Ajax-loader

Farkas Csaba könyvei a rukkolán


Farkas Csaba - Windows ​XP és Office 2003 felhasználóknak
A ​harmadik évezred Európájában elvárjuk, hogy a számítástechnika igényeinkkel együtt fejlődjön és megújuljon, legyen naprakész segítőtársunk a munkában és a mindennapokban. A Windows XP operációs rendszer és az Office 2003 irodai programcsalád jelentős mérföldkő ezen az úton.

Farkas Csaba - Windows ​és Office 2000 felhasználóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holczer József - Takács Attila - Farkas Csaba - Informatikai ​feladatgyűjtemény
Az ​Informatikai feladatgyűjtemény több mint 1700 feladatot tartalmaz. Összeállítása során a szerzők a hatályos iskolai és szakmai követelményekből indultak ki, így egyaránt ajánljuk azoknak, akik közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára készülnek, és azoknak is, akik ECDL vagy OKJ vizsgát kívánnak tenni. A feladatgyűjtemény szorosan kötődik a kiadó informatika tankönyveihez. Bőséges feladatállományt tartalmaz az elméleti ismeretek, az operációs rendszer, a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, a prezentáció és grafika, az adatbázis-kezelés, az internet használata, a webszerkesztés, az algoritmizálás, valamint a könyvtárismeretek elsajátításához

Farkas Csaba - Bevezetés ​a Windows és Office XP használatába
A ​XXI. század küszöbére a számítógép bevonult munkahelyünkre, otthonunkba; mindennapi munkánk hasznos segítőeszközévé, mindennapi életünk egyik fő információ hordozójává vált. A mai felhasználó nem próbálgatni akarja számítógépét, hanem egyszerűen csak használni. A Bevezetés a Windows és Office XP használatába c. könyv olvasója nemcsak megismerheti az Office csomag szolgáltatásait, hanem a könyv didaktikus felépítése és számtalan példája, feladata alapján el is sajátíthatja, be is gyakorolhatja annak használatát. Kívánjuk, hogy Olvasónk hasznos tagja legyen az alkalmazók táborának, és sikeresen feleljen meg az európai (ECDL) elvárásoknak.

Farkas Csaba - A programozás alapjai Visual Basic .NET-ben
A programozás világában tett első lépések során két dolgot kell megtanulnunk: hogyan működik a program, és hogyan kell azt létrehozni. Ebben a könyvben ezt a kettős célt a Visual Basic legújabb, 2008-as eszközeivel érjük el. A könyvet mindenkinek ajánljuk, aki a modern grafikus felület lehetőségeit kihasználva szeretne megismerkedni a programozás alapjaival, így hasznos segítség lehet azok számára is, akik az emelt szintű érettségi vizsgára készülnek. Az elméleti hátteret nyelvfüggetlenül fogalmaztuk meg. Nagy hangsúlyt fektettünk a kisebb-nagyobb mintapéldákra, míg a nyelvspecifikus ismereteket táblázatokba rendeztük.

Farkas Csaba - Festett ​ösvény / Járatlan úton
A ​szerző legújabb könyvének első részében egy reményteljes, fiatal tárcaíró - aki a második részben már meglett író - napos-árnyékos mindennapjait mutatja be. Az olykor abszurdba hajló realista szöveg bepillantást nyújt egy különös vonal, a tehetség-vagy-nemtehetség, a publikálás-vagy-elhallgatás határán egyensúlyozó alkotó életébe, nem kevés iróniával. "Volt idő, mikor Zamfiri még írónak készülődött, de azután inni kezdett, és mint szekrény tetejéről a por, agyfelületéről letörlődött az a bizonytalan képlet, amely lehetővé tette, hogy esténként asztalhoz üljön, és önmaga roncsaiból megteremtse saját mítoszát. (...) Nem, a jövőt nem nekem találták ki", gondolta Thakács, az író (mögötte az elszalasztott, volt lehetőségek; csupán SI-faktoros gyűlölői - SI: sárga irigység - kísérték hőségesen élete során, és számuk egyre növekedett, ahogy Th. minden, ellene elkövetett gazságoktól függetlenül életben maradt, s még írni is volt energiája).

Szabó Marcell - Farkas Csaba - A ​programozás alapjai Visual Basicben
Ön ​is olyan felhasználó, aki kezdi szűkösnek érezni a kész szoftverekben meglévő lehetőségeket? Szeretne egy-egy funkciót saját elvárásainak megfelelően elkészíteni? Szeretné automatizálni a Windows használatát? Esetleg izgatja a kihívás, hogy tudna-e önállóan programot írni? Nos, akkor könyvünk Önnek ? Nekünk hétköznapi embereknek szól! Könyvünket kettős célú tankönyvnek szántuk: Egyfelől szeretnénk az Olvasót könnyen, az alapfogalmak tisztázásával, de a részletekben nem elveszve megismertetni a programozás csodálatos világával. (Figyelembe vettük az emelt szintű érettségi ide vonatkozó követelményeit is.) Másfelől szeretnénk az Olvasónak egy olyan hatékony programozási nyelvet bemutatni, mellyel könnyedén tud új programokat készíteni (VB 6), de tudását kamatoztathatja a Windows folyamatainak automatizálásában is (VB Script), vagy akár új funkciókkal bővítheti az Office programcsomagot (VB makrók).

