Ajax-loader

Susanna Tamaro könyvei a rukkolán


Susanna Tamaro - For ​Solo Voice
The ​stories in For Solo Voice, Susanna Tamaro's first book, explore the historical and emotional traumas which lie beneath consciousness and threaten to erupt into everyday life. She exposes with analytical clarity, spectres of our past that abide in us as individuals and as a society, disfiguring our humanity.

Susanna Tamaro - Felelj ​nekem
"Vannak ​jó, és vannak rossz gondolatok... De vajon melyek a jók, és melyek a rosszak? Hogyan tudtam volna megkülönböztetni az egyiket a másiktól? Nincs szaguk, és ez megnehezíti a dolgot... ha Isten valóban jóságos lenne, a gondolatoknak is adott volna illatot, így már akkor meg lehetne különböztetni őket, mikor az agyunkban megszületnek... Ily módon sokkal egyszerűbb lenne a világ. Senki nem tudna szavak mögé rejtőzni, hiszen mindenki rögtön érezné a belőle áradó bűzt, vagy illatot. Aki rosszat gondol, vagy gonosz szándékai vannak, már azelőtt lelepleződne, mielőtt szóra nyitná a száját." A kötet három elbeszélést tartalmaz. Tamaro a valóság olykor kissé torz tükrén keresztül mutat be emberi sorsokat. Történeteinek hősei túl későn ismerik fel, értik meg, hogy hol és mit rontottak el. Döntéseik miatt súlyos lelki terheket kell cipelniük. A kérdés mindhárom novellában ugyanaz: Kárhozatra vagyunk-e ítélve, vagy van menekvés? Megbírkózunk-e önmagunk az élettel, vagy szükségünk van Valakire, aki mutatja az utat? Három felkavaró, elgondolkodtató történet, életről, halálról, hitről, szeretetről, felelősségről és az emberi érzelmek fontosságáról. A világsikert aratott Csak a szívedre hallgass szerzőjének új műve.

Susanna Tamaro - Szólóhangra
A ​fiatal írónő a legújabb olasz irodalom talán legnagyobb sztárja. Susanna Tamaro öt "szólóhangon" előadott és nagyon is összefüggő elbeszélésének főszereplői - akárcsak Twist Oliver vagy a kis gyufaáruslány - valamennyien gyengék, megalázottak és megszomorítottak, áldozatok. Bukásuk előidézője egyúttal egyetlen fegyverük is: az ártatlanság.

Susanna Tamaro - Va' ​dove ti porta il cuore
Va' ​dove ti porta il cuore “Quando davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va’ dove lui ti porta.” Uno dei più straordinari casi letterari degli anni Novanta, che ha emozionato lettrici e lettori di ogni età, con una storia forte e umanissima in forma di lunga lettera che una donna anziana scrive alla giovane nipote lontana. Olga è nell’età in cui si fanno bilanci. Malata, sente il bisogno di raccontarsi, di ripercorrere la sua giovinezza, il suo matrimonio infelice e le vicende che hanno condotto sua figlia Ilaria a una morte precoce. Ha così inizio la sua lunga confessione alla nipote. E nel gesto della scrittura, pacata ma allo stesso tempo intensa e commovente, Olga ritrova finalmente il senso della propria esistenza e della propria identità.

Susanna Tamaro - Ahová ​a szíved húz
"Azon ​az éjszakán hirtelen rájöttem valamire. Arra, hogy a mi lelkünk és testünk között rengeteg kis ablakocska van; s onnan - ha azok nyitva állnak - különböző érzelmek érkeznek, távoznak, de ha félig zárva vannak, ezek az érzelmek csak átszivárognak. Csak a szerelem képes azokat, mint egy széllökés, egy csapásra tágra nyitni." Egy idős asszony - magányosan otthonában - távol élő fiatal unokájának egy levelet ír napló formájában. A maga módján ez egy szerelmes levél, egy kísérlet újból "összevarrni" a korkülönbségből, meg nem értésből bizonytalanságba került kapcsolatot, mely a gyermekkortól egyesíti őket ebben a gyönyörűen nehéz történetben. A nagymama életében először egy merész lépést tesz és kitárja szíve titkait. "Ha megértettem volna, hogy a szerelem első minőségi foka az erő" - akkor az egész életem valószínűleg másképpen alakult volna. Élete eseményeiből - zárkózottan leélt gyermekkor; egy unalmas és előrelátóan gondolkodó férfival kötött házasság; élete egyetlen szerelmétől született leánya, konfliktusokkal teli kapcsolatuk, tragikus halála, melyért felelősnek érzi magát - semmit sem titkol el, még olyan áron sem, hogy keménynek és kíméletlennek tűnik, elsősorban magával szemben. Őszintén beszél érzéseiről, tartózkodva a hamisságtól és álerkölcsiségtől, s mindezeket nem azért teszi, hogy lelkiismeretén utólag könnyítsen. Ez az asszony - aki csaknem egy század történelmét élte át - arra szeretné unokája figyelmét felhívni, hogy az ember igazi ellensége a szív mélyén fészkel, és az egyetlen utazás, melyet érdemes megtenni, azt magukban kell megtenni, meghallani a belső hangot, mely lényünk legmélyén szól hozzánk.

Susanna Tamaro - Rispondimi
"Siamo ​un inno alla precarietà e un invito al male, a compierlo vicendevolmente gli uni sugli altri... Ti uccido per vivere. Ti uccido per possedere. Ti uccido per liberarmi di te..." Così riflette Rosa, la protagonista del primo racconto, in una notte d'agosto, confusa davanti alla più difficile decisione della sua vita. E anche le altre due storie che compongono questo trittico sembrano girare intorno agli stessi quesiti. Siamo dannati o possiamo salvarci? Da chi dipende la nostra redenzione? Possiamo farcela da soli o abbiamo bisogno di Qualcuno che ci indichi la strada? Un libro sulla responsabilità e sulla difficile presa di coscienza che ognuno di noi deve raggiungere per scoprire il significato più profondo della vita. Rizzoli, Milano, 2001.

Susanna Tamaro - Csak ​a szívedre hallgass
Egy ​magányosan élő idős asszony levelet ír az unokájának napló formájában. Ez egy rendkívüli levél, egy kísérlet újból "összevarrni" a korkülönbségből, meg nem értésből meggyöngült kapcsolatot, mely a gyermekkortól egyesíti őket ebben a gyönyörű történetben. A nagymama életében először egy merész lépést tesz és kitárja szíve titkait. "Ha megértettem volna, hogy a szerelem első minőségi foka az erő - akkor az egész életem valószínűleg másképpen alakult volna" - írja. Élete eseményeiből - zárkózott gyerekkor; egy unalmas és előrelátóan gondolkodó férfival kötött házasság; élete egyetlen szerelmétől született leánya tragikus halála, melyért felelősnek érzi magát - semmit sem titkol el, még olyan áron sem, hogy keménynek és kíméletlennek tűnik, elsősorban magával szemben. Őszintén beszél érzéseiről, s nem azért, hogy a lelkiismeretén utólag könnyítsen... Ez az asszony - aki csaknem egy század történelmét élte át - arra szeretné unokája figyelmét felhívni, hogy az ember igazi ellensége a szív mélyén fészkel és az egyetlen, számunkra fontos utazást magunkban kell megtennünk, hogy meghalljuk a belső hangot, mely lényünk legmélyén szól hozzánk. Susanna Tamaro apai ágon magyar származású olasz írónő legnagyobb sikerét a Csak a szívedre hallgass című könyvével aratta, mely a megjelenése évében 20 kiadást ért meg, 15 országban több millió példányban kelt el, melyből filmet is forgattak Virna Lisi főszereplésével.

Susanna Tamaro - Va' ​dove ti porta il cuore (Easy Readers)
Questa ​è la storia di una nonna, che fa da nonna madre per la nipote dopo la morte di sua figlia. La nonna scrive in forma di diario una lunga lettera alla nipote che ora si trova lontano in America. Scrivendo questo diario, la nonna percorre la propria vita. Racconta della sua vita da bambina, della sua educazione e del rapporto con i suoi genitori, fino a raccontare del suo matrimonio vuoto e convenzionale e della sua storia d'amore da cui è nata sua figlia Ilaria. Cerca con questo diario di spiegare alla nipote la sua vita e i suoi sentimenti di modo che le sue esperienze possano servire alla nipote, e per recuperare il rapporto tra di loro, che si era incrinato prima della partenza.

Kollekciók