatási segédkönyv.

Eric Hobsbawm - Interesting ​Times
Eric ​Hobsbawm has been widely acclaimed as one of the greatest living historians. Called “a lyrical, pungent, and provocative memoir” by Publishers Weekly, Interesting Times offers a personal tour through what Hobsbawm terms “the most extraordinary and terrible century in human history.” The book takes us from his birth in Alexandria, Egypt, and early schooling in Weimar Berlin to his student days as a Cambridge Red and Apostle at King’s College. Hobsbawm took E.M. Forster to hear Lenny Bruce, demonstrated with Bertrand Russell against nuclear arms, translated for Che Guevara in Havana, and inaugurated the modern history of banditry. With Interesting Times, we see the making of one of the Left’s most important intellectuals, and the history of the twentieth century through the unforgiving eye of one of its most intensely engaged participants.

Eric Hobsbawm - Hétköznapi ​hősök
Ez ​a könyv gyakorlatilag csak olyan emberekről szól, akiket rendszerint legfeljebb családjuk, szomszédaik, illetve a modern államokban az anyakönyvi hivatalok tartanak számon. Egyes esetekben a rendőrség is ismeri őket vagy az ún. „megrendítő, különös történetekre” vadászó újságírók fedezik fel őket. Néhány esetben nevük teljesen ismeretlen és mindörökre homály fedi: így például azoknak a férfiaknak és nőknek a kilétét, akik a frissen felfedezett Újvilágból Európába és Afrikába hozták az addig ismeretlen növényeket. Akadnak köztük olyanok, akik egy zártabb vagy a helyi közösségekben játszottak szerepet: az utcán, a faluban, a kápolnában, az ágazati szakszervezetben, az önkormányzatban. A modern média, zene és sport korszaka személyes jelentőséget biztosít olyan szereplőknek, akik korábban névtelenek maradtak volna.

Eric Hobsbawm - A ​történelemről, a történetírásról
Eric ​Hobsbawm - akinek módszeres munkássága az új- és legújabb kori nagy társadalmi konfliktusok feltárására mindennél jobban bizonyítja, hogy korunk egyik legjelentősebb élő történésze - most magát a történelmet mint a múlt-jelen-jövő folyamatosságát fogja vallatóra: kérdéseket tesz fel és megpróbálja kicsikarni a mindnyájunk számára fontos válaszokat. Ezért e tanulmányfüzér (a szerző által tudatosan összerakott és saját értékelésével ellátott egykori írások gyűjteménye) mintegy rezüméje annak az évtizedes gondolkodási folyamatnak, a dolgok átélésének, szakmai előrehaladásnak és fejlődésnek, amelybe a történész szerző ismert munkáin keresztül már bepillanthattunk. A kötetben e briliáns szakember személyes tanúságot tesz arról, hogy mit kell értenünk a történelmen, mi a történetírás legfontosabb feladata, hogyan kell viszonyulnunk a múlthoz és az milyen kötelezettségeket ró ránk a jövő alternatíváinak felvázolásában. A magyar olvasó mindeközben gondolatébresztő keresztmetszetét is kapja egy sor, a szakma és a történelem menetét is befolyásoló vitákról, amelyek történészek és a társtudományok körében zajlottak az elmúlt évtizedekben, amelyekről eddig teljes összefüggésében nemigen volt módja tájékozódnia.

Kollekciók