Ajax-loader

Antal Mária könyvei a rukkolán


Antal Mária - Auf die Plätze, fertig, hör!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antal Mária - Deák Heidrun - Német ​tesztgyűjtemény
Könyvünk ​1500 darab tesztfeladatot tartalmaz: 750-et az első és 750-et a második részben. Mindkét részben bemutatunk egy 50 ütemből álló, egységes feladatot (megoldással együtt), ahogy ez a nyelvvizsgán az írásbeli egyik, 30 perc alatt, szótár nélkül megoldandó diszciplínája. A többi tesztfeladatot azért nem bontottuk "50-es" egységekre, mert célunk nem a vizsgaszituáció imitálása, hanem a gyakorlás és gyakoroltatás, annál is inkább, mert a vizsgán a feladatok aránya módosulhat, alakulhat. A feladatokat témák szerint csoportosítottuk. A csoportosításnál az általánosan közérthető, minden nyelvkönyvben megtalálható nyelvtani kategóriákat használtuk. A felosztás olykor így is vitatható, különösen a második részben, hiszen egyes feladatok több csoportba is beillenek. Mindez csak azt bizonyítja, hogy bizonyos szint fölött a nyelvtani, stilisztikai és lexikai fogalmak között már erős az átmenet.

Antal Mária - Heller Anna - Tamássyné Bíró Magda - Hogy ​mondjuk németül?
Az ​iskolás módon megtanult idegen nyelvi anyag akkor lesz számunkra igazán hasznos, ha váratlan helyzetekben is képesek leszünk megfelelő idegen nyelvi viselkedésre. Ez a könyv azok számára készült, akik a német nyelvvel már foglalkoztak, és megszerzett tudásukat most a mindennapi élet, a napi gyakorlat szempontjából szeretnék tökéletesíteni.

Antal Mária - Heller Anna - Pócs Ilona - Hogy ​mondjuk oroszul?
Az ​iskolás módon megtanult idegen nyelvi anyag akkor lesz számunkra igazán hasznos, ha képesek leszünk váratlan helyzetekben is megfelelő idegen nyelvi viselkedésre. Ez a könyv azok számára készült, akik már foglalkoztak a nyelvvel és most a megszerzett tudásukat a mindennapi élet, a napi gyakorlat szempontjából szeretnék tökéletesíteni.

Antal Mária - Bánáti Nándorné - Heller Anna - Hogy ​mondjuk spanyolul?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antal Mária - Heller Anna - Hogy ​mondjuk angolul?
A ​megtanult idegen nyelvi anyag akkor lesz számunkra igazán hasznos, ha váratlan helyzetekben is képesek leszünk megfelelő idegen nyelvi viselkedésre. Ez a könyv azok számára készült, akik az angol nyelvvel már foglalkoztak, és megszerzett tudásukat most a mindennapi élet, a napi gyakorlat szempontjából szeretnék tökéletesíteni.

Antal Mária - A ​gyimesvölgyi csángó magyarok hiedelmei
"Itt, ​Gyimesbükkön születtem, itt nevelkedtem, itt tanítottam 38 évet: akaratom ellenére is magamba szívtam szüleim, nagyszüleim és az idős emberek tudását. Később igyekeztem ezeket az értékeket megörökíteni és az utókornak átadni. Egy egész életen át foglalkoztattak a gyimesi népi hiedelmek, mivel ezek a paraszti élet legrejtélyesebb és legnehezebben értelmezhető formái. Ezeket próbáltam összegyűjteni ebben a munkámban. Gyűjtésem során nagyon sok érdekes történetet hallottam. Voltak, akik nem szívesen meséltek el ilyen történeteket, mert féltek ezekről említést tenni, vagy szégyellték tudásukat előadni. De nagyon sokan segítettek. Elmeséltek olyan eseteket, amelyek velük történtek meg és elismerték, hogy ők valóban hisznek érvényükben." Antal Mária " Antal Mária gyűjteménye - a gyimesi csángók rendkívül gazdag és szerteágazó hiedelemvilgát ábrázoló adattára - a forrásanyag kiszélesítése szempontjából kiemelkedő jelentőségű a tudományos kutatás számára. Nyelvi szépségei miatt lenyűgöző élményt nyújtó olvasmány." Forrai Ibolya Részlet a könyvből:"Az utolsó háború előtt itt Gyimesbe sok fűrészgyár vót, sok erőmunkás jött ide mindenünné. Még Bukovinából es jöttek magyarok, akik itt dógoztak. Azok közül egynek vót ördöge otthon. Azért jött el ide dógozni, met meg akart szökni tőle. Akkor eljöttek ide, bészállásoltak egy helyre, s az erdőn dógoztak. Ők még bé se vótak szállásolva, az ördög má ott vót. Hogy milyen alakba jelent meg, nem tudom. Akkor itt es tovább kénozta az embert. Azt mondta az ördög: El akartál szökni tőlem, ugye? De te tőlem elszökni nem tudsz. Ha te nekem munkát nem adsz, addig késértelek, hogy egyszer csak elviszlek. Az ember elgondolkodott, hogy mit es tegyen az ördögvel, milyen nehez munkát tudjon neki adni. Hát eccer kitalálta."

Antal Mária - Deák Heidrun - Matits Melinda - Gyakorlókönyv ​a német írásbeli nyelvvizsgákhoz
Ez ​a gyakorlókönyv a Nemzeti Tankönyvkiadó több kiadást megért, sikeres "Sprachkürze gibt Denkweite" című tesztkönyvének a megújított változata. Az átdolgozott kiadás - a nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek gyakoroltatását tűzi ki célul, - az egyes tematikus egységeken belül különválasztva nyújtja a közép- illetve felsőfokú feladatokat, - a tesztfeladatokon kívül egyéb nyelvtani, nyelvhelyességi feladatokat is tartalmaz, - az állami nyelvvizsgán kívül egyéb német nyelvvizsgákra, felvételi és érettségi vizsgára készít fel, - tartalmazza a helyes megoldásokat.

Antal Mária - Deák Heidrun - Wo ​will das hinaus...?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antal Mária - Gergelyi Mihály - Heller Anna - Hogy ​mondjuk franciául?
Az ​iskolás módon megtanult idegen nyelvi anyag akkor lesz számunkra igazán hasznos, ha váratlan helyzetekben is képesek leszünk megfelelő idegen nyelvi viselkedésre. Ez a könyv azok számára készült, akik a francia nyelvvel már foglalkoztak, és megszerzett tudásukat most a mindennapi élet, a napi gyakorlat szempontjából szeretnék tökéletesíteni.

Kollekciók