Ajax-loader

Gyurkovics Tibor könyvei a rukkolán


Gyurkovics Tibor - Kukoricacsutka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Ne ​szeress, ne szeress
Gyurkovics ​Tibor regényének főhőse egy fiatal idegorvos, maga a történet tulajdonképpen a főhős egy napjának, karácsonyi inspekciójának ideje alatt játszódik, s ezalatt, munka közben éli át szerelmük történetét, szétdobálva e szerelem kronológiáját, ahogy asszociációi parancsolják. Szerelmük tilos szerelem, mert a nő asszony, s boldogságuk lopott boldogság, tele a tilalmak buktató erejével. Szükségük van egymásra, mégis taszítják egymást, a bujkálások kikezdik a legőszintébb érzéseiket, mint a mézet a belékerült morzsa. Érezhető - mert nincs ugyan kimondva -, hogy szerelmük nem tudja legyőzni az akadályokat.

Gyurkovics Tibor - Mindennapi ​szerelmünket add meg nekünk ma
Társadalomba, ​családba, jó embersorsba ágyazott életének csúcsait járó férfi találkozik egy villámcsapásos szerelemmel. Ahogy a régi regények becéznék - a végzet asszonyával; egy fiatal nővel, aki intellektuálisan és érzelmileg méltó partnere ahhoz, hogy életét kiteljesítse, vagy romba döntse. Eksztatikus nagy szerelemben. Párt kereső igazságban. Ez a nő és ez a szerelem földúlja a férfi egész valóját, szellemét, életvitelét. Sőt - visszafelé megkérdőjelezi a múltját, ifjúságát, egyéniségének vonásait, elvi alapállását. A férfi saját egyéniségének mérgező gyógyszerét keresi, múlt szerelmeinek színhelyeit és hangulatait. Kiszabadul-e élete szabad térségeire? Van-e "második szerelem", "második ifjúság" - eltéved, hazatalál, lapos mezőkre tér - revolvert ragad vagy új emberi kezet a sötétben - vagy merre veszi útját?

Gyurkovics Tibor - Üdv ​a tolvajnak!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Hol ​vagy, Gyula?
Egy ​próza meg versek sora. Összesen hat tucat. Meg számtalan közös fénykép - ez a "mérlege" Gyurkovics Tibor legújabb kötetének, mely a nemrégiben elhunyt Hernádi Gyuláról szól. Hernádi Gyulának. És természetesen nem csak neki.

Gyurkovics Tibor - Öngyilkosság ​receptre
Egy ​férfi évről évre egyre inkább összekuszálódott sorsát cipelve - feleség, asszonyok, család - apjához indul tanácsért. útközben, talán hogy összeszedje gondolatalt. talán hogy késleltesse a vallomást. meg elidőzik egy eszpresszóban, iszik valamit, hazatér, otthon, a bátyja azzal hírrel fogadja. hogy apjukat kórházba szállították, a halálán van - Egy öreg suszter mellé odaszegődik egy asszonyka, főz rá megosztja vele a tennivalókat de cserébe azt követeli: Keresse meg a tallért, melyet a tündér rejteget a cipők talpbélésében. A makacs kívánság súlyos konfliktusokat okoz - Egy kisgyerek, aki imádattal csügg anyján, rádöbben, nem tapasztalattal, hanem belső figyelme réven, hogy anyja egy idegen férfi szeretője. Szívós figyelemmel kíséri a szerző is az élet tennivalói között tanácstalanul botladozó, különböző s esendőségükben egymáshoz mégis annyira hasonlatos hőseit: az elmeorvostani eggyé válik betegeivel életükben és pusztulásukban, az ifjú lányt. aki most próbálkozik először az élet fanyar, izgalmas ízeivel a könyvekkel és a szerelemmel. Figyelme szelíd megértéssel, részvéte iróniával forr össze - történetei, melyek a szó szoros értelmében. hétköznapian egyszerűek, a valóságból átcsúsznak a fantázia az álmok lebegő, groteszk világába. Ismerősöknek, szinte a magunkénak érezzük laza szövésű történeteit, figurái a novellák végeztével is velünk maradnak, velünk élnek.

Gyurkovics Tibor - Kukoricacsutka
"Gyurkovics ​csak 1 van" - írta előző verseskönyvéről, az "Apa csak 1 van"-ról egyik napilapunk. Most itt egy másik verseskötete, amiből látszik: 2 is van belőle. Vagy öt? Sír, nevet, bolondozik, repked és cammog: "Az orrával orgonázik, A fülével figurázik, A szemével gurgulázik" (W. S.) Szeretik, ismerik - fölismerik! -, gyakran még a rendőr is elengedi, minden utcában szorongatják a kezét szépasszonyok, olykor még bácsik is. Szeretik, mert szeret. Derű, ámulat, röpködés van ezekben a versekben is, vajákos kedv, vérbő humor - elvarázsol bennünket a nyárral, a téllel, gyerekek fecskehangjaival - felnőtt gyerekverseknek mondhatjuk a "Kukoricacsutkát". Az egri Szenátor Szállóban tortát neveztek el róla: "Ti-bortorta". Állítólag ízlik. Nem csodálnánk.

Gyurkovics Tibor - Isten ​nem szerencsejátékos / Ne szeress, ne szeress
RERUM ​NOVARUM címmel XIII. Leó pápa 1891-ben enciklikát adott ki. Összefoglalta benn a kor tudósainak, szellemi embereinek tanulmányait arról, hogyan fésülhető össze a szocializmus (kommunizmus) és a kereszténység, az egyház. Nagyon sok filozófus, író, társadalomkutató úgy látta, hogy a Marx-Engels által vizionált imperializmus ellenszere lehet a keresztényszocializmus. A magántulajdon eltörlése. A munkásosztály és a parasztság felemelése, az osztályharc megszüntetése. A szociális tevékenység minden elé helyezése. Az elesettek felkarolása. A kizsákmányoló tőkések elzavarása - mindez az egyház részvételével. Miért ne lehetne a szocializmusban élő ember istenhívő? Miért ne lehetne összeházasítani azt, ami értékelhető a marxizmusban, Jézus Krisztussal? A marxi értelemben vett szocialista államrendben miért ne lehetnének templomok, bazilikák, püspökségek, és egyáltalán - a kommunista utópia miért helyezkedne szembe a vallással? Jó, ebben az esetben ki kell dobni a hajóról a dialektikus materializmus több tonnányi csomagját, dobjuk hát ki! Lelkes csoportok jöttek létre, mozgalom - miközben a kapitalizmus haszonélvezői nevettek az egészen, úgysem lesz ebből semmi. És nekik lett igazuk. Egyelőre. De ki tudja, mit tartogat még a jövő?

Gyurkovics Tibor - Extázis
Képek ​ihletik a költőt. Sokszor. Már az első verseskötetében is.Jean Chardin, Munch, Magritte víziói és mondandója rátekeredik egy mai kortárs költő golyóstollára csurog, csorog, szivárog belőle a vágy, az iszony és a habzó gyönyör. Egyszer láttam Gyurkovicsot a Lyukasóra szerkesztőségében: valakinek dedikált, amikor átadta a könyvet, akkor láttam, hogy nincs a kezében toll, a jobbkéz mutatóújjából csurgott valami vörös tintaféleség. - Kő Pál

Gyurkovics Tibor - Ölni, ​ölelni
Magyar ​menyasszony Kreutzer-szonáta Édes Anna Fészekalja

Gyurkovics Tibor - Apa ​csak 1 van
Apa ​csak egy van, még ha elvált is, ha csak ritkán jön is, ha nagyon hiányzik is, és ha kamasz fejjel kezdi egész más szemmel látni az ember, mint eddig. És nemcsak apát, de mindent, mindenkit. A világot. Ami eddig jó volt, szeretetre méltó volt, megszokott volt, az most valami miatt megváltozott, esetleg gyűlöletessé vált, és akármennyire fáj is, de el kell utasítani kedvesen vagy durván, humorral vagy gúnnyal. Új értékeket kell keresni, és ez nem könnyű, sebeket osztó és kapó harc. Ezt a különös, lelkileg válságos, háborgó időszakot tükrözi Gyurkovics Tibor legújabb verseskötete, friss, eredeti, színes kamaszhangokra komponálva.

