Ajax-loader

Boros Imre könyvei a rukkolán


Boros Imre - Árulkodó ​háttérképek pénzügyekről
Azt ​eleve eldöntöttem, hogy nem kívánok tudományoskodó könyvet írni, mint sokan mások, akik tíz elolvasott könyv tapasztalatait szintetizálják, és jobb esetben kiegészítik saját véleménnyel is. Tudományos művek manapság azon a nyelvezeten, azzal a fogalomkészlettel készülnek, amitől magamat már régen elhatároltam. Egy újszer nyelvezetű és fogalomkészletet használó műnek pedig még nem érkezett el az ideje. Végül arra az elhatározásra jutottam, hogy a könyvnek azokhoz az emberekhez kell szólnia, akik most állnak és néznek, a csodálkozástól és a rémülettől fel sem ocsúdtak amiatt, ami körülöttük az elmúlt évtizedben e kis hazában és a világban történt. Kialakult tehát a könyv formája is, egy párbeszédgyűjtemény, ahol a kérdések megadják a témák keretét, a válaszok pedig születhetnek közérthető formában, úgy, ahogy a kérdések is megfogalmazódtak. A könyv indításához igénybe vettem a háttérképes kollégáim, Bogár László és Bayer Zsolt segítségét is azzal, hogy a maguk részéről tömören foglalják össze, miként látják a világot és hazánkat ebben a bonyolult helyzetben.

Boros Imre - Nemzeti ​szemléletű olvasókönyv I-II.
Alkalmasabb ​időpontot egy nemzetgazdasági szemléletű olvasókönyv megírására nem is lehetett volna találni, mint a 2008 végétől napjainkig zajló nemzetközi pénzügyi válság. Az évtizedekig megdönthetetlennek hitt neoliberális dogmák sorra estek el a napi történések csataterein. A könyv fejezetei 2009-tól indulnak, és kronologikus szemléletben tartanak görbe tükröt a hazai és a nemzetközi neoliberális dogmák elé. Az olvasókönyvet elsősorban gondolatébresztőnek szánjuk, főként nem közgazdászoknak, illetve közülük csak azoknak, akiknek már kételyeik vannak tudásuk nemzetgazdasági használhatóságában. A kételyébresztő és kételyfokozó tanítást sem a hagyományos módszerekkel gondoljuk megvalósíthatónak, mint amikor egy előadó - akár diagramok ezreinek power pointos vetítésével - formális előadást tart, majd vizsgáztat. Ehelyett a szemelvényeket olvasók és íróik párbeszédes (interaktív) formában ismerkednek a hivatalos akadémiai körök által nem kanonizált nézetekkel, maguk is gyarapíthatják, esetenként akár cáfolhatják is azokat. Az olvasmányokhoz időnként gondolatébresztő kérdéseket is fűzünk, azokat további kommentárokkal egészítjük ki. Ezek a dialógusok és gondolatébresztő kérdések lehetnek az alapjai annak, hogy - reményeink szerint - a kanonizált nemzetgazdasági szemléletű közgazdaságtan is megszülethessen, és azt majd hivatalosan oktassák. Tudatosan törekszünk az egyszerű és érthető nyelvezetre, minden módon kerüljük a bevett közgazdasági szakzsargont. Célunk nem az, hogy az olvasónak bebizonyítsuk, milyen tudatlan, hanem hogy rádöbbentsük arra, hogy amit az ügyekről eddig gondolt, nem biztos, hogy helyes.

Bayer Zsolt - Bogár László - Boros Imre - Háttérképek ​háttérképe
2011 ​nyarán Bayer Zsolt műsorvezetésével, Boros Imre és Bogár László részvételével egy hetente jelentkező beszélgetőműsor indult, mely az elmúlt öt évben az Echo Tévében Háttérkép címmel az egyik legnépszerűbb, társadalmi, gazdasági, politikai kérdésekről szóló tévés produkcióvá vált. Az ötéves jubileumra készülve Háttérképek háttérképe címmel a szerzők egy olyan kötet megteremtését határozták el, amely a műsor legizgalmasabb beszélgetéseinek írásos szövegét tartalmazza. Ezek a beszélgetések mintegy összefoglalják, hogy mit is jelentett ez az öt esztendő, és a hetente lezajló beszélgetések miként formálták az általános közbeszédet, azt a diskurzusteret, amelyiknek állandó örvénylései a rendszerváltás negyedszázada során lényegében szinte minden helyes irányú stratégia törekvését meghiúsították. A beszélgetések alapfeltételezése az, hogy világunk döntő fontosságú folyamatait egy olyan globális szuperstruktúra irányítja, ami önmaga létezését is tagadja, és összeesküvéselmélet-gyártással és/vagy gyűlöletbeszéddel vádol meg mindenkit, aki ezt egyáltalán feltételezni meri. Mindez azt jelenti, hogy a világ csapdában van, mert egy senki által nem választott és nem ellenőrzött erő irányítja. A műsor beszélgetései így elsősorban arra irányulnak, hogy ezt a csapdahelyzetet miként kellene kezelni, illetve, hogy távlatilag milyen esélyek nyílhatnak e csapdából való kiszabadulásra. A beszélgetések fontos eleme annak a széles körű tudatosítása is, hogy a világ, amelyben élünk, ezernyi szállal kötődik a média egész rendszeréhez. Napjainkban minden, többnyire inkább csak vélt tudásunk és információnk valamilyen közvetítőn keresztül jut el hozzánk. És ez a közvetítő többnyire a globális média, amely egyfajta planetáris véleményhatalmi diktatúraként működik. Ez a kötet pedig abban igyekszik segíteni az olvasókat, hogy részben újra felidézhessék a már látott beszélgetéseket, vagy hogy éppen a kötet olvasása nyomán támadjon fel bennük a műsor iránti érdeklődés.

Kollekciók