Farkas Csaba - Bevezetés ​az Office 2003 használatába
Ebben ​a könyvben elsősorban a felhasználói alkalmazásokba, azaz a Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, InfoPath valamint a Windows SharePoint Services, egymással szoros kapcsolatban lévő szoftverek használatába kívánjuk bevezetni a felhasználót, miközben kimondva-kimondhatatlanul mindvégig körülvesz bennünket a 2003. év új irodai rendszere.

Farkas Csaba - Az ​Office 2007 használata
Ma, ​amikor minden irodában ott van a számítógép, s az emberek között termé­szetes az elektronikus kommunikáció, nem az a sikeresebb, aki számítógéppel végzi a munkáját, hanem az, aki eredményesebben használja azt. Ennek megfelelően a Microsoft Office új, 2007-es verziója nem a funkciók gya­rapítását tűzte ki célul, hanem a hatékonyság növelését. Az Office 2007 új, sza­lagokból és ikonokból álló felülete könnyebben átlátható; a parancsok elrende­zését pedig úgy valósították meg, hogy a kattintások száma és az egérkurzor útja a lehető legkisebb legyen. Az élő minta segítségével pedig már formázás közben is látjuk, hogy milyen lenne a dokumentum képe az adott beállításokkal. Természetesen a hatékonyság növelését nemcsak az új felület segíti, hanem a nagyszámú kész minta és azok az új funkciók, melyet az informatika fejlődése és a felhasználók igénye diktált. Ilyen például az új, XML alapú fájlformátum, PDF fájlok készítésé­nek lehetősége, az internet még jobb kihasználása stb. Könyvünk azzal a céllal készült, hogy az Olvasó megismerje és megszeresse az Office 2007 új felüle­tét, s az egyes alkalmazói programokban (pl. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote) felfedezze azt a társat, amely munkáját könnyebbé és hatékonyabbá teszi.

Nyilas Péter - Piri Renáta - Balázsné Balaton Krisztina - Farkas Csaba - Szegedi ​séták
Kedves ​Vendégünk! A Szegedi séták azért születtek meg, hogy a mi szép, napsütéses városunk titokzatos utcáin elkalauzolja azokat, akik még nem ismerik Szeged varázslatos sokszínűségét. A Szegedi sétákkal a zsebében nyugodtan elindulhat, hogy belekóstoljon egy nagy, de mégis közvetlen, vendégszerető alföldi város turisztikai, gasztronómiai és kulturális életébe. Reméljük, sikerül szebbé, tartalmasabbá. s egyben felejthetetlenné tenni az itt eltöltött napokat! Kellemes időtöltést kívánunk!

Farkas Csaba - Balaton, ​hal-álom
A ​kötetben a szerző más könyveiben már megjelent, valamint még ki nem adott, a Balatont mentő-féltő tárcáit, novelláit gyűjtötte egybe. "Történjen bármi, marad nyoma mégis, hogy miként láthatta még a Balatont."

Farkas Csaba - Informatikai ​ismeretek a 9-10. évfolyam részére
A ​könyv elkészítése során az elméleti ismereteket illetve az egyes szoftverek használatához szükséges háttérismereteket szoftverfüggetlenül fogalmaztuk meg. Az ismeretek megvalósítását az egyes szoftverekben az illusztrációk, illetve az ábrákhoz tartozó magyarázatok, kérdések, feladatok tartalmazzák. A könyv nem kötődik egyetlen irodai programcsomaghoz sem, egyaránt tartalmaz képernyőképeket a Microsoft Office, az OpenOffice.org, az Ability Office, stb. felhasználásával.

Farkas Csaba - Windows ​Vista és Office 2007 felhasználóknak
"Számítógépet ​minden íróasztalra és minden lakásba!" - bátran állíthatjuk, hogy a Microsoft alapítóinak közel 30 éve megfogalmazott célja mára megvalósult: a számítógép mindennapi munkánk hasznos segítőtársává és otthonunk fontos részévé vált. Az új időkkel együtt azonban új kihívások is megjelentek. Ma, amikor szinte minden lakásban ott van a számítógép, elvárjuk, hogy gépünk ne csak stabilan működjön, hanem garantálja biztonságunkat, miközben az interneten kommunikálunk, és segítsen szabadidőnk hasznos eltöltésében is. A Windows Vista mindezt megvalósítja, miközben gépünk lehetőségeit jobban kihasználva látványosabb felületet nyújt. Ma, amikor szinte minden irodában ott van a számítógép, nem az a sikeresebb, aki számítógéppel végzi a munkáját, hanem az, aki hatékonyabban használja azt. Éppen ezt teszi lehetővé az Office 2007 új felülete a parancsok áttekinthetőbb elrendezését megvalósító szalagokkal, a formázás folyamatát mutató élő előnézettel és egyéb újításaival. Könyvünk olvasója nemcsak megismerkedhet a Windows Vista és az Office 2007 csomag szolgáltatásaival, hanem a könyv didaktikus felépítése és számtalan példája, feladata alapján el is sajátíthatja, be is gyakorolhatja azok használatát. Nem elég ugyanis, ha hatékony az Office és biztonságos a Windows, használni is tudni kell azokat.

Skara László - Farkas Csaba - Windows ​és Office 97 felhasználóknak
Számítástechnikai ​alapismeretek Windows 95, Windows NT Workstation, Word 97, Excel 97, Access 97, Power point 97, Az Internet alapjai, Outlook 97 Lektor: Takács Attila

Farkas Csaba - Informatikai ​ismeretek
Korunk ​jellemzője, hogy egyre nagyobb szerepet kap egy különleges árucikk: az információ. Szinte meg sem tudunk lenni a közösségi és a letöltő oldalak, meg a blogok nélkül. Egyre több ember pedig egész nap a számítógép előtt ül, és munkaidejének nagy részében nem kapál, nem kalapál, hanem „információt dolgoz fel". Ahogy mondani szokták: információs társadalomban élünk, s az informatika tantárgy feladata az, hogy felkészítsen bennünket erre. Ebben a könyvben áttekintjük az információ kezeléséhez szükséges eszközöket: összefoglaljuk a számítógépek jellemzőit, áttekintjük a számítógépek fajtáit, és az egyre fontosabb mobil eszközöket (GPS, okostelefon stb.). Megtanuljuk, hogyan lehet hatékonyan összegyűjteni a szükséges ismereteket az interneten és a könyvtárban. Megnézzük, hogyan lehet az így megszerzett anyagot átalakítani, rendszerezni és másoknak bemutatni. De közben felkészülünk a ránk leselkedő veszélyekre: a különböző számítógépes kártevőkre (pl. a vírusok) és az interneten serénykedő bűnözők trükkjeire (pl. spam, internetes csalások) is. Bár maga a könyv nagyon sok példát tartalmaz, az igazi feladatokat magunk körül találjuk, ahogy az idősebbek mondják: „az élet diktálja őket". Próbáld meg tehát a megszerzett ismereteket saját céljaidra felhasználni, - az iskolában pedig a többi tantárgy keretében is kamatoztatni!

Farkas Csaba - Windows ​és Office XP felhasználóknak
Könyvünkben ​a Windows XP és az Office XP szoftvereket, a Microsoft legfrissebb operációs rendszerét és irodai programcsomagját tekintjük át. A könyv olvasója nemcsak megismerheti a Windows és az Office csomag szolgáltatásait, hanem a könyv didaktikus felépítése és számtalan példája, feladata alapján el is sajátíthatja, be is gyakorolhatja annak használatát.

Fodor Gábor Antal - Farkas Csaba - Windows ​8 és Office 2013 felhasználóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Auer Ádám - Bakos Kitti - Buzási Barnabás - Nótári Tamás - Papp Tekla - Farkas Csaba - Társasági ​jog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fodor Gábor Antal - Farkas Csaba - Windows ​7 és Office 2010 felhasználóknak
Napjainkban, ​a III. évezred Európájában minden irodában és a legtöbb lakásban ott van az internetkapcsolattal rendelkező számítógép. A megnövekedett igények kielégítéséhez megfelelő rendszerprogramra és irodai szoftvercsomagra van szükség. A Windows 7 operációs rendszer megbízhatósága és az Office 2010 programjainak egyszerű, gyors kezelhetősége, olyan hatékony eszközhöz juttatja a felhasználót, amellyel feladatait korszerűen, magas színvonalon tudja végrehajtani. Könyvünkben tárgyaljuk a Windows 7 kezelését, bemutatjuk az Internet Explorer 9 újdonságait, bevezetjük az Olvasót a Word, az Excel, a PowerPoint, az Outlook, az Access, a Picture Manager és a SharePoint Designer használatába. Ezeken kívül áttekintjük a ma már szinte mindenhol elvárt elméleti alapokat is. A könyv megírásánál természetesen figyelembe vettük a különböző oktatási követelményeket (NAT, ECDL, OKJ, kerettantervek) is.

Kollekciók