Ajax-loader

Gyurkovics Tibor könyvei a rukkolán


Gyurkovics Tibor - Kukoricacsutka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Schéner Mihály - A ​pápai mézesbábos
Még ​vásáron is ritka manapság a mézeskalácsos, akinek sátrában mézeskalács huszár, tükrös szív kapható. Hát még az ilyen mézeskalácsos mint ez itt! Ilyet aztán hiába is keresnek, az ő portékája másutt nem kapható, csak itt! Tessék, tessék, lehet választani, ez az igazi vásárfia, itt mindenki megtalálja a magáét! És hozzá versek is, ahány mézeskalács, annyi jóízű, huncut vers - csak tessék, tessék! Lehet választani.

Gyurkovics Tibor - Öngyilkosság ​receptre
Egy ​férfi évről évre egyre inkább összekuszálódott sorsát cipelve - feleség, asszonyok, család - apjához indul tanácsért. útközben, talán hogy összeszedje gondolatalt. talán hogy késleltesse a vallomást. meg elidőzik egy eszpresszóban, iszik valamit, hazatér, otthon, a bátyja azzal hírrel fogadja. hogy apjukat kórházba szállították, a halálán van - Egy öreg suszter mellé odaszegődik egy asszonyka, főz rá megosztja vele a tennivalókat de cserébe azt követeli: Keresse meg a tallért, melyet a tündér rejteget a cipők talpbélésében. A makacs kívánság súlyos konfliktusokat okoz - Egy kisgyerek, aki imádattal csügg anyján, rádöbben, nem tapasztalattal, hanem belső figyelme réven, hogy anyja egy idegen férfi szeretője. Szívós figyelemmel kíséri a szerző is az élet tennivalói között tanácstalanul botladozó, különböző s esendőségükben egymáshoz mégis annyira hasonlatos hőseit: az elmeorvostani eggyé válik betegeivel életükben és pusztulásukban, az ifjú lányt. aki most próbálkozik először az élet fanyar, izgalmas ízeivel a könyvekkel és a szerelemmel. Figyelme szelíd megértéssel, részvéte iróniával forr össze - történetei, melyek a szó szoros értelmében. hétköznapian egyszerűek, a valóságból átcsúsznak a fantázia az álmok lebegő, groteszk világába. Ismerősöknek, szinte a magunkénak érezzük laza szövésű történeteit, figurái a novellák végeztével is velünk maradnak, velünk élnek.

Gyurkovics Tibor - Ne ​szeress, ne szeress
Gyurkovics ​Tibor regényének főhőse egy fiatal idegorvos, maga a történet tulajdonképpen a főhős egy napjának, karácsonyi inspekciójának ideje alatt játszódik, s ezalatt, munka közben éli át szerelmük történetét, szétdobálva e szerelem kronológiáját, ahogy asszociációi parancsolják. Szerelmük tilos szerelem, mert a nő asszony, s boldogságuk lopott boldogság, tele a tilalmak buktató erejével. Szükségük van egymásra, mégis taszítják egymást, a bujkálások kikezdik a legőszintébb érzéseiket, mint a mézet a belékerült morzsa. Érezhető - mert nincs ugyan kimondva -, hogy szerelmük nem tudja legyőzni az akadályokat.

Gyurkovics Tibor - Üdv ​a tolvajnak
"... ​nyomorult férfiaink boldogok. Minek ide technika, huszadik század, egyenjogúság? Nőtársaink - átesve a modern civilizáció egyenjogúsítási parlament-gyermekbetegségein - uralkodnak. Halkan, gyerekestől, szexuálisan vagy intellektuálisan, önfeláldozóan vagy magyarosan, kivirulva vagy klimaxosan, anyagiasan vagy platonikusan, csúnyán vagy szépen uralkodnak örökkön-örökké. Na, nem mondom, hogy ámen. - Mit tart a legveszedelmesebbnek nő és férfi közt? - Nézze, kettőt. Az egyik, ha tudják egymásról, hány szereplőjük van. - És a másik? - Ha nem tudják."

Gyurkovics Tibor - Mindennapi ​szerelmünket add meg nekünk ma
Társadalomba, ​családba, jó embersorsba ágyazott életének csúcsait járó férfi találkozik egy villámcsapásos szerelemmel. Ahogy a régi regények becéznék - a végzet asszonyával; egy fiatal nővel, aki intellektuálisan és érzelmileg méltó partnere ahhoz, hogy életét kiteljesítse, vagy romba döntse. Eksztatikus nagy szerelemben. Párt kereső igazságban. Ez a nő és ez a szerelem földúlja a férfi egész valóját, szellemét, életvitelét. Sőt - visszafelé megkérdőjelezi a múltját, ifjúságát, egyéniségének vonásait, elvi alapállását. A férfi saját egyéniségének mérgező gyógyszerét keresi, múlt szerelmeinek színhelyeit és hangulatait. Kiszabadul-e élete szabad térségeire? Van-e "második szerelem", "második ifjúság" - eltéved, hazatalál, lapos mezőkre tér - revolvert ragad vagy új emberi kezet a sötétben - vagy merre veszi útját?

Gyurkovics Tibor - Azúr
Gyurkovics ​Tibor új verseskötettel jelentkezik, a legutolsó évek összegyűjtött termésével.Témájuk a test, lélek, szerelem, élet és halál, és - betegség. A rejtőzködő transzcendens Isten és az antropomorf "öregisten" a költő számára ismeretlen is, ismerős is, ellenség, barát és végső cél, melynek bekövetkeztét - mint minden ember -késleltetni óhajtaná.

Gyurkovics Tibor - Tónió ​a póniló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Az ​utolsó karácsony
Mit ​keres a bárány a hadseregben? - teheti föl a kérdést az olvasó, aki végigfutja Gyurkovics Tibor új novellás kötetének tartalomjegyzékét. Pedig ott a helye - legalábbis az író szerint. Nem húsvéti bárányként, hanem a mindennapok kisemberének békevágyát, reményeit és kötelességtudását, de játékosságát is jelképezve. Mert Gyurkovics Tibor bármilyen műfajban is ír és bármiről, mondanivalója nem változik. A személyiség erkölcsi épsége mellett tesz hitet, eszmények elárulása ellen emel szót, akár lekerekített mesét, akár laza szövetű, groteszk történetet mond el. Mindennapos jelenetekből, néha csak gesztusokból, ellesett pillanatokból építkező írásai, melyeket sebzett lelkek, elmagányosodott családok, idegen környezetben tengődő emberek, megszállott boldogságkeresők, szeretetéhes figurák népesítenek be, vádiratai az elszemélytelenedésnek, látszatéletnek. A halálosan beteg orvos, a szellemi fogyatékos gondozott, a két asszony közt ingázó férfi, a helyüket kereső fiatalok, a magára maradt öregasszony, aki a kórteremben jövőt hazudik betegtársainak és saját magának is a fia családjában - egytől egyig személyes ismerősünk. De ismerős figurák, helyzetek, dialógusok elevenednek meg a Vulgária presszó szatíráiban is, melyeket az értelmetlenség, az emberitől idegen jelenségek kicsúfolásának a szándéka hívott életre. A humorista, akinek élményanyagából csupa minitragédiára telik, a szerkesztőségi folyosón őgyelgő szerző, aki a halhatatlanság nyomtatott jegyei nélkül vonul be végül a halhatatlanságba egy nekrológ formájában, a művészpresszó álművészei, a tévészerzők halandzsái remek telitalálatai az értelmetlenség panoptikumának. Gyurkovics Tibor modern hangütésű elbeszélései, sűrű atmoszférájú világa külön színfoltja a mai magyar prózának.

Gyurkovics Tibor - Szemadám György - Az ​alkotás vegetatív bája
A ​Napkút Kiadó kétszereplős könyveinek ezen részében a költő Gyurkovics és a festő Szemadám társalog. A sorozat köteteiben természetesen új meg új arcokkal, egymással szóba ereszkedő, alkotó párosokkal ismerkedhetünk majd meg. De változnak bennük a szereplők mellett a szerepek, hangsúlyok, zsánerek, művészeti ágak, a témamerítés és a körítés is. Ahogy az élet és az alkalom hozza, és ahogy a változó idő hitük szerint mindig alkalmat ad a soha nem szűnő párbeszédre.

