Ajax-loader

Nádasdy Ádám könyvei a rukkolán


Nádasdy Ádám - Nyírj ​a hajamba
Nádasdy ​Ádám a megszemélyesítés költője. Minden fontos dolog - a magány, a szerelem, a küzdelem - hirtelen személlyé változik verseiben, és minden személyből fogalom lesz. Jelképek erdeje helyett most párás trópusi őserdőkön, árapály-mosta partokon át vezet a versek útja. Olyan idegen tájakon, amiket csak hasonlatokkal tehetünk otthonossá. Nádasdy Ádám hét éve jelentkezett legutóbb verseskötettel. A Magvető Kiadó a legújabb verseket tartalmazó Nyírj a hajamba című könyvvel a hetvenéves szerzőt köszönti.

Nádasdy Ádám - A ​csökkenő költőiség
Nádasdy ​Ádám műhelynaplóit olvasva a műfordítás kulisszatitkaiba nyerhetünk betekintést. Hogyan írható újra egy másik nyelven egy irodalmi mű? Máshogy kell-e fordítani az olvasás és a színpadi előadás számára? A műfordítói gyakorlat hogyan írja felül a fordítás természetéről tanult ismereteinket? Miért és hogyan fordítják máshogyan más korok Shakespeare drámáit? Miért volt épp Dante Isteni Színjátéka az első, mai értelemben vett világirodalmi mű? A kötet fejezeteit az a fajta, Nádasdytól megszokott világos, élvezetes előadás jellemzi, amelyben mindig van egy meglepő, ám megvilágító hasonlat.

Nádasdy Ádám - A ​szakállas Neptun
Nádasdy ​Ádám novelláiból megtudhatjuk, milyenek a melegek: éppen olyanok, mint bárki más. Mindeközben mégis olyan kalandokba keverednek, amelyekbe mások nem. Például mit tehet egy magyar fiú, ha Angliában melegbárt keresve éppen egy rendőr akarja útba igazítani? Egy baráti társaság vidéki kirándulásán meddig lehet eltitkolnia egy homoszexuális párnak, hogy nem csak haverok? És mit keres hajnalban négy pucér férfi Rómában a Trevi-kútban? Nádasdy Ádám első szépprózai könyvében szerelmes történeteket olvashatunk arról, hogyan lehet felvállalni az érzéseinket, hogyan lehet úrrá lenni testi és lelki vágyainkon, vagy éppen hogyan uralkodnak azok mirajtunk.

Nádasdy Ádám - A ​vastagbőrű mimóza
Nádasdy ​nagy szerelmi író. A tárgyban fájdalmasan sokat tud és fájdalmasan sokat nem tud. E kettő föltételezi egymást. "Olyan nincs, hogy döngicsélés van meg zümmögés, és az nem jelent semmit." Egyszer, már több, mint harminc éve, voltam Berlinben (Nyugat-Berlinben) egy meleg irodalmi fölolvasáson. Azt reméltem, érdekes lesz, de annyi történt csak, hogy a (közepes vagy dilettáns) szövegekben a sie helyett er állt, az ő helyett ő, s ezt önmagában érdektelennek gondoltam. Ezek a magyar ő-k azonban kiélesítik a szövegeket. Mert kiélesítik az életünket. Nádasdy írásai nem egy részhalmazról szólnak, mondjuk, bátran, ez sem volna kevés, ez az emancipációs harc, de nem okvetlenül az irodalomra tartozó ügy (megjegyezvén, hogy nem tudom pontosan, és azt hiszem, nem is tudható, mi tartozik oda, mi nem), hanem rólunk, mindenkiről szólnak. És valóban bátran, de ez a bátorság nem az ő-kből következik, hanem részint a szerző nagyságából, részint a... hát azt hiszem, a szerelemből. Hová máshová, mint egy fülszövegbe írhatnám: Nagy szerző nagy szerelmes könyve. Róla meg még azt: A lélek, a test, a nyelv mérnöke. (Esterházy Péter)

Nádasdy Ádám - Jól ​láthatóan lógok itt
Nádasdy ​Ádám versei úgy szólnak hozzánk, ahogy a barátainkkal beszélgetünk: amikor váratlanul elmondanak valami bizalmasat, és mi tudjuk, hogy most a legtöbb, amit tehetünk, ha meghallgatjuk őket. Csakhogy Nádasdy verseinek olvasásával nem is a szövegekkel, de magunkkal vagyunk figyelmesek: ha odafigyelünk rájuk, magunkról tudhatunk meg valami bizalmasat. A Jól láthatóan lógok itt egy megkapóan eleven verseskönyv a villanófényként felragyogó felismerésekről.

Nádasdy Ádám - Elkezd ​a dolgok végére járni
A ​rend nagyon fontos. Rend kell. Csak az a kérdés: milyen legyen? Lehet elhatárolódás, félelemből eredő elutasítása mindennek, ami megfoghatatlan, bizonytalan, idegen. Nádasdy Ádám rendje azonban nyitottság, készenlét, olyan térkép, melynek segítségével több lehetséges útvonalat igyekszik feltárni a másik felé, vállalva az irányvesztés kudarcait is. Lírájának pátosztalan, de nemes nyelvezete, az önmagát olykor fájdalmas, olykor finoman oldott pontossággal boncoló tekintet közelebb viheti minden olvasóját saját rendjének megértéséhez. Könyve tükör, mely torzítások nélkül mutatja: ilyen vagyok, ilyenek vagyunk. Illetve persze hogy torzít. De az benne a költészet.

Deme László - Nyirkos István - Gáldi László - Gergely János - Horváth Tibor - Nádasdy Ádám - Páll Erna - Összevető ​nyelvvizsgálat, nyelvoktatás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nádasdy Ádám - Milyen ​nyelv a magyar?
"Miért ​finnugor nyelv a magyar? Nos, azért, mert a nyelvészek ezt állapították meg. Ez bizony ilyen egyszerű. A gombák nem növények. Miért nem? Mert a biológusok ezt állapították meg. A gombák ugyanis nem tudják a szenet a levegőből fölvenni, mint a növények - tehát nem növények. Egyébként én úgy ránézésre növénynek mondanám őket, hiszen a földből nőnek ki, és nem tudnak elszaladni, de úgy látszik, az én kritériumaim nem mérvadóak." Ez a kis könyv a magyar nyelv iránt érdeklődőknek szól. Igyekeztem érdekes dolgokat elmesélni erről a gyönyörű nyelvről (ezt mint magánember mondom; a nyelvészet nem ismeri a "gyönyörű" fogalmát!), de célom nem a kimerítő leírás volt. Se nem tankönyv ez, se nem kézikönyv - viszont remélem, sokak érdeklődését fel tudja kelteni, és előveszik a könyv végén felsorolt további olvasmányok valamelyikét. Néhol azért eléggé szakszerű leszek, mert muszáj megmutatni, hogyan dolgozik a nyelvész és milyen alapon teszi megállapításait - hogy mi az a "gyök", mi bizonyítja a finnugor eredetet, miért nincs egyszerűsödés, miért olyan nehezen érthető a Halotti Beszéd, miért tér el a helyesírás a kiejtéstől, és így tovább. Az itt leírtakat (néhány dologtól eltekintve) nem én találtam ki, hanem tudós elődeim és mai kollégáim vették észre, kutatták ki és írták meg. Nádasdy Ádám

Nádasdy Ádám - Komolyabb ​versek
Első ​kötetével jelentkező még fiatal költő Nádasdy Ádám, angol nyelvet és nyelvészetet tanít az egyetemen, filológus, nyelvtaníró; és muzsikus is, kedvtelésből. Régi költők verseit lapozzuk olyan élvezettel, mint az ő komolyabb verseit. Holott valóban korának gyermeke, tépett, modern lélek, bujkáló érzékenységekkel - vágyakkal, nosztalgiákkal, szorongásokkal és iróniával. Zaklatott, olykor kihívóan groteszk verseit míves, erős forma fogja szorosra; Nádasdy otthonos biztonsággal mozog a klasszikus versformákban - de a parlando verset is biztos hangütéssel kezeli. Verseinek titka, hogy nem tartanak titkot - szokatlan közvetlenséggel dicsekszenek és panaszkodnak kudarcokról és sikerekről, a meg nem érkezett és túlságosan korán jött szerelemről, a vágyak sokféleségéről, a csömörről, a boldogtalanságba csapó túlságig forró boldogságról. Sebeit mutatja, szenved és fölényesen tanakszik önmagával szenvedéseiről. Mégis, a versekből nem hiányzik sem az áhítat, sem a moralitás, sem az énvállalás. Komolyabb versek? A cím arra utalna: a költő nem óhajtja, hogy verseit úgy egyszerűen, igazán komolyan vegyük? Ezt majd az olvasó fogja eldönteni. (1985 - azóta már nem fiatal :))

Kováts Kriszta - Nádasdy Ádám - Fábri Péter - Budapest ​bámészko
Kováts ​Kriszta budapesti legendákról énekel. Nádasdy Ádám minden témához írt egy-egy miniesszét. A könyv és a Fábri Péter szövegére írt dalok szereplői Füttyös Gyuritól Karády Katalinig budapesti emberek; az Andrássy úttól az Elvarázsolt kastélyig budapesti helyek, de régi rádiós és tévéműsorok is, a Szabó család, a Táncdalfesztivál és az Önök kérték. Zene Wolf Péter, Gallai Péter és Vedres Csaba. A könyv CD-melléklettel jelenik meg.

Nádasdy Ádám - A ​bőr és a napszakok
1947-ben ​születtem Budapesten. A Toldy Gimnáziumban érettségiztem 1965-ben, majd 1970-ben az ELTE-n angol-olasz tanári diplomát szereztem. Végül angoltanár és nyelvész lettem, már sok éve a pesti bölcsészkaron tanítok angol nyelvészetet. Angolul jól tudok, de sose jutott eszembe, hogy angolul írjak: a magyar sokkal izgalmasabb. Első versem 1982-ben jelent meg az akkori Mozgó Világban. Eddig egy kötetem volt, 1984-ben, _Komolyabb versek_ címmel. A jelen kötet első fele nagyjából ennek anyagát tartalmazza (némi gyomlálással), második fele pedig az 1984 óta írótt verseket (nem írok sokat, mint látják). Ezek a versek főleg az Újhold-Évkönyvekben, a 2000-ben és a Holmiban jelentek meg. Bocsánat, de némelyiket azóta átírtam. A kötet címét egy barátom adta, mondván, hogy itt folyton bőrről és napszakokról van szó, mert úgy látszik én csak erről tudok írni, és hogy ez a kettősség jellemzi a verseimet: a bőr puha, a napszakok kemények. Illetve nem - gondolkodott el -, fordítva: a bőr kemény, a napszakok puhák. Hát, döntse el a kedves olvasó.

Nádasdy Ádám - Soványnak ​kéne lenni
Nádasdy ​Ádám írja új verseskötetéről: "Tárgyakat veszek elő, forgatom, nézegetem, elmondom. Sokszor már csak gondolatban tudom elővenni őket, rég nincsenek meg, elvesztek, kidobtam, elvitte, eladtuk. Nem baj: a tárgyaknál talán fontosabb az emlékük, hogy milyen lenyomatot hagynak bennünk. Vagy embereket veszek elő, forgatom, nézegetem, elmondom."

Nádasdy Ádám - Angol ​kiejtési gyakorlatok a gimnázium I-IV. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kálmán László - Nádasdy Ádám - Hárompercesek ​a nyelvről
A ​kötetbe felvett írások, melyek eredetileg a Bartók rádióban 1992 és 1997 között, a Muzsikáló reggel című műsorban hangzottak el Nyelv-ész-érvek címen, a nyelvészethez szeretnék elvezetni az olvasót. Nem bevezetés tehát a nyelvészetbe, nem is tankönyv: műfajából adódóan nem lexikális ismereteket közöl, hanem közismert tényeket magyaráz, s inkább kérdéseket tartalmaz, mint válaszokat. A szerzõk gyakran kitérnek a `hagyományos iskolai nyelvtanok` hiányosságaira és az iskolai anyanyelvoktatás furcsaságaira, mivel nagyon sajnálatosnak tartják, hogy a mai nyelvészeti közgondolkodás nem jelenik meg az iskolákban, a nyelvtudomány egyáltalán nem szerepel a tananyagban, sõt a tananyag nyelvtani, tehát nyelvészetileg érdekesebb részét is hallatlanul unalmas, osztályozó szempontból tárgyalják a tankönyvek. A tartalomból: * I. Nyelvészeti alapfogalmak * Mi a nyelv, és ki a nyelvész? * A hangok tartománya * A szavak tartománya * A szerkezetek tartománya * A jelentések tartománya * II. A nyelvek sokfélesége * Hasonlóság és különbözõség * Nyelvi eszközök * Népek és nyelvek * A nyelv és a társadalom * III. Jelenségek a magyarban * Magyar hangtan * Magyar nyelvtan * Magyar szókincs * Magyar szavak története

Nádasdy Ádám - A ​rend, amit csinálok
A ​rend nagyon fontos. Rend kell. Csak az a kérdés: milyen legyen? Lehet elhatárolódás, félelemből eredő elutasítása mindennek, ami megfoghatatlan, bizonytalan, idegen. Nádasdy Ádám rendje azonban nyitottság, készenlét, olyan térkép, melynek segítségével több lehetséges útvonalat igyekszik feltárni a másik felé, vállalva az irányvesztés kudarcait is. Lírájának pátosztalan, de nemes nyelvezete, az önmagát olykor fájdalmas, olykor finoman oldott pontossággal boncoló tekintet közelebb viheti minden olvasóját saját rendjének megértéséhez. Könyve tükör, mely torzítások nélkül mutatja: ilyen vagyok, ilyenek vagyunk. Illetve persze hogy torzít. De az benne a költészet.

Nádasdy Ádám - Prédikál ​és szónokol
"A ​nyelvész csak biológus lehet, nem orvos, hiszen a nyelv nem lehet beteg. Természetesen vannak nyelvi zavarok, melyeknek gyógyításában a nyelvész nélkülözhetetlen (afázia, dadogás, siketség stb.), ám ezek az egyén zavarai, nem a nyelvé. Talán a nyelvhasználat is lehet beteg (például készséggel nevezném betegnek a 'csendőrpertu' használatát a cigányokkal szemben), de ez meg a társadalom betegsége... Ezek gyógyításában közreműködni mindnyájunk kötelessége."

Nádasdy Ádám - Ízlések ​és szabályok
Nádasdy ​úgy hívja fel a figyelmet a nyelvi változásokra, hogy az ítéletmondás helyett a jelenségek megértésére helyezi a hangsúlyt. A cikkek elegánsan precíz, mégis könnyed, humorral fűszerezett stílusa teszi nem csak hasznos, de egyben élvezetes olvasmánnyá is könyvét, mely méltán számíthat a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is.

Nádasdy Ádám - Az ​az íz
Emlékek ​és maradványok: ennyi volnánk? A verseskötet orvul csupa "nagy dolog" körül lépeget, melyek legjelentősebbje a szerelem. Nádasdy költeményeinek könnyű-nehéz tánca az érzelmekről - azok időbeliségéről leginkább - nem hivalkodó rumba, inkább valami közép-européer iróniát sejtető, levegős salsa. Az emlékszíneket és -illatokat könyörtelenül (mert markánsan) eleveníti meg, mediterrán napsütésben vibrálnak az alkalmak és a tárgyak. A Nádasdy-versskiccek kirabolják az időt, majd tovább engedik, hogy könnyű szívvel hagyjanak mindent és mindenkit elenyészni. Ez fájdalmas, de jó nekünk. _Sárközy Bence_

Nádasdy Ádám - Verejték ​van a szobrokon
1947-ben ​születtem Budapesten. A Toldy Gimnáziumban érettségiztem, majd az ELTE-n angol-olasz szakot végeztem. Angoltanár és nyelvész lettem, már sok éve a pesti bölcsészkaron tanítok angol nyelvészetet. Később színdarabokat kezdtem fordítani (főleg angolból és főleg Shakespeare-t), ez eléggé elhatalmasodott rajtam. Angolul jól tudok, de sose jutott eszembe, hogy angolul írjak: a magyar sokkal izgalmasabb. Fiatalon sokáig nem akartam írni, mert meleg vagyok és nem mertem ezzel előállni, pedig a szerelemről van a legtöbb mondanivalóm. A világról, országról, boldogulásról sokmindent gondolok, de ezek nekem ritkán verstémák. Istenről is szoktam írni, úgy érzem, van vele kapcsolatom (remélem, ő is így érzi). Első versem 35 éves koromban, 1982-ben jelent meg. Eddig hat verseskötetem volt, mind elég vékonyak. A jelen kötet ezek válogatott anyagát tartalmazza, megtoldva egy adag olyan verssel, amelyek kötetben itt jelennek meg először.

Kollekciók