Ajax-loader

Robert Spaemann könyvei a rukkolán


Robert Spaemann - A ​végső istenérv
Istenérvek? ​Vajon nem a középkor haszontalan kísérletei voltak-e, melyeket napjaink tudományos-elméleti és filozófiai vitáiban fáradtan megmosolyognak? Vajon Kant már rég nem cáfolta-e meg azokat? Nietzsche meg nem pont az ész ésszerűségét tette kérdésessé? Robert Spaemann más felfogást képvisel. Új istenérvet, amely Nietzschéhez kapcsolódik, és annak érvelési menetét izgalmas intellektuális kalandként mutatja be. Ebben a könyvben ráadásul Robert Spaemann tanítványa, Rolf Schönberger áttekintést ad Arisztotelész, Platón és középkori továbbgondolóik, Canterbury Szent Anzelm és Aquinói Szent Tamás nagy istenérveiről.

Robert Spaemann - Erkölcsi ​alapfogalmak
Hogy ​mi erkölcsös? Azt mondják, az magától értetődik. Azt viszont nem lehet olyasvalamivel megmagyarázni, ami még érthetőbb, és az állatvilágból származó analógiák sem alkalmasak erre. E könyvecske mind a nyolc fejezetében ... az alapozó kérdések és a kazuisztika között mozog, a közepes elvonatkoztatás síkján, vagyis nem választja egyedüli megközelítésmódként sem az egyiket, sem a másikat. Részletez néhány olyan alapfogalmat, amelyet mindnyájan naponta használunk, midőn saját magunkban vagy másokkal megfontoljuk cselekedeteink morális aspektusait. Terminológiai vesződség és betanult előfeltevésekből való kiindulás nélkül kísérli meg az olvasót rávezetni arra, hogyan lehet e fogalmakról jól elgondolkodni.

Kollekciók