Gyurkovics Tibor - Halló, ​Krisztus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Kiskutya ​- nagykutya
"A ​nagy kutya a kút mellett állt. Odament hozzá a kis kutya. Ott álltak a falu mögött, az utolsó háznál. A nagy kút köve körül volt locsolva, ragyogott a víz. - Hogyan lettél te nagy kutya? - kérdezte a kicsi. - Hát... megnőttem. A kicsi hátrahúzta a fejét, mintha gondolkodnék. -És? .... - Nem tudom.... Hagyni kell, hogy az ember úgy nőjön. - Az ember? - A .... kutyaember. - Aha! - álmélkodott a kicsi. - Értem - mondta, de semmit sem értett az egészből..." A kis kutya és nagy kutya barátságának históriája több, mint amit az irodalmi "kutyatörténetek" általában adni szoktak. Az író a tizenévesek érzelmi életének szinte teljes skáláját lekottázza ebben a könyvében, anélkül hogy frázisokba, prédikációkba vagy az erkölcsi példázatok ingoványaira tévedne. Látszólag semmi másról nincs szó, mint két együtt kóborló falusi kutya kalandjairól, valójában azonban a barátság legmélyebb, gyakran ellentmondásokkal teli tárnáit tárja fel az író.

Gyurkovics Tibor - Üveggolyó
Azzal ​a golyóval aludtam, üveggolyó volt. Benn csík, piros kacskaringó. Megtörte a napot, ahogy a fehér lepedőre tettem, szikrázva dobta szét a fényt. Ha hunyorítottam, még több napot láttam benne. Napgolyó volt, piros csíkkal. Éva sokat kért. Szereztem neki egy mentőautót az öcsémtől... piros, puha radírt. Szivartokot fémből. Azt hiszem. Éva kifosztott. Rájött, hogy mindent megadnék a golyóért. És én mindent megadtam érte". Gyurkovics Tibor drámaian tömör, gyakran lírai képsorozatában a mai gyerekek életének fényeit és árnyait rajzolja meg. A játék boldog örömei, csínytevések, a védettség és szeretet utáni vágy, a barátság, a szerelem első, még elmosódott jelentkezése, gyerekek és felnőttek viszonya, a gyerekvilág hirtelen megbomlásából keletkező zavar - bátran mondhatjuk, a gyerekek belső világának szinte teljes képe tárul az olvasó elé.

Gyurkovics Tibor - Tintapaca
A ​szavakkal játszani olyan gyerekjáték, mint bármi más, babázás, homokozás, autógarázs-építés. És legalább olyan gyönyörűség is. Gyurkovics Tibor gyerekversei a maguk gyermeki - és ugyanakkor mélyen költői - találékonyságukkal a szavakkal való játék örömeit kínálják a kicsiknek. A bűvöletet, elragadtatást, hogy lám, mi minden lehet a kimondott szóból. Persze Gyurkovics játékainak célja van: többet akar adni, mint játékot, és többet is ad: érzést, megfigyelést, gyerekhez szóló, tiszta gondolatot. Egyszóval: igazi költészetet. A kicsiknek szóló szép kötetet Heinzelmann Emma megragadó, színes rajzai teszik gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt még élvezetesebbé.

Gyurkovics Tibor - Színház ​az egész – nem is – világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Magyar ​extázis
A ​Kossuth-díjas költő a személyes én határainak túllépésével valósította meg az utóbbi 200 év magyar képzőművészeti szépségeinek "gyurkovicsi" bemutatását. Mert mindenre van vers - vallja Gyurkovics Tibor. Az Extázis-sorozat harmadik kötete a nagy magyar festők híres festményeinek különleges költői bemutatása, lelki megidézése.

Gyurkovics Tibor - Levelek ​Mandzsúriába
Gyurkovics ​Tibor prózáját nem kell bemutatni, ahogy a mondás tartja: önmagukért beszélnek az írások. Az olvasó most az elmúlt négy év látleletét veheti kézbe. A Mandzsúriai Levelek Galsai Pongrácnak a mennybéli barátnak szóló rádiós jegyzetek, Jezovics, a mai muszáj-herkules, a Magyar Nemzetbil, a Janus-arcú korunk megjelenítése.

