Ajax-loader

Egon Friedell könyvei a rukkolán


Egon Friedell - Az újkori kultúra története I-III.
Középkor, pestis, misztika/Reneszánsz és reformáció/Barokk és rokokó

Egon Friedell - Az újkori kultúra története IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Egon Friedell - Az újkori kultúra története V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Egon Friedell - Az újkori kultúra története VI.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Egon Friedell - Az újkori kultúra története II.
La rinsacitá 9 A két pólus 9 A kultúra: problémák 10 Az "olasz" mikrokozmosz 11 A "latin alakzat" 13 Újjászületés az Istenhez való hasonlatosságra 15 A középkor búcsúja 16 A reneszánsz időrendje 18 "Olaszország" előnye 19 A korai kapitalizmus virágzása 20 A reneszánsz város 22 A kényelem 23 Az étkezés művészete 24 Az arcélek világa 26 A revolversajtó születése 27 Az isteni Aretino 29 La grande putana 31 L'uomo universale 32 A reneszánsz publikum 22 "Olaszország szétdaraboltsága" 36 "Vissza az ókorhoz" 38 Petrarca 40 Látszat-reneszánsz 41 A cinquecento 44 Stilizáló törekvések 46 Szofisztikus korszak 48 A humanisták 50 A reneszánsz "irodalmi" jellege 51 A kutúra hasadása 53 A képzőművészet uralkodó helyzete 55 Michelangelo 57 Leonardo 58 Raffaello 59 Raffaello és az utókor 60 Az "Istenek kedvence" 62 A klasszicizmus alapvető tévedése 63 Machiavelli 66 Az "immoralizmus" 68 A reneszánsz bűne 70 Szépség vagy jóság 71 A második bűnbeesés 72 Az értelem betörése A világtörténelem: drámai probléma 73 Az újkor drámája 74 Az új tekintet 75 A fejlődés vonala 1500-1900-ig 76 A "primitívek" misztikus tapasztalati világa 78 Logika előtt vagy logika fölött 80 Az értelem közjátéka 81 Három fekete mágia 83 Paracelsus 84 Emberanyag és eltolható betűk 87 Kopernikus 89 A "Cap Non" legyőzése 90 Kolumbusz 93 Utazás a Föld körül ezeregyszáz nap alatt 95 A "conquista" bűne 96 A késő-mexikói kultúra 97 Keresztény elemek az azték vallásban 99 A fehér Isten 101 Peru 102 Amerika bosszúajándékai 104 Faust 105 Az ember győzelme Isten fölött 107 A teocentrikus világképtől a geocentrikus világképig 109 Az Ágoston-rendi szerzetes 109 A német vallás Isten és a népek 111 A reformáció négy összetevője 113 Wittenberg csalogánya 115 Reformáció előtti reformátorok 116 Az utolsó kapavágás 119 Luther kettős arca 121 Az utolsó szerzetes 122 A nagy válság 125 Jehova indelebilis 127 Luther Damaszkusza 128 Luther hőskorszaka 129 Az alkotói periféria 131 Luther pápája 132 A Gutenberg-ember diadala a gótika emberén 132 A nyelvteremtő Luther 135 Luther és a művészetek 137 Luther és a parasztháború 138 Luther ernyedése 141 Luther és az átlényegülés 143 Luther és a megváltás tana 144 Paulus 145 A legzsidóbb apostol 148 Augustinus 149 A keresztény megigazulástan valódi értelme 151 A kálvinizmus 153 A radikálisok 156 Sebastian Franck 158 A kabinetpolitika születése 161 A Habsburgok pszichológiája 163 V. Károly titka 166 A teológia győzelme a vallás felett 168 A teremtés szörnyetege 170 "Goromba Fráter Úr" 171 Francois Rabelais 173 Csorbítatlan plebejus szellem 175 A dőzsölés klasszikus korszaka 177 A landsknecht-stílus 179 Az iparművészet hegemóniája 181 A boszorkánykalapálás 184 Boszorkányüldözés és pszichoanalízis 186 Az emberiség szekularizációja 189 Az evangéliumellenes evangélikusok 192 Jézus és a "szociális kérdés" 193 Isten és a lélek 196 A szent semmittevés

Egon Friedell - Az ​újkori kultúra története I-VI.
Középkor, ​pestis, misztika/Reneszánsz és reformáció/Barokk és rokokó

H. G. Wells - Egon Friedell - K. W. Jeter - Utazások ​az időgéppel
H. ​G. Wells klasszikussá vált regénye, Az időgép, a XX. század modern fantasztikumának nyitánya, a SF-irodalom örökbecsű remekműve, mely azóta számtalan szerzőt ihletett meg, s minden sci-fi kedvelő féltve őrzött kincse. Az időgép-feldolgozások köréből, a tucatszámra született utánzatok tengeréből azonban maradandó szigetként emelkedik ki az osztrák Egon Friedell és az amerikai K. W. Jeter kisregénye, melyek egymástól eltérő történelmi korszakban születtek, és az időgép történetének folytatását, továbbgondolását tűzték ki célul. A tragikus sorsú Egon Friedell (az anschluss idején öngyilkos lett) kultúrhistoriográfus esszé- és drámaíróként volt ismert. Az időgép visszatér című kisregényében elsősorban a relativitáselmélet irodalmi-filozófiai konzekvenciái izgatják, míg K. W. Jetert a jövőből a jelenbe visszatért föld alatti emberek inváziója foglalkoztatja, s az a veszély, melyet az időgép feltalálása az emberiségre hozhat (A morlockok északája). Az egy kötetben közölt három kisregény kitűnő alkalmat szolgáltat az olvasónak, hogy összehasonlíthassa a különböző korokban és felfogásban született, irodalmi értékű sci-fi remekművek találkozási pontjait.

Egon Friedell - Kőfejtő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók