Ajax-loader

Váró Kata Anna könyvei a rukkolán


Váró Kata Anna - A ​brit film és a nemzeti identitás
A ​nemzeti identitás kérdése a brit film esetében már a korai évektől kulcsproblémának számított. A hetvenes évek gazdasági, politikai nehézségei és a filmipar válsága még inkább előtérbe hozta a nemzeti identitás problematikáját. A sokak által átmenetinek bélyegzett hetvenes évek éppen ezen átmeneti jellegénél fogva érdemel alaposabb vizsgálatot. Az évtized fordulópontnak számít abból a szempontból is, hogy ekkor oldották fel a Ministry of Information Films Division (MOI) anyagának harmincéves titkosítását. A filmek és a kapcsolódó dokumentumok vizsgálata az azokból kiolvasható nemzetkép és nemzeti identitás irányába mutatott. A megélénkült filmtörténeti kutatások vezettek a szigetország filmtörténetírásának átalakulásához és akadémikus diszciplínává válásához. A hetvenes években a nemzeti film elsősorban az ez idő tájt tömegmédiummá váló televízióban keresendő, mely épp ezért kiemelt figyelmet érdemel. A Play for Today elnevezésű, nagy nézettségű kortárs drámasorozat társadalmi elkötelezettségét a nyolcvanas években a nemzeti ikonográfia teljes arzenálját felsorakoztató heritage film váltotta, mely elsősorban az általa sugallt nemzetkép miatt képezi számtalan vita tárgyát.

Kollekciók