Gyurkovics Tibor - Gyurkovics Györgyi - Arcomat ​ne feledd el
Gyurkovics ​Tibor halálának 5. évfordulóján Gyurkovics Györgyi ezekkel a szavakkal bocsájtja útjára a naplórészleteket, kiadatlan verseket tartalmazó kötetet: „Nem akarok, „összegző” visszaemlékezést írni. Ezt a kis összeállítást azért készítettem el, mert múlnak az évek, rakosgatom a hátra maradt papírokat; hivatalos iratokat, írótársi-társírói leveleket, melyekből kisejlik, hogy Gyurkovics Tibor az egész életét úgy élte, mintha nem azt élné, amit élhetne. Arra biztatott, állítsam össze ezt a kötetet, mutassam meg azt a Gyurkovics Tibort, akit nem ismer az olvasója, akire csak úgy emlékeznek: a társaság központja, lelke, motorja.

Gyurkovics Tibor - „Visszanéztem ​félutambul, szememből a könny kicsordult”
Gyurkovics ​Tibor válogatott verseinek kötete alig valamivel testesebb, mint egy átlagos, új darabokat közlő kötet. A szerző nyilvánvalóan nemcsak szigorúan - talán túl szigorúan - válogatott, de arra sem vágyott, hogy e kötetéből felismerhető legyen pályájának íve, "fejlődésének" megannyi iránya és buktatója. Úgy sorakoznak a karcsú könyvben a versek, mintha mindig is ezt a kötetet írta, alkotta volna a költő. A válogatás így extravagáns és eredeti, a versek pedig úgy, hogy Gyurkovics tudatosan kerüli (sőt gúnyolja) a "költői" költőiséget. Nemcsak prózai futamokkal, láb- és széljegyzetekkel látja el sok versét, de meghökkentően prózai bejelentésekkel él igen sűrűn, nemcsak az alapvető műformák (óda, elégia, panegirikusz stb.) sajátosságait fordítja ki, de - akartan - túlzásba viszi a rímjátékokat, a nyelvi ötleteket, a "bravúráriákat", a paradoxonokat is. Nehéz elkerülni a kitételt: Gyurkovics szeret és tud is bohóckodni. Éppen nem fél a szentségtöréstől, a hagyományos és az újabb költői - fennkölt - pózok sárba rángatásától, az olvasó, kivált a széplelkű, érzelmes olvasó megbotránkoztatásától. És éppen ebben áll a gyurkovicsi poézis ereje. Mert amikor már - hol litterárisan, hol metaforikusan, hol kontextuálisan - beállította a költői cinizmus alapképleteit, egyszer csak kipattan, felvillan, felfénylik a versből - szinte mindegyikből - a legősibb, leglíraibb, legérzelmesebb vallomás, szívhang, alázat és megrendülés (Férfi; Vigilia; Szerzetes; Fényből árnyékból; Szeretlek egy faluban; Európai körutazás; Magán-messiás; Ebek harmincadja stb.). - Igen eredeti, igen jelentős kötet, minden verskedvelő olvasónak melegen ajánlandó.

Gyurkovics Tibor - Vers ​a Mikuláshoz
Gyurkovics ​Tibor - Heinzelmann Emma, 1975. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest.

Gyurkovics Tibor - Rikiki
Rikiki ​csodálatos lény, a mesék világából elénk toppant kisgyerek, olyan kicsi, hogy már-már úgy érzi, ő a legkisebb a világon. De bármilyen kicsi is, nagy-nagy szíve van. Ezzel a fel-feldobogó, eleven gyerekszívvel járja a világot, játszik, barátkozik vagy mélázik, közben apránként fedezi fel, hogy a roppant nagyvilágban mennyi csodálatos és félelmes dolog történik. Gyurkovics Tibor mesterien ábrázolt, aprócska kalandok láncolatában tárja elénk az érzékeny gyereklélek világfelfedező ámulatát, fájdalmát és örömét. Klasszikus példák nyomán halad, amikor Rikikiben felfedi egy háborút átélt nemzedék "Szegény kisgyermek panaszai"-t, s mint a klasszikusok írása, az övé is gyerekeknek és felnőttnek egyaránt élvezetes olvasmány.

