Ajax-loader

Theodora Green könyvei a rukkolán


Theodora_green_magn%c3%b3lia
elérhető
1

Theodora Green - Magnólia
Tangózene ​csendül fel egy mulatóban, ám a közönségsoraiban ülő fekete hajú férfi nem a vérforraló ritmusokra, és nem is a gyönyörű táncosnőre kíváncsi,hanem az asszony féltve őrzött titkaira. Emiatt repülte át az óceánt, ezért tért be az ütött-kopott lokálba, és ezért próbál a közelébe férkőzni a nőnek, aki egy magnólia ággal a kezében bűvöli, hipnotizálja a közönségét. Azt azonban álmában sem feltételezi, hogy abban a pillanatban, amikor táncosnő jelentőségteljesen ráemeli a szemét, kezdetét veszi egy történet, amelynek a gyökerei jóval korábbi időkbe nyúlnak vissza, a férfikalandos ifjúkorába, hiszen valaha ugyanebben a városban ejtette rabul az érzelmeit egy szépséges, ám a szerelmére méltatlan lány.Azokba az időkbe, amikor egy matrózkocsmában búsongott, döntötte magába az italt, és alig figyelt fel rá, hogy egy furcsa öregasszony megjövendöli neki a találkozást valakivel, akinek nem szabad elengednie a kezét. Daniel Ortíz azonban dolgozni érkezett Buenos Airesbe, nem nőket hajhászni, noha a feladata nőkkel is kapcsolatos. Meg a bűnnel, a lassú halál kufárjaival, s nem kevésbé a múlttal is, és csak nehezen érti meg, hogy minden kibogozhatatlanul összegabalyodott körülötte, a szenny és mocsok,a jóság és segítőkészség, a szerelem és a megtisztulás. A titkok kulcsát a táncosnő tartja a kezében, aki elhajítja a virágzó magnólia ágat, megkeresi őt, s mesélni kezd egykori önmagáról és a matrózkocsmáról, ahol valaha elkezdődött mindaz, ami összehozta őket. Aztán megfogják egymás kezét, és nem engedik el soha, mivel ezt jövendölte az a régi öregasszony.

Theodora Green - A ​tenger asszonya
A ​különös egyéniségű szőke asszony túl van már az első fiatalságán, ami nem gátolja meg abban, hogy tele szájjal habzsolja az életet, és furcsa kedvteléseinek hódolva próbáljon megfeledkezni folyton feltörő érzelmeiről. Egy ródoszi szállodában belebotlik Michelbe, a látványosan jóképű íróba, rögtön össze is veszik vele, s a perpatvarból egyenesen következik, hogy felébred benne az érdeklődés iránta. Amikor azonban elérnek a románc küszöbére, közbeszól a múlt, a szőke Galatia asszony fájdalmakkal és csalódásokkal teli előélete, és a biztatóan induló kapcsolat kis híján tragédiába torkollik. A szintén a szigeten nyaraló egyetemista fiú, Antoine, akit a nagybátyja, Michel hívott meg Ródoszra, séta közben megpillant egy emléktárgyakat árusító lányt a vár tövében. Rögtön sejti, hogy a találkozás élete legnagyobb fordulatát vetíti előre, Melina, a lány azonban szegény és nehéz sorsú, s világosan látja, hogy kibontakozó szerelmüknek nincs jövője. Megkeményíti a szívét, eltűnik, a kétségbeesett fiú beleesik egy érett asszony csapdájába, s már-már elfelejti Melinát, amikor beüt a baj, aminek a hajszálon múló végkifejlete ugyanakkor a megoldást is magában hordozza. Néhány újonnan feltűnt ismerős segítségével nemcsak Galatia menekül meg a múltjából előbukkanó gonosztevő karmaiból, hanem Melina is jobb belátásra tér, és az egymásra találó két pár, az idősebbek és a fiatalok együtt ülik meg az eljegyzésüket egy ródoszi hotel szobájában.

Theodora Green - A ​spanyol nyakék
Hosszú ​és széles a nők országútja, szokta mondogatni Miguel, a tehetős és jóképű spanyol férfi, és nem a levegőbe beszélt. Végigjárta ezt az utat oda és vissza, s csak ő tudja, hogy nem pusztán szoknyavadász hajlandóságai hajtják, hanem egy csalódás, egy ifjúkorában megélt szörnyű nap máig kísértő emléke. Elment tőle valaki, őt próbálja hol elfelejteni, hol felidézni a meghódított asszonyok segítségével, őt keresi két hosszú évtizeden át, a fiatalkori szerelmet, aki ott is van az életében és nincs is. De reméli, sőt sejti is, hogy egyszer visszajön, és ugyanakkor fél is tőle. Fél, mert az egykori lány gyakran megjelenik neki, először csak éjszaka, az álmaiban, majd később fényes nappal is, és mind kísértetiesebb, misztikusabb körülmények között, amiben egyre fontosabb szerepet játszik a családi örökség, egy régi nyakék, egy többszörösen elrabolt, különös ékszer. Miguel tévelyeg a szépasszonyok szoknyája és a nyakék körül, már nem akar mást, csak megállapodni végre, találni egy társat, majdnem mindegy, hogy kit, félvilági nőt, szajhát, tiszta szívű fiatal lányt. De a nyakék szava erősebb, a férfi érzékeli már, hogy az ékszer különleges, természetfeletti tulajdonságokkal van felruházva, nem képes ellene tenni semmit, végig kell járnia az utat, amelyen ott lebeg annak a régi, fiatalkori szerelemnek az árnya is. Vagy nemcsak az árnya? Vajon találkoznak-e még testi valójukban is, segít-e nekik az ősi ékszer? A választ csak a Spanyol Nyakék tudja, és a regény végén az olvasó.

Theodora Green - Nathalie
A ​madridi repülőtéren utazáshoz készülődik néhány ember, a történet főszereplői, vetnek egy-két pillantást egymásra, ám fogalmuk sem lehet róla, hogy nem is sok idő múlva a sorsuk végzetesen egybegabalyodik. Nathalie, a gyönyörű francia asszony menekül az emlékeitől, keresi önmagát, ezúttal Bécsbe indul pihenni és felejteni, és nem sejti, hogy a múltja éppen ebben a városban áll majd elébe, hiszen azok a férfiak és nők, akiket futólag látott a reptéren, titokzatos módon kapcsolatban állnak azzal, amire ő nem akar emlékezni. Feltűnik a színen egy kékszemű férfi is, furcsa is, rokonszenves is, ígéretesen induló kapcsolat veszi kezdetét, de egy váratlan fordulat arra készteti az asszonyt, hogy ismét útra keljen, ezúttal Kubába, ahová az imádójának különleges képességekkel megáldott húga is elkíséri. Aztán a szigetországban elkezdődnek a megpróbáltatások, Nathalie börtönbe kerülve megtudja, hogy szörnyű cselszövés áldozata lett, amelynek a szálai a madridi repülőtéren látott egyik nő kezében futnak össze. És megérti azt is, miért van folyton mellette szerelmének a húga, és kicsoda valójában a szép vörös asszony: ő a legfontosabb szereplője a múltnak, az emlékeknek, amelyek végre más színben tűnnek fel Nathalie előtt, és megváltoztatják, jó irányba terelik egész életét. Kisvártatva betoppan a kékszemű férfi is, kiszabadítja szerelmét a börtönből, és a három ember hazatér Európába, hogy annyi fájdalom után maradéktalanul élvezze a közös boldogságot.

Theodora Green - Randevú ​Párizsban
A ​szűk párizsi mellékutcán elesik egy gyönyörű lány. Egy másik, kevésbé gyönyörű, de annál eredetibb teremtés, repülőgépen utazik az óceán fölött. Itt is, ott is megjelenik egy-egy férfi és elkezdődik a varázslatos szerelmi történet: Dolores és Chantal nem sejti, hogy sorsuk párhuzamos vágányokon kanyarog majd. A visztontagságok is egyszerre érik őket, olyanok, amelyek hajszál híján felborítják az idillt, és amelyek főszereplője egy különös egyéniségű asszony, Cynthia, aki az őt ért megaláztatás miatt érzett fájdalmában csaknem tönkreteszi az egyik kapcsolatot. Ám Cynthia nemcsak szép nő, hanem érző szívű, tisztességes ember is: elmegy Párizsból, hogy idegen tájakon, Spanyolországban keressen gyógyírt a sebeire. Ez utóbbiakból mind több lesz, ezúttal testiek, ám felbukkan egy spanyol orvos, és mit tesz isten, közreműködésével a testiek után a lelki sebek is gyógyulni kezdenek, hisz a két meglepett ember tudja már, hogy a bajok legjobb ellenszere a szeretet és a szerelem, annak minden pikáns velejárójával együtt. Az igazi megpróbáltatás ekkor, a tetőponton sújt le rájuk, már-már veszni látszik minden, ám a párizsi feladatok közbelépnek, és igen hathatós - fizikai erővel is megtámogatott - segítségükkel Cynthia megmenekül egy nagy veszélyből, hogy aztán ismét létrejöjjön a párizsi randevú, immár hatuk részvételével, és felhangozzék a harmónikán a régi dal, a szerelmük himnuszává lett Edit Piaf-sanzon: On voir la vie en rose, Rózsaszínű világ...

Theodora Green - Dióbarna ​szempár
Külvárosi ​nyomortelep. A két fiatal lány nemcsak csinosabb, izgalmasabb külsejű, de jóval okosabb is a többi hasonló korú fruskánál, akik között felnőttek. Ki akarnak törni a szegénység testet-lelket nyomorító rabságából, és maguk sem tudván igazán, mit cselekszenek, rálépnek egy olyan világba vezető útra, ahonnan nincs visszatérés. Vagy, ha mégis, az rettenetes fájdalmakkal és áldozatokkal jár, mint a két lány esetében, akik pokolra szállnak azért, hogy felemelkedhessenek... Róma, évekkel később. Anita és Maddalena, a két római úriasszony sötét titkokat őriz lelke mélyén, s mindketten reménykednek, hogy a pályafutásukat beárnyékoló rejtélyekre nem derül fény. Ekkor azonban megjelenik a színen Enrico, a gyermekkori jó barát, összedugja fejét Anitával, mire a szépasszony hirtelen megbokrosodik, egy rossz hírű lokálban, furcsa és züllött figurák között tűnik fel estéről-estére. Gyanús kísérőikkel együtt hamarosan belép a cselekménybe néhány ragyogó alakú idegen lány is, akikről lerí, hogy a legősibb mesterséget űzik. Egyszerre két hasonló helyen uralkodik el a szenny és a bűn atmoszférája! Ám különös módon ez a fordulat nem a bűnhődést, hanem a megtisztulást és a feloldozást hozza el Anita és Maddalena számára, sőt, kisvártatva ennél többet is: kilátástalannak látszó életükben ismét megjelennek az érzelmek, a szerelem. A nagy kérdés, hogy ennyi mocsok és rejtély után beteljesülhetnek a vágyak? Lesz végre megnyugvás és tiszta élet?

Theodora Green - Hajnal ​a város fölött
André, ​a fiatal tudós konferencián vesz részt Ankarában, amikor váratlanul megbolydul körülötte a világ. Ésszel megmagyarázhatatlan, misztikus körülmények között találkozik egy bűvöletes szépségű török énekesnővel, egy jóslat nyomán felfigyel rá, márcsak azért is, mivel megdöbbentő hasonlóságot vél felfedezni a lány, és életének egy jóval korábbi, meghatározó jelentőségű eseményének főszereplője között. Ahogy ez lenni szokott, egymásba habarodnak, ám ettől a pillanattól kezdve mintha minden összeesküdött volna ellenük: egyre erőteljesebben kezd kísérteni a múlt, és a jelen szörnyűségei sem kímélik őket. Terroristák bukkannak fel, már körülöttük csapkod a villám, és egy újabb titokzatos alak, a különös külsejű pszichológusnő rejtélyes praktikái sem segítenek abban, hogy eligazodhassanak a szövevényessé, sőt életveszélyessé váló világban. És eljön a pillanat, amikor a múlt és a jelen erői egyszerre mérnek megsemmisítő csapást rájuk, a lány eltűnni látszik André életéből. Ekkor azonban színre lép a háttérben végig jelen lévő régi barátnő, kezébe veszi az események irányítását, s André és a lány megkönnyebbült szívvel látja, hogy felvirradt, ismét nekik virradt fel a hajnal a városuk fölött. Kaland, misztikum, fájdalmak és örömök, egybefonódó múlt és jelen: különös emberi sorsok szimfóniája ez a regény, amely egyszerre nyűgöz le az izgalmas események rohanó forgatagával és a lélek halk rezdüléseivel.

Kollekciók