Ajax-loader

Arany László könyvei a rukkolán


Arany László - A ​magyar emigráció mozgalmai
"Arany ​Lászlónak e munkája - írta róla egyik kritikusa a századfordulón - mindazon kellékekkel jeleskedik, melyek a történelem politikai esszéíróját e magas műfajban művésszé teszik. A vizsgálódás tárgyául vett nagy történeti és politikai beszámolásnak tartalmi ismertetése, a lényegesnek kivonása és összegzése útján, teljességével és tárgyilagos hűségével nem kevésbé érdemel méltánylást, mint az ismertető tudományos készültsége, mely előbb fényesen megvilágítja az egész anyagot, hogy aztán nyugodt világosságban taglalhassa. Előadásának érdekessége, szempontjainak emelkedettsége és stíljének komoly előkelősége az esszét teljesen méltóvá teszi ahhoz a nagy műhöz, melyet ismertet és bírál." E nagy mű pedig nem más, mint Kossuth Lajos híres memoárja, az _Irataim az emigrációból_.

Arany László - Magyar népmesék [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany László - Kriza János - A tetejetlen fa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany László - Az ​Arany család nemesi címe
Arany ​János 1855-ben kelt önéletrajzának 1897-es kiadását Arany László – mint szerkesztő – lábjegyzetekkel látta el. Az alábbi jegyzet az önéletrajz „NB. Nagyapám nemes volt...” kezdetű zárójeles megjegyzéshez született, pontosítás végett.

Arany László - A ​kiskakas gyémánt félkrajcára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany László - A ​délibábok hőse
Arany ​János fia, Petőfi versének "Arany Lacija" 1871-ben egy pályázatra írta és küldte be névtelenül A délibábok hősét, a magyar verses regény műfajának klasszikus remekét. Műve hősének, Hűbele Balázsnak, Juhász Ferenc szép kifejezésével "a hitek halottjának" sorsában Arany László a múlt század hatvanas éveiben felserdült nemzedékek tragédiáját jelenítette meg; elsősorban a szalmaláng lelkesedést, s annak törvényszerű kudarcát: hogy mivé lesz a forradalmi eszmék délibábja abban a korban, amely már nem forradalmi: "A haza dolga: gordius-kötés, / De kard nem oldja meg, csak küszködés." S miközben a költő illúziótlanul szemléli az oblomovizmus magyar válfajának, az "akaratlanság vers-regényének" hősét, akinek tettvágya hamar alábbhagy, illetőleg folyton más és más irányba fordul, mély részvéttel is ábrázolja alakját és sorsát. Senki olyan eleven teljességgel nem fejezte ki a kiegyezés utáni idők magyarjának belső ellentmondásait, lemondó beletörődés és lázadó dac közötti ingadozásait, mint ebben a művében Arany László.

Arany László - A ​kis kakas gyémánt félkrajcárja
Ez ​a mesekönyv egyik legismertebb meseírónk Arany László meséiből mutat be egy csokorra valót. A kötetben megtalálhatók a nagy klasszikusok, mint például A kis malac és a farkasok, vagy A kis kakas gyémánt félkrajcárja illetve a kevésbé ismert Farkas-barkas és A szürke ló című mese is.Olvassátok szeretettel.

Arany László - Arany ​László válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany László - Magyar ​népmese-gyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany László - A ​megszámlálhatatlan sok juh
"Már ​a népmeséket sem hiába hallgatta gyermekkorában... Tizennyolc éves korában megjelent... kötete... Előadása olyan közvetlen, mintha valóban mesélni hallgatnánk, s nem könyvből olvasónak e meséket. A szerkezet naiv bája, a nyelv fordulatossága, a kedveltebb szólások gyakori ismétlése... eleven előadás,... egészen az élőszó közvetlenségével hatnak..." Voinovich Géza "1862 óta napjainkig a kis olvasók és mesehallgatók megszámlálhatatlan sokasága figyelte feszült várakozással Arany László gyűjteményében a jónak meg a rossznak, a pozitív és a negatív hősöknek meséről-mesére megújuló harcát, és megnyugodva, az igazak győzelmének hitében megerősödve, lélekben megnemesedve és gazdagodva igenelte a megoldást. A szülő pedig, ha kisfiának, kislányának fölolvasta a meséket, vagy a maga kedvtelésére újraolvasta őket, gyermekkorára lelt bennük." Faragó József "Népművészetünk, hagyományaink a népi mondavilág megőrzése, nyelvünk finomságainak megismertetése gyerekeinkkel, mindannyiunk feladata. Mesét mondani, olvasni öröm és különleges élmény, olyan világ ez mellyel szívesen azonosul gyerek és felnőtt egyaránt. Segít a gyerekeink személyiségének fejlődésében és a családi értékek kiteljesedésében." Boldizsár Ildikó