Gyurkovics Tibor - Pótmajom
Gyurkovics ​Tibor első verseskötete 1961-ben, első prózakötete 1970-ben jelent meg. Az irodalom minden ágát műveli: novellát és drámát éppúgy ír, mint verseket és regényeket. Most 49 éves, az írásból és, de tizenöt évig mint pszichológus sérült gyerekek és felnőttek gyógyításával foglalkozott, hosszú évekig a Lipótmezőn. Új regénye, a Pótmajom is eredeti szakmájához vezet vissza, középpontjában egy fiatal pszichológus áll, aki egy sérült kamasz lányt vesz szárnyai alá, próbálja átsegíteni az életkezdés nehézségein. A kislány beleszeret az orvosba, mint ez oly sokszor megtörténik ilyen helyzetben, de a férfit köti az orvosi etika. "Az élet kegyetlen. Van, akiből lesz valami, van, akiből nem lesz semmi. Van, aki ezt böcsületesen fölvállalja, van, aki azzal áltatja magát, hogy csak egy hajszál hiányzik ahhoz, hogy az élete jobbra forduljon, révbe jusson, tehetséges legyen, csak éppen egy picit kell fordítani a sorsán... majd akkor beáll a csoda. Vagy a sors. Vagy a tehetség" - írja kamasz lány hőséről a szerző, s ezzel meg is fogalmazza a regény alapvető mondanivalóját: az embernek talpra kell állnia minden körülmények közt.

Gyurkovics Tibor - Névike
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Kettős ​zsoltár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Szálka, ​hal nélkül
"-Van ​egy cég. A Generál. Akik itt dolgoznak a templomban. Nem találkozott velük, atyám? - De. Futólag. Csalók? - Á. Még ahhoz is hülyék. - Válogasd meg a szavaidat, fiam. Mintha az Úrhoz beszélnél. - Az öreg - azt mondják - nagy balek. A jelentések szerint. - Jelentések is vannak? - Azok mindig vannak. Szóval az öreg nem a pénzt nézi, hanem a kontaktust. Az emberi meleget. A javítóiparban! - Egy ökör! - Jól mondja, atyám, bocsánat a szóért. A fiával jár dolgozni - a jelentések szerint -, aki egy nagy hmm... mamlasz."

Gyurkovics Tibor - Szolgálat
A ​Szolgálat köznapi történetet mond el. Beleférne egy szokványos újsághírbe: Bata Lajos, a boldogházi vasútállomás ötvenhárom éves forgalmistája hanyagul kezelve a legújabb típusú vasúti biztosító- és forgalomirányító berendézést, ugyanarra a sínpárra irányított két szembejövő vonatot. A tömegkatasztrófát sikerült ugyan kikerülni, egy ember mégis életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult. Bata Lajos ügye elsüllyedt volna a napi hírek között, ha Gyurkovics Tibor nem vállalkozik arra, hogy kiderítse az okokat, miért így ért véget Bata Lajos hosszú, áldozatos szolgálata? Bata Lajos egész életét a beszédes nevű Boldogházán töltötte. Itt nősült meg, nevelte föl egyetlen leányát, s húzott fel egy szoba-konyhás ki s házat magának. Itt találta meg élete értelmét: a vasúti szolgálatot, a meghitten egyhangú, de fontosnak érzett munkát. Éjszakánként, míg aki- és berobogó vonatokkat fogadta és indította, félfüllel az alkoholista tanító végeérhetetlen monológjait hallgatta technikai találmányokról, művelődéstörténeti érdekességekről, amelyekből bizony vajmi keveset értett. Annál jobban tudta a dolgát. Ám az évek felőrölték: a vonatok, a sínpárok, jelzőlámpák , vágányok szüntelen egyhangúsága. S ekkor állították be az automatát az állomásra. Aztán bekövetkezett a "lélektani rövid-zárlat": két vonatot irányított egyetlen sínpárra...

