Ajax-loader

Natalia Ginzburg könyvei a rukkolán


Natalia Ginzburg - Kedves ​Michele
Kedves ​Michele! Nagyon különös dolog történt velem, szükségét érzem, hogy rögtön elmeséljem neked. Tegnap lefeküdtem Fabióval. Fabio a könyvkiadó, Fabio Colarosa. A pelikán. El se tudod képzelni, mennyire hasonlít egy pelikánhoz. Ada barátja. Megfújtam Adától. Ebédre hívott, a vendéglőbe. Azután hazakísért, mert ünnep lévén, zárva maradt délután az iroda. Azt mondta, szeretne feljönni hozzám, megnézni a babát. Ada tett neki említést a gyerekről. Mondtam, hogy nincs otthon, elvittem ahhoz az asszonyhoz. Hogy akkor szeretné látni a lakásomat. Kínban voltam az állandó klozettszag miatt. Ráadásul elmenet úgy hagytam a lakást, a legnagyobb rendetlenségben. De erőlködött, így hát megengedtem, hogy feljöjjön. Leült egy egyetlen székre, annak is rongyos a vászonülőkéje... Miután megitta a nescafét, föl-alá kezdett járkálni a szobában, mindegyre fintorogva az orrával. Megkérdeztem, nem érez-e valami rossz szagot. Azt válaszolta, hogy nem érez. Nagy orra van, mondta, de nem érzi a szagokat. Egy kis rendet csináltam, aztán leültem az ágy szélére, ő mellém ült, s így elkezdtünk szeretkezni. Utána valósággal el voltam képedve. Ő elaludt utána. Ahogy ott aludt, néztem azt az óriási orrát. "Úristen", mondtam, magamban, "lefeküdtem a pelikánnal". 1971. január 25.

Natalia Ginzburg - Valamennyi ​tegnapunk
A ​regény egy meg nem nevezett észak-olaszországi kisvárosban élő ügyvéd családjának viszontagságairól szól. A főszereplő Anna, az ügyvéd legfiatalabb lánya: az írónő az ő szemével láttatja a család és a baráti kör tagjait, akikről finom ironiával remek skicceket rajzol. De Anna útját követve eljutunk egy délolasz faluba is, ahol Anna átéli a német megszállást. És ámulva látjuk, hogy ez az ízig-vérig "urbánus" írónő mennyire otthon van a paraszti világban is, hogy parasztfigurái ugyanolyan remeklések, mint a kisvárosi polgárokról rajzolt portréi.

Natalia Ginzburg - Lessico ​famigliare
"Nel ​corso della mia infanzia e adolescenza mi proponevo sempre di scrivere un libro che raccontasse delle persone che vivevano, allora, intorno a me. Questo è, in parte, quel libro: ma solo in parte, perché la memoria è labile, e perché i libri tratti dalla realtà non sono spesso che esili barlumi e schegge di quanto abbiamo visto e udito."

Natalia Ginzburg - A ​város és az otthon
"Kedves ​Lucrezia, nagyon fölkavart a leveled... Beleszerettél Ignazio Fegizbe vagy I. F. -be, ahogy nevezni szoktad. Nem kéne, hogy ez bármiképpen is hasson rám, vagy még inkább: örülnöm kéne, mert a szerelem jó dolog, és az ember örül, ha jó dolog történik valakivel, aki közel áll a szívéhez. Mégis rossz érzés fogott el, ahogy olvastam a leveledet. Ott akarod hagyni Pierót, és I. F. -fel akarsz élni. Magaddal viszed a gyerekeket. Úgy gondolsz rájuk, mintha valami csomagok vagy bútordarabok lennének. Ráadásul öt van belőlük, nem csak egy. Ha egy volna, minden erőddel arra törekedhetnél, hogy megnyugtasd. De öt gyereket nem könnyű megnyugtatni. És I. F.-nek se kis teher öt gyerek. Azt írod, »ő semmitől se fél«. Amit nem rólunk írsz, rólad és rólam, hogy »velem a házasságtörés nem ment vérre«, hát ez képtelenség. Minden házasságtörés vérre megy. Ráadásul szerinted van egy közös gyerekünk. Nem hiszem, de ha így van, a mi kapcsolatunk aztán valóban vérre ment. A gyerekek ereiben vér folyik, és a világra is véresen jönnek. Egész leveleden végig vonul valami kegyetlenül sértő, van benne valami ösztönös törekvés, hogy összehasonlíts I. F.-fel, és alsóbbrendűnek minősíts, értéktelenebbnek, hitványabbnak. Őt megugatták a kutyáid. Neki leszakadt a fogas. Aztán írod, hogy majdnem olyan magas, mint te. Miközben tudod, hogy én alig érek a válladig, és ettől mindig szenvedtem. Giuseppe" Natalia Ginzburg 1916-ban született Palermóban. A torinói Einaudi Kiadó egyik alapítója és munkatársa volt; és színdarabjainak jó része Magyarországon is ismert.

Natalia Ginzburg - Baktérítő
Az ​egyik legkiválóbb olasz írónő, Natalia Ginzburg kisregénye egy ábrándkergető, kicsit együgyű asszonyról szól, aki előkelő házasságot tervez szép, de buta lányának, s mikor ez a terve meghiúsul, a városba költözik, kiállítási szalont, majd divatüzletet készül nyitni, de semmi sem sikerül neki, minden kicsúszik a kezéből. Egy szélhámosnő rászedi, meglép a megtakarított pénzecskéjével, s ő hasztalanul házal sérelmével és igazával. Hamis ábrándjai vesztével eszménytelen, reménytelen közönybe süpped, erkölcsi csődbe jut, hiszen egy kíméletlen társadalomban nem lehet jámbor holdkórosként élni.

Natalia Ginzburg - Ti ​ho sposato per allegria (Easy Readers)
La ​commedia ci introduce nel piccolo mondo della gente comune: la giovane Giuliana, che e venuta a Roma per diventare attrice, incontra dopo diverse disavventure Pietro, un giovane e ricco avvocato. Questi la sposa per "allegria", come lui dice, e non per "pietà", come invece suggerisce Giuliana. Una fortuna per una ragazza povera e senza istruzione sposare un uomo ricco e giovane! Ma Giuliana non e sicura di esserne contenta. Vorrebbe ribellarsi alle tradizioni della borghesia, ma esse le fanno troppo comodo. Arriva la madre di Pietro per nulla contenta della scelta del figlio. Le sue chiacchiere maliziose ottengono pero risultati inaspettati.

Kollekciók