Arany László - Fehérlófia
A ​magyar népmesekincs egyik legősibb darabja a Fehérlófia meséje. Megtaláljuk benne az égig érő fa táltos motívumát, a hétévi szoptatással szerzett hatalmas erőt, mellyel Fanyűvőt, Kőmorzsolót, Vasgyúrót legyőzi a hős, majd túljár a magyar mesék gonosz kis törpéjének, a Hétszűnyű Kapanyányimonyóknak eszén, legyőzi a tizenkét fejű sárkányt is, végül elnyeri a legszebb királykisasszony kezét. Nagy formátumú, gazdagon illusztrált képeskönyvben, Hajnal Gabriella rajzaival jelent meg.

Arany László - Icinke-picinke
Arany ​László mesegyűjteményét a legszebb népmeséink között tartjuk számon. Székelyföldön gyűjtött történeteiben nemcsak megőrizte a magyarság gazdag nyelvezetét, de remekül visszaadta a mesék hangulatát, humorát, fordulatait is. A válogatás első gyöngyszeme, az Icinke picinke, amely biztosan a kedvencek közé fog tartozni.

Arany László - Babszem ​Jankó - És más magyar népmesék
Babszem ​Jankóról, A szürke lóról, a Farkas-barkasról, Zsuzska és az ördög találkozásáról szóló mesét és még közel egy tucat érdekes történetet közöl a nagyalakú kötet. A fekete-fehér illusztrációkat Kissné Fiák Judit készítette. Óvodás és kisiskolás gyerekeknek szólnak a rövid mesék.

Arany László - Pancimanci
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany László - A ​földönkívüliek
A ​Világegyetem végtelen. Térben és időben egyaránt. Valóban elképzelhetetlenek a benne lévő távolságok. Nem tudunk olyan nagy értéket mondani, ami ne lenne továbbra is határtalanul parányi az egészhez képest. Galaxisok tíz és százmilliárdjaiból álló, füzéres szerkezetű, gigantikus szuperhalmazok és képzeletünkkel fel sem fogható méretű üres területek töltik ki. Ebben a felfoghatatlan méretű Világegyetemben nyüzsög az élet. A nyílt világűrben is! „Bármennyire is igyekeznek az emberiség múltját meghamisítani, bárhogyan és bármekkora költséggel is próbálják a földönkívüli élet nyomait elzárni előlünk, még a létét is sok esetben letagadni - mindez hiábavaló fáradság. Ha valaki csak a földi élőlények tűrőképességét vizsgálja is, könnyedén rájöhet, már csupán azok is képesek lennének az egész Naprendszert benépesíteni! Ha pedig erre képesek, akkor meg is tehették, és bizonnyal meg is tették az elmúlt 5 milliárd évben. Vagy a földi élőlények, vagy a máshonnan származók.” Az idegen fajokkal való találkozásokra vonatkozó esetleírások száma bőven meghaladja a tízmilliót. Könyvünkben azokat a fajokat mutatjuk be – összesen 67-et -, melyek a leggyakrabban látogattak vagy látogatnak el hozzánk, történelmünkkel a legközelebbi kapcsolatban álltak vagy állnak, a jelen vagy a múlt embereire a legnagyobb hatást tették. Tesszük ezt azzal a tudattal és felelősséggel, miszerint a hivatalos álláspont továbbra is az, hogy „földönkívüliek márpedig nem léteznek”. Körömszakadtig ragaszkodnak ehhez az állásponthoz... Szerencsére ez a szemlélet egyre kevésbé van jelen. Fejezzük ki mindenképpen azok számára a tiszteletünket, akik a nyilvánosság elé mertek lépni a földönkívüli élet kérdésében, és merték vállalni, hogy a gúnyolódók céltáblái legyenek.