Gyurkovics Tibor - Szeretlek, ​akárki vagy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Skizofrén ​történelem
Ide ​fogalmazni jó, kell. Most már. A zorduló mondatok. Ideje. Hogyan lavináznak. Mert a szó nemcsak testesül, ám testesít is. Egyetlen Gyurkovics-mondat gombolyog és szálasodik csak széjjel így is a fentiképp. Az a kép, azok a gondolatrejtelmek. Szavakká érnek zuhanva, röppenve élnek. Bennünk is tovább. Egy csonka mondatból rajzottak elő. Serkent hatvanöt képzelt levél kétezer- kilencszáznyolcvan mondatából hát kiben-kiben mennyi? Mennyi a születés? Érnek, érnek. Meghasonlott évtizedek leletei. A meghasonlottaké, mögöttünk töredékeiben. Általunk is történelem. Sztálin, Kádár, ólomkatonák, ötvenhat, mélymagyar, Auschwitz, Márai, kommunista egyház, holt lelkek.

Gyurkovics Tibor - Apa ​csak 1 van
Apa ​csak egy van, még ha elvált is, ha csak ritkán jön is, ha nagyon hiányzik is, és ha kamasz fejjel kezdi egész más szemmel látni az ember, mint eddig. És nemcsak apát, de mindent, mindenkit. A világot. Ami eddig jó volt, szeretetre méltó volt, megszokott volt, az most valami miatt megváltozott, esetleg gyűlöletessé vált, és akármennyire fáj is, de el kell utasítani kedvesen vagy durván, humorral vagy gúnnyal. Új értékeket kell keresni, és ez nem könnyű, sebeket osztó és kapó harc. Ezt a különös, lelkileg válságos, háborgó időszakot tükrözi Gyurkovics Tibor legújabb verseskötete, friss, eredeti, színes kamaszhangokra komponálva.

Gyurkovics Tibor - Elcseréljük ​egymást
Ősz-alkonyi ​novellák ezek, szórt fény dereng bennük. Szereplőik hosszán állnak a kirakatok előtt, hátha szólítják Őket. szégyenlősen és reménykedve fordulnák be a mellékutcákba hátha ott történik valami. Mindig keresnek valakit: végigbukdácsolnak a városszéli gyér mezők kemény göröngyein, boldogan fülelnek egy hajnali melódiafoszlányra. cseppnyi meghittségén a bútorüzlet üres enteriörjébe is beülnének. és tompa szomorúságuk elöl menekülve. a kádfürdő langyos parajába zárkóznak. Gyurkovics hősei sorsukban. szinte biológiai adottságaikban hordják az egyedüllétet. Képtelenek rá. hogy elsajátítsák mindannyiunk Iétezestechnikáját, nincs hát mivel védekezniük a külvilág hidege ellen: mint nyílt törést érzik az emberi kapcsolatok csődjét, De - emberszomjúságukban - éppen ők szakíthatják a't leginkább a magány burkát Rá kell jönniük: semmiféle elvont okosság nem oldhatja fel magánnyal fertőzött életük rossz monotóniáját, csak a másikért való gond, az aktív és önfeladó szeretet. Gyurkovics Tibor kitűnően ért hozzá. hogy egy ember sorsát, a létezés lassú fájdalmát egyetlen szituációba. gesztusba sűrítse. Mintha személyesen ismerne alakjait: néhány beszédfoszlány lekottázásával úgy idézi fel őket, hogy az olvasó is azt érzi, régi ismerőseivel találkozik a novellák Városának helyszínein az ázott plakátfalak, az eszpresszók piros, zöld neonfényei alatt, a körutak riasztó-vonzó homályában.

Bertha Bulcsu - Csukás István - Gyurkovics Tibor - Hernádi Gyula - Szakonyi Károly - Végh Antal - Burgenlandi ​magyarok közt
Nincs ​már vasfüggöny. A bucsui határátkelőn jön-megy a forgalom éjjel és nappal. Vajha egyszer még könnyebb lenne a közlekedés az országok között! A végképp felszakadó határok mindent megoldanának; mindegy lenne, ki hol él, magyar-e vagy osztrák, ha a Lajtán innen és túl egyformán jó lenne az élet. Akkor aztán nem sorvadna sem a magyar nyelv, sem a magyar kultúra a különböző kényszerűségek miatt.

Gyurkovics Tibor - Ölni, ​ölelni
Magyar ​menyasszony Kreutzer-szonáta Édes Anna Fészekalja

Kollekciók