Ajax-loader

Csender Levente könyvei a rukkolán


Böjte Csaba - Csender Levente - Böjte ​Csaba füveskönyve
Öt ​hét Böjte Csaba ferences szerzetessel. Több ezer kilométer utazás Erdélyben, útközben beszélgetések az életről, halálról, hitről, szolidaritásról és nagyon sok mindenről, ami a ma emberét foglalkoztatja. Így lett a kilométerekből belső utazás, és így született meg útközben Csaba testvér füveskönyve. Kipróbált gondolatok, amelyek megtisztítják az ember lelkét, öntudatra ébresztik, megvigasztalják, reményt, kapaszkodót adnak az egyre zajosabbá váló világunkban. Elmélkedések a ma emberéről, örök érvényű és friss gondolatok, gyakorlati tanácsok arról, hogy milyennek kellene lennünk, hogy boldogabbak legyünk, és mit kellene cselekednünk, hogy ez a világ jobb és élhetőbb legyen. Csender Levente, József Attila-díjas író, Csaba testvér gondolatainak formába öntője

Csender Levente - A ​különleges Meditittimó kalandjai
Csender ​Levente József Attila-díjas novellista első mesekönyvében két világ él egymás mellett: az egyik Meditittimó herceg autizmusából eredő különlegességeit természetesnek veszi, a másik az elfogadás és segítés helyett a hiányosságaira fókuszál, és a fiú megváltoztatására, saját képére formálására törekszik. Az előbbi a gyerekek és a mesék világa, ahol lovaskocsik, sárkányok és beszélő állatok fordulnak elő, az utóbbi a mai világunk, ahol többnyire tescós házhoz szállító autók, GPS-ek és iPhone-ok jelentik a valóságot. Az erdélyi származású író izgalmasan mutatja be ezt a kettősséget: él a magyar népmesei hagyományokkal, ugyanakkor nem fél modern eszközökhöz nyúlni. A mesét és a valóságot látszólag kijátssza egymás ellen, azonban a feloldás épp a két világ közti távolság közelítésében rejlik: a valóságban létező nyomasztó dolgok a mese világában megszemélyesülnek, hogy miután alakot öltöttek, elfogadhatóbbá váljanak. A kérdés csak az, hogy Meditittimó és hozzá hasonló társai azzal kell továbbra is szembesüljenek, hogy tőlük várjuk a távolság legyőzését, vagy hajlandóak vagyunk olyan világot teremteni, amelyben mi is elindulunk feléjük. Az író a mese segítségével erre a közös útra invitálja az olvasót. A különleges Meditittimó kalandjai minden 8 és 12 év közötti gyermeknek szól, ugyanakkor segítő gyerekkönyvként a felnőtteket is az elfogadásra ösztönzi.

Csender Levente - Örök ​utca
Mire ​számítanak a visszatérők? Történhet itt valami más is, mint ami eddig megesett? Csender Levente novellahősei "hosszú, borzadályos utcán" botorkálnak. Ide nem hoznak magukkal kacatokat az emberek, épp elég az ormótlan életükkel végigcsörömpölni rajta. Meg-megpihennek a Kánaánban vagy a Cinkesben, mi pedig melléjük ülünk, felemlegetjük az elmúlt századot, az orosz hadifogságot, az epoca de aurt, a medvéket, a jelenünket Isztambultól Malajziáig és tovább. Köpésnyire van itt mindenki mindentől - az élhető élettől meg a méltó pusztulástól is. Iszunk, hogy levegőt tudjunk venni a síráshoz vagy a röhögéshez. Közben fejhúst, tokaszalonnát falatozunk. Fernanda Cugolj protézise összekoccan. Éjfél van. Hölgyeim és Uraim, jó olvasást.

Csender Levente - Egyszer ​majd el kell mondani
A ​fiatal novellaíró elmúlt 12 évben született írásainak legjavát tartalmazza a válogatáskötet – négy új novellával együtt. A történetek az 1980-as évek Romániájától a 2010-es évek Budapestjéig ívelnek, tragikomikus képet rajzolva az elmenőkről és hazájukban helyüket keresőkről, valamint a rendszerváltás veszteseiről egyaránt.

Csender Levente - Fordított ​zuhanás
A ​fiatal író új kötete a kelet-európai – ezen belül is a magyarországi és romániai – rendszerváltozás és az azt követő két évtized élményanyagából táplálkozik. Rákérdez az egyén szabadságára is. Mennyire lehet szabad az ember a posztkommunista országokban? Mennyire determinálja az embereket a környezetük? Hogyan élik meg a változásokat? Miképpen próbálnak meg kitörni vagy mondanak le a változtatás esélyéről?

Csender Levente - Zsírnak ​való
Csender ​Levente első önálló novelláskötetét tartja kezében a kedves Olvasó. A 26 éves író humorral és költészettel átitatott történetei a gyerekkorba kalauzolva rajzolják elénk a 80-as évek Erdélyét, jellegzetes figuráit, akiknek életében a biztonságot, a bőség kosarát legtöbbször egy zsírral teli bödön jelentette. Mindezt pátoszmentesen, nagy mesélőkedvvel tárja föl a fiatal szerző, akinek írásművészetére Tamási Áron szivárványos realizmusa, Bodor Ádám balladisztikussága egyként hatott. A gördülékeny és fordulatos történetek emlékek visszfényével világítják meg a nélkülözésben is tisztának megmaradó emberek tragikomikus, mindennapi kalandjait. "Éjszaka csordogálásra ébredtem. Azt hittem, esik. Mint másnap kiderült, nem esett. Reggel sikoltás oltotta ki az álmot a szememből. A nagynéném elájult. Kora reggel, mikor még mindenki aludt, beosont a tisztaszobába, hogy a reggeli tojásrántottához friss zsírt hozzon, de amikor belevágta volna a kanál élét a zsírba, meglátta a tetején a sárga levet, és kirúgta a lábát maga alól. Az én István bátyám, aki Brassóban angol vécéhez szokott, később bevallotta, azt álmodta, hogy otthon van, kimegy a fürdőszobába, felnyitja a tetőt, és pisálni kezd. Reggeli nélkül kellett távoznunk, megbomlott a jó rokoni kapcsolat is, apukáék egymás mellett poroszkáltak az úton, én szomorú nótákat húztam, ők néha fütyültek hozzá."

Csender Levente - Szűnőföldem
Csender ​Levente (1977, Székelyudvarhely) 1991 óta él Magyarországon. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-kommunikáció szakon. 2003-ban a Magyar Írószövetség Prózai Szakosztályának díjában részesült. 2004-ben az Irodalmi Jelen és az Erdélyi Magyar Írók Ligája novellapályázatán különdíjat kapott. 2005-ben elnyerte a Móricz Zsigmond-ösztöndíjat. Első kötete, a Zsírnak való szintén a Magyar Napló Kiadónál jelent meg 2003-ban. "Egyetlen hosszú mondat. A faluról városra, az agrárszegénységből a posztindusztriális nyomorba, a paraszti életformából a lumpenbe, a kisebbségből a nagy büdös semmibe való átkerülés mondata. Legnagyobb erénye a tömörség. A Szűnőföldem négy flekken többet mond Csender mikrovilágáról és a nagyvilágról, mint egy négyszázoldalas regény."

Csender Levente - Murokszedők
Csender ​Leventét eddig úgy ismertük, mint Erdély krónikását, aki humorral és költészettel átitatott történetekben írja le a távoli szülőföld hétköznapjait. Új kötetében az író az anyaország feltérképezésébe kezd.- Ferdinandy György -

Kollekciók