Arany László - A ​kis ködmön
Tudjátok, ​milyen az ostoba ember? Olvassátok el a híres magyar népmesét Arany László humoros, ízes feldolgozásában, Heinzelmann Emma művészi illusztrációival, és nevessetek ti is együtt a lánykérővel.

Kriza János - Arany László - Elmét ​vidító magyar népmesék
A ​magyarság ősi titkait őrzik népmeséink. A páratlanul gazdag magyar népmesekincs megdönthetetlen bizonyítéka a hajdan virágzó ősi magyar kultúrának. A kötet a régi magyarok mesélő kedvéről ad hírt. A meséskönyv lapjairól sugárzó valóságos és képzeletbeli világ a ma emberének is üzen. Kitartásra, találékonyságra biztat. Megismerhetjük a mesékből a nagy emberi kérdések sorát, és megkapjuk belőlük a feleletet is a kérdésekre. A népmeséken keresztül a síró és a nevető földi sorsokat, a fölszabaduló és vidáman barangoló emberi szellemet is-merhetjük meg. A kötet csodálatos elemekkel átszőtt tündérmeséiben a népi hitvilág szellemisége tükröződik vissza. A királyokhoz köthető történetekben igazságos ítéletet születik. A gonosz megbűnhődik, a jó pedig, gyakran furfangos módon, eléri célját, elnyeri jutalmát. Az igaz magyar népmesék a gyermekekhez éppúgy szólnak, mint a felnőttekhez. Mindenki számára van mondanivalójuk, hiszen egyetemes emberi értékeket közvetítenek. A népmesékben különös nyelvi szépséggel az emberi érzések mélysége nyilatkozik meg. A mesék színes nyelvezete, a régies szavakkal és szófordulatokkal, üdítőleg hatnak napjaink elszürkülő nyelvhasználatára. A magyar népmesét tréfás beszédfordulatok, váratlan elemekben gazdag történetek jellemzik. Az Elmét vidító magyar népmesék című kötet 14 meséje közül 10 Kriza Jánostól, a magyar népmesék egyik első gyűjtőjétől valók. A többi mese kiegészíti és színesíti Kriza János amúgy is változatos, színes, mesevilágát. A 21. század gyermekei és felnőttjei, mint elődei sok-sok évszázadon keresztül, örömmel merülnek el a mesék csodás birodalmában. Mert ebben a világban minden lehetséges, az emberfeletti hatalmak biztosítják minden jogosnak tartott emberi vágy diadalát. Kívánjuk kicsiknek és nagyoknak, hogy a kötet meséi vidítsák az elmét, segítsék az örök emberi értékek felismerését és az azok szerinti életvitelt.

Arany László - Arany ​László összes költeménye
Arany ​László (Nagyszalonta, 1844. március 24 – Budapest, 1898. augusztus 1) magyar költő és népmesegyűjtő volt. Arany János gyermekeként született Nagyszalontán.

Arany László - Magyar ​népmeséinkről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany László - A ​kiskakas gyémánt félkrajcárja
Nemzedékek ​nőttek fel e híres mesén, melyet most Arany László tolmácsolásában kaphatnak meg a gyerekek. A keménytáblás könyvet Réber László remek illusztrációi díszítik.

Arany László - Arany ​László munkái
Az ​irodalom legnagyobb dicsői nem legigazibb jellemzői egyúttal nemzetük irodalmi színvonalának. A rendkívüli kimagasodás, a minő például egy Petőfié vagy egy Arany Jánosé, nemzeti szerencse és boldog dicsekedés, de a kivételes lángelmékből nem következtethetünk az értelmi, erkölcsi és ízlésbeli fokra, melyet nemzetük az ő idejükben elért. A lángész, legyen bár a hang, a melyen megnyilatkozik egészen nemzeti, mindig világcsoda. A nemzet irodalmi színvonalát inkább azon jelesek után mérhetjük, a kik nem világraszóló nagyságok. A kik egyéni tehetségét csak ugyanaz a nép érti meg, mely a nyelvüket. A kik gondolatban és érzésben nemzetükön és korukon nincsenek túl s a kiknek művészete öntudatosan szolgálja a nemzeti közízlést.

