Ajax-loader

Gyurkovics Tibor könyvei a rukkolán


Gyurkovics Tibor - Kukoricacsutka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Mindennapi ​szerelmünket add meg nekünk ma
Társadalomba, ​családba, jó embersorsba ágyazott életének csúcsait járó férfi találkozik egy villámcsapásos szerelemmel. Ahogy a régi regények becéznék - a végzet asszonyával; egy fiatal nővel, aki intellektuálisan és érzelmileg méltó partnere ahhoz, hogy életét kiteljesítse, vagy romba döntse. Eksztatikus nagy szerelemben. Párt kereső igazságban. Ez a nő és ez a szerelem földúlja a férfi egész valóját, szellemét, életvitelét. Sőt - visszafelé megkérdőjelezi a múltját, ifjúságát, egyéniségének vonásait, elvi alapállását. A férfi saját egyéniségének mérgező gyógyszerét keresi, múlt szerelmeinek színhelyeit és hangulatait. Kiszabadul-e élete szabad térségeire? Van-e "második szerelem", "második ifjúság" - eltéved, hazatalál, lapos mezőkre tér - revolvert ragad vagy új emberi kezet a sötétben - vagy merre veszi útját?

Gyurkovics Tibor - Öngyilkosság ​receptre
Egy ​férfi évről évre egyre inkább összekuszálódott sorsát cipelve - feleség, asszonyok, család - apjához indul tanácsért. útközben, talán hogy összeszedje gondolatalt. talán hogy késleltesse a vallomást. meg elidőzik egy eszpresszóban, iszik valamit, hazatér, otthon, a bátyja azzal hírrel fogadja. hogy apjukat kórházba szállították, a halálán van - Egy öreg suszter mellé odaszegődik egy asszonyka, főz rá megosztja vele a tennivalókat de cserébe azt követeli: Keresse meg a tallért, melyet a tündér rejteget a cipők talpbélésében. A makacs kívánság súlyos konfliktusokat okoz - Egy kisgyerek, aki imádattal csügg anyján, rádöbben, nem tapasztalattal, hanem belső figyelme réven, hogy anyja egy idegen férfi szeretője. Szívós figyelemmel kíséri a szerző is az élet tennivalói között tanácstalanul botladozó, különböző s esendőségükben egymáshoz mégis annyira hasonlatos hőseit: az elmeorvostani eggyé válik betegeivel életükben és pusztulásukban, az ifjú lányt. aki most próbálkozik először az élet fanyar, izgalmas ízeivel a könyvekkel és a szerelemmel. Figyelme szelíd megértéssel, részvéte iróniával forr össze - történetei, melyek a szó szoros értelmében. hétköznapian egyszerűek, a valóságból átcsúsznak a fantázia az álmok lebegő, groteszk világába. Ismerősöknek, szinte a magunkénak érezzük laza szövésű történeteit, figurái a novellák végeztével is velünk maradnak, velünk élnek.

Gyurkovics Tibor - Schéner Mihály - A ​pápai mézesbábos
Még ​vásáron is ritka manapság a mézeskalácsos, akinek sátrában mézeskalács huszár, tükrös szív kapható. Hát még az ilyen mézeskalácsos mint ez itt! Ilyet aztán hiába is keresnek, az ő portékája másutt nem kapható, csak itt! Tessék, tessék, lehet választani, ez az igazi vásárfia, itt mindenki megtalálja a magáét! És hozzá versek is, ahány mézeskalács, annyi jóízű, huncut vers - csak tessék, tessék! Lehet választani.

Gyurkovics Tibor - Üdv ​a tolvajnak
"... ​nyomorult férfiaink boldogok. Minek ide technika, huszadik század, egyenjogúság? Nőtársaink - átesve a modern civilizáció egyenjogúsítási parlament-gyermekbetegségein - uralkodnak. Halkan, gyerekestől, szexuálisan vagy intellektuálisan, önfeláldozóan vagy magyarosan, kivirulva vagy klimaxosan, anyagiasan vagy platonikusan, csúnyán vagy szépen uralkodnak örökkön-örökké. Na, nem mondom, hogy ámen. - Mit tart a legveszedelmesebbnek nő és férfi közt? - Nézze, kettőt. Az egyik, ha tudják egymásról, hány szereplőjük van. - És a másik? - Ha nem tudják."

Gyurkovics Tibor - Ne ​szeress, ne szeress
Gyurkovics ​Tibor regényének főhőse egy fiatal idegorvos, maga a történet tulajdonképpen a főhős egy napjának, karácsonyi inspekciójának ideje alatt játszódik, s ezalatt, munka közben éli át szerelmük történetét, szétdobálva e szerelem kronológiáját, ahogy asszociációi parancsolják. Szerelmük tilos szerelem, mert a nő asszony, s boldogságuk lopott boldogság, tele a tilalmak buktató erejével. Szükségük van egymásra, mégis taszítják egymást, a bujkálások kikezdik a legőszintébb érzéseiket, mint a mézet a belékerült morzsa. Érezhető - mert nincs ugyan kimondva -, hogy szerelmük nem tudja legyőzni az akadályokat.

Gyurkovics Tibor - Tintapaca
A ​szavakkal játszani olyan gyerekjáték, mint bármi más, babázás, homokozás, autógarázs-építés. És legalább olyan gyönyörűség is. Gyurkovics Tibor gyerekversei a maguk gyermeki - és ugyanakkor mélyen költői - találékonyságukkal a szavakkal való játék örömeit kínálják a kicsiknek. A bűvöletet, elragadtatást, hogy lám, mi minden lehet a kimondott szóból. Persze Gyurkovics játékainak célja van: többet akar adni, mint játékot, és többet is ad: érzést, megfigyelést, gyerekhez szóló, tiszta gondolatot. Egyszóval: igazi költészetet. A kicsiknek szóló szép kötetet Heinzelmann Emma megragadó, színes rajzai teszik gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt még élvezetesebbé.

Gyurkovics Tibor - Túlvilági ​extázis
Ez ​a posztumusz-munka a magyar és a világi kultúrát együtt veszi górcső alá: egy festmény - egy vers - egy cím. Ahogy hasonló alkotásainak fogantatását fogalmazza a költő: „Megpendül valami, ami a tudatalattinak a tudatba való felcsapódása. Mint ahogy a hal felveti magát a vízből a levegőbe, és hirtelen megcsillan a pikkelye. Ez az ezüst ragyogás a Vers. Nem a víz, nem a hal, nem a táj, hanem a csillám, az ezüsthal.” Ahány vers, annyi történet, és közben feltárul a Kossuth-díjas író egész élete, szerelmei, házasságai, szenvedései, félelmei, halálfutása és művészi hitvallása. A könyvet szerkesztette Gyurkovics Györgyi, a kötethez előszót Szalay Károly írt.

Gyurkovics Tibor - Extázis ​II.
Az ​énjét ezerszeresen megsokszorozó Gyurkovics Tibor ebben a kötetben ismét a szavak festőjeként varázsolja közénk a magyar és európai kultúra teljességét. Gyermekkor, anya, szerelem, Jézus Krisztus, látványok, emlékek és remények foglalata az ismét 107 verset és képet tartalmazó kötet.

Gyurkovics Tibor - Színművek ​I-II.
Gyurkovics ​Tibor összes drámáját tartja "kezében" az olvasó az 1969-es Estére meghalsz című darabtól az 1995-ös Háború hármasban játékig. Ezek a drámák a magyar groteszk megteremtői. Gyurkovicsot legtöbb színpadi művében az foglalkoztatja, mit jelent ma magyarnak, európainak lenni, milyen tanulságokat hordoz a múlt, és mit őriz ebből a generációk tudata, milyen szálakkal kötődik az egyén sorsa a nemzetéhez. Ezek a kérdések tragikusak, de mivel írói alkatától idegen a tragédia, válaszait a groteszk segítségével fogalmazza meg. Ez adja műveinek sajátos szemléletét és jellegzetes humorát. Kész típusokkal és viselkedésnormákkal dolgozik, ezeket helyezi adott szituációba, és vizsgálja reflexeiket. Az eredmény: a reakciók annyira képtelenek és abszurdak, hogy általuk a világ is azzá válik. A gyurkovicsi groteszk lényege tehát a diagnosztizálás - az emberek reakcióinak vizsgálata. Drámái valójában pszichológiai tesztek, egy érzékeny és játékos elme valóságfaggató gyakorlatai.Két nagy színházi korszaka van: 1970-től 1980-ig a vígszínházi és a veszprémi a nyolcvanas években. A Vígben maga Várkonyi Zoltán szeretett bele darabjainak különleges hangvételébe. Ő mondta a Nagyvizit fergeteges premierje után: "Megszületett a magyar abszurd!" A Veszprémi Petőfi Színháznak nemcsak az Édes Anna, a Fekvőtámasz bemutatóját köszönheti, hanem legnagyobb színházi kísérletét: színészként való fellépését saját darabjában. Gyurkovics Tibor abban a frappáns jelenetben nem Gy. T. volt, hanem az Ezredes, ez a kicsit nagyképű, kicsit őrült és nagyon komikus figura, akit olyan jól megírt magának. (Ézsiás Erzsébet )

Gyurkovics Tibor - Szolgálat
A ​Szolgálat köznapi történetet mond el. Beleférne egy szokványos újsághírbe: Bata Lajos, a boldogházi vasútállomás ötvenhárom éves forgalmistája hanyagul kezelve a legújabb típusú vasúti biztosító- és forgalomirányító berendézést, ugyanarra a sínpárra irányított két szembejövő vonatot. A tömegkatasztrófát sikerült ugyan kikerülni, egy ember mégis életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult. Bata Lajos ügye elsüllyedt volna a napi hírek között, ha Gyurkovics Tibor nem vállalkozik arra, hogy kiderítse az okokat, miért így ért véget Bata Lajos hosszú, áldozatos szolgálata? Bata Lajos egész életét a beszédes nevű Boldogházán töltötte. Itt nősült meg, nevelte föl egyetlen leányát, s húzott fel egy szoba-konyhás ki s házat magának. Itt találta meg élete értelmét: a vasúti szolgálatot, a meghitten egyhangú, de fontosnak érzett munkát. Éjszakánként, míg aki- és berobogó vonatokkat fogadta és indította, félfüllel az alkoholista tanító végeérhetetlen monológjait hallgatta technikai találmányokról, művelődéstörténeti érdekességekről, amelyekből bizony vajmi keveset értett. Annál jobban tudta a dolgát. Ám az évek felőrölték: a vonatok, a sínpárok, jelzőlámpák , vágányok szüntelen egyhangúsága. S ekkor állították be az automatát az állomásra. Aztán bekövetkezett a "lélektani rövid-zárlat": két vonatot irányított egyetlen sínpárra...

Gyurkovics Tibor - Ölni, ​ölelni
Magyar ​menyasszony Kreutzer-szonáta Édes Anna Fészekalja

Gyurkovics Tibor - Az ​utolsó karácsony
Mit ​keres a bárány a hadseregben? - teheti föl a kérdést az olvasó, aki végigfutja Gyurkovics Tibor új novellás kötetének tartalomjegyzékét. Pedig ott a helye - legalábbis az író szerint. Nem húsvéti bárányként, hanem a mindennapok kisemberének békevágyát, reményeit és kötelességtudását, de játékosságát is jelképezve. Mert Gyurkovics Tibor bármilyen műfajban is ír és bármiről, mondanivalója nem változik. A személyiség erkölcsi épsége mellett tesz hitet, eszmények elárulása ellen emel szót, akár lekerekített mesét, akár laza szövetű, groteszk történetet mond el. Mindennapos jelenetekből, néha csak gesztusokból, ellesett pillanatokból építkező írásai, melyeket sebzett lelkek, elmagányosodott családok, idegen környezetben tengődő emberek, megszállott boldogságkeresők, szeretetéhes figurák népesítenek be, vádiratai az elszemélytelenedésnek, látszatéletnek. A halálosan beteg orvos, a szellemi fogyatékos gondozott, a két asszony közt ingázó férfi, a helyüket kereső fiatalok, a magára maradt öregasszony, aki a kórteremben jövőt hazudik betegtársainak és saját magának is a fia családjában - egytől egyig személyes ismerősünk. De ismerős figurák, helyzetek, dialógusok elevenednek meg a Vulgária presszó szatíráiban is, melyeket az értelmetlenség, az emberitől idegen jelenségek kicsúfolásának a szándéka hívott életre. A humorista, akinek élményanyagából csupa minitragédiára telik, a szerkesztőségi folyosón őgyelgő szerző, aki a halhatatlanság nyomtatott jegyei nélkül vonul be végül a halhatatlanságba egy nekrológ formájában, a művészpresszó álművészei, a tévészerzők halandzsái remek telitalálatai az értelmetlenség panoptikumának. Gyurkovics Tibor modern hangütésű elbeszélései, sűrű atmoszférájú világa külön színfoltja a mai magyar prózának.

Gyurkovics Tibor - Pótmajom
Gyurkovics ​Tibor első verseskötete 1961-ben, első prózakötete 1970-ben jelent meg. Az irodalom minden ágát műveli: novellát és drámát éppúgy ír, mint verseket és regényeket. Most 49 éves, az írásból és, de tizenöt évig mint pszichológus sérült gyerekek és felnőttek gyógyításával foglalkozott, hosszú évekig a Lipótmezőn. Új regénye, a Pótmajom is eredeti szakmájához vezet vissza, középpontjában egy fiatal pszichológus áll, aki egy sérült kamasz lányt vesz szárnyai alá, próbálja átsegíteni az életkezdés nehézségein. A kislány beleszeret az orvosba, mint ez oly sokszor megtörténik ilyen helyzetben, de a férfit köti az orvosi etika. "Az élet kegyetlen. Van, akiből lesz valami, van, akiből nem lesz semmi. Van, aki ezt böcsületesen fölvállalja, van, aki azzal áltatja magát, hogy csak egy hajszál hiányzik ahhoz, hogy az élete jobbra forduljon, révbe jusson, tehetséges legyen, csak éppen egy picit kell fordítani a sorsán... majd akkor beáll a csoda. Vagy a sors. Vagy a tehetség" - írja kamasz lány hőséről a szerző, s ezzel meg is fogalmazza a regény alapvető mondanivalóját: az embernek talpra kell állnia minden körülmények közt.

Gyurkovics Tibor - A ​Szent Bal
Legszívesebben ​egy nagy karimájú cowboy kalapot ütnék a fejembe,egy hatlövetű forgópisztolyt kapnék a kezembe,valódi Coltot, és fényes fekete szőrű lovon, mint Big Bill belovagolnék Budapestre. Egyenesen valamelyik csillogó restaurant-ba vagy neo-barokk butikba vagy éppenséggel az Ország Házába és belelőnék - a levegőbe.Talán... talán még arra is vetemednék,hogy az elmúlt évtizedhez hasonlóan körbelövöldözzek egy-egy finnyás-okos vagy lilán-dühödt bájgúnárt,egy coyote-ot,mint a céllövöldében az ugráló ping-pong labdát.Hogy kapkodnák a fejüket!Talán egyikét-másikát el is találnám?Hű,de kicsipkéznék egy-egy régi fület, egy-egy bamba-új orrot!Miért?Nem is tudom.Ezt tettem ezekben a lövedék-csípős tárcákban az elmúlt évek grállovagjaival,meg hát az új-dondász kor mohó vitézeivel. Dühös vagyok....

Gyurkovics Tibor - Skizofrén ​történelem
Ide ​fogalmazni jó, kell. Most már. A zorduló mondatok. Ideje. Hogyan lavináznak. Mert a szó nemcsak testesül, ám testesít is. Egyetlen Gyurkovics-mondat gombolyog és szálasodik csak széjjel így is a fentiképp. Az a kép, azok a gondolatrejtelmek. Szavakká érnek zuhanva, röppenve élnek. Bennünk is tovább. Egy csonka mondatból rajzottak elő. Serkent hatvanöt képzelt levél kétezer- kilencszáznyolcvan mondatából hát kiben-kiben mennyi? Mennyi a születés? Érnek, érnek. Meghasonlott évtizedek leletei. A meghasonlottaké, mögöttünk töredékeiben. Általunk is történelem. Sztálin, Kádár, ólomkatonák, ötvenhat, mélymagyar, Auschwitz, Márai, kommunista egyház, holt lelkek.

Gyurkovics Tibor - A ​test balladája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Nagyvizit
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Alibi ​/ A báró
"A ​regényíró Gyurkovics önvámszedőként leltározza, méricskéli, majd pazarlóan osztja szét a költő Gyurkovics kitalált szabadságait. Az alter ego egyet kérdez: aki szabad, szabad préda?" (Balázs Tibor)

Gyurkovics Tibor - Extázis
Képek ​ihletik a költőt. Sokszor. Már az első verseskötetében is.Jean Chardin, Munch, Magritte víziói és mondandója rátekeredik egy mai kortárs költő golyóstollára csurog, csorog, szivárog belőle a vágy, az iszony és a habzó gyönyör. Egyszer láttam Gyurkovicsot a Lyukasóra szerkesztőségében: valakinek dedikált, amikor átadta a könyvet, akkor láttam, hogy nincs a kezében toll, a jobbkéz mutatóújjából csurgott valami vörös tintaféleség. - Kő Pál

Gyurkovics Tibor - Isten ​homlokán
Gyurkovics ​Tibor istenes versei díszes kötésben, a Kairosz Kiadó gondozásában.

Gyurkovics Tibor - Üveggolyó
Azzal ​a golyóval aludtam, üveggolyó volt. Benn csík, piros kacskaringó. Megtörte a napot, ahogy a fehér lepedőre tettem, szikrázva dobta szét a fényt. Ha hunyorítottam, még több napot láttam benne. Napgolyó volt, piros csíkkal. Éva sokat kért. Szereztem neki egy mentőautót az öcsémtől... piros, puha radírt. Szivartokot fémből. Azt hiszem. Éva kifosztott. Rájött, hogy mindent megadnék a golyóért. És én mindent megadtam érte". Gyurkovics Tibor drámaian tömör, gyakran lírai képsorozatában a mai gyerekek életének fényeit és árnyait rajzolja meg. A játék boldog örömei, csínytevések, a védettség és szeretet utáni vágy, a barátság, a szerelem első, még elmosódott jelentkezése, gyerekek és felnőttek viszonya, a gyerekvilág hirtelen megbomlásából keletkező zavar - bátran mondhatjuk, a gyerekek belső világának szinte teljes képe tárul az olvasó elé.

Gyurkovics Tibor - Hol ​vagy, Gyula?
Egy ​próza meg versek sora. Összesen hat tucat. Meg számtalan közös fénykép - ez a "mérlege" Gyurkovics Tibor legújabb kötetének, mely a nemrégiben elhunyt Hernádi Gyuláról szól. Hernádi Gyulának. És természetesen nem csak neki.

Gyurkovics Tibor - Halló, ​Krisztus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Vers ​a Mikuláshoz
Gyurkovics ​Tibor - Heinzelmann Emma, 1975. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest.

Gyurkovics Tibor - Gyurkovics Györgyi - Arcomat ​ne feledd el
Gyurkovics ​Tibor halálának 5. évfordulóján Gyurkovics Györgyi ezekkel a szavakkal bocsájtja útjára a naplórészleteket, kiadatlan verseket tartalmazó kötetet: „Nem akarok, „összegző” visszaemlékezést írni. Ezt a kis összeállítást azért készítettem el, mert múlnak az évek, rakosgatom a hátra maradt papírokat; hivatalos iratokat, írótársi-társírói leveleket, melyekből kisejlik, hogy Gyurkovics Tibor az egész életét úgy élte, mintha nem azt élné, amit élhetne. Arra biztatott, állítsam össze ezt a kötetet, mutassam meg azt a Gyurkovics Tibort, akit nem ismer az olvasója, akire csak úgy emlékeznek: a társaság központja, lelke, motorja.

Gyurkovics Tibor - Névike
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Kettős ​zsoltár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Színház ​az egész – nem is – világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyurkovics Tibor - Azúr
Gyurkovics ​Tibor új verseskötettel jelentkezik, a legutolsó évek összegyűjtött termésével.Témájuk a test, lélek, szerelem, élet és halál, és - betegség. A rejtőzködő transzcendens Isten és az antropomorf "öregisten" a költő számára ismeretlen is, ismerős is, ellenség, barát és végső cél, melynek bekövetkeztét - mint minden ember -késleltetni óhajtaná.

Gyurkovics Tibor - Isten ​nem szerencsejátékos / Ne szeress, ne szeress
RERUM ​NOVARUM címmel XIII. Leó pápa 1891-ben enciklikát adott ki. Összefoglalta benn a kor tudósainak, szellemi embereinek tanulmányait arról, hogyan fésülhető össze a szocializmus (kommunizmus) és a kereszténység, az egyház. Nagyon sok filozófus, író, társadalomkutató úgy látta, hogy a Marx-Engels által vizionált imperializmus ellenszere lehet a keresztényszocializmus. A magántulajdon eltörlése. A munkásosztály és a parasztság felemelése, az osztályharc megszüntetése. A szociális tevékenység minden elé helyezése. Az elesettek felkarolása. A kizsákmányoló tőkések elzavarása - mindez az egyház részvételével. Miért ne lehetne a szocializmusban élő ember istenhívő? Miért ne lehetne összeházasítani azt, ami értékelhető a marxizmusban, Jézus Krisztussal? A marxi értelemben vett szocialista államrendben miért ne lehetnének templomok, bazilikák, püspökségek, és egyáltalán - a kommunista utópia miért helyezkedne szembe a vallással? Jó, ebben az esetben ki kell dobni a hajóról a dialektikus materializmus több tonnányi csomagját, dobjuk hát ki! Lelkes csoportok jöttek létre, mozgalom - miközben a kapitalizmus haszonélvezői nevettek az egészen, úgysem lesz ebből semmi. És nekik lett igazuk. Egyelőre. De ki tudja, mit tartogat még a jövő?

Gyurkovics Tibor - Levelek ​Mandzsúriába
Gyurkovics ​Tibor prózáját nem kell bemutatni, ahogy a mondás tartja: önmagukért beszélnek az írások. Az olvasó most az elmúlt négy év látleletét veheti kézbe. A Mandzsúriai Levelek Galsai Pongrácnak a mennybéli barátnak szóló rádiós jegyzetek, Jezovics, a mai muszáj-herkules, a Magyar Nemzetbil, a Janus-arcú korunk megjelenítése.

Kollekciók