Ajax-loader

Rideg Sándor könyvei a rukkolán


Rideg Sándor - Kristóf ​rózsafái
Az ​INDUL A BAKTERHÁZ egykori lázadó gyerekhőse ebben a regényben már fiatalember. A fővárosba érkezve Szerencsés Kristóf néven próbál megélni, mint afféle vállalkozó, akinek alaptőkéje a jókedv és a bátorság. A szerző sziporkázó humora és egyéni stílusa emlékezetes olvasmányt ígér.

Covers_62213
elérhető
0

Rideg Sándor - Sámson
A ​bibliai Sámson hatalmas erejű óriás, aki egy szamár állkapocs-csontjával tucatnyi ellenségét veri agyon. A mi Sámsonunk magyar szolgalegény, aki nem annyira testi erejével, mint eszével, talpraesettségével tűnik ki. Történetünk idején még innen van a huszadik évén, de menekülnie kell falujából. Megjárja Budapestet, alkalmi munkákból él; felcsap hajóslegénynek, s lehajózik a Dunán, kalandokba keveredik Romániában. A legnagyobb kalandja azonban Budapesten esik meg vele: kapcsolatba kerül a titokban, "föld alatt" dolgozó kommunistákkal. A bátor, de egyedül verekedő Sámson közöttük társakra lel, s nagy vállalkozásokat hajtanak végre, mígnem lecsap rájuk az ellenforradalmi Magyarország rendőrsége. A Sámson-történet számos eleme életrajzi hitelességű: Rideg Sándorral esett meg, de az író átformálta, mesés elemekkel ötvözte össze, s ilyenformán önálló, megkapó hangú, sajátos humorú írásművé formálta.

Rideg Sándor - Históriás ​idők
A ​kötetben az alábbi Rideg Sándor elbeszélések olvashatók: A gyalogjáró püspök; A kisvatyai harangozó nyilatkozata; Nagy István nemessége; Magunk szegénysége; Csendország csendjében; Piros csillagok útján (Önéletírás); Cibulka őrsparancsnok; Daruszegi vasárnapok; A csapatzászló előtt; Bibliográfia.

Rideg Sándor - Ifjúkori ​történetek
„Eccer ​aztán, mikor fogytán volt közöttünk a szó, a Rozi asszony azt javasolta, hogy jó lenne, ha valaki mesét mondana közülünk, nehogy kipálljon a szánk a nagy hallgatásba." Az „INDUL A BAKTERHÁZ" írójának gyermek- és ifjúkoráról szóló történeteit, valamint népi ihletésű meséit tartalmazza a kötet.

Rideg Sándor - Daruszegi ​vasárnapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rideg Sándor - A ​tükrösszívű huszár
A ​tükrösszívű huszár a hűség balladája, a származás, a néphez fűző hajszálgyökerek eltéphetetlenségének drámája. A nagy erejű vitéz győz minden csatájában, de falujához közeledve az éhség arra kényszeríti, hogy a mátkájától kapott tükrös szívet odaadja a vidék gonosz úrnőjének. A banyát üdének, fiatalnak mutató szív a költészet jelképe. A huszár kincsét visszaszerezni erőtlen. A klasszikus meseforma egyéni alkalmazása, feloldatlan tragikuma, a megformálás fegyelme és költői szépsége, gondolati gazdagsága az író legjobb művévé avatja A tükrösszívű huszárt, amely 1950 óta minden elbeszéléskötetében kiemelt helyen szerepel. A kapanyányi Monyó című huszártörténet ennek testvérdarabja, bevezetése a könnyen szerzett gazdagság emberpusztító voltát mutatja, erre válaszol Monyó azzal, hogy világraszóló győzelme után is megmarad szegényembernek; visszautasítja az uralkodást és a királylány kezét.

Rideg Sándor - Csongorádi ​Hun király
Legjobb ​novelláit válogatta össze ebbe a kötetbe Rideg Sándor Kossuth-díjas író. Gyermekkoráról, a régi és új Magyarország megannyi mesébe illő alakjáról mondja el ízes, eredeti, néha megkönnyeztető, legtöbbször nevettető történeteit. Az olvasó sokszor nem tudja hol végződik a mese s hol kezdődik a valóság, olyan színesen, érdekesen kavarognak ezekben az írásokban az író valóságos emlékei a képzeletbeli, népmesei elemekkel. A kötetben több valóságos mese is van; szegénylegényről, a kisebbik fiú bátorságáról és szerencséjéről, az ördögről és a szegény emberről s még sok-sok, a meseolvasók számára kedves alakról. Aki elolvasta és megkedvelte Sámsont, és Rideg többi könyvét, annak nagy örömet, sok szórakoztató délutánt nyújt majd ez a kötet is.

Rideg Sándor - Tűzpróba ​/ Sámson
Rideg ​Sándor két szervesen összetartozó, önéletrajzi fogantatású regényében gyermek- és ifjúkorának küzdelmes éveit idézi fel. A Tűzpróba arról a szegény sorsú gyerekről szól, aki öt elemi után cselédsorba kényszerülvén a gyerekkori kalandozások, játékok után csakhamar a felnőtteket is próbáló életet éli. Az első világháború idején - mikor apját behívják katonának - ő lesz a család kenyérkeresője tízegynéhány éves fejjel. Számára az igazi \tűzpróba\ a Tanácsköztársaság időszaka, a harcok, melyeknek ő is részese. Tizennyolc éves, amikor regénybeli története véget ér: menekülni kényszerül sok más társával együtt. A második regény, a Sámson az ellenforradalmi korszakban játszódik. A forradalom bukása után menekülő Sámson a fővárosba kerül, alkalmi munkákból él, beáll matróznak, külföldre is elvetődik. Visszatérve Magyarországra gyári munkás lesz, bekapcsolódik a munkásmozgalomba. Amikor a hatóságok fölfedezik a párt titkos nyomdáját, őt is letartóztatják; vallatják, megkínozzák, de sikerül kiszabadulnia. Sámson sok hányódása során érik olyan emberré, öntudatos munkássá, aki a megpróbáltatások hatására sem veszti el hitét, reménységét, szenvedélyesen keresi a szegények igazát és az élet megváltoztatásának lehetőségét. A Tűzpróbá-t és a Sámson-t az élményanyag gazdagsága, a sorokban mindig érezhető személyesség, az ellenállhatatlanul eredeti humor s a kivételes mesélőkészség izgalmas és feledhetetlen olvasmánnyá teszi.

Rideg Sándor - Hűvös ​csillagok alatt
A ​kötet Rideg Sándor elbeszéléseinek minden eddiginél teljesebb gyűjteménye. A korábbi kötetekben szereplő elbeszéléseken kívül ismeretlen régi és először megjelenő új írásokat is tartalmaz, s így Rideg Sándor másokéval rokoníthatatlan, sajátosan öntörvényű írói világát új színekkel és új elemekkel gazdagítva mutatja be. A kötet elbeszéléseit tematikai és formai változatosság jellemzi. Rideg Sándort a múlt és a jelen egyaránt foglalkoztatja. Írói alapélménye azonban mégis a felszabadulás előtti gyötrelmes megalázottság és kiszolgáltatottság s az egykori szabadulni akarás a megnyomorító bekerítettségből. A Hűvös csillagok alatt legtöbb elbeszélésében ez az alapélmény fogalmazódik meg, művészien és sok hangnemben: hol enyhe iróniával, hol keserű szarkazmussal, hol a megrendültség és a fájdalom szavaival. De ismeri Rideg Sándor a népmese és a népi anekdota hangját is. Hogy az ősforrásból mennyit merített, azt nemcsak a meséiben láthatjuk - melyekből néhány ebben a kötetben is szerepel -, Rideg Sándor a népmesék ízét és hangulatát elbeszéléseiben is éreztetni tudta.

Rideg Sándor - Az ​érchangú kakas
Aki ​elolvasta és megkedvelte Rideg műveit, annak nagy örömet, sok szórakoztató délutánt nyújt ez a kötet is. Gyermekkoráról, a régi és új Magyarország megannyi mesébe illő alakjáról mondja el ízes, eredeti, néha megkönnyeztető, legtöbbször nevettető történeteit. Az olvasó sokszor nem tudja hol végződik a mese s hol kezdődik a valóság, olyan színesen, érdekesen kavarognak ezekben az írásokban az író valóságos emlékei a képzeletbeli, népmesei elemekkel. A kötetben több valóságos mese is van; szegénylegényről, a kisebbik fiú bátorságáról és szerencséjéről, az ördögről és a szegény emberről s még sok-sok, a meseolvasók számára kedves alakról. A könyv Rideg Sándor, Kossuth-díjas írónk születésének 75. évfordulójára jelenik meg.

Rideg Sándor - A ​szegény ember és az ördög
Hogyan ​is boldogulhatott hajdanában a szegény ember? Az uraság adókkal sújtja, a törvény nem védi meg, "még az ág is húzza"... Egyet tehet csupán, ravaszsággal, furfanggal jár túl mindenki eszén, még az ördögén is, az sem rosszabb, mint a zsarnok földesúr. A népmesevilágnak ezt az örök témáját dolgozta fel Rideg Sándor fordulatos, mulatságos bonyodalmakkal teli történetben.

Rideg Sándor - Rideg Róbert - A ​kínai orvoslás vezérfonala
A ​Hagyományos Kínai Orvoslás úgy tartja, hogy az ember és az emberiség szerves része egy nagyobb egésznek, a világegyetemnek. Mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak, amelyek az összes természeti folyamatokat irányítják. A kínai orvoslás a test nedveinek, energiáinak áramlásáról, mint folyókról, csatornákról beszél. A test állapotait, a hideg, a meleg, a szárazság és a nedvesség természeti fogalmaival írja le. Az egészség pedig a harmonikus és kiegyensúlyozott belső környezet fenntartásától függ. Az egyensúlyt pedig a Yin és a Yang fogalmaival írják le. A Yin és Yang két dinamikus erő, amelyeknek együttes működéséből származik minden, ami csak létrejön a világegyetemben. YIN: nyugodt, statikus, tétlen, hideg, sötét, nedves, föld nő YANG: dinamikus, tevékeny, terjeszkedő, meleg, fényes, száraz, ég, férfi Ha a Yin és a Yang egyensúlya felbomlik, betegségek keletkeznek a szervezetben. A kezelés elsődleges célja, hogy ismét létrehozza a szervezetben a Yin és a Yang egyensúlyát. A Yin és a Yang egyensúlyának megteremtése végett, akár a szervezetben, akár a világegyetemben az életenergiának, a Qi-nek akadálytalanul és elegendő mennyiségben kell áramolnia az egész rendszeren keresztül. A Qi a test valamennyi mozgásának és tevékenységének a forrása. Ez teszi lehetővé a Yin és a Yang egyensúlyát a testben és a világegyetemben egyaránt. A kínai császárok udvarában az az orvos részesült dicsőségben, akinek soha nem kellett gyógyítania. Az elsődleges cél a betegség megelőzése, az egészség megőrzése volt és nem a gyógyítás. Ebbe az ősi szemléletbe ad betekintést a könyv bemutatva a diagnosztikai és terápiás folyamatokat.

Rideg Sándor - Tűzpróba
A ​Tűzpróba Rideg Sándor önéletrajzi regényciklusának első része, mely önmagában is zárt egészet alkot. Az író ebben a nagybirtokos Magyarország uradalmaiban sínylődő cselédek mindennapjait tárja föl a közvetlen élmény erejével. Az elcsigázott, kora reggeltől késő estig tartó munkában elfáradt, kétkezi munkások mindjobban erősödő nyugtalansága, emberi hite, jobb életet ígérő álma vált igazi költészetté Rideg reményében. Az író gyermekkoráról, küzdelmes ifjúságáról, nehéz múltjáról írva mindig a hála, a szeretet és féltés melegével deríti át a szegénysors útjait. Mint minden írását - így a Tűzpróbát is - az a rejtett derű, optimizmus hatja át, ami annyira jellemző Rideg művészetére.

Rideg Sándor - Indul ​a bakterház / Kristóf rózsafái
Rideg ​Sándor regénye ma már klasszikus, és mint ilyen, kortalan is, hisz sok nemzedék felejthetetlenül mulatságos élménye. Regős Bendegúz, tíz év körüli tehénpásztor-gyerek története a magyar kópéregények sorába tartozik, s közvetlen rokonságban áll Lúdas Matyival, Ábellel, Uz Bencével és Kakuk Marcival. Ez a szókimondó, csavaros eszű, afféle népmesei suttyólegény is mindenki eszén túljárva szerzi meg az elégtételt a rajta esett apróbb-nagyobb igazságtalanságokért. Bendegúzt az anyja szolgálni adja egy „világvégi” bakterházba, valahol Monor és Vecsés között. A fiú lassan ismeri ki az idegen világ csalárdságait, de természetes eszére támaszkodva öntudatlanul is fölébe kerekedik környezetének. Nincs benne szándékos rosszindulat, de gazdáit, különösen az úrhatnám ténsasszonyt olyan parádésan, szívet-lelket gyönyörködtetően teszi csúffá, hogy az olvasóban mélyről, lelket felszabadítóan tör fel az elementáris nevetés. A kultuszregényből kultuszfilm is készült, és a színház is felfedezte magának. ------- Az INDUL A BAKTERHÁZ egykori lázadó gyerekhőse ebben a regényben már fiatalember. A fővárosba érkezve Szerencsés Kristóf néven próbál megélni, mint afféle vállalkozó, akinek alaptőkéje a jókedv és a bátorság. A szerző sziporkázó humora és egyéni stílusa emlékezetes olvasmányt ígér.

Rideg Sándor - Indul ​a bakterház
"Regényemben ​mindössze arról teszek bizonyságot, hogy egy szekérderéknyi vidámság jobban élteti az embert, mint száz vagon keserves sóhajtás és ugyanannyi szomorúság... Jelen munkámat annak idején azért írtam, hogy olvasóimat megajándékozzam a szertelen vidámság és nevetés örömével és ez alkalomként szolgált nekem arra is, hogy támadást intézzek a határtalan butaság világa ellen, amelyet tiszta szívből utáltam." Rideg Sándor

Rideg Sándor - Lelkek ​szakadékai között
A ​Kossuth-díjas író legújabb kötete régebbi és új, kötetben még meg nem jelent novelláinak válogatott gyűjteménye. Rideg Sándor írásainak jellegzetes, sajátos humora a népi életből táplálkozik, de magában foglalja az egész társadalom legvalóságosabb lényegét. Hősei nem tudnak olyan könnyeztetően nyomorúságos körülmények között élni, amelynek legsötétebb zugait is ne világítaná be az élni akarás derűje, a dolgozó emberek kifogyhatatlan optimizmusa, az emberi felemelkedésben való hit fénye. A valóság mesébe illő hősei ezek az alakok; jellemük, tisztességük áttörhetetlen páncéljába burkolva harcolnak a rájuk törő gonoszság, jellemtelenség, emberi hitványság megszámlálhatatlan fejű szörnyeivel,s amikor leütnek egy-egy fejet, felmutatják: íme, nézzétek, ilyen, csöppet sem félelmetes, hanem undorító voltában is nevetséges, kellő fegyverzettel legyőzhető...... De annyi is elég lehet, hogy: Indul a bakterház...

Kollekciók