Ajax-loader

Rakk Tamás könyvei a rukkolán


Rakk Tamás - Telihold ​a Kilimandzsáró felett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rakk Tamás - Tűzözön ​és hóvihar
Kalandos ​kukucska, ennek nevezném a Telihold a Kilimandzsáró felett és a Tűzözön és hóvihar című könyveim műfaját. Az ember jár-kel a világban, bekukucskál ide, bekukucskál oda, változó benyomások érik, melyek hatására gondolatsorok, vélemények formálódnak és olyan összefüggések világosodnak meg, amelyek egy helyben ülve, sosem mutatkoznának. Az ember jár-kel a világban, bekukucskál ide, bekukucskál oda, mert ugye arra a mai rohanás mellett nincs idő, hogy a nagyon érdekes helyeken, témáknál hosszan elidőzzön. Az események sora viszont izgatja a fantáziát, a látványok változatossága újabb ismeretek megszerzésére ösztönöz és mindezek hatására, saját életének és környezetének egy-egy momentuma újra felbukkan, amely ilyenkor gyakran átértékelődik, más színt kap. Aztán, amikor az ismeretek, az emlékezés erejével képessé válik összeötvözni a múltat a jelennel, hirtelenjében sokkal kézenfoghatóbbá, átláthatóbbá válik a világ és felszabadultabb lesz a gondolat. A gondolkodás szabadsága szüli a manipulálatlan véleményt, mely az értelmes élet egyik alapja, a normálisan működő világ fontos záloga. A kaland pedig maga az élet sora a világban, hisz a nagy kaland ár ott keződik, amikor anyánk erejével átkerülünk a szorongató, forró alagutakon és ott végződik, amit pontosan meg sem fogalmazhatunk, meg sem érthetünk... A kalandos kukucskán tartsanak hát velem, aztán amikor elfogy az én mondókám, folytassa ki-ki kedve és vérmérséklete szerint a kedves kukucskát és ha felfedez valamit, amit addig nem ismert vagy nem látott, bátran mondja el környezetének. A tapasztalatok szülte véleményét mondja el bátran, hisz egyedül így formálódik, így lesz érthetőbb, elviselhetőbb a világ és válhat egyre gazdagabbá életünk. A szerző

Rakk Tamás - A ​vadász is ember
Rakk ​Tamás sikeres erdőmérnök és tapasztalt vadászmester. Gyermekkora óta bűvkörébe vonta a mindig más arcát mutató természet. Az itt megjelent novelláit, döntő többségben a hatvanas években írta. Novelláinak sajátossága, hogy a vadászat ősi izgalmait valós társadalmi közegbe ágyazottan szépirodalmi igénnyel jeleníti meg. Nem idilliek, inkább hitelesen élesek a történetei. Mikszáth, Móra, Móricz óta a magyar irodalom erőssége a népi alakok ízesen plasztikus ábrázolása. A szerző test- és lélekközelből ismeri az erdők, mezők, szántóföldek népének természetközeli, de olykor drámai konfliktusokkal terhes életét. Rakk Tamás népi alakjai elevenek és esendőségükben is rokonszenvesek. Érzésünk szerint emberábrázoló képessége a népi figurák teremtésekor van igazán elemében. Szépek a lírai hangvételű novellák is. A szerelmet, a féltékenységet, a magányt manapság kevésbé divatos, szinte romantikusan finom eszközökkel ábrázolni. Legmegrázóbbak azonban a halállal jegyes elbeszélések. Az írások érzékeny, mélyen érző és gondolkodó ember vallomásai életről, halálról, természetről, szerelemről, magányról, társadalomról. Novellái a természethiányban szenvedő városi ember számára jelentenek különösen nagy élményt. Ha a valóságban nem is, de legalább e könyv közvetítésével kerülhetünk közel a vadászat ősi kultúrájához, amellyel szemben egyes tollforgatók, annyi előítéletet keltettek.

Kollekciók