Ajax-loader

Kis Balázs könyvei a rukkolán


Kis Balázs - Mohácsi-Gorove Anna - A ​fordító számítógépe
Az ​elmúlt években (évtizedekben) megváltoztak a fordítás körülményei, megnőttek a feladatok, csökkent a fordításra szánható idő és pénz. A fordítók egyre kevésbé dolgoznak elszigetelten, mert a legtöbb fordítási feladat csapatok együttes munkáját igényli. Ez a könyv azt mutatja be, hogyan segítheti a számítógép a fordítók munkáját, ugyanis kiadható fordítást önállóan még nem tud készíteni. Az Olvasó megtudhatja a könyvből, hogy mi mindent lehet elérni a szövegszerkesztővel és a táblázatkezelővel, de részletesen foglalkozik a könyv a fordítómemóriákkal, a terminológiai adatbázisokkal és a fordítási környezetekkel is. Öt fordítási feladatot ismertet részletesen: - Egyéni fordítás a megszokott eszközökkel - Egyszerű csoportos fordítás - Egyéni fordítás fordítómemóriával - Csoportos fordítás fordítómemóriával - Weblapok fordítása Minden feladatot három részre oszt: az előkészítésre, a fordításra és az utómunkákra. A csoportos fordítási feladatok leírásában pedig bemutatja, mit kell tennie a csapat háromféle tagjának: a projektvezetőnek, a fordítónak és a lektornak.

Kis Balázs - Szalay Márton - Windows ​Vista haladókönyv
Folytatódik ​a SZAK Kiadó Haladókönyv-sorozata: a Windows Vistáról szóló kötet azoknak szól, akik önállóan gondozzák otthoni vagy munkahelyi számítógépeiket és hálózataikat - illetve rendszergazdának készülnek.

Kis Balázs - Windows ​2000
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kis Balázs - Angol ​- magyar informatikai fordítói szótár
A ​SZAK Kiadó szótára a kiadó könyvfordítási tevékenysége során alkalmazott terminológia alapján, a SZAK Kiadó több mint 40 kiadványának szójegyzékeiből készült. Igazi fordítói szótár : a szövegekben szereplő informatikai szakkifejezésekre adott fordítói megoldásokat közli. Az első kiadás óta majdnem kétszeresére növekedett szótár, a közel 20 000 szócikkével, a szakterületen kimondottan nagynak tekinthető. A szótárt legfőképp fordítóknak ajánljuk, de jól használhatják mindazok - gyakorló informatikusok, tanulók, érdeklődők - , akik angol nyelven olvasnak informatikai szakirodalmat.

Kis Balázs - Szalay Márton - Windows ​Server 2008 rendszergazdáknak
A ​Windows Server 2008-nak olyan sok – új és régi, minden lehetséges informatikai feladatot felölelő – szolgáltatása van, hogy a puszta áttekintésükre sem elég egy könyv. Ezért, szakítva a szokott szerkezettel, ez a kötet a Windows Server 2008 szolgáltatásainak részletes ismertetése helyett néhány olyan helyzetet mutat be, amelyben a rendszer jól alkalmazható. Ennek során kapcsolódik William R. Stanek Windows Server 2008 – A rendszergazda zsebkönyve című munkájához, amely 2008-ban magyarul is megjelent kiadónknál. Ha az Olvasó egy s más részletet nem talál a jelen könyvben, megtalálja abban. A könyv öt szituációt mutat be, melyek mindegyike más és más követelményeket támaszt az informatikai rendszerrel szemben."

Kis Balázs - Windows ​NT Server 4.0 rendszergazdáknak
Ez ​a könyv a Windows NT Server üzemeltetésének azon kérdéseivel foglalkozik, amelyek nem tartoznak a szakterületi felhasználóra-részint azért, mert megértésükhöz, alkalmazásukhoz speciális szaktudás kell, másrészt pedig azért, mert a rendszer itt leírt részeinek szakszerűtlen, vagy akár csak koordinálatlan kezelése zavart vagy kárt is okozhat a többi felhasználóknak. A könyv 9 fejezetből áll: Az 1.fejezet a Windows NT Server operációs rendszer általános áttekintése után összefoglalja a Registry és a Registry Editor főbb tudnivalóit. A 2.fejezet a munkacsoportok és tartományok létrehozását, telepítését, összehangolását mutatja be. A 3.fejezet arról szól hogyan lehet a rendszerfelhasználói munkakörnyezetét létrehozni, beállítani, fenntartani. A 4. fejezet a tartományok összekapcsolásáról, akialakítható tartományarchitektúrákról ad ismeretet. Az 5. fejezet a kiszolgálók fizikai adatvédelmének módszereit ismerteti. A 6.fejezet a hálózati szolgáltatásokról szól. A 7. fejezetben a Windows NT Server ügyfélprogramjairól olvashatunk. A 8. fejezet a rendszer teljesítményének és terhelésének figyelését, a Performance Monitor kezelését mutatja be. A 9. fejezet témáját a Windows NT eseménynaplói és az Event Viewer képezik.

Kis Balázs - Windows ​NT 4.0
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Prószéky Gábor - Kis Balázs - Számítógéppel ​emberi nyelven
A ​szerzők, a nemzetközileg ismert MorphoLogic Kft. munkatársai, a számítógép alkalmazásának emberi nyelvi vonatkozásaival foglalkoznak. Gyakorlatias hangvételű, ismeretterjesztő jellegű könyvünk középpontjában az író számítógép áll (a beszélt nyelv csak érintőlegesen tartozik a szerzők érdekkörébe). A mű a számítógépes szövegábrázolással kezdödik, összefoglalja azokat az ismereteket, amelyekről a felhasználó szövegszerkesztő tanfolyamokon hall: a szövegkódokat, a különböző nyelvek eltérő igényeinek kielégítési lehetőségeit. Ezt követően a szöveghelyesség támogatásáról olvashatunk: a helyesírás ellenőrzés, az elválasztás, és a szövegszerkesztőkhöz kaocsolódó egyéb szolgáltatások magyar nyelvű változatati számos egyedülálló megoldást igényelnek. Ezek közül nagy jelentősége van a morfológiai elemzéseknek (a MorphoLogic névadójának), melynek alkalmazása nélkül a világban elterjedt módszereket nem lehetne a magyar nyelvre alkalmazni. Ez adja a könyvben ismertetett eredeti szótármegoldás alapját is: világviszonylatban kevés az olyan számítógépes szótár, amely a szövegalakok tövesítését, szótári alakjának visszafejtését is elvégzi (a MoBiDic ilyen). A morfológiai elemzést elvégző szótártól már csak egy (azonban nem kicsi, könnyen megtehető) lépés a legizgalmasabb újdonság, a fordítástámogatás. A függelékek gyakorlati megoldással szolgálnak, az első a szövegfelismerő rendszerek nyelvi támogatásáról, a második a Microsoft Office nyelvi szolgáltatásairól. A könyvet a szerzők a széles olvasóközönségnek, de különösen egyetemi és főiskolai tanároknak, hallgatóknak, informatikai rendszerek fejlesztőinek és oktatóinak szánták.

Kis Balázs - Szalay Márton - Windows ​7 haladókönyv
A ​SZAK Kiadó népszerű Haladókönyv-sorozatának legújabb tagja, a Windows 7 haladókönyv egyaránt szól otthoni felhasználóknak és gyakorló és leendő rendszergazdáknak. Aki elolvassa ezt a könyvet, már nemcsak alapszinten tud számítógépet kezelni: képes lesz gépét, gépeit önállóan telepíteni, biztonságosan üzemeltetni és a használat során felmerülő hibákat hatékonyan elhárítani. A könyv bemutatja a Windows 7 telepítését, az internetkapcsolat és a helyi hálózat beállítását, a fájlok és nyomtatók megosztását, jogosultságkezelést, a Windows 7-tel inkompatibilis programok futtatásának lehetőségét az XP-mód segítségével, valamint a Windows használatát az Active Directory címtárral felügyelt hálózatban. Az Olvasó megismerheti a lemezek és fájlrendszer kezelésének mikéntjét, a hardverek és szoftverek beállítását, a rendszer felügyeletének eszközeit, valamint a legfontosabb biztonsági alapelveket és a Windows 7 biztonságos üzemeltetésének módját. A könyv az alapokon túl leírja az új technológiák többek között a könyvtárak, a BitLocker, a BitLocker To Go vagy a PowerShell működését és használatát is, valamint utat mutat a különböző kiadások, platformok és licencelési konstrukciók között.

Kis Balázs - Az ​MS-DOS 5.00 parancsai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kis Balázs - Az ​MS-DOS 5.00; 6.00; 6.20; 6.22 parancsai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kuntner Gábor - Kis Balázs - Windows ​2000
A ​Windows 2000 Professional megjelenésekor kézenfekvő volt, hogy a korábbiakhoz hasonló módon járjunk el. A gyors, bemutató jellegű kiadvány (JERRY HONEYCUTT: Bemutatkozik a Windows 2000 Professional) után következőként KIS BALÁZS: Windows NT 4.0 Kezdőkönyv haladó szoftverhez, című nagy sikert elért könyvének "adaptálását" akartuk megjelentetni. Az írás folyamán derült ki: a Windows 2000-nek annyi az újdonsága, hogy adaptálásról szó sem lehet. Emellett felismertük, amennyiben a Windows 2000 Professionalt használó hálózatok rendszergazdáit akarjuk szolgálni, segítenünk kell őket abban is, hogy megfelelő kapcsolatot tarthassanak fenn a felhasználókkal. Nézetünk szerint a rendszergazdának elkerülhetetlen kötelessége a rendszerben működő felhasználók tanítása, instruálása, a velük folytatott konzultáció. Ezért szántuk rá magunkat a KEZDŐKÖNYV kiadására, azzal, hogy a rendszergazda ezt a kezébe adhatja minden, a "szárnyai alatt dolgozó" felhasználónak: nem kiváltva, csak írással megalapozva a velük való személyes foglalkozást.

Kollekciók