Ajax-loader

Székely Tibor könyvei a rukkolán


Székely Tibor - Kumevava, ​az őserdő fia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Tibor - Nálunk ​nem szól a lant
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Tibor - Brazília ​őserdeiben
Székely ​Tibor jogot és irodalomtörténetet hallgatott a zágrábi egyetemen, majd az ismeretlen, ember nem járta területek utáni vágy Dél-Amerikába vonzotta, ahol mint író és újságíró hamarosan komoly hírnévre tett szert. Már 1939-ben több expedícióban vett részt, majd 1944-ben megmászta az amerikai kontinens legmagasabb csúcsát, az Aconcaguát. Erről az útról négy társa nem tért vissza, és Székely a következő évben újabb expedíciót vezetett társai holttestének felkutatására.

Bíró Károly - Dunky András - Incze János - Máthé Sándor - Molnár Péter - Puskás F. Ferenc - Pusztai Zsuzsa - Selinger Sándor - Székely Tibor - Elektrotechnikai ​kislexikon I-II.
E ​kislexikon napjaink egyik fontos műszaki tudományába, az elektrotechnikába kíván rövid betekintést nyújtani. Lexikonunk már kis terjedelme miatt sem vállalkozhat egy részletező monográfia vagy egy mindent felvázolni kívánó nagylexikon feladatára. A szerzők célul tűzték ki az elektrotechnika bizonyos fejezeteihez tartozó fogalmak, jelenségek, eszközök és berendezések rövid, világos, pontos leírását. A mintegy 1650 címszót úgy válogattuk össze, hogy azok tartalmazzák a kérdéses fejezetek legfontosabb ismeretanyagát. Felépítése, előadásmódja különbözik a tankönyvektől, a fogalmak és a jelenségek tárgyalásánál általában feltételezi a középfokú fizikai és matematikai ismereteket, csak elvétve alkalmazunk magasabb fokú matematikai apparátust, de ebben az esetben is a címszóhoz kapcsolódó alapgondolatok a matematikai rész elhagyásával is megérthetők.

Székely Tibor - Mátyás-tér ​- Rózsadomb
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Tibor - Bolgár ​Miklós ifjúsága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Tibor - Magyar ​egyháztörténeti karcolatok a 20. század közepéről, 1948-1961
A ​tanulmány a résztvevő közelségével és ismeretségével, a Belügyminisztérium (BM) és az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) dokumentumaira támaszkodva mutatja be egyházunk egy időszakát a kommunista diktatúrában.

Székely Tibor - A ​lármás szellemek éjszakája
,,Hová ​tartozom?mindazokra a helyekre, amelyeket eddig megjártam.Mindenünnen magammal hoztam valami, s mindenütt otthagytam önmagam egy darabkáját."/ Székely Tibor / A lármás szellemek éjszakája egy gyűjtemény Székely Tibor legfantasztikusabb novelláival, amelyek útleírásnak hatnak egy hihetetlen önéletrajzban. A vajdasági író az eszperantó terjesztésével és konferenciák látogatásával járta körbe szinte az egész világot, a könyvben ezen izgalmas utakról olvashatunk a Kilimandzsarótól a Danakil sivatagig.

Székely Tibor - Vihar ​az Aconcaguán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Tibor - Távoli ​földrészekről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Tibor - Éjfélkor ​dőlnek a pálmák
Székely ​Tibor jugoszláviai magyar újságíró, néprajzkutató, eszperantista és megszállott utazó. Nyughatatlan tudni akarása és bátorsága, s az eszperanto nyelv szerepének fontosságáról való meggyőződése hajszolta ismeretlen, sokszor még felfedezetlen területekre. Bejárta a világot. Elsőnek hódította meg Dél-Amerika egyik legmagasabb csúcsát, az Aconcaguát; a tupari indiánok törzsénél vendégeskedett, akik megválasztották varázslónak; Salvadorban kísérletet tett az Izalco vulkán megmászására. A kráter közelében érte a kitörés, szinte csodával határos, hogy életben maradt. Mexikóban megmászta a Popocatépelt, Afrikában a Kilimandzsárót. Járt Indiában, ahol elsajátította a jóga tudományát, és eszperantóra tanította Vinoba Bhave filozófust, Gandhi tanítványát. Járt Nepálban és Kínában. Ausztráliában és Japánban is. Könyvében kalandokkal teli életének néhány izgalmas epizódját villantja fel. Írásai alapján szerény és a vakmerőség kíváncsi kutatót ismerhetünk meg Székely Tiborban.

Székely Tibor - És ​ne vigy minket a kísértésbe...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Tibor - Patagóniától ​Alaszkáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Tibor - Magányos ​úriember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Tibor - A ​magyar bibliafordítások történetéből
2008 ​a Biblia éve. Szerencsére ma már bárki vásárolhat magának bibliát, felekezet és stílus szerint számos változat van forgalomban. Ötven évvel ezelőtt, egyetemistaként engem is megfogott a biblia: héberül, arámiul, görögül, latinul, magyarul számos kiadást ismertem meg az egyetemi könyvtárakban. Ekkor bukkantam rá a Budapesti Egyetemi Könyvtárban Káldi György bibliafordításának kéziratára, és akkoriban juthattak hozzá a szerencsésebbek Békés Gellért és Dallos Patrik jelenkori beszélt magyar nyelven fogalmazott Újszövetségi szentírásához. Összehasonlítva Káldi György fordításának nyelvezetét az általam forgatott Szent István Társulati ötkötetes kiadás és a Békés-Dallos kiadáséval, elhatároztam, hogy irodalomtörténeti kutatást kezdek az elmúlt századok magyarnyelvű bibliafordításainak megismerésére. Úgy találtam, hogy a XIX. század második felében és a XX. sz. elején számos neves irodalomtörténész és nyelvész mutatott érdeklődést a bibliafordítások iránt. Fiatalos hévvel hozzáláttam a szakirodalom feltárásához, és egy disszertációnyi dolgozat elkészítéséhez. Azután életpályám másfelé vett fordulatot, de az irodalomtörténeti tanulmány történettudományi része összeállt, amíg a nyelvészeti része az anyaggyűjtés állapotában maradt. Néhány évvel ezelőtt többen, közöttük egy neves közíró is, felújították a témát, de számottevő összefoglaló munka nem született. Most a Biblia éve kapcsán leporoltam régi tanulmányom kéziratát, és elolvastam. Úgy találtam, hogy annak idején, amikor az irodalom pártossága napirenden volt - én is kissé elfogultan, felekezeti szemlélettel fogalmaztam. Az idő azonban bölcsebbé teszi az embert, elhatároztam, hogy a fogalmazás stílusát kissé átsimogatom, és a dolgozatot "közhírré" teszem a Magyar Elektronikus Könyvtár jóvoltából. Magamat az olvasó jóindulatába ajánlom. Budapest, 2008. október Székely Tibor

Kollekciók