Ajax-loader

G. Nagy László könyvei a rukkolán


G. Nagy László - Ki ​beszél itt a Megváltóról?
Számos ​vallás és filozófia létezik, amelyek éles vonalat húznak a földi jólét és a túlvilági boldogság közé. Mintha e világi szenvedéseink, fájdalmaink, lemondásaink által nyernénk el belépőjegyünket a mennybe, és ha túlságosan jól érezzük magunkat a bőrünkben idelenn, az komoly kerékkötője volna a feltámadásnak. Kevés ennél mérgezőbb gondolattal találkozni. A szkeptikus ember szemével nézve értelmetlen minden önmagáért való szenvedés, hiszen ha nincs feltámadás, ráfordításaink sosem térülnek meg. Ám nem kell hitetlennek lennünk ahhoz, hogy kétségbe vonjuk az aszkéta létforma egyedül üdvözítő mivoltát. Éppen Jézus tanításai jelentik a garanciát arra, hogy ugyanaz az út vezet a mennybe, amely a valódi földi boldogsághoz is. Isten országa itt van körülöttünk. Van-e létjogosultságuk napjainkban Jézus tanításainak? G. Nagy László szerint igen, sőt azt vallja, hogy az Újszövetség nem csak a hívőknek adhat útmutatást. Ehhez azonban újra kell értelmeznünk, új megvilágításba kell helyeznünk a jézusi példázatokat. A tékozló fiú története világi szemszögből a felnőtté válásról szól, és az egész emberiséget jelképezheti, ahogy kizsákmányolja – eltékozolja – földi anyagi javait. A kisebbik fiút hajtja a kalandvágy, hogy próbára tegye önmagát. A hagyományos „járt utat a járatlanért el ne hagyj” elvével szemben Jézus példázatában az apa útjára engedi fiát, és tárt karokkal fogadja, amikor az, megtanulva a leckét, hazatér. A Ki beszél itt a Megváltóról? tizenegy példázata arra sarkall, hogy átgondoljuk, mi a szerepe ma az egyházaknak, és felismerjük, a jézusi tanítások mindenki számára útmutatóul szolgálhatnak. A szerző könyve végén megfogalmazza a saját tízparancsolatát, amelynek középpontjában az emberszeretet áll. G. Nagy László 45 éves közgazdász, a pénzügyek hűvös világában tevékenykedik. A téma iránti érdeklődését vallásos szüleinek, valamint egykori középiskolájának, a szentendrei Ferences Gimnáziumnak köszönheti.

G. Nagy László - A ​világ legújabb logikai rejtvényei
A ​világ legnépszerűbb logikai játékai 1999-ben jelent meg a könyvklubnál. A szerző azóta résztvevője volt több rejtvényfejtő világbajnokságnak. A logikai játékok világszerte egyre népszerűbbek, az élenjáró japán és holland rejtvényfejtők mellett a magyarok is mind szívesebben játszanak. G. Nagy László az utóbbi két év valóban legfrissebb rejtvénytípusait gyűjtötte össze. Ahogy a bevezetésben írja, e rövid időszak alatt több mint száz új rejtvénytípus született. A szerkesztés során a feladatokat úgy állítottuk össze, hogy minden fajtából egy könnyebb és egy nehezebb játék kerüljön be a könyvbe!

G. Nagy László - Öltözékek ​és hajviseletek - Az ókortól napjainkig
A ​kötet a maga nemében egyedülálló művelődéstörténeti könyv. G. Nagy László munkája emberi civilizációnk 6000 éves múltjának öltözködés- és hajviselet-történetét villantja fel: világos, lényegre törő megfogalmazásban és rendkívül szemléletes rajzokon keresztül. A könyv lapjain megelevenednek előttünk a legjellemzőbb, legsajátosabb viseletstílusok a mezopotmámiai kecskebőr szoknyát viselő férfitól a XX. század végi, combon felhasított, nagyon rövid szoknyát, apacskendőt vagy angyalhajat hordó lányokig. S közben ámulatból ámulatba esve utazzuk végig az évszázadokat - Egyiptom, Kréta, Hellász, Róma, Bizánc, Itália, Spanyolország, Anglia, Franciaország viselettörténetét -, azt a kiapadhatatlan leleményességet, amivel a különböző korok és civilizációk emberei ruha- és hajviseletükben mások, érdekesebbek, szebbek akartak lenni elődeiknél.

G. Nagy László - Vadonatúj ​logikai rejtvénycsodák
A ​rejtvényeket, társasjátékot, sakkot kedvelők számára készült kötet az elmúlt 3-4 esztendőben keletkezett legszebb logikai feladványtípusokból ad közre egy csokorra valót.

G. Nagy László - Reiki
A ​könyv első része a reiki-rendszer általános ismertetését tartalmazza, ám a megszokottól eltérő módon, párhuzamba állítva egymással a reikiről és a rendszer alapítójáról az elmúlt években napvilágot látott hiteles információkat az elterjedt és közismert reiki-legenda epizódjaival. A reikinek az e könyvben történő bemutatása azonban nemcsak azért tér el a szokványostól, hanem azért is, mert a rendszert az évek során kialakult saját felfogásban tárjuk az olvasó elé. Ez természetesen nem a reiki és a vele kapcsolatos információk öncélú kezelését jelenti - éppen ellenkezőleg. Ragaszkodunk a tényekhez, viszont levonjuk belőlük a - reményeink szerint megfelelő- közvetkeztetéseket. Mivel a reiki terápiaként való, napi rendszerességgel végzett műveléséhez az érzelmi alapokra helyezett, hagyományosként feltüntetett út - amelynek ismérvei a reiki mint "Isteni Energia" iránti odaadó hit, a reiki feltétel nélküli elfogadása és "kitárulkozó szeretettel való" csatornázása - nem bizonyult járható útnak, ezért ahelyett más utat kerestünk, s úgy véljük, találtunk is. A második rész a tanfolyamok anyagát tartalmazza. Ennek fejezetei elsősorban a reiki beavatottak és a gyakorló reikitanárok érdeklődésére tarthatnak számot, ám az azokban foglaltakat is igyekeztünk olyan formában előadni, hogy az ne csak a reiki művelőknek a figyelmét kösse le, hanem az érdeklődő laikusok számára is követhető legyen. A harmadik rész egy továbbfejlesztett reiki ágazat, a Karuna Reiki vázlatos ismertetésén kívül összefoglalj néhány olyan szakterület anyagát is, amelyekben a gyakorlati reiki munka során felmerülő kérdések egy részére biztosan megtaláljuk a választ. Külön figyelmet szenteltünk a relaxált-meditatív állapotot kísérő módosult testi és pszichés érzeteknek, illetve azok lehetséges okainak, valamint a lelki kiteljesedés, a szellemi-spirituális fejlődés témakörének. Noha ez utóbbi jelenség közvetlenül vagy közvetve egyre több embert érint - függetlenül attól, hogy az illető reiki beavatott-e vagy sem - , a pszichospirituális fejlődés folyamatának gyakorlati életre vonatkozó aspektusairól alig esik szó. A legtöbbször nehezen érthető metafizikai fogalmakkal leírt jelenséget sokan misztifikálják, gyakran alapjaiban értik félre, sőt nemritkán fel sem ismerik és a belső átalakulással együtt járó lelki kiteljesedést - olykor valóban furcsa tünetei miatt - egyenesen kóros állapotnak tartják, s ahhoz akként is viszonyulnak. A szellemi ébredésnek is nevezett folyamathoz ezért szintén a megszokottól eltérő módon közelítünk, annak kevéssé ismert, ám rendkívül fontos oldalát bemutatva.

G. Nagy László - A ​hold'em póker filozófiája
Istenem, ​adj kitartást, hogy legyen erőm megváltoztatni a megváltoztathatót, türelmet, hogy elfogadjam, amit nem lehet megváltoztatni, és bölcsességet, hogy e kettőt mindig meg tudjam különböztetni!" E közismert fohász pontosan kijelöli azt az attitűdöt, melyet magunkénak kell tudnunk, hogy sikeresek lehessünk a pókerben és az élet más területein egyaránt. Hogy mit jelentenek a fohász szavai a hold-em nyelvére lefordítva? Erős kezeinkkel igyekezzünk minél több zsetont begyűjteni, ugyanakkor viseljük el alázattal és fegyelemmel, ha ellenfelünk gyengébb kezét megmenti a river! Mindig vegyük észre, hogy melyek azok a partik, amelyekben nem szabad részt vennünk, vagy ki kell szállnunk belőlük! A hold-em legfontosabb igazsága: rövidtávon nem az eredmény számít. Ha minden tőlünk telhetőt megteszünk, s a lehető legjobb döntéseket hozva cselekszünk, úgy nem lehet okunk a lelkiismeret- furdalásra. Ha így élünk, hosszútávon sikerre vagyunk ítélve.

G. Nagy László - Reikikalauz
Milyen ​volt a ma már tucatszámra létező stílusirányzatok alapját képező Usui reiki, ki volt valójában a keresztény papként bemutatott Usui mester, milyen a mai japán reiki, mi jellemzi a Takata-féle "nyugati" reikit, milyen stílusirányzatai vannak, miért van belőlük olyan sok, miben különböznek egymástól, mitől tradicionális a tradicionális reiki és milyen tradíciókat követ, mi számít reiki módszernek és mi nem... - ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kíván választ adni a könyv.

Kollekciók