Ajax-loader

Szőke Miklós Árpád könyvei a rukkolán


Szőke Miklós Árpád - Atlantisz ​árnya kísért
Atlantisz ​létének vagy nemlétének sarkalatos kérdése időnként lázba hozza az emberiséget. Ez még akkor is így van, ha a világűr feltárásának napjainkban folyó nagy eltökéltsége igyekszik háttérbe szorítani régmúltunkra vonatkozó kíváncsiságunkat. Merőben vitatható kérdés; mi a legfontosabb a mai kor emberének? Régmúltjának és ebből következően származásának megismerése, avagy az Űr kínálta ismeretek, benne persze a mienkhez hasonló, más létezési formák és feltételek feltárása. Még 10-15000 éves múltunkról sem tudunk semmit biztosan, hát még a régebbiről. Honnan jövünk? Hová tartunk? Mindez miért? Milyen eleve elrendelt, génjeinkbe plántált terv határozza meg jövőnket? Milyen irányba taszít a sokat hangoztatott szabad akarat? Ezek csupán kérdések és vágyak! El kellene gondolkoznunk felette, hogy ezek ne csupán hangzatos szavak legyenek!

Szőke Miklós Árpád - Szíriusz ​gyermekei
Az ​emberiségnek létezése óta vannak ködös fogalmai a kezdetekről, de ezeket mindvégig csak a vallások különböző ágai őrizték meg és interpretálták a maguk hitbéli meggyőződése szerint. Ilyenek a különböző keletkezésmítoszok, regék, sagák és végül, de nem utolsó sorban a Biblia is. Csak most, a XX. század végén rukkolt elő a tudomány egy általa tudományosnak minősített hipotézissel a keletkezésre vonatkozóan, a "Nagy Bumm!" elméletével.A dogonok teremtésmítosza ennél tovább megy. Aki kezébe veszi és elolvassa a könyvet, betekinthet egy olyan gondolatvilágba, amely túlmutat mindennapjaink sokszor szürkeségbe torkolló problémafelvetésén és szegényes megoldásán. Ahogy a csepp a tengerben fontos alkotórész, mert belőle áll a hatalmas óceán, úgy a mítosz mondanivalója mögött is mérhetetlen mélységek sejlenek.

Szőke Miklós Árpád - A ​Nagy Piramis rejtélye
Emberemlékezet ​óta - vagy talán annál is régebben - áll az egyiptomi Gízában az ókori világ két legnagyobb csodája, a Nagy Piramis meg a Szfinx. Évszázadok sőt évezredek óta kutatják tudósok és lelkes amatőrök százai, vajon mikor, hogyan, ki és milyen célból hozta létre ezeket a páratlan alkotásokat - ám a nyomozás nem hozott eredményt, inkább egyre több ellentmodásra derítettek fényt. Szőke Miklós Árpád könyve nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy összefogja az eddigi eredményeket, s még meg is toldja őket egy meghökkentően új, igen eredeti teóriával, amely magyarázatot adhat a Nagy Piramis valamennyi rejtélyére.

Kollekciók