Arany László - Az ​aranyszakállú ember
A ​költőóriás Arany János fia, a Petőfi által csak Arany Lacinak hívott szerző mindössze tizennyolc éves, mikor nővérével együtt népmesekutató körútra indul Székelyföldre. A gyűjtés a magyar folklór kiváló alkotásait szedi csokorba: népmeséket állatokról, együgyű és furfangos emberekről, táltosokról és királyokról, egy olyan csodálatos világról, amely évszázadok, évezredek óta ott él népünk emlékezetében. E történetek nem hiányozhatnak egyetlen kisgyermek meseélményei közül ma sem. A könyv Arany gyűjtéséből ad közre egy tucatnyi mesét, melyeken már generációk nőttek fel. A kiskakas gyémánt félkrajcárja, A kismalac és a farkasok vagy éppen Babszem Jankó: megannyi jó ismerőse felnőttnek, gyereknek. Ebben a kötetben ismét találkozik velük, de talál néhány olyan szép mesét is, amelyet mostanában sehol sem olvashatott. A népmesék olyanok, mint a kövek, melyeket az idő végtelen folyama egyre csak görget magával, miközben értékes kinccsé csiszolja azokat. Ez a kincs: közkincs; merítsünk belőle ezzel a kötettel is a gyermeki - és felnőtt - lélek gazdagítására.

Arany László - Magyar ​népmesék
Arany ​László - Arany János fia - egyik úttörője a magyar népköltészet feltárásának. Sok évtizede nevelkednek meséin hazákban a gyerekek. A mostani kicsinyek mesevilága is elképzelhetetlen Arany László örök szépségű meséi nélkül. A kis gömböc, Fehérlófia, Dongó meg Mohácsi, A kismalac és a farkasok Babszem Jankó: megannyi jó ismerőse felnőttnek, gyereknek. Ebben a kötetben ismét találkozik velük. De talál benne számos olyan szép mesét is, amelyet mostanában sehol sem olvashatott. A gazdagon, színesen illusztrált mesekönyv értékes kötettel gazdagítja a kis olvasók könyvtárát, és felújuló, friss örömet szerez a felnőtteknek is.

Arany László - Jékely Zoltán - Icinke-picinke ​/ A három pillangó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany László - Szép ​magyar népmesék
A ​tizenkilencedik század hatvanas éveiben Arany János siheder fia hétmérföldes csizmát húzott, és Juliska nénjével bejárta a gyönyörűséges Székelyföldet: népmeséket gyűjteni. Az Arany László népmese-gyűjteményéből huszonkilenc mesét tartalmazó kitűnő válogatás többsége kedvenc antológia darab (A kiskakas gyémánt félkrajcárja, Babszem Jankó, A kis gömböc, Pancimanci, A kis ködmöm, A szomorú királykisasszony, A kóró és a kismadár, Fehérlófia stb.). Arany László megtartotta a mesék eredeti szerkezetét és mondanivalóját, és ízes stílusban, igazi mesemondóként "tolmácsolja" azokat. A kötetben néhány rövid csali mese is felbukkan, a hosszabb lélegzetű történetek mellett. Az igazságot győzelemre vivő mesehősök egészen bizonyos, hogy eljuttatják "üzenetüket" a gyerekeknek.

Arany László - Benedek Elek - Illyés Gyula - Fehérlófia
Népmesék ​Arany László, Benedek Elek és Illyés Gyula feldolgozásában

Arany László - Hol ​volt, hol nem volt
A ​múlt században éppen csak elkezdték írni a hatvanas éveket, amikor Arany János siheder fia hétmérföldes csizmát húzott, és Juliska nénjével bejárta a gyönyörűséges Székelyföldet: népmeséket gyűjteni. A szigorú Gyulai Pál egykor véleményét bizalommal átvehetjük, hogy mind ez ideig az övé a legjobban "elbeszélt" népmesék egész sora. Manapság is nyugodtan bízhatjuk gyermekeink fantáziáját Arany László szófordulataira, ha Babszem Jankó vagy az aranyhajú hercegkisasszony, netán Gagyi gazda vagy annyi más híres-nevezetes mesealak, okos-oktondi állatfigura sorsára vagyunk kíváncsiak.

