Ajax-loader

Horváth Zoltán könyvei a rukkolán


Horváth Zoltán - Szódát ​legelni éhesen
Verset ​megenni nem lehet. Megrágni viszont ízlés és kedv szerint lehetséges. Ahogyan az érzések, a vágyak, a kapcsolati-szerelmi érzelmi béklyók egy helyről fakadnak, így ezek megfogalmazása felérhet egy különleges fogással is - mint például a vaníliás-fokhagymás marhasült. Furcsa képekbe csomagolt, vissza-visszatérő szimbolikájú versek ezek. Gyomormaró érzés sokszor a vágy - mint szódát legelni éhesen.

Horváth Zoltán - Kézikönyv ​az Európai Unióról
A ​Kézikönyv az Európai Unióról korábbi hat kiadása több tízezer példányban jelent meg, terjesztését támogatta az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Országgyűlés is. Tananyaggá vált számos egyetemen és főiskolán. A kötet külföldön is népszerű, angol, francia és szlovák nyelven is megjelent, és az egyik leggyakrabban használt felkészítő anyag az uniós intézmények versenyvizsgáin indulók számára. A könyv az EU működését politikai, gazdasági és jogi szempontok alapján egyaránt bemutatja. Közérthető nyelven, részletesen ismerteti az EU intézményi, jogi, döntéshozatali rendszerét, gazdaságpolitikáját és minden szakpolitikájának működését. A kötet több mint 300 kifejezésből álló fogalomgyűjteménnyel, önmagában is használható EU-lexikonnal is kiegészül. A Kézikönyv népszerűségét annak is köszönheti, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan folyamatosan megújul, és az olvasót naprakészen tartja az Unió változó világában. Kevés olyan kiadvány van Európa-szerte, amely ilyen ütemben és ilyen szorosan követi az integráció fejlődését. Az új kiadás immár feldolgozza a 2004-es és 2007-es bővítések következményeit, részletesen ismerteti az EU-t várhatóan 2009-től új alapra helyező reformszerződés változtatásait, valamint elemzi a 2007-2013-as költségvetési időszakban az egyes szakpolitikák fejlődési irányait. A jelen kiadás - a nyelvtanulást is segítve - tükörtördelésben elérhető angolul és franciául is.

Horváth Zoltán - Bevezetés a differenciálegyenletek megoldásába
TARTALOM Alapfogalmak és tételek Elsőrendű, közönséges differenciálegyenletek néhány osztályának megoldása Másodrendű közönséges differenciálegyenletek Egy közelítő eljárás

Horváth Zoltán - Magyar ​századforduló
A ​"második magyar reformnemzedék" -hez tartozó politikusokról tudósokról. gondolkodókról, írókról és műveszekről írta ezt a könyvet az 1967-ben elhunyt neves történészt publicista Horváth Zoltán. A könyv első kiadása 1961-ben jelent meg, s hősei a századforduló évtizedeiben radikális. reformer vagy egyenesen forradalmi cselekedeteikkel tettek hitvallást elveikről. Eltérő nézeteik és munkásságuk mellett egy közös törekvés hatotta át tevékenységüket: eltávolítani az ország életéből a feudális lomot. Ők készítettek elő az 1918-19, évi forradalmakat, de sorsuk tragikuma: vezetőkké nem válthattak, mert az első világháború teremtette helyzetben más volt a történelmi feladat: túllépni a polgári átalakuláson á szocializmus irányába. Horváth Zoltán körültekintően ábrázolja e korszak számos problémáját, és portrékat rajzol a nemzedék tagjairól. Könnyed és elegáns stílusa. színes. eleven okfejtése nemcsak a szakemberek, hanem az érdeklődő nagyközönség számára is tanulságos olvasmányt ad,

