Ajax-loader

Vámos Magda könyvei a rukkolán


Vámos Magda - Sós Endre - Franklin ​vagyok Philadelphiából
A ​XVIII. század utolsó harmadában egy szemüveges philadelphiai polgár áll az új kor kapujában. Benjamin Franklinnek hívják. Nyomdász volt, lapszerkesztő, író, tudós, politikus, diplomata és államférfi, aki elhatározóan járult hozzá egy új tudományág: az elektrofizika meg egy új, független ország: az Amerikai Egyesült Államok megteremtéséhez. Bármibe kezdett, maradandót alkotott. Egyénisége szinte mindenkire megnyerően hatott. El tudta hitetni, hogy egyszerű, átlátszó, optimista természet, noha nem volt egyik sem, és nem is lehetett az, ha győzelemre akarta segíteni az amerikai brit domíniumok harcát az anyaország ellenében. Fejedelmek és főurak hosszú sora után Franklin személyében új emberfajta lépett a világpolitika színterére: a tudós.

Száva István - Vámos Magda - Így ​élt II. Rákóczi Ferenc
II. ​Rákóczi Ferenc, a magyar történelem egyik legjelentősebb alakja, a róla elnevezett 1703-1711-es szabdságharc vezetője, patrónusa volt. Alakja, életének példája évszázadokon át a szabadságra vágyó, érte harcoló emberek jelképe. Színes korrajz, izgalmas események és egy nagyszerű életpálya bontakozik ki ebből az írásból, melyet a szokottnál is gazdagabb képanyag tesz még változatosabbá, még érdekesebbé.

Vámos Magda - Így ​élt Darwin
Számtalan ​nagy ember - művész vagy tudós - életművét, felfedezéseit vagy legszebb alkotásait jól ismerjük, annál kevesebbet tudunk magánéletükről. Ezek közé az "ismeretlenek" közé tartozik az élővilág fejlődésének nagy felfedezője, Charles Darwin is. Könyvünk felidézi Darwin életének alig ismert évtizedeit: a nagy elődöket és példaképeket, a tanulásra ösztönző családi légkört, a gyermekkort, a fiatal tudós föld körüli útját a Vizsla nevű vitorlás hajón, a csendes alkotómunka nagy gondolatokat érlelő éveit, a fejlődéstan körüli elkeseredett tudományos összecsapásokat, majd a tisztelettel övezett öregkort. Az olvasmányos, érdekes életrajzot, mely most második kiadásban jelenik meg, számos fotó, dokumentum illusztrálja.

Vámos Magda - Minerva ​varroda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sós Endre - Vámos Magda - Thomas ​és Heinrich Mann
Még ​azok közül is, akik tudják, hogy Thomas Mann és Heinrich Mann fivérek voltak, kevesen ismerik e két zseniális író kapcsolatának emberi, művészi hátterét. Pedig ennek története izgalmas és tanulságos, hiszen az események és művek elválaszthatatlan tartozékai immár a XX. századi kultúra és irodalom történetének - sőt, jelenének is. A már gyermekkorától írónak készülő Heinrich, a radikálisabb, politikailag tisztánlátóbb fivér, látszólag könnyen ontja magából a műveket - köztük olyanokat, mint Az alattvaló, a Kisváros, a Ronda tanár úr, a IV. Henrik stb. - , míg a sokkal nagyobb művésznek bizonyuló, egyetemes koncepciójú Thomas önmagával vívódva, hosszabb-rövidebb kitérők után alkotja remekeit, s válik korunk legnagyobb polgári írójává.

Ignácz Rózsa - Vámos Magda - Tűzistennő ​Hawaiiban
Egykor, ​amikor még kevés hazai világjáró írhatott könyvet távoli tájakon szerzett élményeiről - pontosan 1961-ben -, jelent meg először Ignácz Rózsa és Vámos Magda Tűzistennő Hawaiiban című kötete. Ezt a munkát a társszerzők magyar származású barátnőjük: Valérie Yamamoto közlései nyomán, levelek formájában írták meg. Yamamoto egyetemi tanár magyar felesége tizenkét esztendeig élt Hawaiiban, tapasztalatai a negyvenes évekig nyúlnak vissza. Most, azaz a hetvenes évek elején Ignácz Rózsa személyesen is hosszabb időt tölthetett Pele tűzistennő birodalmában, a Hawaii szigeteken. Az új élményekből új könyv született, mégpedig olyan formában, hogy a társszerzők az elbeszélésbe belefoglalták az olvasóközönség által megszeretett Valérie életregényét, sőt új hírt is adnak további sorsáról. Ez az útirajz nemcsak tájfestés, útikalandok sora, hanem egyben korrajz is; bemutatja, miként vált Honolulu a világ legpazarabb fürdőhelyévé, a szuperhippik fővárosává. Közvetlen hatások, személyes felfedezések visszhangjaként megelevenedik előttünk a csodálatos szigetvilág érdekes története, az óceániai népszokások, az egykori hawaii királyság regényes sorsa. Az USA ötvenedik államának mai élete ezernyi színben csillan fel az olvasó előtt.

Vámos Magda - Resid ​efendi
Resid ​efendi nem más, mint a XIX. század híres nyelvtudósa, Ázsia magyar vándora: Vámbéry Ármin. Aligha találni regényesebb életet, mint az övé. Ha csak az életrajz egyes fejezeteinek címét nézzük - Resid efendi, Szegi szunni. Az Ezeregyéjszaka meg a ripszkanapé –, már ez is elárulja, hogy különös dolgokról lehet szó ebben a könyvben. És aki végigolvassa a kalandos élettörténetet, izgalmas élményben lesz része. A szerző elvezeti az olvasót Konstantinápolyba, Türkménia vad törzsei közé, Bokhara különös, akkor még ismeretlen világába. De sok érdekes élményen túl az olvasó ezenkívül azt is megtudja, hogyan fejlesztette akaraterejét egy sánta, vézna kisfiú, mennyi önfegyelemre volt szüksége ahhoz, hogy teveháton és gyalog bejárja Ázsia karavánútjait, figyeljen, tanuljon, és végül bekerüljön a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak sorába. Vámos Magda írása új színnel és értékkel gazdítja a Nagy Emberek Élete sorozatot.

Sós Endre - Vámos Magda - Lincoln
"Abraham ​Lincoln halálának centenáris évfordulóján a magyar könyvkiadás e kötettel adózik az amerikai nép nagyfia emlékének. Az életrajzregény fő vonalát az Egyesült Államok tizenhatodik elnökének a néger rabszolgák fölszabadításáért folytatott harca képezi. A regény írói, Sós Endre és Vámos Magda a nagy egyéniségnek kijáró tisztelettel, bő forrásanyagon alapuló történelmi hűséggel, korszerűen dolgozzák fel Lincoln romantikus és izgalmas élettörténetét. A naplórészletekre, levelekre, hiteles dokumentumokra épülő kötet külön érdekessége, egyes, hazánkban még ismeretlen, magyar vonatkozású részletek: Kossuth Lajos amerikai útja, a 48-as magyar emigránsok élete Amerikában és részvétele Észak-Dél háborújában. A regény méltó tükre az amerikai történelem egyik igen válságos korszakának és egy kiváló egyénisége életútján."

Ignácz Rózsa - Vámos Magda - Tűzistennő ​Hawaiiban egykor és most
Egykor, ​amikor még kevés hazai világjáró írhatott könyvet távoli tájakon szerzett élményeiről - pontosan 1961-ben -, jelent meg először Ignácz Rózsa és Vámos Magda Tűzistennő Hawaiiban című kötete. Ezt a munkát a társszerzők magyar származású barátnőjük: Valérie Yamamoto közlései nyomán, levelek formájában írták meg. Yamamoto egyetemi tanár magyar felesége tizenkét esztendeig élt Hawaiiban, tapasztalatai a negyvenes évekig nyúlnak vissza. Most, azaz a hetvenes évek elején Ignácz Rózsa személyesen is hosszabb időt tölthetett Pele tűzistennő birodalmában, a Hawaii szigeteken. Az új élményekből új könyv született, mégpedig olyan formában, hogy a társszerzők az elbeszélésbe belefoglalták az olvasóközönség által megszeretett Valérie életregényét, sőt új hírt is adnak további sorsáról. Ez az útirajz nemcsak tájfestés, útikalandok sora, hanem egyben korrajz is; bemutatja, miként vált Honolulu a világ legpazarabb fürdőhelyévé, a szuperhippik fővárosává. Közvetlen hatások, személyes felfedezések visszhangjaként megelevenedik előttünk a csodálatos szigetvilág érdekes története, az óceániai népszokások, az egykori hawaii királyság regényes sorsa. Az USA ötvenedik államának mai élete ezernyi színben csillan fel az olvasó előtt.

Kollekciók