Ajax-loader

Lakatos István könyvei a rukkolán


Lencsil%c3%a1ny
elérhető
202

Lakatos István - Lencsilány
Egyszer ​volt, hol nem volt, volt egyszer egyszer egy Lencsilány. Az icipici Lencsilány anyukájával és Lencsibabájával él valahol messze, túl az Óperencián. A kötet (rém)meséiben találkozik Edgar bácsival és az elhasznált emberrel, Pókháló kisasszonnyal és Csáp bácsival, a Kisgömböccel, egy busa fejű, szomorú óriással és egy barátságos vízidisznóval, akinek véletlenül ránőtt a fejére egy kismadár. Lakatos István különleges hangulatú meséinek gyűjteménye, a kortárs magyar képregények egyik kiemelkedő darabja már hosszú évek óta nem kapható. Ezt a hiányt pótoljuk most a gyűjteményes kötet új kiadásával, mintegy húsz oldalnyi különleges extra tartalommal.

Lakatos István - A ​kolozsvári magyar zenés színpad (1792 - 1973)
A ​kötet szerzője - az 1970-ben megjelent Zenetörténeti írások, az 1973-as Seprődi János-kötet, valamint több száz zenei tárgyú cikk, tanulmány és közlemény után - a romániai magyar zenei élet egyik számottevő fejezetének összefoglalására vállalkozik. A közel két évszázados kolozsvári színházban bemutatott és játszott zenés színpadi művek története ugyanis mind zenei, mind művelődéstörténeti szempontból igen jelentős hozzájárulás hazai magyar zenei életünk megismeréséhez. Lakatos István a legnehezebb munkát végezte el egy ilyen történeti áttekintéshez: az adatok összegyűjtését és közzétételét. A kolozsvári zenés színpadi alkotások, bemutatók ez alkalommal nem a prózai színház mellékterületeként jelennek meg. hanem önálló egészként, jelezve azt az utat, amelyet ezek a zenés műfajok (opera, operett, balett, népszínmű, zenés játék stb.) az állandó kolozsvári magyar színjátszás megindulásától, 1792-től kezdve az Állami Magyar Opera mint önálló romániai magyar zenei intézmény létrejöttéig, 1948-ig, majd egészen a színház fennállásának 180. évfordulójáig - amely egyben az új opera fennállásának negyedszázados évfordulója is volt - megtettek. A kötet adatai - a történeti áttekintés és a műsorrend - önmagukért beszélnek. Lakatos István azonban az áttekintés során az alkalmakat felhasználva jelzi a 180 éves fejlődés tendenciáit is, a művészi felfogásban, műsorpolitikában, a karmesterek, énekesek és rendezők munkájának gyakorlatában bekövetkezett változásokat, s ilyenformán számos olyan megállapítást tesz, amelyet - az adatokon túlmenően - az utána jövő zenetörténészek sem hagyhatnak majd figyelmen kívül.

Lakatos István - Egy ​szenvedély képei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lakatos István - Írás ​a porban
Lakatos ​István (1927. április 26. Bicske - 2002. május 6. Budapest) magyar költő, műfordító. A kötet verseket és műfordításokat - latin, szanszkrit, olasz stb. - is tartalmaz. Lakjaros Istvánról írták, mondták: "Lírai szókincse párhuzamosan változik az epikaival, a parázsló indulatok tragikus objektivitássá szelídülnek, tektonikus mozgásrendszere más lesz, a rezgések e korszakban nem a szülés teremtő rángását, de az agónia görcseit közvetítik: Lakatos magánéletének csolnakán nemcsak ő maga, a fasizmus hánykolódik. Az Auschwitzig üldözött és örökre siratott lány figuráját tárgyilagossá merevedett részvéte kitörölhetetlenül olvasói emlékezetébe vési. Lakatos nem saját vesztesége miatt sír, hanem a megsértett humánumért." (Szabó Magda) "Lakatos István alig húszévesen, 1947-ben kezdett verseket megjelentetni, és két év múlva A pokol tornácán című kötetére Baumgarten-díjat kapott. Sikere gyors volt és megérdemelt. De Isten tudja, hogyan van ez, miért törvényszerű, ezekért a fiatalkori sikerekért nagyon meg kell fizetni, rendszerint bosszút áll értük az irigy sors – így vagy úgy, a legkülönbözőbb művészeti vagy társadalmi körülmények között is." (Lengyel Balázs) "Lakatos István mint költő a klasszikus hagyományok neveltje és híve, költői magatartását befelé fordulás jellemezte. Igen művelt és tehetséges; magatartásában, műveiben, kijelentéseiben mindig haladó szellemű emberként és íróként nyilatkozott meg." (Képes Géza) "A vádlott írásművei az ellenforradalmat támogatták. Az Írószövetség pontokba foglalt nyilatkozata pedig, amelynek megszerkesztésében a vádlott is közreműködött, egyenesen az ellenforradalom komoly eszmei megnyilvánulása volt." (Idézet a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának ítéletéből)

Lakatos István - A ​mosómedve, aki ki akarta mosni a világot
Lakatos ​István őrült képregényes történetének, az Emma és Tesla-sorozatnak a második része. Tesla-klónok, veszélyes mosómedvék, szörnyű titkok és rengeteg fennforgás.

Lakatos István - Óraverzum ​- Tisztítótűz
Óraverzum. ​Ősi, gigászi gépezet, fogaskerekek hajtotta, mechanikus naprendszer. Mirkó, Seon királyának fia többnyire magányosan múlatja idejét a Fellegvár titkos folyosóin csatangolva. Egyetlen barátja a szórakozott, ám talpraesett nagynénje, Szaffi, aki szabadidejében hihetetlen masinákat bütykölget. A hétköznapok azonban izgalmasabbá válnak, amikor gőzhajók jelennek meg Seon egén. Szerte az Óraverzumból sereglenek a bolygóra, hogy megtekintsék az évszázad látványosságát, a légfelléreknek nevezett óriási lények vonulását. A betegeskedő Mirkót a felfordulás elől nagynénje egy szedett-vedett komédiás társulat rozzant hajóján a Holdra küldi, a nagyapjához - csakhogy a bolygót mozgató szerkezettel valami nincs rendjén, így könnyen lehet, hogy ami izgalmas kalandnak indult, lidércnyomássá változhat. Lakatos István, Az Év Gyermekkönyve díjat nyert Dobozváros szerzője ezúttal is bebizonyítja, hogy fantáziája kimeríthetetlen. Második regénye egyaránt szól gyerekhez és felnőtthöz, mesél családról, kiüresedett emberi kapcsolatokról, eltemetett titkokról - mindezt sziporkázó humorral és sok-sok kalanddal.

Lakatos István - Dobozváros
Lakatos ​István meseregényében egy nem túl szép napon egy Zalán nevű kisfiúékhoz beállít egy Székláb nevű öregember, és azt állítja, hogy a szülei már nem az igaziak, hanem másolatok. Székláb elmeséli a kisfiúnak: szüleit elrabolták a dobozvárosiak, ezért vele kell mennie. Zalán nem tehet mást, mint útra kel az ismeretlen öregemberrel, mert csak így lát esélyt arra, hogy viszontlássa az igazi szüleit. Miután alaposabban megismerkedik Székláb birodalmával, egy családnyi vízimanóval és Jónással, a kecskével, még előtte áll, hogy sárkányokkal is találkozzon Dobozvárosban. Lakatos István könyve kalandos, varázslatos és szívhez szóló történet tíz éven felüli gyerekeknek.

Lakatos István - Paradicsomkert
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lakatos István - Kései ​megperzselődés
Lakatos ​István már induló költőként feltűnést keltett A pokol tornácán című hexameteres versciklusával, mondhatni eposzával, amelyben Budapest ostromának vízióját, a háború súlyos élményét klasszikus formába pántolta, s amelyre 1949-ben Baumgarten-díjat kapott. Az elhallgattatás mintegy húsz éve után kezdtek megint megjelenni versei, így a legújabb kötete is, az Írás a porban, ahol kiemelkedő ciklusok mellett - Egy szenvedély képei, Száz arcod - található például az év legszebb verseként Graves-díjjal jutalmazott verse, az Atrium mortis, ez a rövidségében is összefoglaló, költői magatartást, életérzést összegző vers. Megmutatkoznak e versben, éppúgy, mint a többiben, a költő kiemelkedő karakterjegyei, a szokatlanul kemény, klasszicizáló forma s a beleköltözött nagyon is mai, nagyon is személyes, már-már romantikus sodrású mondanivaló, amelynek együttese, reméljük, a költő hosszan nélkülözött hangját a magyar költészetnek újra közismert értékévé teszi. Okvetlenül meg kell említenünk Lakatos István műfordítói munkásságát, benne a nagy Vergilius-tolmácsolásokat, az Eklogákat, a Georgicát, az Aeneist, valamint Mahábhárata-átültetéseit. Annyit jelent ez, hogy a költő (kiváló költőink hagyományos sorában) a magyar műfordítás sok évszázados ügyének is hű szolgája - vagyis elöl álló minisztere.

Lakatos István - A ​majdnem halálos halálsugár
Ez ​a történet a különös Messzi-messzi Nagyvárosban játszódik, egy olyan korban, mikor még nincs mobil, a csatornában viszont hatalmas, veszedelmes kardfogú csigák lesnek áldozatukra, és az égen léghajók cikáznak. A város titkos laboratóriumban eközben pedig testet öltenek Nikola Tesla hihetetlen találmányai… Ebbe a világba csöppen Emma, a vagány betörőlány, akinek rögtön hatalmas feladat szakad a nyakába: meg kell mentenie a várost a gonosztól. De vajon képes erre? És mihez kezd „csapatával”: egy hisztis tudóssal, egy idegesítő okostojással, egy kedves csontvázzal meg egy vízidisznóval? A képregényeiről, az IBBY-díjáról és a Lencsilányról méltán híres Lakatos István megírta-rajzolta „legőrültebb” képesregényét! „Itt volt az ideje, hogy végre gonosz és hisztis tudósokat rajzoljak. És ha már életre keltek a rajzasztalon, kitaláltam nekik egy világot is.” –Lakatos István „– Mi ez a lármázás? – kérdezte álmos hangon a kisfiú. – Nagy modortalanságra vall az éjszaka közepén felkelteni legszebb álmomból. A kislány hirtelen elfelejtette a felé rohanó alakot, és homlokráncolva meredt a fiúra. – Akkor miért vagy öltönyben és nyakkendőben? – Mert fontos az elegáns megjelenés – magyarázta a fiú kioktatóan, miután elnyomott egy hatalmas ásítást. – Ezt persze a magafajta koszos haramiák nem érthetik. – Hékás, egy ilyen kis puhos ne… – vágott vissza a lány, ám nem fejezhette be a mondatot, mert a férfi időközben beérte őt, és erősen megragadta a karját. – A kacsa küldött? Neki kémkedsz? Ki akartad fürkészni a világ legnagyobb feltalálójának titkait? Nem fogod! – Milyen kacsa? Kinek a titkait? – Hát az enyéimet, ki másét! – A férfi büszkén kidüllesztette ványadt mellkasát. – Nikola Tesláét!”

Lakatos István - Veres László - Autóvillamossági ​szerelők mestervizsga kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók