Ajax-loader

Henri Troyat könyvei a rukkolán


Henri_troyat_-_fellegj%c3%a1r%c3%b3
elérhető
2

Henri Troyat - Fellegjáró
Marguerite ​már túl van az ötvenen, hajadon, mégsincs benne semmi vénlányos. Germaine éppen az ellentéte gátlásos, érzékeny barátnőjének; ő mindig tettre kész, szándékaitól eltántoríthatatlan, gyakorlati érzéke sosem hagyja cserben. Együtt élnek egy kényelmes kertes lakásban Párizs szívében. Tökéletes a harmónia: Germaine imád uralkodni, és Marguerite készséggel hagyja, hogy uralkodjanak fölötte. Ebbe az idillbe robban be az új albérlő, a játékos, könnyed Paul, és kedves szélhámosságával kiragadja Marguerite-et zsarnoki barátnője bűvköréből. Együtt álmodoznak, játszadoznak, el-elrugaszkodnak a valóságtól, gondtalanul élnek, mígnem - amúgy játékosan - kitessékelik Germaine-t a világból. Gyilkos-e Paul, vagy felelőtlen kisgyerek, vagy tán játékos ördögfióka, akire nem érvényesek az erkölcs törvényei? - ezekre a kérdésekre az olvasónak kell megtalálnia a feleletet.

Henri Troyat - Nagy ​Katalin
Nagy ​Katalin a legendás cárnő, keménykezű uralkodó, a művészetek pártfogója, ugyanakkor agyafurt hatalmi cselszövések, gyilkosságok kitervelője.Szerelmi kapcsolataiban épp oly szenvedélyes, és hirhedt, mint politikai játszmáiban.Életútja csupa talány és ellentmondás.Henry Troyat ennek a kifürkészhetetlen természetű asszonynak a sorsát tárja fel kordokmentumok és Katalin emlékiratai alapján.

Henri Troyat - Tolsztoj ​élete
Henri ​Troyat, az orosz származású francia regényíró és irodalomtörténész 1965-ben megjelent monumentális Tolsztoj-életrajza a halhatatlan életművet megvilágító ragyogó monográfiaként és egy izgalmas, ellentmondásos – és persze zseniális – alkotó ragyogó életregényeként egyaránt olvasható. Lenyűgöző a mű gazdagsága: a szerző szinte napról napra követi az életút minden apró és fontos eseményét és az író reagálásait; felhasználja Tolsztoj naplófeljegyzéseit, levelezését, a családtagok, barátok, kritikusok visszaemlékezéseit, az óriási Tolsztoj-irodalom eredményeit. A könyvből elsősorban az önmagával küszködő író személyiségének képe bontakozik ki: a katonatiszt-földbirtokosé, aki ugyanakkor jobbágyfelszabadítást hirdető reformátor, a gondos családapáé, aki ugyanakkor sehogy sem tudja létrehozni a családi harmóniát feleségével és gyerekeivel, a mélyen hívő emberé, aki egyben szektaalapító… és a világirodalom egyik legnagyobb alkotójáé, aki vallási-erkölcsi-filozófiai vívódásain keresztül eljut odáig, hogy haszontalannak tartja az irodalmat. Az életrajz kapcsán megismeri az olvasó az orosz életet, a kor orosz irodalmának és történetének problémáit és aktív szereplőit, a Tolsztoj-művek keletkezésének körülményeit. Troyat némely megállapításával vitába szállhat az olvasó – de ha elolvasta a könyvet, egy lángelme vívódásának felemelő tanulságaival lesz gazdagabb.

Henri Troyat - Raszputyin
Látnok ​volt vagy rafinált csaló? Mágikus erejű gyógyító vagy megszállott őrült? Raszputyin, az egyszerű muzsik, akit titokzatos képességei híressé tettek egész Oroszországban, a század első éveiben tűnik fel a cári család környezetében. A cárnő tanácsadója lesz. Hamarosan a lelki segítségen túl a gyakorlati politikába is beleszól. Az uralkodó döntéseit Raszputyin sugallja. Az arisztokrácia egy részét felháborítja a muzsik karrierje, aki parasztruhában, magabiztosan közlekedik a legmagasabb körökben, és lelkifurdalás nélkül - gyógyító céllal - szeretőjévé tesz arisztrokrata hölgyeket, s kedve szerint dorbézol éjszakákon át. Raszputyint felbőszült ellenségei 1916-ban meggyilkolják, de jóslatai valóra válnak: kivégzik a cári családot, elpusztul az orosz arisztokrácia. Henri Troyat könyve hiteles dokumentum felhasználásával, regényesen meséli el a különös muzsik fantasztikus életét, s egyben bemutatja a század első évtizedeinek Oroszországát, az orosz arisztokrácia életét, a cári politikát.

Henri Troyat - Peter ​der Grosse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henri Troyat - Ivan ​the Terrible
The ​author of the best-selling Tolstoy, winner of France's prestigious Prix Goncourt, member of the Académie Française, and renowned expert on Russia paints yet another indelible portrait of one of Russia's imposing historical figures. Henri Troyat, author of acclaimed biographies of Catherine the Great, Tolstoy, and Turgenev, turns his attention to one of the most violent, demented rulers ever, Czar Ivan IV. Though this larger-than-life ruler inflicted torture on friends and enemies alike, destroyed villages and even killed his own son, he also forged what became 20th-century Russia.

Henri Troyat - Marina ​Cvetajeva az örök lázadó
Marina ​Cvetajeva (1892-1941) hányatott, tragikus élete során akár találkozhatott volna is idén, 2007­ben, kilencvenöt évesen elhunyt neves életrajzírójával, hiszen a szintén moszkvai születésű Troyat ugyanúgy Párizsba vetődött, mint ő, mégis nagyot kellett változnia a világnak, a közvéleménynek, beleértve a szerzőét is, mire ez a könyv megíródhatott. A huszonhét éves fiatalember elé a párizsi orosz emigráns körök Cvetajeva személyét és művét korántsem állították példaképül. A fehérgárdista férje után hazájából önkéntes számüzetésbe vonuló költőt megbélyegezték mint a Szovjetunió bérencét, azét a Szovjetunióét, ahol utóbb a boldogtalan hazatelepülőt mosogatólánynak sem látták szívesen, öngyilkosságba hajszolták - mára pedig a kritika és a közönség világszerte nemhogy újra felfedezte, de nagyobbra tartja kivételes eredetiségét, mint valaha. Könnyu utólag okosnak lenni? Míg a történelmi katasztrófákon át követjük ezt a kezdettől hallatlanul nagyra törő, iszonyatos csapásokkal dacoló pályafutást, kijelenthetjük: utólag sem könnyű.

Henri Troyat - Rettenetes ​cárnők
Nagy ​Péter ellentmondást nem tűrően mutatott utat birodalmának Európába, hirtelen halálával óriási űrt hagyott. Férfi örökösét kivégeztette, az utódlásra új törvényt alkotni nem maradt ideje. A fellángoló hatalmi harc szeszélye hitvány sorból, idegenből való özvegyét emelte trónra, s az ő nyomdokain további négy asszony uralkodott a 18. századi Oroszországban: két Anna, egy Erzsébet, és a híres-nevezetes II. Katalin. Hívebben őrizték a reformer cár szellemiségét, mint a nagy elődhöz méltatlan II. vagy III. Péter, de gátlástalanságban kivált versenyre kelhettek vele. A francia és orosz nagyságok között egyaránt otthonos, csaknem száz évet élt Henri Troyat szerint "a káprázó szemű kortársak számára az eltelt időszakban nem három különböző cárnő és egy régensnő uralkodott, hanem egyetlen zsarnoki és élvhajhász asszony". A könyvből kiderül az is, hogy Oroszország páratlan előmenetelének nyitját nemcsak a trónterem és a felséges hálószoba táján érdemes keresni, hanem például abban a toronyban, ahol Lomonoszov, a csavargó halászfiúból lett polihisztor, az emberfeletti munkabírású lángész alkotott...

Kollekciók