Ajax-loader

Rákosi Viktor könyvei a rukkolán


Rákosi Viktor - Sipulusz ​- Adél
Hatszáztizenhét ​nyakkendőt vásároltam Propperfi Adolf rövidáru-kereskedésében két hónap leforgása alatt. A kereskedés állt Propperfi Adolfból, Propperfi Adolfnéból, egy kisasszonyból és egy inasból. Kivülök a rövidáruk tömege volt jelen az üzletben, - rövidebb árukat láttam már életemben, de többet nem egy rakáson. Annak, hogy én Propperfi Adolfnál hatszáztizenhét nyakkendőt vásároltam, megvan a maga oka. Őrülten szerelmes voltam Propperfi Adolfnéba. Az asszonynak vöröses haja, az arcán négy szeplője és a nyakán egy lencséje volt. Különösen ez a lencse, mint az üvegből való a napsugarakat, egy pontra gyüjtötte össze szerelmemnek különben meglehetősen szétágazó sugarait: és ez a pont az asszony volt. Mikor legelőször a boltba léptem, azonnal megtetszett az asszony. Eredetileg tyukszemgyürüt akartam venni, de a kezdődő szerelem oly hirtelen idealistává tett, hogy nem mertem oly prózai tárgygyal kirukkolni és ibolyaparfümöt kértem. Mikor kifizettem, az asszony rámnézett és igy szólt: - Nyakkendőt nem parancsol? - De kérek. Nem tudtam ellentállani. Azonnal megvettem három darab nyakkendőt. És jövőm képe sötéten rajzolódott elém. Eszembe jutott, mikor egy tejcsarnoki kisasszonyba voltam szerelmes. Reggelre tejet ittam. Villásreggelire tejet ittam. Ebédre tejet ittam és rá fekete kávé gyanánt, tejet ittam, csakhogy őt láthassam. Lassanként egészen átváltoztam. Ha valaki a lábamra lépett, bocsánatot kértem, ha párbajra hivtak, kijelentettem, hogy elvből nem verekszem, arra meg éppen nem voltam rábirható, hogy valakit én provokáljak. Átkozottul meggyávultam és elszelidültem. De természetem teljesen megváltozván, eltejesedvén, szerelmemből is aludttej lett és erre otthagytam a boltot. Otthagyván a boltot, ujra visszatértem a husételhez és boritalhoz, s régi vérem is csakhamar visszatért, s két hét alatt már annyira helyreálltam, hogy egy goromba zongoramester levágott egy darabot a fülemből, Fodor vivótermében. A tejben való dőzsölést most a nyakkendőben való duskálás korszaka váltotta föl. Ezzel kecsegtetett a jövő.

Rákosi Viktor - Utazás ​a Holdba és egyéb történetek
A ​maga idejében, a XIX. és XX. század fordulójának tájékán Sipulusz álnéven rendkívül népszerű, de egyes (magyar történelmi korokban játszódó) művei által máig ismert szerző sok kötetnyit jelentetett meg rövidebb, humoros írásaiból is. Ezekből is válogatta a korabeli kiadó ennek az ifjúságnak szánt könyvnek a darabjait, s illusztráltatta őket az akkor már a legjelesebb rajzolóművészek közé tartozó Mühlbeck Károllyal. Néhány cím a történetek közül: A török császár borbélya, Hogyan aprított föl engem Krausz bácsi?, Mire való a budai Alagút?, Szegény embernek gazdag kutyája, Az újságáruló asszony álma, Az okos majom, Levél a Jézuskához, Az oroszlán megtraktálása. A kötetet kiegészítésül egy-egy elbeszélés zárja a Rákóczi-szabadságharc korából és az 1848-49-es időszakból. Egész oldalas illusztrációkkal.

Rákosi Viktor - Sipulusz ​- Amerikai kávés a Logody utcában
Tisztelt ​uram! Becsületszavamat adom önnek, hogy önt holnap, szerdán délután három órakor a budai Logody-utcában levő Grübl-féle kávéházban pofon fogom ütni. Kiváló tisztelettel: Senki Pál. - Engem - kezdé elbeszélését - főképp az izgatott, hogy a Grübl-féle kávéházat még hirből sem ismertem és a Logody-utcában sohsem jártam. Miért tüzte ki az ismeretlen éppen oda a találkozót? Este felé már olyan lelkiállapotban voltam, hogy átsétáltam Budára, vagy huszszor végig mentem a Logody-utcán és a kávéházat kivülről fixiroztam. Ez egy kicsit lecsillapitott. Az éjszakám azonban meglehetősen nyugtalan volt. A délelőttömről nem is beszélek. A mint a három óra közeledett, gyötrelmeim növekedtek. Egy belső szózat orditott bennem: Ha nem mégy oda, gyáva vagy... Ekkor elveszitettem a harcot és kocsiba vágtam magamat, hogy pont három órára a Grübl-kávéházban legyek... - Hallatlan ember vagy! Ahhoz, hogy pofon vágják, mindig elég korán érkezik az ember. És te még kocsin robogtál oda... Ez a legnagyobb fényüzés, a melyet valaha életemben láttam...

Ady Endre - Rákosi Viktor - Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - Ügyefogyott ​rablók
Három ​novella olvasható az összeállításban. Klasszikus szerzők írnak koruk bűnügyeiről. Néha csodálkozva, néha vidáman, néha tárgyilagosan, bár meglepődve a tényeken. Ady Endre kevéssé ismert, mint prózaíró. Pedig olvasmányos, érdekes történeteket köthetünk nevéhez. Egy csárdai félresikerült rablást mesél el, kiderül, senki sem az, akinek mondja magát. Rákosi Viktor (Sipulusz) vidám históriája egy budapesti utcai merényletet örökít meg. Mintha ma történne, a helyszínek is ismerősek, pedig jó száztíz-százhúsz év telt el azóta. Józsefvárosi eset, a bűnöző meglép, és ki lesz a hibás…? Vay Sándor (Sarolta) a híres betyár, Sobri Jóska legendáriumát bővíti. Egyre többen adták ki annak idején magukat a kegyetlen martalócnak, főrendi urak is tartoztak közéjük. Egy gróf is felvette az álruhát…

Rákosi Viktor - Korhadt ​fakeresztek
Sokat ​járkáltam szerteszét a világban. Álltam a San Genaro-templom erkélyén, bámultam a dicső Nápolyt s kék tengeröblét, az olthatatlan tüzű Vezuvval, Sorrento sötétzöld olajfaerdőivel, Castellamare és Posilippo piros-fehér házaival beszegve. A Szent Péter-templom tetejéről hallgattam a harangok zúgását, melyek a föltámadást hirdették az örök város lakóinak. A Mont-Martre csúcsáról bámultam le a világ fővárosának lázas nyüzsgésére. A norvég fjordok közt hallgattam az északi szél üvöltését, mely tán azért fájdalmasabb ott fönt, mert a szélvész testét az éles sziklák megtépik...

Rákosi Viktor - A ​bujtogatók / Téli rege
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Bécsi ​diákok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Kisbürgözdtől ​Vaterlóig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Amikor ​még jókedvűek voltunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Emmy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Don ​Karaszkó és egyéb elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Elnémult ​harangok
"Egyszerre ​megszólalt a Bod Péter hatalmas szavu öreg harangja... Végigkongott a völgyön, s hosszu, mély zengése mintha zokogás volna... A pap huzta, szakadatlanul huzta... Homlokát elboritotta a verejték... És nem jött senki. A magyarok ott térdeltek a fatemplom körül és az oláh pap aranyos ruháját csókolgatták."

Rákosi Viktor - Téli ​rege
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Malonyay Dezső - Rákosi Viktor - Elnémult ​harangok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Kis ​emberek világa
Ha ​a jó Isten annak idején, mikor a teremtésemmel babrált, egy kis irói tehetséget adott volna, nagyon csinos históriát tudnék most kikanyaritani az unokabátyámmal való háboruskodásomból. A jó Isten azonban nem lehelt belém irói talentumot, a mit nem panaszképp mondok, hisz annyi iróból hiányzik az irói talentum hogy jusson hozzá épp egy számtiszt? Ismétlem, nem panaszképp hozom föl, csak sajnálom, hogy önöknek meg kell elégedni azzal a történettel, a melyet én a paraszteszemmel összegyurok és kisütök. (Csak azt ne mondja rá a közönség: Egye meg az ur maga!)

Rákosi Viktor - Galambos ​Pál naplója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - A ​buzsáki királyság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Elbeszélések ​és tárcák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Polgárháború ​/ Egy falusi hamlet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Sipulusz ​humoros elbeszélései
Rákosi ​Viktor, Sipulusz (Ukk, 1860. - Budapest , 1923.) író, újságíró, humorista. 1894-ben alapította a Kakas Márton című élclapot. A Kisfaludy Társaság tagja, 1902-1918 között Hajdúnánás országgyűlési képviselője. Eleinte Puszpáng és Vasálarc álneveken írt, de elsősorban Sipulusz néven megjelentetett humoros karcolatai, történelmi témájú novellái, regényei tették népszerűvé.

Lampérth Géza - Rákosi Viktor - Jókai Mór - Komáromi János - Rákóczi ​lobogója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - Sipulusz ​humoreszkjei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rákosi Viktor - A ​hős fiúk
Ma ​már kevesen emlékeznek Rákosi Viktor nevére. A gyerekek talán nem is hallottak róla. Alig több, mint tíz évvel a szabadságharc leverése után született, 1860-ban. Gyermekkorát a Székelyföldön, egy gyergyói faluban töltötte, később került Budapestre, itt élt haláláig, 1923-ig. Író, újságíró volt, karcolataival, humoros írásaival a nemzet függetlenségéért állt ki. Felnőtteknek szóló írásait Sipulusz néven jelentette meg, s hosszú időn át volt szerkesztője a Kakas Márton című élclapnak. Hazaszeretettől, meleg emberségtől áthatott ifjúsági regényei a szabadságharcban odaadással helytálló fiatalokról szólnak. A két Bárdy fiú s a kisebbiknek, Gyurikának barátai, Vidor Pali és a német származású Stramm Szepi kitalált, elképzelt alakjai az 1848-as szabadságharcnak, de hazaszeretetüket, bátor tettrekészségüket a valóságból merítette az író; sokan voltak akkoriban ugyanis ilyen fiatalok, és számos történet szól róluk. A márciusi forradalmi készülődés, a toborzás valódi események, s azok Bem apó, Damjanich csodával határos győzelmei is, s mindezt a hős fiúk sorsán keresztül élhetik át a gyerekek. aki kézbe veszi a könyvet, nem tudja letenni, oly izgalmas és szívhez szóló, s talán soha nem felejti el ezeket a nagyszerű fiúkat.

Kollekciók