Arany László - A ​kismalac és a farkasok
Volt ​a világon egy kismalac, annak volt egy kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magában, odamegy egy nagy ordas farkas…

Arany László - A ​teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár
Egy ​decemberi napon történt 1945-ben, Nag Hammadi városának közelében, Felső-Egyiptomban, hogy a gnoszticizmus tanulmányozásának módja egyszer és mindenkorra radikálisan megváltozott. Egy arab paraszt, nagy sziklás ásott körül, azért, hogy termékennyé tegye földjét, amikor hirtelen egy régi, vörös agyagedényt fordított ki a talajból. Remélvén, hogy eltemetett kincset talált, tétovázva és nyugtalanságot érezve a dzsinn miatt, aki esetleg a kincset őrizheti, összetörte az edényt, hogy megvizsgálhassa tartalmát. A belsejében azonban nem kincset talált, nem is dzsinnt, hanem könyveket: több mint egy tucat kódexet, aranyozott barna bőrbe kötve. Szinte meg sem fordult a fejében, hogy valami hihetetlenül fontos ősi szövegek gyűjteményére bukkant, kéziratokra, melyeket másfélezer éve rejtettek el – esetleg szerzetesek, a közeli Szent Pakomius kolostorból, olyan helyet kerestek, ahol megmenthetik őket az Egyház által elrendelt pusztítástól, melyet kíméletlenül folytattak az eretnekek és az eretnekség ellen. A Nag Hammadiban talált gyűjtemény 13 ősi kódexből áll és több mint 50 szöveget tartalmaz. Felső Egyiptomban találták. E rendkívül fontos felfedezés számos jelentős gnosztikus szöveget hozott napvilágra – olyan szövegeket, melyekről azt hitték teljes egészében megsemmisültek a korai kereszténység magát „ortodoxnak nevező ágával szembeni harc során – szövegek, mint például a Tamás Evangéliuma, Fülöp Evangéliuma, vagy az Igazság Evangéliuma. A felfedezés és a Nag Hammadi könyvtári szövegek lefordítása az 1970-es években vált teljessé, hatalmas lendítőerőt adva a korai kereszténység és a gnoszticizmus újraértékeléséhez. Ebben a különleges kötetben a teljes gnosztikus könyvtár anyaga végre magyar nyelven is olvasható!

Arany László - A ​macska és az egér
Régi ​szép állatmesék gyűjteménye Arany Lászlótól.

Arany László - A ​kis ködmön és más mesék
A ​költőóriás Arany János fia, a Petőfi által csak Arany Lacinak hívott szerző fiatal emberként gyűjtötte össze a kötetünkben található műveket. A magyar folklór kiváló alkotásai ezek mind: népmesék állatokról, együgyű és furfangos emberekről, táltosokról és királyokról, egy olyan csodálatos világról, amely évszázadok, ezredek óta ott él népünk emlékezetében. Arany László kitűnő átdolgozásában a mesék a magyar irodalom értékálló klasszikusaivá nemesedtek.

Arany László - A ​legszebb magyar népmesék
Arany ​László klasszikus mesegyűjteménye, amelyben a legszebb magyar népmeséket gyűjtötte össze, először 1862-ben jelent meg könyv formájában. Az elbeszélt történetek szép, ízes magyar nyelven szólnak, a mesék megőrizték eredeti hangulatukat, gazdag képzeletvilágukat, és a magyar népmesékre jellemző színes, változatos világba kalauzolják el az olvasót. A kacagtató történetekből többek között megtudhatjuk, hogyan lett a kiskakasnak gyémánt félkrajcárja, miként bánt el a furfangos kismalac a farkasokkal, mennyit bírt enni a kisgömböc, miféle nagy riadalom támadt a farkastanyán, mekkora hőstettet hajtott végre Fehérlófia, de még az is kiderül, hogy mit keresett a cigány az égben és a pokolban. A kötet illusztrációit a Dörmögő Dömötörből és a Micimackó könyvekből jól ismert Szűcs István festőművész készítette.

Kollekciók