Ajax-loader

Herbert Ernest Bates könyvei a rukkolán


Herbert Ernest Bates - A ​jacaranda-fa
Burma, ​1942. A japán megszállás hírére egy kicsiny településen a rizsmalom igazgatója, Paterson megszervezi a helyi angol közösség menekülését. A maroknyi csoport tagjait egybefogja a félelem és a túlélés vágya, ám még útnak sem indulnak, máris felszínre kerül számos olyan konfliktus, melyet évek óta igyekeznek elfojtani. Ahogy múlnak a napok, a menekülők száma egyre fogyatkozik, mivel pattanásig feszülnek köztük az ellentétek. Akad olyan, akit betegség gyűr le, mások egyszerűen visszafordulnak, és vállalják a fenyegető veszélyt. Hogy a sok viszontagság után végül ki éri el a biztonságot jelentő hidat, mely Indiába vezet, az arról árulkodik, mely magatartásformákat, társadalmi szerepeket tart életképesnek a szerző a forrongva, kavargóan változó világban. A hazájában napjainkban is közkedvelt író - akit Graham Greene Csehov angol utódjának nevezett - Magyarországon három legnépszerűbb regényének köszönheti ismertségét, holott köteteinek száma megközelíti a hetvenet. A jacaranda-fa, melyet majd másfél évtizedes szünet után vehet kézbe a magyar olvasók egy újabb generációja, egy hanyatló birodalom képviselőinek immár hősiességtől mentes vonásait ábrázolja rendkívüli éleslátással. A Bates remekművében megörökített "nagy menetelés" mintegy irodalmi és történelmi ellenpontjául szolgál A sötétség mélyén conradi útjának.

Herbert Ernest Bates - Bíbor ​sivatag
A ​második világháború óta feltűnt angol regényírók közül kevés talált oly meleg fogadtatásra és tartós sikerre Magyarországon, mint H. E. Bates, A jacaranda-fa és a Jó széllel francia partra szerzője. Két regényéről olvasók között, könyvankétokon egyre hallik a dicséret. Visszatérő nagy témája az áldozatok hősies embersége a háború embertelenségében. Forrester repülő-őrnagy a szerelmes ember halálfélelmétől sarkalltan viszi a hátán sebesült bajtársát a burmai homoksivatagon át, és sorsában szívesen osztozunk, mert emberfeletti erejét nagyon is emberi gyengeségből meríti.

Herbert Ernest Bates - Jó ​széllel francia partra / Bíbor sivatag / A jacaranda-fa
Három ​háborús regényében (Jó széllel francia partra, 1944; Bíbor sivatag, 1947; A jacaranda-fa, 1949) voltaképpen ugyanazt a témát dolgozta fel. Mindhárom a helytállás regénye, s a mondanivaló, amiért Bates háromszor is megírta a témát, alighanem: maga a hős. Háborús regényei alig néhány ember sorsában ábrázolják a kort, s a lelkekben, az érzésekben, az alapvető emberi kapcsolatokban és ezek változásaiban, nem külső, hanem sokkal inkább belső történeésekben ragadják meg a témát: a háborút. A Jó széllel francia partra történetét tiszta, szép, férfias líra hatja át. Rejtőzés, a menekülés veszedelmes körülményei közt megszülető szerelem, s a megszállt Franciaország közepéből pusztán e szerelem által kimenekülő fiatal pár sorsa jelképpé válik, és mindennél élesebben mutatja, mit fenyegetett a háború, s miért kellett a fasizmusnak elbuknia. A Bíbor sivatagban Forrester repülőőrnagy a burmai homoksivatagban viszi a hátán sebesült bajtársát, és sorsában szívesen osztozunk, mert emberfeletti erejét nagyon is emberi gyengeségből meríti. A jacarandafa egy kis angol csoport menekülését írja le Burmából. A japán előnyomulás hírére egy kis közép-burmai város angol urai menekülésre szánják el magukat, Indiába akarnak eljutni az északi hegyeken keresztül. A regény tulajdonképpeni története a menekülés a túlzsúfolt utakon, amely közben nagyszerű képet kapunk a menekülő társaság tagjairól. A regény, mely jelképesen bemutatja az angol gyarmati uralom végét Burmában és egész Ázsiában, a háborús irodalom egyik legművészibb alkotása.

Herbert Ernest Bates - Jó ​széllel francia partra / A jacaranda-fa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herbert Ernest Bates - Love ​for Lydia
Lydia ​Aspen, a seemingly shy girl from a wealthy but isolated background, is encouraged by her aunts, her new carers, to discover the delights of growing up. They entrust her education to Mr Richardson, the young apprentice for Evenford's local newspaper, who is sent to their house to 'get a story' about the recent death of Lydia's father. Richardson's access to the Aspens is unusual, as they are rarely seen by anyone from the town and hide behind their stone walls and perimeter of trees; introducing Lydia to the town's inhabitants gives Richardson a great sense of pride. Visiting the Aspen estate also allows Richardson the chance to escape from the great engulfing vacuum of Evensford, with it's endless stretch of factory roofs and back alleys. As Lydia and Richardson spend more time together, he realises that his initial concept of Lydia was wrong, that she is far from being shy and is often impetuous and demanding, and enjoys captivating the young men who become her companions. Richardson soon discovers that his promise to love her, no matter what she does to him, is going to push him beyond the pain and feelings he thinks he is capable of experiencing. One of Bates' best-loved and most enduring books, "Love for Lydia" is an extraordinary tale of love and longing, set against the backdrop of 1920s decadence, and the fall of the English upper classes.

Herbert Ernest Bates - Go, ​Lovely Rose
Three ​short love stories, from H. E. Bates.

