Ajax-loader

Villányi Attila könyvei a rukkolán


Elekné Becz Beatrix - Villányi Attila - Kémia 8. Munkafüzet
A munkafüzetet az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára ajánljuk.

Villányi Attila - Ötösöm ​lesz kémiából
PÉLDATÁR ​ A példatár rész tartalmazza a legelemibb összefüggésekre épülő gyakorlatoktól kezdve, a közép- és emeltszintű érettségi követelményeinek megfelelő példákon keresztül a versenyelőkészítő, illetve az egyetemi tanulmányok első évében a felkészülést segítő feladatokat. Az egyes témakörök elején rövid összefoglalót találunk, ezután következnek a fokozatosan nehezedő feladatok, majd az ellenőrző feladatsorok. MEGOLDÁS A megoldásokat tartalmazó rész lépésről lépésre vezeti el az olvasót a kötet első felében található feladatok megoldásához. A helyes válaszok megértéséhez a korábbi anyagrészekre visszautal, és ezzel a folyamatos ismétléssel segíti a tanultak elmélyítését. A könyv tartalma és felépítése lehetővé teszi az egyéni tanulást, az önálló gyakorlást és a tudás ellenőrzését.

Villányi Attila - Kémia ​III.
A ​Műszaki Könyvkiadó az elmúlt évben útjára indított egy új, de a legjobb tankönyvírói hagyományokat folytató kémia tankönyvcsaládot. Az oktatási koncepció kidolgozója, a tankönyvek szerzője Villányi Attila, akinek korábbi könyvei, feladatgyűjteményei és diákjainak diákolimpiai eredményei közismertek. Ebben a tankönyvcsaládban jól átgondoltan ötvöződik a magas szintű ismeretanyag és a differenciált oktatás lehetősége, a kipróbált és bevált didaktikai megoldások valamint az újító szellem és a kedvcsináló, figyelemfelkeltő forma. A tankönyvsorozat első és második tagja a Kémia I. - Bevezetés a kémiába és a Kémia II. - Szervetlen kémia című könyv és munkafüzet már megjelenésekor szép sikereket aratott. A sorozat harmadik tagja a Kémia II. - Szerves kémia című könyv, mely öt nagyobb részben dolgozza fel a tananyagot. Az első részben a tanulók átismétlik a kémiáról eddig tanultakat és megismerkednek a szerves kémia tárgyát képező vegyületekkel, anyagokkal. A második nagy fejezetben a legfontosabb szénhidrogéneket és ezek halogénezett származékait veszi sorra a szerző. A harmadik részben az oxigéntartalmú szerves vegyületekkel, ezek fizikai és kémiai sajátosságaival ismerkedhetünk meg, míg a negyedik fejezet a nitrogéntartalmú szerves vegyületeket tárgyalja. Az utolsó fejezetben a természetes és mesterséges makromolekulák legfontosabb képviselői kerülnek sora. Minden fejezetet átgondolt, didaktikusan szerkesztett összefoglalás zár le és számos kérdés és feladat - melyek megoldása a tankönyv végén megtalálható - segíti az anyag megértését, a tudás elmélyítését. Az a természettudományos tankönyvcsalád, melynek részei ezek a kémiakönyvek is, elnyerte a VI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon az oktatás-nevelést legjobban segítő műnek odaítélt Budai Díjat, valamint a Hungarodidact'99 Nemzetközi Oktatási, Oktatástechnikai, Képzési Kiállítás és Konferencián a Kémia I. ezüst, míg a Kémia II. bronz díjat kapott.

Villányi Attila - Biológiai ​feladatgyűjtemény 15-18 éveseknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Villányi Attila - Kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borissza Endre - Endrész Gyöngyi - Villányi Attila - Kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Villányi Attila - Kémiai ​album
A ​diákok és tanárok körében népszerű Ötösöm lesz kémiából című példatár, valamint sok más tankönyv és felvételi segédkönyv szerzője ezzel a kiadvánnyal a gyerekek és felnőttek még szélesebb rétegei számára szeretné bemutatni a kémia szépségeit. A mű megtervezésénél ezért a szakmai szempontokon kívül fontosnak tartotta, hogy a fotók az olvasónak esztétikai élményt is nyújtsanak. A könyv - a teljesség igénye nélkül - bemutatja az általános és a középiskola tananyagához kapcsolódó legfontosabb, leglátványosabb kémiai kísérleteket, jelenségeket. A képek egyféle logikai sorrend szerint követik egymást, de a könyv végén található tárgymutató segít azoknak, akik másfajta csoportosításban szeretnék tanulmányozni a kísérleteket. Ily módon a mű bármely tankönyvcsaládhoz használható segédkönyv.

Borissza Endre - Villányi Attila - Zentai Gábor - Ötösöm ​lesz genetikából - Példatár és tesztgyűjtemény
A ​genetika és a populációgenetikai számítások évek óta az egyetemi felvételi vizsgák legnehezebb részének bizonyultak. A könyv egy-egy feladatsor elméleti bevezetője után az Ötösöm lesz… sorozat kémiai példatárához hasonlóan, fokozatosan nehezedő feladatokkal juttatja el az olvasót a középiskolai anyag alapján megoldható genetikai számítások legösszetettebbikéig. A feladatsorok példái között megtaláljuk az elmúlt évek felvételi dolgozataiban szereplő kérdéseket is. A feladatgyűjteményben megtanultakat a tesztgyűjtemény megoldásaival is ellenőrizheti a könyv olvasója.

Borissza Endre - Endrész Gyöngyi - Villányi Attila - Kémia ​próbaérettségi - középszint
A ​könyv a középszintű érettségire készülő diákok és a vizsgára készítő tanárok munkáját könnyíti meg. Az írásbeli próbaérettségi feladatsorok és a szóbeli tételek a kétszintű kémi érettségi vizsga követelményei és a vizsgaleírás szerint kerültek összeállításra.

Borissza Endre - Endrész Gyöngyi - Villányi Attila - Kémia ​próbaérettségi - Emelt szint
Kémia ​próbaérettségi feladatok középiskolásoknak

Karkus Zsolt - Villányi Attila - Biológia ​középiskolásoknak feladatgyűjtemény közép- és emelt szinten
Könyvünk ​feladatait az érettségi 2017-től átdolgozott követelményeihez, az érettségi vizsgákon használt kérdéstípusokhoz igazítottuk. A feladatgyűjtemény komplex feladatai az érettségin megszokott tematikus problémafeladatok begyakorlására szolgálnak. A szöveges feladatok egyaránt hasznosak lehetnek az emelt szintű írásbeli választható feladatrészére, illetve az emelt szóbeli A) altételére történő felkészüléshez. Kiadványunkat elsősorban az emelt szintű érettségire készülőknek ajánljuk, de a fentiek alapján haszonnal forgathatják azok is, akik a középszintű vizsgákra vagy a tanulmányi versenyekre keresnek gyakorlási lehetőséget.

Villányi Attila - Kémia ​a kétszintű érettségire
Korosztály: ​- tankönyv és feladatgyűjtemény a kémiából érettségiző 11-12. évfolyamos diákok számára, Téma: - témákra bontva, a lehetőségekhez képest jól elkülönülten tartalmazza a közép- és az emelt szint letételéhez szükséges ismereteket, összefüggéseket, - minden témánál módot ad a tanár számára szintfelmérő teszttel megállapítani, hogy milyen mélységben kell foglalkozni az adott összefüggésekkel, - szükség szerint az érettségin számon nem kérhető magyarázó értelmezésekkel kiegészítve segíti a nehezebb összefüggések megértését, - javaslatokat ad más feladatgyűjtemények használatához \(például az Ötösöm lesz kémiából c. feladatgyűjteményből kijelöli a gyakorlandó számítási feladatokat), - a szóbeli vizsgára való felkészüléshez számos, egyszerűen végrehajtható, többségében könnyen - háztartási boltból, gyógyszertárból vagy élelmiszerboltból - beszerezhető vegyszereket igénylő kísérletjavaslatokat tartalmaz az egyes témák végén.

Villányi Attila - Kémia ​10.
Ez ​a könyv a Kémia 9. - Általános kémia című kötettel együtt alkot egy középiskolai kémiatankönyvcsaládot. Hasonlóan az előző kötethez, ez is az Oktatási Minisztérium által kiadott Kerettanterv követelményeit figyelembe véve íródott, de apró betűs kiegészítéseiben, megjegyzéseiben tartalmazza az emelt szintű érettségi vizsgához, illetve a középiskolai tanulmányi versenyekhez szükséges tudásanyagot is. A Kémia 10.- Szerves kémia kötet felépítésében, szerkesztésében az előző könyvben bevált utat követi, míg tartalmában igyekszik a legkorszerűbb szerves kémiai ismereteket bemutatni. A tananyag feldolgozása közben több olyan kérdés is felvetődhet, amely a korábbi tanulmányok alapján megválaszolható. A dőlt betűs kérdésekre adható válaszok olyan ismereteket foglalnak össze, amelyekre a továbbiakban is szükség lesz. Az ezekkel kapcsolatos ismeretek a 7-9. osztályos tankönyvekben megtalálhatók. A leckevégi, rövid összefoglalóban azonban ezeket az összefüggéseket is újra rögzítjük. A könyvben szereplő kiegészítő ismeretek (apró betűs részek) többsége az emelt szintű érettségit, illetve a felsőoktatási tanulmányokat készíti elő. A könyv optimálisabb terjedelmének kialakítása miatt szükségessé vált néhány bonyolultabb (és valóban csak a legkiválóbb diákoknak szóló) összefüggés kihagyására. Ezek az összefüggések megtalálhatók lesznek azon a Műszaki Könyvkiadó által a könyvet tanító tanároknak szánt CD-ROM-on, amely a könyvben szereplő kérdésekre adandó válaszokat is tartalmazza. A tankönyv főszövege a tudományos szempontból is pontos meghatározásokat, összefüggéseket, tényeket tartalmazza. Ezek a részek - megfelelő tanári magyarázattal kiegészítve - a középszintű érettségi követelményeinek megfelelő ismereteket tartalmazzák. A szövegben előforduló, sorszámmal ellátott kérdések erre a törzsanyagra vonatkoznak, így ezekre egy felkészült középiskolás diáknak tudnia kell válaszolni. A sorszám melletti csillag már nehezebb (a törzsanyagot meghaladó) kérdésre utal. Az apró betűvel szedett részek az átlagosnál mélyebb, a középszintű érettségin túlmutató bonyolultabb összefüggéseket jelzik. Ezek a magas szintű ismeretek a tanulmányi versenyekre, az emelt szintű érettségire, illetve a továbbtanuláshoz való felkészülést segítik. Összefoglalás címszó alatt közöljük azokat az ismereteket - többnyire egy-egy lecke vagy nagyobb témakör végén -, amelyek megtanulását fontosnak tartjuk. Táblázatba foglaltuk azokat az adatokat, amelyeket tanulmányozva következtetni lehet az anyagok szerkezetére, tulajdonságaira. Az adatok összehasonlítása elvezethet a mélyebb összefüggések megértéséhez. Az ilyen adatok tehát fontos segédeszközök, amelyeket azonban nem kell megtanulni. A kísérletek, vizsgálatok a kémia megértését segítik, ezért szinte minden lecke tartalmaz ilyeneket. Ezekben a részekben nemcsak a kísérletek és a várható megfigyelések leírását találod, hanem egyes esetekben itt olvashatod a tapasztaltak korábbi ismeretekre alapozott magyarázatát is. A Jó. ha tudod! cím olyan szövegrészekre utal, amelyeket azoknak ajánlunk, akik különösen érdeklődnek a természettudományok iránt, míg az Érdekesség címszó alatt elsősorban a kémia és a hétköznapi élet kapcsolatát bemutató információkat foglaltuk össze.

Villányi Attila - Ötösöm ​lesz kémiából - Példatár
MEGOLDÁS ​A Megoldáskötet a szükséges magyarázatokkal lépésről lépésre vezeti el az olvasót a Példatár feladatainak megoldásához. A helyes válaszok megértéséhez a korábbi anyagrészekre visszautal, és ezzel a folyamatos ismétléssel segíti a tanultak elmélyítését. PÉLDATÁR A Példatár tartalmazza a legelemibb összefüggésekre épülő gyakorlatoktól kezdve, a közép- és emeltszintű érettségi követelményeinek megfelelő példákon keresztül a versenyelőkészítő, illetve az egyetemek első évét segítő feladatokat. Az egyes témakörök elején rövid összefoglalót találunk, ezután következnek a fokozatosan nehezedő feladatok, majd az ellenőrző feladatsorok. A könyv tartalma és felépítése lehetővé teszi az egyéni tanulást, az önálló gyakorlást és a tudás ellenőrzését. Ez a két kötet nagy segítséget jelent a közép- és emeltszintű érettségire való felkészülésben is.

Villányi Attila - Ötösöm ​lesz kémiából - Megoldások
A ​Megoldáskötet a szükséges magyarázatokkal lépésről lépésre vezeti el az olvasót a Példatár feladatainak megoldásához. A helyes válaszok megértéséhez a korábbi anyagrészekre visszautal, és ezzel a folyamatos ismétléssel segíti a tanultak elmélyítését.

Villányi Attila - Kémia ​feladatgyűjtemény a kétszintű érettségire
A ​mű a kétszintű érettségi vizsgára való készülést segítő feladatokat tartalmaz témánként, illetve egy-egy témakör lezárásaként. A felkészülést a hagyományos feleletválasztós teszt- és táblázat-kiegészítéses feladatokon túl új típusú, a készségek mérésére alkalmas esettanulmányok, kísérletelemzések és a környezetünk kémiájával kapcsolatos feladatok segítik. A megoldások letölthetők az internetről.

Villányi Attila - Kémia ​II.
A ​Műszaki Kiadó az elmúlt években útjára indított egy új, de a legjobb tankönyvírói hagyományokat folytató kémia tankönyvcsaládot. Az oktatási koncepció kidolgozója, a tankönyvek szerzője Villányi Attila, akinek korábbi könyvei, feladatgyűjteményei és diákjainak diákolimpiai eredményei közismertek. Ebben a tankönyvcsaládban jól átgondoltan ötvöződik a magas szintű ismeretanyag és a differenciált oktatás lehetősége, a kipróbált és bevált didaktikai megoldások, valamint az újító szellem és a kedvcsináló, figyelemfelkeltő forma. A tankönyvsorozat második tagja a Kémia II. - Szervetlen kémia című könyv, mely egy rövid ismétlést követően három nagy részben dolgozza fel a tananyagot. Az első részben a tanulók megismerkednek a nemfémes elemekkel és vegyületeikkel. Természetesen korábban már tanult fogalmak is előkerülnek, amiket ezúttal a nemfémek és vegyületeik felől közelít meg a szerző. A második nagy fejezet - a fontosságra való tekintettel - önállóan és kiemelten tárgyalja a víz, a savak, a bázisok és a sók általános jellemzőit. Itt ismerkedhetünk meg többek között a polaritás, a koncentráció, a kémhatás, az indikátorok pontos fogalmával és a legfontosabb savak, bázisok és sók mellett szó esik például a műtrágyákról és a vízkeménységről is. A harmadik részben a fémekkel és vegyületeikkel foglalkozik a könyv. Az általános jellemzéseken túl részletesen tanulhatnak a diákok a kémiában, illetve a mindennapi életben fontos fémekről és vegyületeikről. Minden fejezetet átgondolt, didaktikusan szerkesztett összefoglalás zár le, és számos kérdés és feladat segíti az anyag megértését, a tudás elmélyítését.

Villányi Attila - Kémia ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Villányi Attila - Kémia ​- Összefoglaló középiskolásoknak
Ez ​a könyv igyekszik a kémiának a középiskolában tanult fogalmait, összefüggéseit rendszerezni. Felhívja a figyelmet az alternatív tankönyvekben szereplő egymástól eltérő definíciókra. Ahol lehetséges, az összehasonlításokat táblázat tartalmazza. Ezért ajánlható a könyv bármelyik középiskolás diáknak egy-egy anyagrész összefoglalásához. Azoknál a témaköröknél, ahol a gimnáziumi tankönyvek ismeretanyaga nem elegendő az összefüggések megértéséhez, a törzsanyagot meghaladó kiegészítéseket is találunk. Ezeket az apróbetűs megjegyzéseket elsősorban a fakultációsok, a versenyekre és a felvételire készülők, valamint azok olvassák el, akik nem szeretnek vagy nem tudnak megtanulni olyan dolgokat, amiket előzőleg meg ne értettek volna

Borissza Endre - Villányi Attila - Zentai Gábor - Ötösöm ​lesz genetikából - Megoldások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Villányi Attila - Kémia ​9. - Általános kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók