Ajax-loader

Uzsalyné Pécsi Rita könyvei a rukkolán


Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Énektár ​2
Kulcs ​a muzsikához tankönyvcsalád ÉNEKTÁR 2. c. könyve a 10-16 éves korosztály részére népdalokat, egyházi énekeket, kánonokat, műzenei szemelvényeket és egyszerű többszólamú műveket tartalmaz. Közreadásával egyrészt a kötelező ismeretek elsajátításához, másrészt az önfeledt, oldott együtténekléshez kívánunk segítséget nyújtani.

Uzsalyné Pécsi Rita - A ​nevelés az élet szolgálata 2.
A ​nevelés az élet szolgálata című sorozat 2. kötete a 6-10 éves gyermekek életfeladatait tartja elsősorban szem előtt, de külön fejezetet szentelünk több olyan témának is – az apa szerepe a nevelésben, a nemi identitás kialakulása, a játékkészség fejlődése, a döntésképesség kialakulása –‚ amely minden korosztály egészséges fejlődésében nagy szerepet kap.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Kultúrák ​kulcsai
A ​Kultúrák kulcsai munkalexikon az általános és középfokú iskolák tanulóinak, a 10-16 éves korosztálynak készült. Nem hagyományos munkafüzet, hanem olyan kulturális iránytű, amely a tanítás-tanulás folyamatában egységet teremtve az összefüggések fölfedezését segíti. Ez a rendszerező munkalexikon valamennyi tanítási órán több évig eredményesen használható.

Uzsalyné Pécsi Rita - Ma ​a szeretetnek más arca van
A ​legkülönbözőbb iskolatípusokban - általános- és középiskolákban, majd egyetemi kutatóként - volt alkalmam számos nevelési módszert megismerni és jó néhányat a mindennapi tanítás gyakorlatában, valamint szülőként, nagyszülőként is kipróbálni. Mondhatom, hogy a Kentenich-féle pedagógia Tilmann Beller atya közvetítésével a megvilágosodás erejével hatott, korábbi nézeteim mérlegelésére ösztönzött. Hogyan is egyeztethető össze az én általam öt évtizeden át képviselt "Jó emberek nevelése", Tilmann atya "Farkasokat kell nevelünk, nem jó kutyákat." vallott nézetével? A könyv olvasása fokozatosan meggyőzött arról, hogy ma a szeretetnek, a keresztény erkölcsiségnek vagy a tekintélytiszteletnek... valóban egészen más arca van, mint azt mi korábban megtapasztaltuk. Mindazok, akik hozzám hasonlóan eddig egészen más irányból közelítették meg a nevelést, kérem, hogy lapozgassák bizalommal a könyvet, mert benne rátalálhatnak Tilmann atya megfontolt tanácsaira, amelyek mindennapi nevelési gondjaikban örömre forduló segítséget nyújthatnak. (Pécsi Géza)

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Ének ​- Zene - Kultúra
Az ​Ének–Zene–Kultúra a Kulcs a muzsikához tankönyvcsalád új tagja. Olyan rendhagyó szerkezetű tankönyv, amely több évtizedes tanítási gyakorlatra alapozva, maximális segítséget nyújt az egy tanítási órában történő kerettantervi követelmények elsajátításához. Bemutatja kultúrtörténeti háttérrel a leggyakoribb művészeti stílusokat, irányzatokat; zenei formákat, műfajokat; szerzőket, műveket; áttekintést nyújt az alapvető zeneelméletről, a népzenéről; tartalmazza a szükséges népdalokat, más népek dalait, egyházi énekeket, kánonokat, műzenei szemelvényeket; és a 14 CD-n lévő hangzóanyag forrását is. Mindezeken túl a könyv vezérfonala a zenében rejlő, lelki mélységekre épülő humánum, amely még a tételes ismereteket is átnemesíti, hogy ezáltal minden találkozás az érzelmi intelligencia fejlesztésének alkalma lehessen.

Uzsalyné Pécsi Rita - Úton ​feléd
Tilmann ​Beller nemzetközi viszonylatban is keresett, elismert lelkigondozóként több mint öt évtizede foglalkozik párkapcsolatokkal. Válaszai mindannyiunknak szólnak, akik azt szeretnénk, hogy jobban értsük önmagunkat, harmonikusabban működjenek kapcsolataink, illetve elevenebb legyen Isten-szeretetünk.

Pécsi Géza - Uzsalyné Pécsi Rita - Mese ​muzsikával
A ​kötet Kodály Zoltán Háry János és Kállai kettős című műveit tartalmazza, melyhez az illusztrációkat Nászay Csilla készítette. A kötethez tartozó CD mellékleten a meséket Sinkovits Imre előadásában hallgathatjuk.

Uzsalyné Pécsi Rita - A ​nevelés az élet szolgálata 1.
Joseph ​Kentenich pedagógiai rendszere -amelyre kiadvány- és előadássorozatunk épül- prófétikus mű, mert messze megelőzve korát olyan irányt mutat, amelyet a modern neveléstudomány, a fejlődéslélektan vagy az agykutatás teljes mértékben alátámaszt. Egyszersmind zseniálisan egyszerű is, mert olyan szemléletmódot nyújt, aminek segítségével szülőként, nagyszülőként és pedagógusként is hatékony megoldást találhatunk mindennapi nevelési/önnevelési problémáinkra.

Kollekciók