Ajax-loader

Sólyom Ildikó könyvei a rukkolán


Sólyom Ildikó - ...ami ​a moSólyom mögött van
Sok ​éve egy szőke kislányt felvettek a főiskolára, szája szögletében két keserű vonás. Ígérték sokan, hogy eltüntetik, majd egy idő múlva szinte ugyanazok úgy vélték, egyszerűbb eltüntetni, láthatatlanná tenni a viselőjét. Mert így nem kell észrevenni és másnak sem kell megmutatni sem a vonást, sem magát az arcot. De parancsszóval nem lehet sem mosolyt, sem hitet eltüntetni. Mosoly és hit belülről táplálkozik. Van, bármi történjék is.

Sólyom Ildikó - Megtörténhetett!?
Részletek: ​"A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata a személyi kultusz éveiben a munkásmozgalmi emberek ellen indított törvénysértő perek lezárásáról ...A koholt vádakon alapuló ügyek 1949 májusában Rajk László elvtárs és társai elleni eljárással kezdődtek. A Rajk-perben kialakított koncepciót a Rákosi-klikk láncreakciószerűen kiterjesztette Pállfy György, Sólyom László elvtársakra és társaikra, Szakasits Árpád, Marosán György, valamint Kisházi Ödön és volt szociáldemokrata elvtársakra, szakszervezeti funkcionáriusokra; Kádár János, Kállai Gyula elvtársakra és társaikra, s más kommunistákra. Már az 1954-ben megindított perújrafelvételi eljárások során megállapítást nyert, hogy az e perekben felhozott vádak teljesen alaptalanok. A most lefolytatott vizsgálat felderítette, hogy a Rákosi-klikk saját felelőssége leleplezése céljából a koholt vádak egy részét ennek ellenére fenntartotta, ezért felelősség terheli a rehabilitációs eljárások szabotálásáért is. A Központi Bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a személyi kultusz éveiben lefolytatott perek koncepcióit, és a koholmányok közül nem keveset Rákosi maga agyalt ki. A Rajk-üggyel kapcsolatban 1949-ben a sportcsarnoki aktíván nyilvánosan maga dicsekedett: "Nem is volt könnyű a felgöngyölítés kidolgozása, és megvallom, hogy sok álmatlan éjszakámba került, amíg a végrehajtás terve alakot öltött."... ...A Központi Bizottság a személyi kultusz idején koholt vádak alapján lefolytatott perek felülvizsgálatának anyagát figyelembe véve, a következő intézkedéseket tette, illetve határozza el: A személyi kultusz idején az önkény áldozataiként ártatlanul elítélt és meghurcolt személyek teljes rehabilitálását; intézkedett, hogy az önkény áldozatául esett elvtársaknak emlékét a párt mindenkor kegyelettel őrizze, a munkásmozgalom történeti dokumentumaiban forradalmi tetteiket megfelelően méltassák, hátramaradottaik a szükséges és lehetséges erkölcsi és anyagi támogatást mindenkor megkapják. ... ...A Központi Bizottság felhívja a pártszervezetek, társadalmi szervezetek és közületek vezetőit, gondoskodjanak arról, hogy az alaptalanul vádolt és rehabilitált emberek mindenkor kellő figyelemben részesüljenek; segítsék, hogy végleg feledésbe merüljenek azok a sérelmek, amelyeket a rendszerünktől idegen, gyűlöletes személyi kultusz következtében kellett elszenvedniük. ... ... A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ez a határozata legyen fegyver a kommunisták kezében a párt politikai és erkölcsi egységének védelmére, a párt és a nép összeforrottságának, szocialista rendszerünknek az erősítésére. ... Budapest, 1962. augusztus 16."

Domjánné Harsányi Katalin - Kígyós Éva - Sólyom Ildikó - Örök ​női titkok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sólyom Ildikó - Szemed ​fénye
Generációkon ​átívelő hit, hogy a hogy idősödünk, a látásunk romlik. De valóban, így kell ennek lennie? Esetleg tehetnénk valamit, hogy ez a minta ne adódjon tovább? Én biztosan teszek érte, mert nagyon zavar, hogy állandóan elhagyom és aztán meg keresgélem a szemüvegemet. Az 50 éves kor körül kezdődő látásgyengülést nevezi a szakirodalom időskori látásromlásnak. Vegyük sorra (ki-ki a maga életvitelét hozzágondolva), hogy melyek azok a tényezők, amelyek ezt előidézhetik? - Az évek alatt felhalmozódott és fennálló stressz, az erőlködés - Az évtizedek óta fennálló helytelen táplálkozás - Általános energiahiány, illetve elégtelenül működő vérellátás a szemben - A szőnyeg alá söpört lelki "szennyek" Ha végigvesszük a kiváltó okokat, és megkeressük minden egyes témánál azokat a változásra érdemes területeket, amelyek - fizikai, lelki és szellemi síkon egyaránt - javulást, gyógyulást hozhatnak a saját életünkben, és meg is tesszük a változást hozó lépéseket, visszaszerezhetjük éles látásunkat.

Domján László - Sólyom Ildikó - Útravaló ​agykontrollosoknak
Hogyan ​tudnám még hatékonyabban használni mindazt, amit az agykontroll tanfolyamon tanultam? A könyvben erre a kérdésre adnak választ magyar és külföldi agykontrolloktatók, illetve magyar agykontrollosok.

Domján László - Kígyós Éva - Sólyom Ildikó - Gyógyulj ​meg!
A ​szerzők kézenfogva vezetik végig a kiadványt hallgató beteget a gyógyuláshoz vezető úton. Segítenek föltárni és elhárítani a testi gyógyulás útjában álló lelki akadályokat, és megmutatják, miként mozgósítható szervezetünk hatalmas, belső gyógyító ereje.

Sólyom Ildikó - Összetört-szétszakadt-elillant...
A ​szerző kitűnően "közvetíti" érzelmeit az Olvasó felé, ugyanakkor tárgyszerű, igazságos. Nemcsak saját, de édesanyja mélységes fájdalmát is átéli. "A harminckilenc évnyi özvegység, börtön, nyomor, nélkülözés, jogfosztottság, álságos hivatalos ígérgetések és hazudozások" kit ne kezdenének ki, és kit ne kényszerítenének az elfogyás mezejére. Hát lehet erről érzelem nélkül beszélni? Azt hiszem, nem lehet. Talán ettől szép a történelmi dokumentumregény, talán ezért olvasmányos, érdekes, lenyűgöző, megrázó, ugyanakkor mélyen emberi. Sors, tragédia! az övé, a családjáé, a társaié. És mindig ott a miért? Miért kellett fiatalon, értelmetlenül meghalnia Sólyom László altábornagy vezérkari főnöknek? ... Kötél általi halál! Miért? Miért vették őrizetbe és hurcolták el 1950 május 20-án éjjel a II. kerületi Eszter utcai lakásából? "Demokráciaellenes szervezkedés?" "Hűtlenség?" Mit jelent ez? tudjuk, a kérdés talán költői, de a mai napig nem értjük! Koncepció! Május 20-án éjjel Sólyom Lászlónét - férje után negyedórával - két kicsi gyermekével együtt Mátészalkára elhurcolja négy ÁVH-s. Kistarcsa. Börtön. Internálás. A megrázó és szinte élőképként az Olvasó elé tárt történések, a tárgyak, az eszközök, a nehézségek leírása megragadó. A Sólyom családon keresztül szinte az 50-es évek történéseinek fókuszába kerülünk, és ezen keresztül hiteles képet kapunk a politika, a katonai felső vezetés elítélendő gaztetteinek csokrából. Véleményem szerint a mű azonban mégsem családregény - bár egy család tönkretételének, lehetetlenné lehetünk tanúi, amelyen keresztül érzékelhetjük, hogy a magyar jog- és hadtörténelemben kirívó, kreált koncepciós ügy tulajdonképpen nem más, mint az 1945 utáni első és képzett vezérkar megsemmisítése, likvidálása - nemcsak átvitt értelemben, hanem fizikálisan is.

Domján László - Kígyós Éva - Sólyom Ildikó - Praktikus ​tanácsok agykontrollosoknak
1990. ​októberében indult el Magyarországon az agykontroll oktatása. A 25. évforduló örömére adjuk ki e könyvet, hogy a benne olvasható praktikus tanácsok segítsék a tanfolyamot végzetteket. Oldalain elsősorban az Elixír magazin agykontrollos rovatában megjelent, gyakorlatias tanácsok olvashatók.

Sólyom Ildikó - Csakraműködésünk ​harmonizálása a lelki síkon
A ​csakrák világába tett utazásunk végső célja, hogy az egyre magasabb szintű tudatosság felé haladva fölfedezzük és elfogadjuk felsőbb, hölcsehh énünket, úgy is mondhatnám: lényünk isteni részét. Csak rajtunk múlik, hogy beleragadunk-e fizikai testünkbe, vagy lelkünk átragyog rajta. Befelé figyelve eljuthatunk abba a mély. belső csendbe, ahol már nem számít a múló idő. Ahol megtapasztalhatjuk a látható világ mögötti, igazabb valóságot. A könyvből információt kapunk a szóban forgó csakrákról, a föltett kérdéseken keresztül pedig kifürkészhetjük, hogy mennyire kiegyensúlyozott egy-egy energiaközpontunk működése. Azt is sorra vesszük, hogy miféle testi-lelki betegségekhez vezet, ha nem figyelünk az élet azon területeire, amelyeknek az egyensúlyban tartásán múlik testi-lelki egészségünk. Végiggondolva a témákat tisztábban láthatjuk, s felfedezhetjük, hogy milyen hátráltató magatartásokkal és viselkedésformákkal szabotáljuk saját boldogságunkat és egészségünket. Megérthetjük, hogy valami miért nem működik jól az életünkben. A változtatásra pedig egyedül nekünk van jogunk és lehetőségünk, ám annak a felelőssége is a miénk. A CD-ken - a háttérben szóló, gyönyörű zenével - testileg-lelkileg gyógyító hatású, belső utazásra hívok mindenkit, aki kedvet érez lelki békéjének megtalálásához és megtartásához. A köldökcsakra főbb témái: akarat, önbecsülés, agresszió, szenvedély, önértékelés, önérvényesítés, becsvágy, kitartás, céltudatosság, a személyiség kibontakozása, az érzelmek feldolgozása. A szívcsakra főbb témái: a feltétel nélküli szeretet, együttérzés, megbocsátás, adás, elfogadás, megnyílás, melegség, életöröm, szolgálat, gyógyítás. A torokcsakra főbb témái: őszinte kommunikáció, önkifejezés, önuralom, az érzés és a gondolkodás összekapcsolása, a fülelés, a beszéd és a hallgatás polaritása, a belső hang felfedezése és meghallása, a választás képessége.

Domján László - Sólyom Ildikó - Újabb ​hétköznapi csodák
A ​könyvben több száz magyar agykontrollsiker olvasható. A történetekből erőt és hitet meríthetünk, s hasznos ötletekre lelhetünk. Agykontrolltanfolyamot végzettek számára kulcsfontosságú mű!

Domján László - Sólyom Ildikó - Hétköznapi ​csodák
Ha ​tudjuk a módját, sokkal-sokkal többre vagyunk képesek, mint manapság a legtöbb ember hiszi. Ezt bizonyítja ez a könyv is, ami agykontrolltanfolyamot végzett, magyar emberek sikertörténeteit tartalmazza. Célja, hogy minél többen el merjék hinni, lényegesen nagyobb mértékben tudnak segíteni magukon és szeretteiken, mint eddig akár legmerészebb álmaikban gondolták. S ha már hiszik, félig a célban is érezhetik magukat, mert a hit szinte szó szerint hegyeket képes megmozgatni. S hogy az agykontrolltanfolyam elvégzése nem csupán egy-egy embernél okoz változást, íme az 1008 embert érintő felmérésünk eredménye: átlagosan 2,5 évvel a tanfolyam elvégzése után átlagosan 55,1%-kal ritkábban szorultak orvosi kezelésre, 62%-kal kevesebb gyógyszert kellett bevenniük, általános egészségi állapotuk szubjektív értékelésük szerint 57%-osról 84%-osra, energiaszintjük 50%-osról 85%-osra, hangulatuk pedig 48%-osról 88%-osra javult. Figyelemre méltó adatok ezek egy olyan országban, amely halálozás, öngyilkosság, alkoholizmus és gyógyszerfogyasztás vonatkozásában a világelsők között található.

Sólyom Ildikó - Csakraműködésünk ​harmonizálása a szellemi síkon
A ​csakrák világába tett utazásunk végső célja, hogy az egyre magasabb szintű tudatosság felé haladva fölfedezzük és elfogadjuk felsőbb, bölcsebb énünket, úgy is mondhatnám: lényünk isteni részét. A könyvekből információt kapunk az adott csakráról, a föltett kérdéseken keresztül pedig kifürkészhetjük, hogy mennyire kiegyensúlyozott az éppen tárgyalt energiaközpontunk működése. Azt is sorra vesszük, hogy miféle testi-lelki betegségekhez vezet, ha nem figyelünk az élet azon területeire, amelyeknek az egyensúlyban tartásán múlik testi-lelki egészségünk. Végiggondolva a témákat tisztábban láthatjuk, s felfedezhetjük, hogy milyen hátráltató magatartásokkal és viselkedésformákkal szabotáljuk saját boldogságunkat és egészségünket. Megérthetjük, hogy valami miért nem működik jól az életünkben. A változtatásra pedig egyedül nekünk van jogunk és lehetőségünk, ám annak a felelőssége is a miénk. A CD-n a két csakra tisztítását segítő, testileg-lelkileg gyógyító hatású meditációra hívok mindenkit, aki kedvet érez lelki békéjének megtalálásához és megtartásához. A homlokcsakra (vagy harmadikszem-csakra) főbb témái: az önmagunkért való felelősségvállalás, az intellektus, vagyis az értelmi képesség, a koncentráció és a tudat fejlesztése, valamint az érzelmi intelligencia, a bölcsesség, a meditatív képesség és az intuíció vagy hatodik érzék. A koronacsakra főbb témái: az utolsó állomás, de nem a végcél, nem a befejezés, sokkal inkább az újjászületés, az újrakezdés síkja, úgy is mondhatnánk, hogy a feltámadásé. Létezés, csak éppen egy magasabb rezgésű dimenzióban, egy új, emelkedettebb szinten. Témája a szellemiség, az önzetlenség, a tudat kiterjesztése, az abszolút szabadság tudati állapota, a teljes tétlenség tiszta boldogsága.

Sólyom Ildikó - Csakraműködésünk ​harmonizálása a fizikai síkon
A ​csakrák világába tett utazásunk végső célja, hogy az egyre magasabb szintű tudatosság felé haladva fölfedezzük és elfogadjuk felsőbb, bölcsebb énünket, úgy is mondhatnám: lényünk isteni részét. Csak rajtunk múlik, hogy beleragadunk-e fizikai testünkbe, vagy lelkünk átragyog rajta. Befelé figyelve eljuthatunk abba a mély, belső csendbe, ahol már nem számít a múló idő. Ahol megtapasztalhatjuk a látható világ mögötti, igazabb valóságot. A könyvből információt kapunk a szóban forgó csakrákról, a föltett kérdéseken keresztül pedig kifürkészhetjük, hogy mennyire kiegyensúlyozott egy-egy energiaközpontunk működése. Azt is sorra vesszük, hogy miféle testi-lelki betegségekhez vezet, ha nem figyelünk az élet azon területeire, amelyeknek az egyensúlyban tartásán múlik testi-lelki egészségünk. Végiggondolva a témákat tisztábban láthatjuk, s felfedezhetjük, hogy milyen hátráltató magatartásokkal és viselkedésformákkal szabotáljuk saját boldogságunkat és egészségünket. Megérthetjük, hogy valami miért nem működik jól az életünkben. A változtatásra pedig egyedül nekünk van jogunk és lehetőségünk, ám annak a felelőssége is a miénk. A CD-n - a háttérben szóló, gyönyörű zenével - testileg-lelkileg gyógyító hatású, belső utazásra hívok mindenkit, aki kedvet érez lelki békéjének megtalálásához és megtartásához. A Gyökér- és a Szexcsakra a következő témákkal foglalkozik: születés, indulás, biztonság, ősi életösztön, túlélés, öntudat, család, fizikai erő, munka, az anyagi világgal való kapcsolat, az élet folytonos megújulása, majd befogadás, elengedés, partner- és szociális kapcsolatok, alkotókészség, öröm és szenvedés, kötöttség és szabadság, érzelmi egyensúly.

Kollekciók