Ajax-loader

George Forty könyvei a rukkolán


George Forty - The ​World Encyclopedia of Tanks
This ​book is an authoritative history and directory of tanks and their immediate derivatives, such as ARVs (armoured recovery vehicles), tank destroyers, command versions, bridgelayers, mine-clearers and other Funnies, and AFVs such as armoured cars

George Forty - Jack Livesey - The ​World Encyclopedia of Tanks & Armoured Fighting Vehicles
NEW ​EDITION 2017. Now in a smart new format, this an authoritative history and directory of tanks and their immediate derivatives, such as ARVs (armoured recovery vehicles), tank destroyers, command versions, bridgelayers, mine-clearers and other Funnies, and AFVs such as armoured cars, armoured personnel carriers and self-propelled artillery, covering a vast range of wheeled, tracked and semi-tracked vehicles. From the world's first tank, "Little Willie", to the contemporary M1A2 Abrams Main Battle Tank, the book examines a vast range of tanks and AFVs. This unique volume, with over 1200 wartime and museum photographs, brings together the most significant tanks and AFVs in military history.

George Forty - The ​Illustrated Guide To Tanks of the World
This ​is an illustrated history and comprehensive directory of tanks around the world, with over 700 photographs. It offers an illustrated catalogue of tanks from every corner of the world, including tanks used in World Wars I and II, tanks from the inter-war years and the powerful modern fighting machines of today. It features specification boxes that provide at-a-glance information about each tank's official name, date, crew, weight, dimensions, armament, armour, powerplant and performance. It examines the history of the tank and the main battles in which tanks have fought: the Somme, Cambrai, Blitzkrieg, El Alamein, Kursk, D-Day, Korea, Vietnam, Iran-Iraq, Arab-Israeli and Gulf wars. It provides fascinating quotes from military leaders throughout the text, plus a glossary explaining key military terms and abbreviations. "Hundreds of engrossing photographs, many in colour, and thousands of enlightening words to go with them." ("Soldier Magazine"). This book is an authoritative directory of tanks and their immediate derivatives, such as tank destroyers and ARVs (armoured recovery vehicles), and 'Funnies' such as amphibious tanks, mine-clearers and bridgelayers. It begins with a guide to the history of the tank and its evolution, featuring sections on the first tank action at Flers during World War I, the desert war in North Africa, the specialized armour of the Normandy beaches and tanks used in the jungles of Korea and Vietnam. Next, there are A-Z directories focusing on over 230 tanks. Each entry includes a lively description and history, with a specification panel detailing the tank's official name, date, crew, weight, dimensions, armament, armour, powerplant and performance. The tanks are accompanied by over 800 identification photographs, many of which are from the famous Tank Museum in Bovington, Dorset UK, and never previously published in one volume.

George Forty - Az ​Afrika Korps I. - Az Alexandriába vezető út
1941. ​elejére az angol csapatok előrenyomultak Észak- Afrikában. Megsemmisítették a teljes 10. olasz hadsereget, elfoglalták Kirenaikát és készen álltak arra, hogy tovább folytassák győzelmes előrenyomulásukat. Két hónappal később azonban a helyzet megváltozott. Az ellenség az egyiptomi határon állt, és ostrom alá vette Tobrukot. Mi okozta a hadiszerencse ily hirtelen megváltozását? A kairói hastáncosnők és bártulajdonosok miért tartották fontosnak, hogy olasz és német szótárakat szerezzenek be a lehető legsürgősebben? A válasz egyszerű: megérkezett a hadszíntérre Erwin Rommel és a legendássá vált Deutsches Afrika Korps. Hitler - akit rendkívül aggasztott az Észak-Afrikában harcoló olasz erők összeomlásának lehetősége - maga döntött úgy, hogy német csapatokat vezényel a hadszíntérre visszavonuló, demoralizált szövetségese támogatására. 1941. február 14. és 20. között érkeztek meg a DAK első egységei Tripoliba, és összecsaptak a britekkel. Erwin Rommel, a Sivatagi Róka parancsnoksága alatt az Afrika Korps hamarosan a II. világháború egyik leghíresebb harcoló alakulatává vált. Az Alexandriába vezető út című első kötetben George Forty az Afrika Korps sivatagi háborúja első, eseménydús évének legemlékezetesebb pillanatait követi nyomon. Természetesen már sok könyvet írtak az észak-afrikai háborúról. A kötetet mégis egyedülállóvá teszi az, hogy ebben a történetet az Afrika Korps katonái mondják el a saját szavaikkal, és visszaemlékezéseiket látványos, korábban nem publikált fényképfelvételek illusztrálják.

George Forty - Germany ​at War in Color
A ​unique collection of hundreds of color photographs of the German experience in World War Two, from Hitler's assumption of power to the destruction of National Socialist Germany , with many very rare and previously unpublished photos from German archives.

George Forty - A ​krétai csata
A ​második világháború egyik legendás ütközetéről, Kréta elfoglalásáról szól George Forty könyve. A német hadvezetés merész ejtőernyős-hadmûveletet tervezett és hajtott végre a szigetet védő brit erők ellen. A védők többször rossz megoldást választottak, ezzel is elősegítve a német győzelmet, melyért viszont súlyos árat fizettek az ejtőernyősök. Rendkívül nagy veszteségeket szenvedtek, a háború további szakaszában nem is hajtottak végre nagyobb légideszant-bevetést a németek.

George Forty - Tank ​Commanders
The ​arrival of the tank on the Western Front in 1916 changed the face of modern warfare. This major study traces the development of this important new breed of soldiers. The important thinkers, inventors & builders are included alongside the great battlefield leaders, & the development of the all arms team. Reveals just what makes the tank leader so different from many commanders in military history. Covers conflicts in Asia -- Korea, Vietnam, India & Pakistan; the Middle East conflicts between Israel & her Arab neighbors; & the action of Desert Storm in the Gulf War. Includes a wealth of archive photos & specially created maps & diagrams.

George Forty - The ​US Army Handbook 1939-1945
The ​building of the American Army in the Second World War from a tiny, outdated and ill-equipped force into one of the mightiest armies of the world was rightly described by Sir Winston Churchill as being a 'prodigy of organization'. Its value to the Allied cause was immeasurable and it had a fine fighting record all over the world. The U.S. Army was marvelously well equipped, thanks to American inventiveness, 'know-how' and technological prowess, and by 1945 it led the world in weaponry, strategic mobility and logistic capabilities. This unique and fascinating study details the organization, structure and equipment of the U.S. Army - everything from weapons to tactics, markings to camouflage, and rations to radio sets. Detailed appendices also cover military symbology, field orders and sample battle orders. Fully illustrated with a varied and exciting selection of contemporary action shots, this really is a most unique and indispensable reference guide to the world's greatest army during the Second World War

George Forty - The ​British Army Handbook 1939-1945
To ​encapsulate the British Army in one book is no easy task, but here, George Forty presents it as it was during the Second World War. When war was declared in 1939, the British Army was very much the 'Cinderella' of the three armed services with a total strength of around 865,000 men. However, just four years later when the Allies invaded North West Europe, the British Army had grown into a powerful, well-organized and well-equipped fighting force of three million men and women. George Forty here presents a comprehensive overview of the British Army during this important time. It has full details of mobilization and training, higher organization and arms of the service; divisional organizations and non-divisional units; HQs and Staff; the combat arms and the services; the individual soldier, his weapons and equipment based on that used in 1944; tactics; weapons, vehicles and equipment; vehicle markings and camouflage; the ATS and other Women's Corps. Fully illustrated with an unusual collection of photographs and line illustrations, this is an indispensable reference guide for anyone interested in this fascinating period of British history.

George Forty - Tankok ​világenciklopédiája
A ​világ tankjainak képes története és részletes leírása, a korábbi és a modern harckocsik több mint 500 fotójával Tankok • Páncélozott mentőjárművek • Páncélvadászok • Különleges harckocsik ■ Összefoglaló enciklopédia a történelem legfontosabb harckocsijairól: több mint 230 tank részletes bemutatása 500 színes és fekete-fehér fényképpel ■ Képes katalógus, amely a világ minden tájáról hoz példákat az 1. és 2. világháborúban bevetett, a háborúk közti és utáni években kifejlesztett, valamint a napjainkban használatos modern harcjárművek közül ■ Minden harckocsiról táblázatot közöl, amely tartalmazza a szolgálatba állítás évét, a legénység létszámát, a tank tömegét, méreteit, fegyverzetét, páncélzatát, erőforrását és teljesítményét ■ A történelmi bevezető összefoglalja a harckocsi történetét, valamint ismerteti azokat a nagyobb ütközeteket, hadjáratok és háborúkat, amelyekben döntő szerepet játszottak a tankok: a Somme, Cambrai, El-Alamein, Kurszk mellett vívott csatákat, a villámháború, a D-nap, a koreai, vietnami, iraki-iráni, arab-izraeli háborúk, az Öböl-háború és az iraki háború eseményeit ■ A fényképek törzsanyaga a Bovingtoni Harckocsi-múzeumban készült, de a világ minden tájáról érkeztek tárgy- és riportfotók, így rendkívül gazdag a képanyag ■ A könyv számos katonai vezető nyilatkozatát is idézi, a szójegyzék pedig értelmezi a könyv katonai kifejezéseit és rövidítéseit George Forty (nyugalmazott) alezredes a páncélos hadviselés elméletére szakosodott. 32 évet töltött el a brit páncéloserők kötelékében, harcolt a koreai háborúban. Tíz évvel később egy páncélos felderítőszázad parancsnokaként működött közre az Ádenben, a Perzsa-öbölben és Borneón végrehajtott hadműveletekben. 1975-ben szerelt le, ekkor kezdte meg írói-történészi pályafutását. 1981-ben kinevezték a világhírű angliai Bovingtoni Harckocsi-múzeum igazgatójának. A következő 12 év alatt megháromszorozta a múzeum méretét, modernizálta működését, s ezzel Európa egyik legfontosabb katonai múzeumává tette az intézményt. Tevékenységét magas állami kitüntetéssel ismerték el. Több mint 70 könyvet írt; jelenleg is (1993 óta) ő szerkeszti a páncéloserők lapját, a Tank című kiadványt. _Könyvemet fiamnak, Jonathannak ajánlom, akitől az elkészítés során hihetetlenül nagy segítséget kaptam._

George Forty - Az ​Afrika Korps II. - A hosszú visszavonulás
1941 ​végén a Deutches Afrika Korps Tripolitániában készült egy újabb, nagyobb erőkkel végrehajtandó támadásra Alexandria és Kairó ellen. Az Afrika Korps című könyv második kötete 1942 januárjától folytatja a történetet, és Rommelnek azon erőfeszítéseit részletezi, amelyekkel az angol 8.hadsereget próbálta szétzúzni. A tábornok nem kívánt a szükségesnél hosszabb ideig védekező pozícióban maradni. Amint megkapta az új felszerelést, üzemanyagot és erősítéseket, az 1941-est felülmúló sikerű hadjáratot indított, amellyel sikerült megközelíteni célpontját - a Szuezi-csatornát. Ha ezt elfoglalja, megváltoztathatta volna az egész háború menetét. A sors azonban mást tartogatott számára. Amint a német utánpótlási vonalak mind jobban megnyúltak, a brit ellenállás felőrölte a DAK-ot. Az előretörést Alexandria felé megállították, és a vég már csak idő kérdése lehetett az Afrika Korps, valamint olasz szövetségeseik számára. Minden idők legnagyobb sivatagi csatáját egy újonnan érkezett tábornok, Montgomery nyerte meg, akinek a neve örök időkre összekötődik már El-Alameinnél aratott diadalával.

Kollekciók