Ajax-loader

Makai György könyvei a rukkolán


Makai György - Dél-Afrika: ​a vég kezdete?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makai György - Ki ​volt dr. Sorge?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makai György - Al ​Capone és a többiek
Betty ​tíz órakor az órájára nézett. Ilyenkor még egy pillantást vetett a gyerekre, de a villanyt nem gyújtotta meg, nehogy felébressze. Az ajtót nyitva hagyta, hogy annak a fényénél lásson, becsukta a francia ablakot, bekapcsolta a hősugárzót, s a bölcsőhöz lépett. Nem hallotta a megszokott szuszogást. A bölcső üres volt, bizonyára az anyja vette magához a nyűgös gyereket. Bekopogtatott: - Mrs. Lindbergh, önnél van a gyermek? Anne Lindbergh meglepődött: - Nem, nincs nálam. - Hol az ezredes? (Lindbergh a híres repülés után kapta ezt a rangot.) Talán nála van. Betty beszaladt a könyvtárszobába: - Ezredes, önnél van a gyermek?

Makai György - Etiópia
Tíz ​esztendeje annak, hogy Etiópiában megdőlt Hailé Szelasszié császárnak, a Királyok Királyának uralma. A hatalmat kezükbe vevő fiatal katonatisztek nehéz örökséget kaptak: a világ egyik legszegényebb országát, amelyben a lakosság 90%-a írástudatlan volt, egyes országrészekben nem voltak járható utak, ezért a parasztok tömegei nem jutottak el a piacra, s ahol pénz helyett milliók használták a sót. A katonai vezetés végrehajtotta Afrika legradikálisabb földreformját, milliók tanulták meg a betűvetést, de a belső ellenség, valamint a vezetésen belül dúló viszályok meglehetős zűrzavart keltettek az országban, s ezt még súlyosbította a reakciós arab országok támogatását élvező Szomália katonai támadása az ország ellen. A forradalmi Etiópiát a Szovjetúnió és Kuba internacionalista segítsége mentette meg. Azóta konszolidálódott a helyzet, s ennek egyik legfényesebb bizonyítéka, hogy 1984 szeptemberében megalakult az Etióp Dolgozó Nép Pártja. Az etióp forradalmi folyamat egyedülállóan érdekes történetét vázolja fel a szerző 1974-től napjainkig.

Makai György - Allah ​és gyermekei
Mi ​a véleménye Montazeri ajatollahnak a fátyolviselésről és az igazhívők szesztilalmáról – tudakolja a szerző Irán egyik vallási vezetőjétől, hogy aztán az interjúban felvetett kérdések nyomán történelmi utazásra invitálja olvasóit a korai arab társadalmak, Mohamed és a legendás kalifák, az Omajjád- és Abbaszid-dinasztiák fénykorának világába. Megismerkedünk a Korán költői szépségű verssoraival, az iszlám kultúra és tudomány megannyi remekével és a feudális arab államok gazdasági és társadalmi rendszerének a sok helyütt máig élő és ható jellegzetességeivel. A végig színesen, olvasmányosan megírt könyv egyszerre ad választ a napi politika izgalmas kérdéseire és régmúlt korok rejtélyeire, nyújt kellemes és hasznos szórakozást a politika és a történelem kedvelőinek.

Makai György - Izrael ​három háborúja
Előszó Könnyebb ​eligazodni a nemzetközi politikai eseményekben, ha azok magukért beszélnek. Így van ez minden bizonnyal Vietnamban. Egészen világos, hogy itt miről van szó. A legerősebb imperialista hatalom, az Egyesült Államok, világuralmi törekvéseitől vezetve háborút folytat egy kis nép szabadsága és függetlensége ellen, hogy biztosítsa és kiterjessze politikai és katonai pozícióit a Távol-Keleten. Az imperialista nagyhatalmak azonban sok esetben nem maguk lépnek fel nyíltan a színen, s ilyenkor már nehezebb az összefüggések felismerése és a helyes ítéletalkotás. Így volt ez 1967 júniusában a Közel-Keleten, az izraeli–arab háborús konfliktus esetében. Noha a hadműveletekben az imperialista nagyhatalmak egyetlen katonája sem vett részt, mégis a nemzetközi imperializmus akciójáról volt szó, amelyben a kis, de állig fölfegyverzett Izrael játszotta az érdemi ügyintéző szerepét. Ennek világos felismerése viszont feltételezi a jelenlegi közel-keleti erőviszonyok és tendenciák ismeretét, könyvünkben tehát fel kell vázolni, hogy mit jelent a Közel-Kelet gazdaságilag és stratégiailag az imperialistáknak, másrészt, hogy milyen erők küzdenek az imperialista jelenlét megszüntetéséért, és – nem utolsósorban – hogy milyen szálak fűzik Izraelt a nemzetközi imperializmushoz. Abból következőleg, hogy a háború fizikai értelemben Izrael és arab szomszédai között zajlott le, rejtve maradhat a lényeg, ezért nyíltan kell válaszolnunk például arra az állításra, hogy a csöpp Izrael élethalálharcot vívott sokkalta erősebb szomszédai ellen, akik megsemmisítésére törekedtek. Mert hát véletlen-e, hogy Izrael eddigi három, állítólagos "önvédelmi" háborúja nagyon is jövedelmezőnek bizonyult? Az első 8000 négyzetkilométer területnyereséggel járt, a második megnyitotta előtte a Tiran-szorost, a harmadik pedig éppenséggel 66 642 négyzetkilométerrel gyarapította területét. Az összefüggéseket keresve fölmerülnek ilyen kérdések is: Mi az igazság abban, hogy az arab–izraeli ellentét hátterében valamiféle évezredes viszály húzódik meg? És ha ez nem igaz, ha csak új keletű ellentétről van szó, mennyiben adhatunk hitelt egyes olyan arab állításoknak, hogy a zsidók betolakodók Palesztinában? Mert ha betolakodók, akkor hogyan ismerhette el a Szovjetunió 1947-ben az önálló zsidó állam létjogosultságát? S beszélhetünk-e betolakodókról, gyarmatosítókról a szörnyű pogromoktól elmenekült és a hitleri koncentrációs táborokból kikerült zsidók esetében? Amint látjuk, egymásba fonódnak, egymásra halmozódnak a problémák, s az 1967-es háború összefüggéseinek mélyebb megértéséhez le kell ásnunk a múlt századba, egészen a politikai cionizmus gyökeréig.

Makai György - Kalifornia!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makai György - A ​harmadik világ
"Harmadik ​világ" - naponta használt. nem is egészen pontos megnevezése földrajzilag és politikailag egymástól igencsak távol eső országoknak, amelyeknek azonban közös sajátossága, hogy a föld négymilliárdos lakosságának több mint kétharmadát foglalják magukba, és ebből másfél milliárd az éhező vagy rosszul táplált ember. Félelmetes szám, ijesztő tény, sötét árnyékot vet oly sok vívmánnyal gazdagodó korszakunkra. Mi az oka, hogy így van? Miért más ez a világ, mint amit megszoktunk? Miért annyira elmaradott? Miért nem részesülnek ott a civilizáció áldásaiban? Számunkra sem közömbös kérdések, a mi sorsunkra is kihatnak. S Makai György nagy tárgyismerete, élvezetes előadásmódja segít választ találni e kérdésekre.

Makai György - A ​szaúdi kapcsolat
Szaúd-Arábia ​ma a világ első számú kőolajtermelője, az iszlám szent helyeinek (Mekka és Medina) őrzője, csillagászati olajjövedelem élvezője, társadalmi viszonyai azonban döbbenetes ellentmondásokban vannak a 20. századdal (a feudális teokrácia uralkodik, iszlám vértörvények képezik a jogrend alapját, a királyi család kezében összpontosul minden hatalom stb.) A szerző e könyvben megvilágítja Szaúd-Arábia helyét a világpolitikában, az arab világban, és feltárja az Egyesült Államokhoz fűző különleges kapcsolatrendszerének elemeit. Megmutatja, hogy miközben Szaúd-Arábia kiszolgálja az Egyesült Államokat, rákényszerül arra is, hogy elutasítsa Szadat különutas politikáját, nem szentesítheti a palesztin ügy elárulását. Bemutatja a belső harcot is az Amerika-barát technokraták és a konzervatív iszlám nacionalistái közt. Sikerülhet-e a szaúdi kísérlet, hogy egyidejűleg akadályozzák az amerikai szabású közel-keleti békét, és eközben ne kelljen szembehelyezkedniük az Egyesült Államokkal? Mekkora szerepet játszhat Szaúd-Arábia a térségben? Pótolja-e a hiányzó iráni olajat? Meddig tarthatók fenn az iszlám törvényei egy olyan országban, mely hihetetlen olajjövedelemre támaszkodva hatalmas gazdaságfejlesztésbe kezdett? Íme néhány kérdés azok közül, amelyekre a szerző keresi a választ.

Makai György - Olaj ​és fegyver az Arab-öbölben
A ​tőkés világ energiaválságának kiéleződése után mindinkább megnő az Arab-öböl országainak - Irán, Szaúd-Arábia, Irak, az olajsejkségek és Omán - jelentősége. A térségben van Földünk föltárt olajtartalékának 60 százaléka, és ez a tény nemcsak roppant gazdasági fontosságot szerzett az említett országoknak; nagymértékben megnövekedett politikai szerepük is, mivel az Arab-öbölben bármifajta politikai változás erősen kihatna az imperialista országok erősen ingatag energiahelyzetére. Az Arab-öböl számos politikai és gazdasági önállósági tendencia összeütközésének is színhelye. Irak határozottan antiimperialista politikával igyekszik nemzeti olajkincsét teljes egészében a társadalmi fejlődés szolgálatába állítani, több kisebb olajsejkség a társadalmi feszültségek levezetése végett olajjövedelmének egy töredékét saját állampolgárai gazdagítására fordítja, ezen azonban számos más ellentmondást szül, megint más országokban a középkori elmaradottságot csak még jobban kiemeli az olajmilliomosok példátlan fényűzése. Az Arab-öböl olajának története: "story" a javából. Olyan pénz- és fegyverszagú történet, amelynek alakulása néhol a kalandregények fordulataival vetekszik.

Makai György - Ifj. Schiffer Pál - Száz ​kép Vietnamról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makai György - NATO
Hans ​Hellmut Kirst nyugatnémet író, akinek megfilmesített regényét, az "Asch őrvezető kalandos lázadásá"-t nálunk is jól ismerik, nemrégiben hátborzongató utópista regényt írt, amellyel fel akarta rázni a közvéleményt. A pacifista Kirst, aki nem jut el az erőviszonyok alakulásának tényleges felismeréséhez, arról ír, hogy a német kérdés, s ezen belül a nyugat-berlini kérdés rendezésének elodázása, elmérgesedése kirobbanthatja a harmadik világháborút. Úgy kezdődik, hogy a Nyugat-Németországban elburjánzó fasiszta szervezetek tüntetést szerveznek a demokratikus Berlin határa mentén, s az NDK hatóságainak többszöri figyelmeztetése ellenére behatolnak a Német Demokratikus Köztársaság területére. A német népi hadsereg egységei először a fejük fölé lőnek, majd tüzet nyitnak rájuk - s megindul az atomháború! Kirst helyesen ismeri fel, hogy a nyugatnémet militarizmus feltámasztása és a nyugat-berlini háborús tűzfészek létezése súlyosan veszélyezteti az európai békét, de minden jószándéka ellenére a háborús hisztériát szítja, amikor a német kérdést kiragadja az általános nemzetközi politika összefüggéseiből. A nyugatnémet militarizmus feltámasztásának politikája ugyanis szerves része az amerikai világuralmi terveknek; ez a politika akkor született, amikor az Egyesült Államok vezető körei az ország területi sérthetetlenségében és katonai fölényében bízva, a szocialista tábor bekerítésére, fokozatos felszámolására törekedtek, s ennek érdekében hozták létre támadó jellegű katonai paktumaikat, elsősorban az északatlanti szerződést.

Makai György - Ifj. Schiffer Pál - Száz ​kép Vietnamról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makai György - Fajelmélet ​- fajüldözés
Igaz-e, ​hogy a fekete bőrű emberek alacsonyabb rendűek a fehéreknél? Kik és miért hirdették meg nyíltan, hogy bizonyos fajtákat, népeket üldözni, sőt kiirtani kell? Mit jelent az, hogy faj? Valóság-e, hogy csak a fehér bőrűek teremtettek nagy civilizációkat? És hogyan lehetséges, hogy még napjaink embereiben is élhetnek "faji" gyűlöletek vagy előítéletek? A könyv sokoldalúan és nagyon őszintén válaszol ezekre a súlyos, nemegyszer még ma is élet-halál kérdésekre.

Makai György - Khomeini ​Iránja
Noha ​a papi hatalmon belül késhegyre menő, bár a nyilvánosság előtt burkolt harc folyik a különböző csoportok között, az iráni forradalom bámulatos szilárdságról tett tanúbizonyságot fennállásának közel 4 esztendeje alatt, cáfolva mindazokat a híreszteléseket és prognózisokat, amelyek közeli bukását jósolták. Átvészelte a kormányválságokat, az összeesküvéseket, a polgárháborút, a nemzetiségi felkeléseket, az iraki támadást és az elhúzódó háborút, sőt, 1982 nyarán maga indított támadást Irak ellen. A szerző érzékelteti az iráni forradalmi folyamat bonyolultságát, választ próbál adni a hogyanokra, a miértekre, és különösen a hogyan tovább kérdésekre.

Makai György - Izrael ​Állam és a cionizmus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók