Ajax-loader

Bertalan László könyvei a rukkolán


Bertalan László - P. Gál Judit - Rubin Kata - Rubin Kristóf - Nevelésünk ​titkai
Halász ​Judit, Geszti Péter, Vekerdy Tamás, Lilu, Gálvölgyi János, Polgár Judit, Kiss Gergely, Szulák Andrea, Wolf Kati. Kilenc országosan ismert ember, kilenc szülő. Közülük ketten már nagyszülők. Ebben a könyvben nyilatkoznak először teljes részletességgel életük legféltettebb területéről: gyermekeik neveléséről. Miért érzi magát esendő apának Vekerdy Tamás, az ország már-már egyszemélyes intézményévé váló gyerekpszichológusa? Mit szólt Halász Judit fia, amikor először ment el édesanyja koncertjére? Miért hisz abban Polgár Judit, minden idők legjobb sakkozó nője, hogy már az óvodában is fontos házi feladat? Mit gondol ez a kilenc vitathatatlanul sikeres ember, mi a záloga annak, hogy gyermekük is ugyanilyen sikeres legyen? A könyv olvasói nem recepteket kapnak a gyerekneveléshez, hanem önvallomásokat, melyekből kiderül, az ismert és elismert emberek ugyanazokkal a gondokkal, kétségekkel, érzelmi mélységekkel és magasságokkal néznek szembe gyerekeik nevelése kapcsán mint a hétköznapi emberek mint bármelyikünk.

Bertalan László - A ​kvantitatív társadalomkutatás modelljei
Klasszikus ​módszertani írások. Bertalan László (1941–2001) a hatvanas években újjászerveződő magyarországi szociológia eredeti, nagy tudású és osztatlan tekintélyű alakja volt. A kötet a Szociológia című folyóirat „Tájékozódás” rovatában megjelent írásaiból válogat, ezúttal a statisztikai általánosítások magyarázata, a faktorelemzés alapjai valamint az útelemzés témakörében.

Bertalan László - A ​társadalomtudományi fogalmak logikája
Bertalan ​László (1941-2001) a hatvanas években újjászerveződő magyarországi szociológia eredeti, nagy tudású és osztatlan tekintélyű alakja volt. A kötet olyan írásokat tartalmaz, amelyeket a szerző adott közre 1978 és 1987 között a Szociológia című folyóiratban. Az empirikus tudományokban alkalmazott fogalomalkotási eljárások logikai és metodológiai hátterét vizsgáló klasszikus szövegek, elsősorban a társadalomtudományok meglehetősen mellőzött problémáival foglalkoznak.

Kollekciók