Gyurkovics Tibor - Tónió ​a póniló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Tintapaca
A ​szavakkal játszani olyan gyerekjáték, mint bármi más, babázás, homokozás, autógarázs-építés. És legalább olyan gyönyörűség is. Gyurkovics Tibor gyerekversei a maguk gyermeki - és ugyanakkor mélyen költői - találékonyságukkal a szavakkal való játék örömeit kínálják a kicsiknek. A bűvöletet, elragadtatást, hogy lám, mi minden lehet a kimondott szóból. Persze Gyurkovics játékainak célja van: többet akar adni, mint játékot, és többet is ad: érzést, megfigyelést, gyerekhez szóló, tiszta gondolatot. Egyszóval: igazi költészetet. A kicsiknek szóló szép kötetet Heinzelmann Emma megragadó, színes rajzai teszik gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt még élvezetesebbé.

Gyurkovics Tibor - Novellák ​I-II.
"Apámnak ​ajánlom ezt a könyvet. Amikor írtam - élt. Most hiába nyújtogatom neki - nem veszi el tőlem. Sose volt beteg. Kibírt megaláztatást, igazmondást, veretést. Nem rokkant bele. Hitt, lobogott, az utcatetőkön lobogott, mint egy szellemi zászló... "

Gyurkovics Tibor - „Visszanéztem ​félutambul, szememből a könny kicsordult”
Gyurkovics ​Tibor válogatott verseinek kötete alig valamivel testesebb, mint egy átlagos, új darabokat közlő kötet. A szerző nyilvánvalóan nemcsak szigorúan - talán túl szigorúan - válogatott, de arra sem vágyott, hogy e kötetéből felismerhető legyen pályájának íve, "fejlődésének" megannyi iránya és buktatója. Úgy sorakoznak a karcsú könyvben a versek, mintha mindig is ezt a kötetet írta, alkotta volna a költő. A válogatás így extravagáns és eredeti, a versek pedig úgy, hogy Gyurkovics tudatosan kerüli (sőt gúnyolja) a "költői" költőiséget. Nemcsak prózai futamokkal, láb- és széljegyzetekkel látja el sok versét, de meghökkentően prózai bejelentésekkel él igen sűrűn, nemcsak az alapvető műformák (óda, elégia, panegirikusz stb.) sajátosságait fordítja ki, de - akartan - túlzásba viszi a rímjátékokat, a nyelvi ötleteket, a "bravúráriákat", a paradoxonokat is. Nehéz elkerülni a kitételt: Gyurkovics szeret és tud is bohóckodni. Éppen nem fél a szentségtöréstől, a hagyományos és az újabb költői - fennkölt - pózok sárba rángatásától, az olvasó, kivált a széplelkű, érzelmes olvasó megbotránkoztatásától. És éppen ebben áll a gyurkovicsi poézis ereje. Mert amikor már - hol litterárisan, hol metaforikusan, hol kontextuálisan - beállította a költői cinizmus alapképleteit, egyszer csak kipattan, felvillan, felfénylik a versből - szinte mindegyikből - a legősibb, leglíraibb, legérzelmesebb vallomás, szívhang, alázat és megrendülés (Férfi; Vigilia; Szerzetes; Fényből árnyékból; Szeretlek egy faluban; Európai körutazás; Magán-messiás; Ebek harmincadja stb.). - Igen eredeti, igen jelentős kötet, minden verskedvelő olvasónak melegen ajánlandó.

Gyurkovics Tibor - Alibi ​/ A báró
"A ​regényíró Gyurkovics önvámszedőként leltározza, méricskéli, majd pazarlóan osztja szét a költő Gyurkovics kitalált szabadságait. Az alter ego egyet kérdez: aki szabad, szabad préda?" (Balázs Tibor)

Gyurkovics Tibor - Ne ​szeress, ne szeress / Isten nem szerencsejátékos / Pótmajom
Gyurkovics ​Tibor három ismert, népszerű regényét tarthatja most egy kötetben kezében az olvasó. Mindhárom egy tőről fakad: a szeretetkeresés a mozgatórugójuk. Hogyan kell a szeretet értelmeznünk; hol a határ humánus szeretet és fanatizálás között; mikor gyógyít és mikor sebez a szeretetünk. A "Ne szeress, ne szeress" főhőse egy ideggyógyász, aki egy zaklatott karácsonyéji ügyeletkor gondolja végig egész eddigi életét, szerelmét egy férjes asszonnyal. A "Pótmajom" főszereplője pszichiáter, akit egy volt betege ébreszt rá életének hazugságaira, de arra is, hogy a legreménytelenebb helyzetből is van, kell legyen kiút. Az "Isten nem szerencsejátékos" paptanár hősének egy rendőrségi kihallgatás során kell szembenéznie önmagával, emberi kapcsolataival. Mi a szeretet lényege, hogyan kell egymást szeretnünk? Gyurkovics válasza e regényekben egyértelmű: "Szeretni tisztán kell, óvatosan, alig érintve, mint egy sebet, mert a rossz szeretetnél a szeretetnélküliség is jobb."

Gyurkovics Tibor - Skizofrén ​történelem
Ide ​fogalmazni jó, kell. Most már. A zorduló mondatok. Ideje. Hogyan lavináznak. Mert a szó nemcsak testesül, ám testesít is. Egyetlen Gyurkovics-mondat gombolyog és szálasodik csak széjjel így is a fentiképp. Az a kép, azok a gondolatrejtelmek. Szavakká érnek zuhanva, röppenve élnek. Bennünk is tovább. Egy csonka mondatból rajzottak elő. Serkent hatvanöt képzelt levél kétezer- kilencszáznyolcvan mondatából hát kiben-kiben mennyi? Mennyi a születés? Érnek, érnek. Meghasonlott évtizedek leletei. A meghasonlottaké, mögöttünk töredékeiben. Általunk is történelem. Sztálin, Kádár, ólomkatonák, ötvenhat, mélymagyar, Auschwitz, Márai, kommunista egyház, holt lelkek.

Gyurkovics Tibor - Magyar ​extázis
A ​Kossuth-díjas költő a személyes én határainak túllépésével valósította meg az utóbbi 200 év magyar képzőművészeti szépségeinek "gyurkovicsi" bemutatását. Mert mindenre van vers - vallja Gyurkovics Tibor. Az Extázis-sorozat harmadik kötete a nagy magyar festők híres festményeinek különleges költői bemutatása, lelki megidézése.

Gyurkovics Tibor - Azúr
Gyurkovics ​Tibor új verseskötettel jelentkezik, a legutolsó évek összegyűjtött termésével.Témájuk a test, lélek, szerelem, élet és halál, és - betegség. A rejtőzködő transzcendens Isten és az antropomorf "öregisten" a költő számára ismeretlen is, ismerős is, ellenség, barát és végső cél, melynek bekövetkeztét - mint minden ember -késleltetni óhajtaná.

