Ajax-loader

Władisław Stanisław Reymont könyvei a rukkolán


Władisław Stanisław Reymont - A vámpír
Szeánszok, láthatatlan erők és titkok, démoni erejű szerelmi szenvedély.Egy férfi belső küzdelme önmaga elvesztése ellen, a teljes emberi boldogság elnyerése érdekében. Kicsoda valójában Daisy, ez az önmagát megkettőzni képes, titokzatos démoni nő? Láthatatlan hatalmak játékszere, aki egy fantasztikus orgián a sátánnak áldozza magát? A sátán szolgája? Ellenállhatatlan erotikus vonzereje csak a gonosz csábításának eszköze? Vagy ő az elérendő boldogság maga? Bár nem a hosszú fogú, vérszívó vámpírok családjából származik, Zenon, a regény főhőse mégis áldozatává lesz.

Władisław Stanisław Reymont - A ​vámpír
Szeánszok, ​láthatatlan erők és titkok, démoni erejű szerelmi szenvedély.Egy férfi belső küzdelme önmaga elvesztése ellen, a teljes emberi boldogság elnyerése érdekében. Kicsoda valójában Daisy, ez az önmagát megkettőzni képes, titokzatos démoni nő? Láthatatlan hatalmak játékszere, aki egy fantasztikus orgián a sátánnak áldozza magát? A sátán szolgája? Ellenállhatatlan erotikus vonzereje csak a gonosz csábításának eszköze? Vagy ő az elérendő boldogság maga? Bár nem a hosszú fogú, vérszívó vámpírok családjából származik, Zenon, a regény főhőse mégis áldozatává lesz.

Władisław Stanisław Reymont - Népítélet
Reymontnak ​a nagy lengyel realista írónak az itt egybegyűjtött elbeszélései ugyanazokat az erényeket tükrözik, mint főműve a Parasztok. Meglátja a városi és a falusi szegénység életét, a nyomort, a sötétséget, de ugyanakkor nem marad érzéketlen szemlélő, hanem állást foglal, részvétet és gyűlöletet kelt, elítéli az igazságtalanságot. Amit meglát, művészi erejű drámai feszültségű képekbe foglalja. Erénye ezeknek az elbeszéléseknek, hogy témájuk igen széles skálájú hangulatban is változatosak. A tragikus hang mellett megszólal a derűs idilli hang, sőt a szatíra is. Ahogy a kristály is minél több lapra csiszolva villantja fel minden szépségét, Reymont tehetségét is sokoldalúan ragyogtatják fel a Népítéletben szereplő elbeszélések.

Władisław Stanisław Reymont - Az ​ígéret földje
Lodz ​ébredezett. A kora reggel csendjébe belevágott az első gyári sziréna rikoltó búgása, utána a város minden tájéka felől még lármásabban bődültek meg a többiek és bömböltek rekedt, irdatlan hangon: rettenetes kakasok kara, amely érctorokkal sikongja a munkára hívó szózatot. Az ormótlan nagy gyárak, amelyeknek hosszan elfeketéllő, rengeteg teste és karcsú nyaka: a sok kürtő csak bizonytalanul rémlett az éjszakában, ködben, esőben, lassan-lassan fölébredtek: kazánjaikból tüzet hánytak és ontották a gomolygó füstöt: élni, mozgolódni kezdtek a vaksötétségben, amely még ráborult a földre.

Władisław Stanisław Reymont - Parasztok
A ​nagy sikerű Nobel-díjasok Könyvtára sorozat harmadik kötete a lengyel realista szerző világhírű regénye. A homéroszi terjedelmű, ám irodalmi értékét tekintve sem kisebb népi regény átfogja és bemutatja a paraszti életforma teljességét: sok egyéb mellett a hétköznapokat, az ünnepeket, a szerelmet, a szenvedélyt, a munkát, a kicsinyes komiszságot és a népi misztikát. A falusi élet kerete az élet örök rendje: az évszakok váltakozása, melyet a szerző a természeti jelenségek csodálatos költőiségű nyelven az olvasó elé tárt képeivel jelenít meg. Reymont falujának világa önmagában teljes és zárt, lakói a Móricz műveiből ismerős alakokat idézik fel a magyar olvasó irodalmi emlékezetében. Szerb Antal szavaival a regényt "utolérhetetlen egyetemessége teszi nemzetek fölötti, közös irodalmi értékké".

Kollekciók