Ajax-loader

Imrehné Sebestyén Margit könyvei a rukkolán


Horváth Katalin - Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa V.
A ​könyv a művészetek megértéséhez nyújt segítséget. Az elméleti ismereteken túl ötleteivel megmozgatja a fantáziádat, hogy te is kipróbálj egy-egy megismert stílust vagy témát.

Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa VI.
A ​könyv a művészetek megértéséhez nyújt segítséget. Az elméleti ismereteken túl ötleteivel megmozgatja a fantáziádat, hogy te is kipróbálj egy-egy megismert stílust vagy témát. A könyv két fő részre tagolódik: A történelemórán tanult korszakokban készült műalkotások megismerése és elemzése. Az elméleti tananyag a stílushoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat is magába foglal. Második része a képző- és iparművészeti ábrázolás módjai, technikái és a megismert ábrázolásokhoz kapcsolódó feladatok.

Imrehné Sebestyén Margit - Útmutató ​és tanmenetjavaslat - A képzelet világa 5. o.
Az ​Apáczai Kiadó 2002-ben jelentette meg a Képzelet világa című tankönyveket az alsó tagozatos korosztály számára. A következő évben elkészült további 4 felső tagozatos kötettel teljessé vált a rajz és vizuális kultúra tantárgy 1-8. évfolyamai számára ajánlott egységes szemléletű tankönyvcsalád. A tanárok munkáját mindegyik évfolyamon kézikönyvek segítik. ___ A tankönyvek feladatai a kerettanterv követelményeinek megfelelően az adott korosztály érdeklődéséhez igazodó témakörök alapján készültek. A munkáltató jellegű tankönyvek elméleti ismereteket és ahhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat tartalmaznak. A feladatok célja az elméleti tudás elmélyítése, a vizuális nyelv használata, a vizuális kommunikáció gyakorlása, a tanulók motiválása az adott korosztály érdeklődéséhez igazodó témákkal, a legfontosabb cél pedig a kreativitásra nevelés. ___ A tankönyvek tananyaga tartalmazza a művészettörténet legfontosabb ismereteit. Az adott korszak jellegzetességeihez kapcsolódó kreatív, játékos feladatok megoldásán keresztül észrevétlenül sajátítják és mélyítik el a tanulók az elméleti ismereteket. A komplex feladatok a tantárgyi koncentráció alkotó jellegű alkalmazását, a sokféle ismeret és egyéni élmény alkotó jellegű felhasználását teszik lehetővé. A tanári kézikönyvek ___ Egész évre szóló tanmenetajánlatokkal, óravázlatokkal, kiegészítő ismeretanyagokkal és a feladatok megoldásaival a tanár munkáját segítik. A rajzi feladatokat több száz gyermekmunka szemlélteti. Nem mintaként szerepelnek, hiszen a tanulók képzelete minden egyes feladatnál számtalan megoldást eredményezhet. Ne sablonokat erőltessünk rájuk, hanem hagyjuk kibontakozni kreatív képzeletüket!

Imrehné Sebestyén Margit - Divatok ​és korok
Szórakoztató ​és tanulságos időutazásra hívjuk az olvasót! Tartson velünk a több ezer évet átfogó kalandra, és ismerje meg a nagy történelmi korszakok legjellegzetesebb női és férfi öltözékeit! Ízelítőt kaphatunk a különböző földrészen élő népek napjainkban is hordott hagyományőrző viseleteiből is.

Horváth Katalin - Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa III.
A ​2004 óta nagy népszerűségnek örvendő tízkötetes rajz és vizuális kultúra tankönyvsorozatnak 2009-ben jelent meg a kerettanterv szerinti átdolgozott változata új külsővel és részben megváltozott tartalommal. A tankönyv feladatai nemcsak a kézügyességet fejlesztik, hanem alkalmat nyújtanak a közös játékra és a gyermekek kifejezőképességének kibontakoztatására. A megkezdett ábrák továbbrajzolásakor egyszerre működik és fejlődik a képzelet, a problémamegoldó gondolkodás és a kézügyesség. Motiválja a tanulókat, hogy nem passzív részesei a tananyag megismerésének, hanem kiegészíthetik a tankönyv szövegét saját véleményükkel, és a saját képzeletük szerint folytathatják az ábrákat. A tankönyv fő témakörei: Miért kellenek a játékok?; Változó évszakok; Különleges útvonalak és varázstérképek; Mikulás; Karácsony; Emberábrázolás; Képes történetek – képregények; A valóság és a jellemző forma; Regényes várak és lakói; A sárkányok országában; Év végi összefoglalás. A tankönyvhöz tanári kézikönyv is készült, amely tanmenetjavaslattal és óravázlatokkal segíti a tanár munkáját. A rajzos feladatok megvalósulását több száz gyermekmunka szemlélteti.

Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa 9.
A ​megújult külsővel és átdolgozott tartalommal megjelenő A képzelet világa 9. című rajz és vizuális kultúra tankönyv alapkoncepciója változatlan maradt: a fő témakörök a NAT követelményei alapján összeállított ismereteket tartalmazzák. Megismerhetjük a színek fő jellemzőit, az adott stíluskorszakok jellegzetes kompozíciós megoldásait, a sík- és térábrázolás jellegzetességeit, az ábrázolási rendszerek (a perspektivikus, az axonometrikus és a vetületi ábrázolás) alkalmazási területeit és a szerkesztés alapelveit. A tankönyv az őskortól kezdve egészen a gótikáig kronologikus sorrendben tekinti át az egyes művészeti ágakat, műfajokat és technikákat, a műelemzési módokat, valamint a művészettörténeti stílusokat, ezenkívül beavat az Európán kívüli kultúrák – Afrika, Ázsia, India, Kína, Japán – rejtelmeibe is. A tananyag aktív megismerését a gondolatébresztő kérdések, a szemléltető ábrák, a kompozíciós vázlatrajzok, a fogalmak magyarázatát tartalmazó kislexikon és az alkotómunkára ösztönző kreatív feladatok segítik. „Nemzeti műveltségünk és a világörökség részét képező egyetemes műveltség értékeit a rajz és vizuális kultúra tantárgy közvetíti. E tantárgy elsődleges feladata a vizuális nevelés, azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése és ismereteknek az átadása, amelyek a látható világ használatához, alakításához szükségesek. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez nyújt magas színvonalú segítséget A képzelet világa 9. című tankönyv. A tankönyvet használó, gyakorló tanárként – ismerve a hazai vizuális és művészettörténeti tankönyveket – állítom, hogy A képzelet világa 9. különleges helyet foglal el. A különleges jelző elsősorban a gyönyörű művészettörténeti képeknek, értelmező, magyarázó rajzoknak és az életkori sajátosság tökéletes figyelembevételének szól. KÉPESKÖNYV, olyan képeskönyv, amely tartalmában a NAT követelményrendszeréhez igazodik, kronologikus, egzakt művészettörténetével, irodalmi illusztrációival, könnyen érthető, szép magyarsággal megírt, megrajzolt minőségi tankönyv.”

Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa - 5. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa - 7. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Katalin - Imrehné Sebestyén Margit - A ​képzelet világa II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók