Ajax-loader

Krassó Sándor könyvei a rukkolán


Krassó Sándor - Kötéltánc
A ​könyv szerzője ifjú kamaszként átélője volt a pécsi zsidóság megpróbáltatásainak, kifosztásának és elhurcolásának. Így írásait a megélt tapasztalatok hitelesítik. Saját "kötéltáncáról" ír az Ólomlábú idő fejezetben, majd a pécsi zsidóság múlt századi sorsának történeti hűséggel történő, statisztikai adatokra, tényekre alapozott bemutatását adja a Történelmi rövidzárlat dolgozataiban. Végezetül megrendítő erővel idézi fel néhány sorstársának múltba vesző alakját az Álombéli és valós találkozások című fejezetben. Dr. Krassó Sándor Pécsett született 1929-ben, ugyanitt szerzett 1951-ben jogi, majd államigazgatási diplomát. A KSH pécsi szervezetének egyik alapító tagja, majd nyugdíjba vonulásáig elemző kiadványainak szerkesztője volt, miközben számos dolgozatát publikálta szakmai és helytörténeti folyóiratokban. Nyugdíjas éveiben alkalmanként az MTA Regionális Kutatások Központja és a Pécsi Akadémiai Bizottság munkájában vett részt. Ekkor kezdett elfoglalkozni - kegyeleti okok miatt is - e könyv témájával.

Kollekciók