Ajax-loader

Szépfalusy Péter könyvei a rukkolán


Szépfalusy Péter - Tél Tamás - A ​káosz
A ​nemlineáris jelenségek korunk több tudományában alapvető szerepet játszanak. Egyik látványos megnyilvánulásuk abban áll, hogy bizonyos körülmények között szabálytalan, kaotikus mozgásformák alakulnak ki, amelyek leírására statisztikus módszereket kell használnunk. A problémakör egyik érdekessége, hogy olyan témákat is érint, pl. turbulencia, amelyek kutatása már a múlt században megkezdődött, és lényegét tekintve mindmáig megoldhatatlan volt. Azt, hogy a káosz vizsgálata éppen napjainkban került az érdeklődés középpontjába, az tette lehetővé, hogy az utóbbi két évtizedben több tudományterületen, így pl. a matematikán és a statisztikus fizikán belül, számos jelentős felismerés minőségileg új helyzetet teremtett. A kaotikus viselkedés vizsgálatára nem mindig elegendőek az ismert matematikai eszközök. A számítógépek viszont kiválóan alkalmazhatóak a káosz tanulmányozására, s ily módon napjainkban új "kísérleti matematika" van kialakulóban. Az a tény, hogy egyszerű nemlineáris differenciálegyenletek megoldása kaotikus is lehet, szemléleti változást igényel mindazokon a tudományterületeken (fizika, meteorológia, mérnöki tudományok, rendszer- és szabályozáselmélet, kémia, biológia, elméleti közgazdaságtan), ahol ilyen típusú egyenletek előfordulnak. Az új szemlélet várhatóan rövid időn belül megjelenik az oktatásban is. A könyv megismerteti az olvasót a káosz univerzális törvényeivel, és egyben számos alkalmazási területet is bemutat.

Kollekciók