Herbert Ernest Bates - Nappal ​is szólhat csalogány
A ​második világháború alatt játszódó műveiről híres angol író ebben a kisregényében valósággal paradicsomi békébe kalauzolja olvasóit: tejjel-mézzel folyó angol vidéken él a Larkin család, a minden hájjal megkent és egyben aranyszívű Tatus, akinek a keze alatt az ócskavas is arannyá válik, Anyus, a víg kedélyű hústömeg, a család pazar közérzetének letéteményese, valamint számos gyermekük - elsősorban az éjfekete szemű, karcsú Marietta, aki mindenkit magába bolondít, legfőképpen Mr. Charltont, a félszeg városi adóhivatalnokot. Az ócskavasteleppel kombinált baromfiudvar, a legmodernebb háztartási herkentyűkkel felszerelt családi vityilló, a virág-, és gyümölcsözön közepette élő roppant szorgalmas és kiapadhatatlan energiájú Larkin család kalandjairól a BBC nagy sikerű televíziósorozatot készített.

Herbert Ernest Bates - Álmatlan ​hold
Az ​Álmatlan hold H. E. Bates egyik legerőteljesebb és legérzékibb regénye, magyarul első alkalmommal lát napvilágot. Constance, a szép bolti eladónő és Turner, a kisvárosi polgármester házasságát egyre több kudarc teszi nehezen elviselhetővé. A férfi a vadászat rabja, a feleség viszont ellenállhatatlan vággyal áhítozik a szépség és a szerelem iránt. Így haladnak végzetszerűen a magányból a tiltott vonzalmak vigaszáig. Ennek a démoni izzásnak szolgál hátteréül a közép-angliai város, ahol szinte csak a természet él és lélegzik, a lakók itt álmukban megdermedt árnyalakok csupán. A téli vadászmezők, a nyári folyók, a zúgó erdők, tavaszi források és a mindenre ránehezedő templomtorony mind nyugtalanságot sugall, ám ezáltal teremtődik meg az a varázslatos erőtér, amely felejthetetlenné teszi számunkra a regényt.

Herbert Ernest Bates - Jó ​széllel francia partra
H. ​E. Batest nem kell bemutatni a magyar olvasónak, aki éppen legjobb oldaláról, három háborús témájú regényéből ismeri ezt a kitűnő angol írót. Bates életébe is a háború hozta a nagy témát, s a negyvenes években írt háborús regényei hozták meg Batesnek a világsikert. Az író novelláival tűnt fel, újságíróként a vidéki élet rovatát írta az egyik nagy napilapban, a háborúban a Légierő tisztjeként szolgált. A Jó széllel francia partra történetét tiszta, szép, férfias líra hatja át. Rejtőzés, a menekülés veszedelmes körülményei közt megszülető szerelem, s a megszállt Franciaország közepéből pusztán e szerelem ereje által kimenekülő két fiatal ember sorsa jelképpé válik, és mindennél élesebben mutatja, mint fenyegetett a háború, s miért kellett a fasizmusnak elbuknia. És ez majdnem a legtöbb, amit egy háborús regényről elmondhatunk.

Herbert Ernest Bates - Fair ​Stood the Wind for France
The ​story concerns John Franklin, the pilot of a Wellington Bomber who badly injures his arm when he brings his plane down in Occupied France at the height of the Second World War. He and his crew make their way to an isolated farmhouse and are taken in by the family of a French farmer. Plans are made to smuggle them back to Britain via Vichy controlled Marseilles but Franklin's conditions worsens and he remains at the farm during the hot summer weeks that follow and falls in love with the farmer's daughter Françoise. Eventually they make the hazardous journey together by rowing boat and bicycle...

Herbert Ernest Bates - The ​Frontier / A határ
Kétnyelvű ​kiadványainkkal elsősorban a nyelvtanulóknak kívánunk segítséget nyújtani, hogy kellemes és tanulságos módon tökéletesíthessék tudásukat. Éppen ezért kiadványaink fordításánál minél nagyobb nyelvhűségre törekszünk, bár a jó magyar stílus követelményei helyenként megkívánják, hogy kisebb-nagyobb mértékben eltérjünk a szó szerinti fordítástól. Olvasóink számára a teljesség kedvéért dőlt betűs írással jelöltük azokat a magyar szövegben található szavakat vagy szócsoportokat, amelyek az eredeti szövegben nem szerepelnek, de a magyar nyelv szellemének megfelelően a magyar szövegben elkerülhetetlenek. Számozással jelöltük viszont azokat a legfontosabb kifejezéseket, amelyek jellegzetesen hozzátartoznak a szóban forgó idegen nyelvhez, de magyarra szó szerint le nem fordíthatók. A kiadvány végén jegyzetben közöljük az ezekre vonatkozó magyarázatokat.

Herbert Ernest Bates - Aratóünnep
Bella ​megcsalva és elhagyva rohan a télbe, menekül a szörnyű emlékek elől, és üldöz egy férfit, akinek gyermekét szíve alatt hordja. A csecsemő halva születik, a lány félőrülten támolyog az úton, amikor egy jótékony család befogadja. Múlnak a hetek, a hónapok, Bella csak lassan eszmél magára, alig veszi észre, hogy a család három fia szerelmes belé. Aztán eljön az aratóünnep, ám a vigasság vad veszekedésbe torkollik, két fivér összeverekszik miatta, de ő már tudja, melyiket fogja választani. És amikor kéz a kézben sétálnak a következő nyáron, szerelmesen tervezgetik a jövőjüket, feltűnik a férfi, Bella minden bajának okozója. A második aratóünnepen felszakadnak a régi sebek, és a tragédia sem várat sokáig magára...

Kollekciók