Horváth Zoltán - Hogyan ​szólítsalak, Mária?
„Hogyan ​szólítsalak, Mária?” – teszi fel a kérdést Horváth Zoltán esperes, az újpesti Egek Királynéja Plébánia felelős lelkipásztora. Aki egy kicsit is ismeri a szerzőt, az tudja: nem valami felületes, megszokástól vezérelt magánájtatosság vezérelte pap testvéremet, hogy papírra vesse gondolatait, a Szűzanyához fűződő érzéseit. Nem is valamiféle külső elvárás, mely szerint – úgymond – az újpesti főplébánia vezetőjének illene valamiféle, Máriáról szóló írással előállnia, ha már egyszer a rábízott templom és Isten népének helyi egyháza – a már ritka és sajátos megszólítással élve – az Egek Királynőjének különös oltalma alatt áll. Zoltán atya – mint maga is utal rá a bevezetőben – roppant nehéz keresztútról érkezik, igen súlyos betegségből felépülve ad hálát az Élet Urának. S mint aki hálaáldozatot mutat be vagy hálaajándékot visz, most szívének legőszintébb ragaszkodásával hűen teljesíti, amivel, úgy érzi, tartozik Máriának, a Betegek Gyógyítójának. Hozzá fűződő szeretetének és köszönetének kiemelkedően szép megnyilvánulásaként adja kezünkbe ezt a sok odafigyeléssel, gondos munkával összeállított kötetet. Dr. Kovács Zoltán, az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet rektora

Horváth Zoltán - A ​kutya és a macska betegségei, egészségvédelme
A ​szerzők elsősorban a tenyésztéssel tudatosan, szakszerűen foglalkozóknak állították össze a könyvet, a gyakorlatban nap, mint nap felmerülő igények alapján. Írnak a különböző fertőző betegségekről, a belgyógyászati problémákról, a gyakoribb mérgezésekről. A sebészet, szemészet valamint a szülészet és szaporodásbiológia önálló fejezetekben szerepelnek a műben. Az egyes fejezetek felépítése egységes: ismertetik a betegség kóroktanát, tüneteit és a védekezés, kezelés módjait.

Horváth Zoltán - Handbook ​on the European Union
A ​Kézikönyv az Európai Unióról megelőző kiadásai az integrációs ismeretek után érdeklődők széles köréhez jutottak el. Őszinte örömömre politikusok, köztisztviselők, újságírók, egyetemi és főiskolai hallgatók, érdeklődő állampolgárok forgatták a könyvet, amelyet nemcsak az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja és a Külügyminisztérium terjesztett, de a Magyar Közigazgatási Intézet kurzusai mellett számos egyetemen és főiskolán is az európai integrációs tananyag részévé vált. A kötet többszöri felújítása, átdolgozása során e széles felhasználói körből kiindulva már egyértelműen arra törekedtem, hogy olyan szakkönyvet készítsek, amely egyaránt jól alkalmazható az Európai Unióval a gyakorlatban foglalkozók számára, valamint tankönyvként is megállja a helyét, alapul szolgálva nemcsak a jövő integrációs szakértőinek, de mindazoknak, akik érdeklődnek az Európai Unió működése iránt. Fontosnak tartottam, hogy olyan könyvet állítsak össze, amely egyaránt hasznos az európai integrációt jog-intézményi vagy gazdasági vagy politikai aspektusból vizsgálók számára. E hármas szempontrendszeren keresztül célkitűzésem az volt, hogy a könyvet elolvasók átfogó képet kapjanak az Európai Unióról, megértsék, hogy az EU mit miért tesz, mi motiválja döntéseit, az integráció eredményei, esetleges kudarcai minek köszönhetők, és milyen úton halad ma az Unió. Bízom benne, hogy az így összeállított kötet a lehető legszélesebb szakértői és érdeklődői kör számára lehet informatív olvasmány, továbbá az európai integrációs ismereteket megalapozó tananyag.

Horváth Zoltán - Popper Péter - Váradi Tibor - A ​megbetegítő lélek
A ​Mesterkurzus tizenötödik kötete a lelki betegségekről. Beszélgetések pszichoszomatikus zavarokról, a lelki alapú testi tünetekről, a depresszióról, és az öngyilkosságról. Mindez megtörténik egy emberrel, vagy ő maga csinálja? Áldozata-e tudattalan lelki történéseknek, szorongásoknak, önvádnak, vezeklési igénynek, önbüntetésnek, vagy önmaga felett, a tudatosság különböző szintjein ítélkező bíró? Az élet egyik alapkérdése: kivel vagy elszámolásban? Istennel, a sorssal, őseiddel, önmagaddal? E könyv szerzői az emberi méltóság megőrzése érdekében arra bíztatják az olvasót, hogy éljen önmaga felszabadításának lehetőségeivel. Ám ez nagyon kemény önismereti munkát igényel…

Horváth Zoltán - A ​Nehézipari Műszaki Egyetem emlékérmei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Zoltán - Németh Andor - A ​kegyenc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Zoltán - Lehota József - Molnár Ágnes - A ​sajtkészítés ABC-je
A ​nagyszabású - elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt bőséggel közlő - tüzetes tárgyalásmódú, monografikus fölépítésű kiadvány a történeti áttekintés után a tej nyerésének, minőségbiztosításának és -vizsgálatának módjait veszi számba. A szerzők ezután térnek rá a sajtkészítés technológiájának ismertetésére, először általános folyamatot írva le, utóbb gyártmányfajták szerint részletezve a tudnivalókat (pl. túró, friss sajt, lágy sajt, nemespenésszel érő, félkemény, reszelni való sajtok, illetve juh- és kecskesajtfajták).

Horváth Zoltán - Lindner András - HVG ​portrék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Péter - Horváth Zoltán - Bathó Ferenc - Mohay György - Közigazgatási ​szakvizsga - Általános közigazgatási ismeretek, V. modul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Zoltán - Katzler Ágnes - Kovács Éva - Marton Jenő - Puglia ​tartomány
Dél-Olaszország ​kevésé ismert tartományába, Pugliába (ókori és középkori nevén Apulia) invitáljuk a Kedves Olvasót. Az olasz csizma "sarka és sarkantyúja" valóban sokak által nem tudott csodáit és értékeit szeretnénk bemutatni e kötetben, mely erősen hiánypótló a magyar útikalauzok közt, könyvünk első kiadása 2016-ban, a bővítés 2018-ban jelent meg. A könyv által tett elképzelt utazásunk alatt, a 360 csábító fénykép és 25 részletes térkép segítségével bejárhatjuk a XIV-XV. századi magyar történelemben is szerepet játszó területet. Felkeressük a Gargano-félsziget, Murgia és Salento természeti csodáit, az imponáló nagyvárosok mellett megtekintjük a korábban talán sosem hallott nevű, ám meglepően izgalmas kisvárosok fontosabb látnivalóit is. Az épített emlékeken túl szót ejtünk a szokásokról, a történelemről, a kultúráról és a gasztronómiáról is hasonlóan. Most e kötet harmadik, aktualizálta-javított kiadása jelenik meg, melyben a számos szép fénykép és részletes térképek segíti az odalátogatót.

Horváth Zoltán - Ódor Bálint - Az ​Európai Unió szerződéses reformja
2008 ​után második alkalommal jelenik meg a kötet, amelynek új kiadása immár a Szerződés hatályba lépésekor hozott rendelkezésekkel is kiegészült. A könyv átfogó és közérthető áttekintést ad arról, hogy milyen változásokat jelent az Európai Unió mindennapi működésében a Lisszaboni Szerződés által végrehajtott szerződéses reform, és a különböző módosítások hogyan érintik a tagállamokat és az uniós polgárokat. Ennek érdekében a változások mellett az Unió Lisszabon előtti működési kereteit is röviden bemutatja, szerkezete az új szerződés előtti és az azt követő helyzet összehasonlítására épül. Feltárja például az alapvető összefüggéseket az intézményi és döntéshozatali reform, a tagállami érdekérvényesítés, illetve az uniós politikák átalakítása között. A kötet olyan nyelvezetben készült és olyan megközelítést alkalmaz, amely az Európai Unióval foglalkozó szakértőkön kívül a szélesebb nyilvánosság számára is könnyen érthető módon ad tájékoztatást az új alapszerződésekről. A gyakorlati használhatóság érdekében a kötet melléklete tartalmazza a módosított szerződések – az Európai Unióról szóló szerződés, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés, illetve a hozzájuk csatolt jegyzőkönyvek és nyilatkozatok – szövegeit. A szerzők – dr. Horváth Zoltán és Ódor Bálint – parlamenti, illetve kormányzati oldalon szakértőként részt vettek az EU szerződéses reformjához vezető sokéves gondolkodási és tárgyalási folyamatban, így az új szerződésről való elméleti tudnivalókat a különböző üléseken, tárgyalásokon szerzett gyakorlati tapasztalataikkal egészítik ki.

Horváth Zoltán - Száraz György - A ​magyarok beavatása
Életfilozófia ​és gyakorlati módszerek a magyarság szakrális tudásának és képességeinek felélesztéséhez. Egy ősi erő ébredésének a hajnalán vagyunk, amely visszavezetheti az egész emberiséget Istenhez és átsegítheti egy szebb, békésebb és magasabb rezgésű világkorszakba a Földön poroszkáló lelkeket. Ebben a szellemiségben íródott eme könyvünk, amely az egyetemes napvallásnak elsősorban a magyarsághoz kapcsolódó titkaival foglalkozik. A magyarságnak mint az emberiség szakrális ősmagjának lelkülete egyelőre még nagyon sérülékeny állapotban van, amit együtt, közösen emelhetünk fel az isteni eredetű, szakrális tudásunkkal és energiáinkkal táplálva. Tradícióink felélesztése során önmagunkat is megismerjük és felélesztjük magunkban a magyar virtust, őseink lelki erejét és bölcsességét, ami az időtlen időkbe nyúlik vissza. A magyar szakrális tudás képes a világ sorsát jó irányba befolyásolni. Végre megérett az idő a felébredésre, de ezért tennünk kell!

Horváth Zoltán - Hajtó Nándor - Vaskohászati ​folyamatok és fizikai kémiájuk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Zoltán - A ​világ zászlói - a zászlók világa
Ez ​a kézikönyv segít eligazodni a zászlók világában. Különlegességét témája szerinti újszerűsége adja, hiszen Magyarországon még soha nem jelent meg ilyen részletességű kiadvány a zászlókról. A kiadványban megtalálhatók az államok zászlói és címerei mellett az országok állami, civil- és hadizászlói, lobogók, valamint az államfők zászlói is. Külön erénye, hogy megjelennek a nem független államok, a tengeren túli területek, továbbá a szubdiviziókkal rendelkező országok többsége szövetségi államainak, tartományainak, megyéinek stb. zászlói is. A zászlók képi, tartalmi és formai bemutatása mellett azok leírása és szimbolikája, az egyes elemek jelentése is olvasható.

Horváth Zoltán - Tar Gábor - Az ​Európai Parlament
2004. ​május 1-i csatlakozásunkat követően a legfontosabb eseményt a július 13-i európai parlamenti választás jelenti. Ez az első alkalom, hogy a magyar választópolgárok közvetlenül is gyakorolhatják uniós polgárként járó új jogaikat, és a választáson való részvétellel, az ott meghozott döntéssel bekapcsolódhatnak az uniós döntéshozatal alakításába. Bízunk benne, hogy e kötet laikusnak és szakértőnek, politika iránt érdeklődőnek vagy egyszerűen a saját életét tisztábban látni kívánó, választói jogával tudatosabban élni akaró állampolgárnak egyaránt hasznos útmutató lehet.

Faragó Imre - Horváth Zoltán - Mari László - Világatlasz ​országlexikonnal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baktay Zelka - Csányi Vilmos - Horváth Zoltán - Popper Péter - Az ​önmagát kereső ember
Ha ​valaki egyszer feltenné a kérdést, hogy mi a legnagyobb lelki teher az emberen, némi bizonytalansággal talán azt lehetne felelni, hogy az elutasítás és a bűntudat. Ritka ember, aki meg tudja bocsátani az elutasítást, azt, hogy "nem kellesz", akár szerelemben, akár munkatársnak ajánlkozva, segítő szándékát nyilvánítva. Az emberiség története is testvérgyilkossággal kezdődik: Káin nem tudja elviselni, hogy az Úr elutasította az ő áldozatát, és Ábelét fogadta el. A másik alig elviselhető sérelem a bűntudat. Az ember erkölcsi ítélete önmaga felett. A külső elítélést még csak elviseli az ember, Isten haragját majd leimádkozza, de ha egy személyben ő a bíró és a vádlott is - ugyan kihez fordulhatna? S ha a nárcisztikus önimádat nem teng túl valakiben, akkor nincs szigorúbb és kegyetlenebb bíró saját magánál. A könyvben arról írnak a szerzők, hogy miként oldhatja fel magát az ember - az erkölcsi törvény megsértése nélkül - az egyik legnagyobb lelki teher, a jogos bűntadata alól. Meddig reális a belső vezeklés, mit jelent az igazi megbánás, lehetséges-e jóvátétel? Vagyis a bűntudat jogosságának elismerése mellett, tiltakozás az ember önmagával szembeni kegyetlensége, véget nem érő önkínzása ellen. Úgy is fogalmazhatnánk: a lelki felszabaduláshoz vezető út titkai.

Kollekciók