Gyurkovics Tibor - Nagyvizit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertha Bulcsu - Csukás István - Gyurkovics Tibor - Hernádi Gyula - Szakonyi Károly - Végh Antal - Burgenlandi ​magyarok közt
Nincs ​már vasfüggöny. A bucsui határátkelőn jön-megy a forgalom éjjel és nappal. Vajha egyszer még könnyebb lenne a közlekedés az országok között! A végképp felszakadó határok mindent megoldanának; mindegy lenne, ki hol él, magyar-e vagy osztrák, ha a Lajtán innen és túl egyformán jó lenne az élet. Akkor aztán nem sorvadna sem a magyar nyelv, sem a magyar kultúra a különböző kényszerűségek miatt.

Gyurkovics Tibor - Gyerekversek
"Gyermektörténeteiben, ​gyermekverseiben ugyanúgy megtaláljuk azt az iróniát, finom humort, jól adagolt groteszket, amely felnőttek számára írott regényeiből, drámáiból jól ismert. (...) Gyermekek számára írott munkájában felfedezhető lépten-nyomon egy generációkon túli kettősség, nevezetesen: ritmusa, ríme felkapja, elringatja a gyermeket, s ugyanakkor találó jelzőrendszere elgondolkodtatja, megmosolyogtatja a felnőttet. Ez a mindkét generációnak szóló kettős üzenet jellemzi Gyurkovics írásművészetét." (D. Nagy Imre írása, Új Írás, 1979. december)

Gyurkovics Tibor - Pótmajom
Gyurkovics ​Tibor első verseskötete 1961-ben, első prózakötete 1970-ben jelent meg. Az irodalom minden ágát műveli: novellát és drámát éppúgy ír, mint verseket és regényeket. Most 49 éves, az írásból és, de tizenöt évig mint pszichológus sérült gyerekek és felnőttek gyógyításával foglalkozott, hosszú évekig a Lipótmezőn. Új regénye, a Pótmajom is eredeti szakmájához vezet vissza, középpontjában egy fiatal pszichológus áll, aki egy sérült kamasz lányt vesz szárnyai alá, próbálja átsegíteni az életkezdés nehézségein. A kislány beleszeret az orvosba, mint ez oly sokszor megtörténik ilyen helyzetben, de a férfit köti az orvosi etika. "Az élet kegyetlen. Van, akiből lesz valami, van, akiből nem lesz semmi. Van, aki ezt böcsületesen fölvállalja, van, aki azzal áltatja magát, hogy csak egy hajszál hiányzik ahhoz, hogy az élete jobbra forduljon, révbe jusson, tehetséges legyen, csak éppen egy picit kell fordítani a sorsán... majd akkor beáll a csoda. Vagy a sors. Vagy a tehetség" - írja kamasz lány hőséről a szerző, s ezzel meg is fogalmazza a regény alapvető mondanivalóját: az embernek talpra kell állnia minden körülmények közt.

Gyurkovics Tibor - Kettős ​zsoltár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Elcseréljük ​egymást
Ősz-alkonyi ​novellák ezek, szórt fény dereng bennük. Szereplőik hosszán állnak a kirakatok előtt, hátha szólítják Őket. szégyenlősen és reménykedve fordulnák be a mellékutcákba hátha ott történik valami. Mindig keresnek valakit: végigbukdácsolnak a városszéli gyér mezők kemény göröngyein, boldogan fülelnek egy hajnali melódiafoszlányra. cseppnyi meghittségén a bútorüzlet üres enteriörjébe is beülnének. és tompa szomorúságuk elöl menekülve. a kádfürdő langyos parajába zárkóznak. Gyurkovics hősei sorsukban. szinte biológiai adottságaikban hordják az egyedüllétet. Képtelenek rá. hogy elsajátítsák mindannyiunk Iétezestechnikáját, nincs hát mivel védekezniük a külvilág hidege ellen: mint nyílt törést érzik az emberi kapcsolatok csődjét, De - emberszomjúságukban - éppen ők szakíthatják a't leginkább a magány burkát Rá kell jönniük: semmiféle elvont okosság nem oldhatja fel magánnyal fertőzött életük rossz monotóniáját, csak a másikért való gond, az aktív és önfeladó szeretet. Gyurkovics Tibor kitűnően ért hozzá. hogy egy ember sorsát, a létezés lassú fájdalmát egyetlen szituációba. gesztusba sűrítse. Mintha személyesen ismerne alakjait: néhány beszédfoszlány lekottázásával úgy idézi fel őket, hogy az olvasó is azt érzi, régi ismerőseivel találkozik a novellák Városának helyszínein az ázott plakátfalak, az eszpresszók piros, zöld neonfényei alatt, a körutak riasztó-vonzó homályában.

Gyurkovics Tibor - Kudi, ​a levegőember
A ​különös történet szereplői egy kedves és szeretetteljes család tagjai, főképpen a Papuli névre hallgató nagypapa és ibolyaszemű unokája, Boja. A családtagok nap mint nap a Dolgozóba mennek, a kislány és a nagyapa együtt vannak otthon. Papulit, aki nagypapasága mellett író is, az írógép betűi nyomasztják, Boja magányosan játszik a szobájában. December van, a meglepetések hónapja, s a legnagyobb meglepetés a család számára Kudi, Boja új barátja. A kislány és Kudi elválaszthatatlanok, s mindenki számára nagy megpróbáltatás, hogy elviselje Kudi lényét; Kudi ugyanis nem létezik, levegőgyerek. Az igazi erőpróba Papulira vár, aki egész nap együtt van a két "gyerekkel", s egy ízben kénytelen a rendőrségre menni, hogy bejelentse Kudi eltűnését. Papuli derekasan helytáll, s egy gyönyörű, kalandos nyarat töltenek hármasban. Gyurkovics Tibor szikrázóan szellemes, ironikus hangvételű gyerekregényének alakjait Gyulai Liviusz örökítette meg.

Gyurkovics Tibor - Színművek ​I-II.
Gyurkovics ​Tibor összes drámáját tartja "kezében" az olvasó az 1969-es Estére meghalsz című darabtól az 1995-ös Háború hármasban játékig. Ezek a drámák a magyar groteszk megteremtői. Gyurkovicsot legtöbb színpadi művében az foglalkoztatja, mit jelent ma magyarnak, európainak lenni, milyen tanulságokat hordoz a múlt, és mit őriz ebből a generációk tudata, milyen szálakkal kötődik az egyén sorsa a nemzetéhez. Ezek a kérdések tragikusak, de mivel írói alkatától idegen a tragédia, válaszait a groteszk segítségével fogalmazza meg. Ez adja műveinek sajátos szemléletét és jellegzetes humorát. Kész típusokkal és viselkedésnormákkal dolgozik, ezeket helyezi adott szituációba, és vizsgálja reflexeiket. Az eredmény: a reakciók annyira képtelenek és abszurdak, hogy általuk a világ is azzá válik. A gyurkovicsi groteszk lényege tehát a diagnosztizálás - az emberek reakcióinak vizsgálata. Drámái valójában pszichológiai tesztek, egy érzékeny és játékos elme valóságfaggató gyakorlatai.Két nagy színházi korszaka van: 1970-től 1980-ig a vígszínházi és a veszprémi a nyolcvanas években. A Vígben maga Várkonyi Zoltán szeretett bele darabjainak különleges hangvételébe. Ő mondta a Nagyvizit fergeteges premierje után: "Megszületett a magyar abszurd!" A Veszprémi Petőfi Színháznak nemcsak az Édes Anna, a Fekvőtámasz bemutatóját köszönheti, hanem legnagyobb színházi kísérletét: színészként való fellépését saját darabjában. Gyurkovics Tibor abban a frappáns jelenetben nem Gy. T. volt, hanem az Ezredes, ez a kicsit nagyképű, kicsit őrült és nagyon komikus figura, akit olyan jól megírt magának. (Ézsiás Erzsébet )

Gyurkovics Tibor - Kiskutya ​- nagykutya
"A ​nagy kutya a kút mellett állt. Odament hozzá a kis kutya. Ott álltak a falu mögött, az utolsó háznál. A nagy kút köve körül volt locsolva, ragyogott a víz. - Hogyan lettél te nagy kutya? - kérdezte a kicsi. - Hát... megnőttem. A kicsi hátrahúzta a fejét, mintha gondolkodnék. -És? .... - Nem tudom.... Hagyni kell, hogy az ember úgy nőjön. - Az ember? - A .... kutyaember. - Aha! - álmélkodott a kicsi. - Értem - mondta, de semmit sem értett az egészből..." A kis kutya és nagy kutya barátságának históriája több, mint amit az irodalmi "kutyatörténetek" általában adni szoktak. Az író a tizenévesek érzelmi életének szinte teljes skáláját lekottázza ebben a könyvében, anélkül hogy frázisokba, prédikációkba vagy az erkölcsi példázatok ingoványaira tévedne. Látszólag semmi másról nincs szó, mint két együtt kóborló falusi kutya kalandjairól, valójában azonban a barátság legmélyebb, gyakran ellentmondásokkal teli tárnáit tárja fel az író.

Gyurkovics Tibor - Levelek ​Mandzsúriába
Gyurkovics ​Tibor prózáját nem kell bemutatni, ahogy a mondás tartja: önmagukért beszélnek az írások. Az olvasó most az elmúlt négy év látleletét veheti kézbe. A Mandzsúriai Levelek Galsai Pongrácnak a mennybéli barátnak szóló rádiós jegyzetek, Jezovics, a mai muszáj-herkules, a Magyar Nemzetbil, a Janus-arcú korunk megjelenítése.

Gyurkovics Tibor - Az ​utolsó karácsony
Mit ​keres a bárány a hadseregben? - teheti föl a kérdést az olvasó, aki végigfutja Gyurkovics Tibor új novellás kötetének tartalomjegyzékét. Pedig ott a helye - legalábbis az író szerint. Nem húsvéti bárányként, hanem a mindennapok kisemberének békevágyát, reményeit és kötelességtudását, de játékosságát is jelképezve. Mert Gyurkovics Tibor bármilyen műfajban is ír és bármiről, mondanivalója nem változik. A személyiség erkölcsi épsége mellett tesz hitet, eszmények elárulása ellen emel szót, akár lekerekített mesét, akár laza szövetű, groteszk történetet mond el. Mindennapos jelenetekből, néha csak gesztusokból, ellesett pillanatokból építkező írásai, melyeket sebzett lelkek, elmagányosodott családok, idegen környezetben tengődő emberek, megszállott boldogságkeresők, szeretetéhes figurák népesítenek be, vádiratai az elszemélytelenedésnek, látszatéletnek. A halálosan beteg orvos, a szellemi fogyatékos gondozott, a két asszony közt ingázó férfi, a helyüket kereső fiatalok, a magára maradt öregasszony, aki a kórteremben jövőt hazudik betegtársainak és saját magának is a fia családjában - egytől egyig személyes ismerősünk. De ismerős figurák, helyzetek, dialógusok elevenednek meg a Vulgária presszó szatíráiban is, melyeket az értelmetlenség, az emberitől idegen jelenségek kicsúfolásának a szándéka hívott életre. A humorista, akinek élményanyagából csupa minitragédiára telik, a szerkesztőségi folyosón őgyelgő szerző, aki a halhatatlanság nyomtatott jegyei nélkül vonul be végül a halhatatlanságba egy nekrológ formájában, a művészpresszó álművészei, a tévészerzők halandzsái remek telitalálatai az értelmetlenség panoptikumának. Gyurkovics Tibor modern hangütésű elbeszélései, sűrű atmoszférájú világa külön színfoltja a mai magyar prózának.

Gyurkovics Tibor - A ​test balladája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók