Ajax-loader

Murányi-Kovács Endre könyvei a rukkolán


Murányi-Kovács Endre - Garibaldi ​dobosa
A ​regény hőseinek, Török Zsigmond honvéd százados-inzsellérnek, kisfiának, Palinak és Medve Jóska huszár őrmesternek hosszú és kalandos utat kell megjárniuk, míg végül 1860-ban Garibaldi szicíliai seregében együtt harcolhatnak az olasz nemzeti egységért és a szabadságért. A világosi fegyverletételkor az apa emigrál, Pali - menekülő anyja halála után - egy derék török földbirtokos fogadott fia lesz, és Medve Jóskával együtt Szíriába kerül. Tíz esztendő múlva az apa rég holtnak hitt fiát ismeri fel egy fiatalemberben... Túlságosan hosszú és nagyon is sokféle eseményben bővelkedő évtized ez, semhogy fel lehetne sorolni, mi minden történik a regény hőseivel. Megjárjuk velük a legkülönbözőbb tájakat: az akkori Dél-Magyarországot, Szerbiát, Törökországot, Szíriát, Olaszországot, Franciaországot. Valóságos történelmi hősök és névtelen, de nagyon izgalmas sorsú kisebb szereplők révén tárul fel az olvasó előtt egy kevéssé ismert világ: a szabadságharc utáni magyar emigránsok külföldi élete.

Murányi-Kovács Endre - Hét ​álnév
Új ​regényem első mondataival arra a hajnalra emlékezem, amelyben az egyik Szajna-híd korlátjának támaszkodtam és karomat hirtelen megérintette egy könnyű leánykéz. "A mámor már elszállt. Nem szeszek mámora, hanem a győzelemé... A magam mögött hagyott éjszakán a győzelmet ünnepelte Párizs" - írtam a regény első oldalán, és azt hiszem, helyesen teszem, ha ezt a hangulatot idézem fel most is, amikor kísérő sorokat írok az elkészült könyvhöz, a hét álnév, a hét háborús fedőnév különös történetéhez. Ezt a regényemet is besoroltam a "Francia varázs" ciklusába, amelyben nemcsak saját emigrációs élményeimet idézem fel, hanem ábrázolni kezdtem az ellenforradalmi Magyarországról francia földre menekült, ott rövidebb-hosszabb időre megtelepedett magyarok sorsát. A "Hét álnév" arról szól, hogy a legkülönbözőbb környezetből kalandos úton elindult, egymástól nagyon különböző hét egyéniség miként kerül úgy egy partizán-csoportba, hogy sorsuk egyetlen történetbe fonódik össze. Regényem központi hőse egy magyar fiatalember. Ő is, csakúgy, mint hat társa a könyv lapjain maga szólal meg és vall életútjáról, küzdelmeiről, szerelméről. És vall általuk az író is, aki hasztalan tagadná, hogy életének egyik legérlelőbb élménye a franciaországi ellenállás volt.

Murányi-Kovács Endre - Manet, ​Degas, Renoir
A ​Képzőművészeti Kiadó ismeretterjesztő sorozata, amelynek segítségével a művészattörténet megismerése élményközpontú, szemléletes és interaktív - a maga korlátozott lehetőségeivel, persze. Minden füzet három művész munkásságát öleli fel, mindegyik művész hat-hat művének reprodukcióját is mellékelve. A mellékelt reprodukciók a füzet végében találhatók, hogy az olvasó maga is részt vehessen a füzet végleges kialakításában: alapos olvasás szükséges a megfelelő hely megtalálásához, ahová a reprodukció beragasztható. Az itt kapható füzetekhez a mellékletek érintetlenek.

Murányi-Kovács Endre - Akik ​szeretni tudtak
Megkérdezték ​az írótól, miért múlt időben írta fel a címet regénye élére? "Mert cselekménye 1945-ben kezdődik és 1948-ban végződik - válaszoltam gyorsan, formai tekintetben ugyan pontosan, mégis kissé meggondolatlanul. Hiszen az Akik szeretni tudtak hőseinek sorsát, szerelmeiket és küzdelmeiket nem zárják le merev véglegességgel e lényegében helyesen megjelölt időpontok; az emlékek csakúgy áttörnek ily kereteken, mint az író s hőseinek céljai. S hogy ezek tulajdonképpen mifélék is: úgy gondolom, nem csalódnak majd, akik e kérdésre a választ nem e rövid kísérősoroktól, hanem magától a regénytől várják."

Murányi-Kovács Endre - A ​barikádok fiai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Murányi-Kovács Endre - Courbet
Azzal ​a művésszel foglalkozik ez a kis könyv, aki embernek és festőnek egyaránt a legnagyobbak közül való volt. A múlt század Franciaországának forradalmak sorozatát megért nemzedékéhez tartozott, s mindig nyíltan és és merészen vállalta a harcot a társadalmi és művészi igazságért, a nép oldalán. Így vált a realista irányzat elindítójává és az 1871-es Párizsi Kommün egyik vezéralakjává. A mozgalmas kor háttere elé kirajzolódó alakját és életművét Murányi-Kovács Endre mindvégig meggyőző és élvezetes formában ismerteti.

Murányi-Kovács Endre - Gilbert ​kapitány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Murányi-Kovács Endre - A ​firenzei varázsló
Már ​életében a legnagyobbak közé sorolták, és lángeszének titkát máig nem tudták megfejteni. Mintha valóban varázsló lett volna, vagy éppen félisten lett volna, mindig mindenben a legnagyobbat alkotta. A festőecsetet, a szobrászvésőt, a mérnöki vonalzót egyforma tehetséggel és nagyratöréssel forgatta a kezében. A renaissance szülötte volt Leonardo da Vinci, a művészi kifejezés új útjainak, a természet kutatásának és szeretetének polihisztor zsenije. Mégis keveset alkotott, és az emberiség nagy kárára még kevesebb maradt fent alkotásaiból. Önkínzó tépelődések óráin és napjain formálgatta magában mondanivalóját, hogy aztán elemi erővel törjön ki belőle képben, szoborban, mérnöki tervben, hadigépben, lantban és énekben a legteljesebb, a végleges megoldás. Murányi-Kovács Endre mindvégig lebilincselő, szép regénye Leonardo ifjúságát eleveníti meg olvasója előtt. Az ifjú tehetség kibontakozásának ábrázolása nem könnyű feladat. Murányi-Kovács Endre mély művészi átéléssel sikeresen oldotta meg feladatát. Az olasz renaissance főurainak mérhetetlen hatalomvágyáról, meg-megújuló merényletekről olvashatunk izgalmas fejezeteket, miközben megérint bennünket a kor sajátos hangulata, az antik művészi ideálok feléledésének izgalma. A szépen kiállított könyv Leonardo da Vinci ifjúkori munkáinak reprodukcióival jelenik meg.

Kollekciók