Ajax-loader

Kalmár László könyvei a rukkolán


Kalmár László - Badacsonytomaj ​története
Badacsonytomaj ​történelméről részekben már többen is írtak. Most kezünkben tarthatjuk Kalmár László kedves könyvét, amely ezeket a részeket, saját kutatásaival kibővítve fűzi egésszé. Az elmúlt négy esztendő sokféle próbálkozásaiból, kezdeményezéseiből is kiemelkedő, a falu közös gondolkodását segítő, és ehhez szükséges ismereteket adó helyi újság hasábjain olvashattuk a szerző első, nyilvánosságnak szánt írásait. Ezeket is áthatotta már az a tárgyilagosságra törekvő gondolkodásmód, amely azóta is a szerző értékes sajátja. Magunkról, a faluról, a közös múltunkról bizonyosságot szerezni csak a tényekből kiindulva szabad. A település gazdag öröksége viszont még számos részletében feltáratlan, Ahhoz pedig, hogy helyünket a világban megtaláljuk, szükséges múltunkkal tisztában lenni, és a régi tapasztalatokat is számba venni. Egy, a helyét, értékrendjét kereső, változtatni akaró világban, az átalakulás meghatározó tényezőivel is számolni kell. Környezetünk, ezen belül a földrajzi, geológiai és a klimatikus sajátosságok az évezredek során alig változtak. Az itt élő és ide kötődő emberek lehetőségeit viszont ezek is befolyásolják. Nem lehet közömbös számunkra a társadalmi és a kulturális örökség, a termelési tapasztalat, vagy a megszerzett és elismert rang sem. Például az, amit a szőlőművelésben, borászatban e tájon élt emberek elértek.

Kalmár László - Integrállevél ​- Matematikai írások
Kalmár ​László professzor szinte körülhatárolhatatlan érdeklődésű ember volt. Fontos eredményeket ért el a matematikai logikában, a hazai számítástudomány első kezdeményezői közé tartozott, ugyanakkor szenvedélyesen szeretett tanítani, nagyon sokféle fórumon szerepelt mint előadó, s ilyenkor szívesen elkalandozott más tudományterületekre is. A kötet egyik gyöngyszeme a címben is szereplő integrállevél, amit Kalmár egy makói orvos barátjának írt, s könnyed, zamatos stílusban az integrálszámítás elemeit boncolgatja benne.

Kollekciók