Ajax-loader

Emil Manov könyvei a rukkolán


Emil Manov - Galatea ​szökése
A ​munkában meghajszolt, a házasságában csalódott harminchat éves mérnök egy idő után nem találja helyét a társadalomban. Megcsömörlötten hagyja ott állását, menekül az emberek elől, pihenést és megnyugvást keres. A tengerparton megismerkedik egy híres sebészprofesszor fiatal, nagyon szép feleségével, és a véletlen ismeretségből szenvedélyes szerelem születik. Ez a forró, erotikus szerelem sodorja olyan helyzetbe, melyben ismét magára talál, és ismét világossá válik életcélja, újra tudja, hol a helye az emberek között.

Emil Manov - Galatea ​szökése / Nem mindennapi történet
Kötetünk ​mindkét kisregénye a szerelemről szól. Arról a ritka, elemi erejű szenvedélyről, melynek nem szabhatnak gátat a már meglevő családi kötelékek, mely nem tűri el a bujkálás, a lopott örömök szégyenét. Szükségszerűen tragédiába kell-e torkollnia korunkban az ilyen érzésnek, ha nem csupán a kicsinyes környezet elavult erkölcsi dogmái állják útját, hanem egy gyönge lélek megalkuvása vagy egy erős jellem konok lelkiismerete is megnehezíti a kibontakozást? A Galatea szökésé-nek férfihőse, Filip Gerakov a déli tengerparton találkozik a szerelemmel, mely hozzásegíti ahhoz, hogy újra megtalálja a helyét a társadalomban. S ki tudja, hogyan alakul a Nem mindennapi történet hősének sorsa, "ha Szvetozár nem lett volna annyira érzékeny és becsületes, ha Milena nem annyire értelmes és odaadó feleség, ha Evgénija szeszélyes szíve nem olyan állhatatos...?" A Dimitrov-díjas Emil Manovtól mi sem áll távolabb, mint a probléma sematikus egyszerűsítése. Hangja visszafogott, kerül minden pátoszt, mégis felragyogtatja az emberi boldogság és szenvedés gazdag színeváltozásait.

Emilijan Sztanev - Jordan Radicskov - Emil Manov - Dobri Zsotev - Kamen Kalcsev - Veszelin Andrejev - Georgi Karaszlavov - Szlav Hr. Karaszlov - Történetek ​a hőstettről
A ​bolgár nép történelmét vérrel jegyezték föl: a hősök, az áldozatok vérével. Soha ennyi sebből nem vérzett, soha oly sok áldozatot nem hozott azonban a bolgár nép a viharos évszázadok során, mint éppen az antifasiszta harc, a felszabadító háború éveiben. A Győzelem Könyvtára új kötete nyolc bolgár író nyolc írását - kisregényeket és elbeszéléseket - tartalmaz. Emberi sorsokban mutatja meg a hősiesség sokféle arcát, felidézve a kort, amelyben hősök és hőstettek születtek. Ez a kor számos kitűnő alkotásnak volt ihletője. A nyolc író más és más időpontban lezajló eseményeket örökít meg: az írások között vannak pillanatfelvételek, lírai vallomások és krónikák. Együtt, mind a nyolcan azonban egy hangon szólnak, a hőstettet éneklik, a hőst, aki a történelmi élethalálharcban helytáll, és példát mutat az utókornak.

Kollekciók